Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Yolsuzluk ve Mali Suçlar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
498
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051463858

Stok Durumu: Stokta var

57,00 TL

Detayları

-Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yolsuzluğa Genel Bir Bakış
-Yolsuzluk ve Çeşitleri
-Yolsuzluğun Ortaya Çıkış Nedenleri
-Yolsuzluğun Etkileri
-Türkiye’de Suç Ekonomisi ve Organize Suçlar
-Ülkemizde Yolsuzluğa Karşı Mücadele Politikaları
-Yolsuzlukla Mücadele ve Çözüm Yolları
-Mali Suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıkları, Organ ve Doku Kaçakçılığı, İflas, Sahtecilik
-Gümrük ve Akaryakıt Kaçakçılığı
-Oto Kaçakçılığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
-Dolandırıcılık, Banka, Borsa ve İnternet Dolandırıcılığı
-Vergi, Alkollü İçkiler, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı
-Uyuşturucu ve Emtia Kaçakçılığı
-Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı

Bir ülkede meydana gelen siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel olayları iki perspektiften analiz etmeyi tercih ederim. Birleşik kaplar teorisi ve örtülü operasyon. Birleşik kaplar teorisi; insan ilişkilerinin herhangi bir sahasındaki oluşumlar mutlaka diğer bölümleri de etkiler. Örtülü operasyon ise; yabancı bir ülkenin siyasi kararlarını, liderlerini, kurumlarını veya otoritesini değiştirmek için yapılan, yapanların kimliklerinin saklı kaldığı veya inkar edildiği programlardır. Bir başka deyişle, örtülü operasyon uluslararası ilişkilerde savaş ve diplomasinin etkisiz kaldığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir.
Yolsuzluk ve mali suçlara aynı pencereden bakılabilir. Bu suçlar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Suçların yoğunluk oranı ülkelerin maruz kaldıkları örtülü operasyon ve birleşik kaplar teorisi ile doğru orantılıdır.


 • İÇİNDEKİLER-XI
 • 1. BÖLÜM
 • GİRİŞ
 • 1. -GİRİŞ-1
 • 1. 1. -Homoeconomicus ve İnsan-4
 • 1. 2. -Suç ve Suçun Unsurları-6
 • 1. 2. 1. -Suçun Unsurları-8
 • 1. 2. 1. 1. -Yetki Unsuru-8
 • 1. 2. 1. 2. -Yetki Veren Kurullar-8
 • 1. 2. 1. 3. -Kuralların Kişi Veya Gruplar Tarafından İhlal Edilmesi-9
 • 1. 2. 1. 4. -Çıkar Unsuru-9
 • 1. 2. 2. -Hukuki Açıdan Suçun Unsurları-10
 • 1. 2. 2. 1. -Suçun Maddi (Objektif) Unsuru-11
 • 1. 3. -Suç Teorileri-12
 • 1. 3. 1. -Bireysel Teoriler-12
 • 1. 3. 2. -Biyolojik Teoriler-12
 • 1. 3. 3. -Psikolojik Teoriler-13
 • 1. 3. 4. -Sosyolojik Teoriler-13
 • 2. -OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YOLSUZLUK OLGUSUNA GENEL BİR BAKIŞ-14
 • 2. 1. -Osmanlı İmparatorluğu ve Yolsuzluk-14
 • 2. 2. -Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yolsuzluk-24
 • KAYNAKÇA-42
 • 2. BÖLÜM
 • YOLSUZLUK VE ÇEŞİTLERİ
 • GİRİŞ-45
 • TANIM-49
 • 1. -YOLSUZLUĞUN ÇEŞİTLERİ-54
 • 1. 1. -Dolaylı Olarak Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Çeşitleri-54
 • 1. 1. 1. -Rant Kollama-54
 • 1. 1. 1. 1. -Monopol Kollama-55
 • 1. 1. 1. 2. -Tarife Kollama-55
 • 1. 1. 1. 3. -Lisans Kollama-55
 • 1. 1. 1. 4. -Kota Kollama-56
 • 1. 1. 1. 5. -Teşvik Kollama-56
 • 1. 1. 1. 6. -Insider Trading (İçerden Öğrenenlerin Ticareti)-56
 • 1. 1. 1. 7. -Sosyal Yardım Kollama (Alturizm)-56
 • 1. 1. 2. -Lobicilik-57
 • 1. 1. 3. -Oy Ticareti-57
 • 1. 1. 4. -Kayırmacılık-58
 • 1. 1. 4. 1. -Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)-58
 • 1. 1. 4. 2. -Eş-Dost Kayırmacılığı (Kronizm)-58
 • 1. 1. 4. 3. -Siyasal Kayırmacılık (Partizanlık)-58
 • 1. 2. -Doğrudan Cezai Yaptırıma Bağlanan Yolsuzluk Çeşitleri-60
 • 1. 2. 1. -Rüşvet-60
 • 1. 2. 2. -İrtikap (Yiyicilik)-62
 • 1. 2. 3. -Karaparanın Aklanması-63
 • 1. 2. 4. -Zimmet-64
 • 1. 2. 5. -Dolandırıcılık-65
 • 1. 2. 6. -Görevi Kötüye Kullanma-65
 • 2. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜ YOLSUZLUK VERİLERİ-66
 • KAYNAKÇA-68
 • 3. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
 • GİRİŞ-71
 • 1. YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ-75
 • 1. 1. -Sosyal ve Kültürel Nedenler-75
 • 1. 1. 1. -Yurttaşlık Bilinci-77
 • 1. 1. 2. -Kültürel Nedenler-77
 • 1. 1. 3. -Eğitimin Yetersizliği-79
 • 1. 2. -Ekonomik Nedenler-80
 • 1. 2. 1. -Devlet Müdahaleciliği-80
 • 1. 2. 2. -Enflasyon-84
 • 1. 2. 3. -Gelir ve Servet Dağılımındaki Eşitsizlik-84
 • 1. 2. 4. -Kayıtdışı Ekonomi-85
 • 1. 2. 4. 1. -Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelenin Amacı-89
 • 1. 2. 4. 2. -Kayıtdışı Ekonominin Boyutu-90
 • 1. 2. 4. 3. -Kayıtdışı Ekonominin Sınıflandırılması-90
 • 1. 2. 4. 3. 1. -Beyan Dışı (Yarı Kayıtlı) Ekonomi-90
 • 1. 2. 4. 3. 2. -Enformel Ekonomi-92
 • 1. 2. 4. 3. 3. -Yasadışı Ekonomi (Suç Ekonomisi)-93
 • 1. 2. 4. 4. -Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin Olumsuz Etkileri-94
 • 1. 2. 5. -Vergileme-96
 • 1. 2. 5. 1. -Örnek Vergi Kaçırma Yöntemleri-98
 • 1. 3. -Yönetimden Kaynaklanan Nedenler-99
 • 1. 3. 1. -Siyasi Yolsuzluk-101
 • 1. 3. 2. -Bürokrasi-103
 • 1. 3. 3. -İdari Yolsuzluk-106
 • 1. 3. 4. -Saydamlık ve Hesap Verme Eksikliği-107
 • 1. 4. -Hukuk Sisteminden Kaynaklanan Nedenler-110
 • 1. 4. 1. -Yargı İçinde Yolsuzluk-111
 • 1. 4. 2. -Adli Sistemden Kaynaklanan Nedenler-113
 • 1. 4. 2. 1. -Hukuk Devleti Anlayışının İyi Gerçekleştirilememesi-114
 • 1. 4. 2. 2. -Mevzuat ve Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar-114
 • 1. 4. 2. 3. -Fiziki Nedenler ve Kadro Sorunları-116
 • 1. 5. -Özel Sektörden Kaynaklanan Yolsuzluklar-118
 • KAYNAKÇA-124
 • 4. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ
 • GİRİŞ-129
 • 1. -YOLSUZLUĞUN KAMU KURUM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-130
 • 2. -YOLSUZLUK - EKONOMİ İLİŞKİSİ-135
 • 3. -YOLSUZLUĞUN YATIRIM VE TASARRUF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-139
 • 4. -YOLSUZLUĞUN POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ-141
 • 5. -YOLSUZLUĞUN GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ-142
 • 6. -YOLSUZLUĞUN DİĞER ETKİLERİ-144
 • 7. -YOLSUZLUĞUN TEMEL NİTELİKLERİ-145
 • 8. -SEKTÖREL BAZDA YOLSUZLUK VE YAPILAN OPERASYONLAR-147
 • 8. 1. -Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü-148
 • 8. 2. -Yerel Yönetimler-148
 • 8. 3. -Adli Hizmetler-149
 • 8. 4. -Eğitim Sektörü-150
 • 8. 5. -Tarım Sektörü-151
 • KAYNAKÇA-155
 • 5. BÖLÜM
 • TÜRKİYE’DE SUÇ EKONOMİSİ VE ORGANİZE SUÇLAR İLİŞKİSİ
 • GİRİŞ-157
 • 1. -SUÇ EKONOMİSİ-160
 • 1. 1. -Suç Ekonomisi Nedir?-160
 • 1. 2. -Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları-163
 • 1. 3. -Kayıtdışı Ekonomi ve Suç Ekonomisi İlişkisi-164
 • 1. 4. -Suç Ekonomisinin Ortaya Çıkış Nedenleri-165
 • 1. 4. 1. -Küresel Nedenler-166
 • 1. 4. 2. -Bölgesel Nedenler-167
 • 1. 4. 3. -Ulusal Nedenler-167
 • 1. 4. 4. -Sosyo-Politik Nedenler-167
 • 1. 4. 5. -Ekonomik Nedenler-167
 • 1. 4. 6. -Kamu Otoritesinin Yetersizliği-168
 • 1. 4. 7. -Sosyo-Ekonomik ve İdari Nedenler-168
 • 1. 4. 8. -Hukuki Nedenler-168
 • 2. -SUÇ EKONOMİSİNİN ETKİLERİ-169
 • 2. 1. -Suç Ekonomisinin Ekonomik ve Siyasal Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 2. -Suç Ekonomisinin Sosyal ve Ahlaki Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 3. -Suç Ekonomisinin Hukuk ve Asayiş Düzeni Üzerindeki Etkileri-172
 • 3. -ORGANİZE SUÇLAR-172
 • 3. 1. -Organize Suçun Temel Özellikleri-175
 • 3. 2. -Organize Suçların Ortaya Çıkış Nedenleri-176
 • 3. 2. 1. -Ekonomik Nedenler-176
 • 3. 2. 2. -Organizatörlerin Ekonomik Düşünceleri-176
 • 4. -ORGANİZE SUÇLARIN ETKİLERİ-177
 • 4. 1. -Organize Suçlarla Suç Ekonomisinin Bağlantıları-178
 • 5. -TÜRKİYE’DE ORGANİZE SUÇUN BOYUTLARI-180
 • 6. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORGANİZE SUÇLARLA İLGİLİ VERİLERİ-185
 • KAYNAKÇA-186
 • SUNUM-V
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • 1. BÖLÜM
 • GİRİŞ
 • 1. -GİRİŞ-1
 • 1. 1. -Homoeconomicus ve İnsan-4
 • 1. 2. -Suç ve Suçun Unsurları-6
 • 1. 2. 1. -Suçun Unsurları-8
 • 1. 2. 1. 1. -Yetki Unsuru-8
 • 1. 2. 1. 2. -Yetki Veren Kurullar-8
 • 1. 2. 1. 3. -Kuralların Kişi Veya Gruplar Tarafından İhlal Edilmesi-9
 • 1. 2. 1. 4. -Çıkar Unsuru-9
 • 1. 2. 2. -Hukuki Açıdan Suçun Unsurları-10
 • 1. 2. 2. 1. -Suçun Maddi (Objektif) Unsuru-11
 • 1. 3. -Suç Teorileri-12
 • 1. 3. 1. -Bireysel Teoriler-12
 • 1. 3. 2. -Biyolojik Teoriler-12
 • 1. 3. 3. -Psikolojik Teoriler-13
 • 1. 3. 4. -Sosyolojik Teoriler-13
 • 2. -OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YOLSUZLUK OLGUSUNA GENEL BİR BAKIŞ-14
 • 2. 1. -Osmanlı İmparatorluğu ve Yolsuzluk-14
 • 2. 2. -Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yolsuzluk-24
 • KAYNAKÇA-42
 • 2. BÖLÜM
 • YOLSUZLUK VE ÇEŞİTLERİ
 • GİRİŞ-45
 • TANIM-49
 • 1. -YOLSUZLUĞUN ÇEŞİTLERİ-54
 • 1. 1. -Dolaylı Olarak Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Çeşitleri-54
 • 1. 1. 1. -Rant Kollama-54
 • 1. 1. 1. 1. -Monopol Kollama-55
 • 1. 1. 1. 2. -Tarife Kollama-55
 • 1. 1. 1. 3. -Lisans Kollama-55
 • 1. 1. 1. 4. -Kota Kollama-56
 • 1. 1. 1. 5. -Teşvik Kollama-56
 • 1. 1. 1. 6. -Insider Trading (İçerden Öğrenenlerin Ticareti)-56
 • 1. 1. 1. 7. -Sosyal Yardım Kollama (Alturizm)-56
 • 1. 1. 2. -Lobicilik-57
 • 1. 1. 3. -Oy Ticareti-57
 • 1. 1. 4. -Kayırmacılık-58
 • 1. 1. 4. 1. -Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)-58
 • 1. 1. 4. 2. -Eş-Dost Kayırmacılığı (Kronizm)-58
 • 1. 1. 4. 3. -Siyasal Kayırmacılık (Partizanlık)-58
 • 1. 2. -Doğrudan Cezai Yaptırıma Bağlanan Yolsuzluk Çeşitleri-60
 • 1. 2. 1. -Rüşvet-60
 • 1. 2. 2. -İrtikap (Yiyicilik)-62
 • 1. 2. 3. -Karaparanın Aklanması-63
 • 1. 2. 4. -Zimmet-64
 • 1. 2. 5. -Dolandırıcılık-65
 • 1. 2. 6. -Görevi Kötüye Kullanma-65
 • 2. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜ YOLSUZLUK VERİLERİ-66
 • KAYNAKÇA-68
 • 3. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
 • GİRİŞ-71
 • 1. YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ-75
 • 1. 1. -Sosyal ve Kültürel Nedenler-75
 • 1. 1. 1. -Yurttaşlık Bilinci-77
 • 1. 1. 2. -Kültürel Nedenler-77
 • 1. 1. 3. -Eğitimin Yetersizliği-79
 • 1. 2. -Ekonomik Nedenler-80
 • 1. 2. 1. -Devlet Müdahaleciliği-80
 • 1. 2. 2. -Enflasyon-84
 • 1. 2. 3. -Gelir ve Servet Dağılımındaki Eşitsizlik-84
 • 1. 2. 4. -Kayıtdışı Ekonomi-85
 • 1. 2. 4. 1. -Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelenin Amacı-89
 • 1. 2. 4. 2. -Kayıtdışı Ekonominin Boyutu-90
 • 1. 2. 4. 3. -Kayıtdışı Ekonominin Sınıflandırılması-90
 • 1. 2. 4. 3. 1. -Beyan Dışı (Yarı Kayıtlı) Ekonomi-90
 • 1. 2. 4. 3. 2. -Enformel Ekonomi-92
 • 1. 2. 4. 3. 3. -Yasadışı Ekonomi (Suç Ekonomisi)-93
 • 1. 2. 4. 4. -Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin Olumsuz Etkileri-94
 • 1. 2. 5. -Vergileme-96
 • 1. 2. 5. 1. -Örnek Vergi Kaçırma Yöntemleri-98
 • 1. 3. -Yönetimden Kaynaklanan Nedenler-99
 • 1. 3. 1. -Siyasi Yolsuzluk-101
 • 1. 3. 2. -Bürokrasi-103
 • 1. 3. 3. -İdari Yolsuzluk-106
 • 1. 3. 4. -Saydamlık ve Hesap Verme Eksikliği-107
 • 1. 4. -Hukuk Sisteminden Kaynaklanan Nedenler-110
 • 1. 4. 1. -Yargı İçinde Yolsuzluk-111
 • 1. 4. 2. -Adli Sistemden Kaynaklanan Nedenler-113
 • 1. 4. 2. 1. -Hukuk Devleti Anlayışının İyi Gerçekleştirilememesi-114
 • 1. 4. 2. 2. -Mevzuat ve Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar-114
 • 1. 4. 2. 3. -Fiziki Nedenler ve Kadro Sorunları-116
 • 1. 5. -Özel Sektörden Kaynaklanan Yolsuzluklar-118
 • KAYNAKÇA-124
 • 4. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ
 • GİRİŞ-129
 • 1. -YOLSUZLUĞUN KAMU KURUM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-130
 • 2. -YOLSUZLUK - EKONOMİ İLİŞKİSİ-135
 • 3. -YOLSUZLUĞUN YATIRIM VE TASARRUF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-139
 • 4. -YOLSUZLUĞUN POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ-141
 • 5. -YOLSUZLUĞUN GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ-142
 • 6. -YOLSUZLUĞUN DİĞER ETKİLERİ-144
 • 7. -YOLSUZLUĞUN TEMEL NİTELİKLERİ-145
 • 8. -SEKTÖREL BAZDA YOLSUZLUK VE YAPILAN OPERASYONLAR-147
 • 8. 1. -Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü-148
 • 8. 2. -Yerel Yönetimler-148
 • 8. 3. -Adli Hizmetler-149
 • 8. 4. -Eğitim Sektörü-150
 • 8. 5. -Tarım Sektörü-151
 • KAYNAKÇA-155
 • 5. BÖLÜM
 • TÜRKİYE’DE SUÇ EKONOMİSİ VE ORGANİZE SUÇLAR İLİŞKİSİ
 • GİRİŞ-157
 • 1. -SUÇ EKONOMİSİ-160
 • 1. 1. -Suç Ekonomisi Nedir?-160
 • 1. 2. -Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları-163
 • 1. 3. -Kayıtdışı Ekonomi ve Suç Ekonomisi İlişkisi-164
 • 1. 4. -Suç Ekonomisinin Ortaya Çıkış Nedenleri-165
 • 1. 4. 1. -Küresel Nedenler-166
 • 1. 4. 2. -Bölgesel Nedenler-167
 • 1. 4. 3. -Ulusal Nedenler-167
 • 1. 4. 4. -Sosyo-Politik Nedenler-167
 • 1. 4. 5. -Ekonomik Nedenler-167
 • 1. 4. 6. -Kamu Otoritesinin Yetersizliği-168
 • 1. 4. 7. -Sosyo-Ekonomik ve İdari Nedenler-168
 • 1. 4. 8. -Hukuki Nedenler-168
 • 2. -SUÇ EKONOMİSİNİN ETKİLERİ-169
 • 2. 1. -Suç Ekonomisinin Ekonomik ve Siyasal Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 2. -Suç Ekonomisinin Sosyal ve Ahlaki Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 3. -Suç Ekonomisinin Hukuk ve Asayiş Düzeni Üzerindeki Etkileri-172
 • 3. -ORGANİZE SUÇLAR-172
 • 3. 1. -Organize Suçun Temel Özellikleri-175
 • 3. 2. -Organize Suçların Ortaya Çıkış Nedenleri-176
 • 3. 2. 1. -Ekonomik Nedenler-176
 • 3. 2. 2. -Organizatörlerin Ekonomik Düşünceleri-176
 • 4. -ORGANİZE SUÇLARIN ETKİLERİ-177
 • 4. 1. -Organize Suçlarla Suç Ekonomisinin Bağlantıları-178
 • 5. -TÜRKİYE’DE ORGANİZE SUÇUN BOYUTLARI-180
 • 6. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ORGANİZE SUÇLARLA İLGİLİ VERİLERİ-185
 • KAYNAKÇA-186
 • 6. BÖLÜM
 • ÜLKEMİZDE YOLSUZLUĞA KARŞIMÜCADELE POLİTİKALARI
 • GİRİŞ-189
 • 1. -TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELE-192
 • 1. 1. -Kamu Yönetimi ve Yolsuzluk-192
 • 1. 2. -Şeffaflık-192
 • 1. 3. -İdari Kararlara İtiraz-193
 • 1. 4. -Teftiş Kurulları-193
 • 2. -KURUMLARI VE HİZMETLERİ DENETLEME -195
 • 2. 1. -Türkiye’deki Mevcut Denetimin Yapısı-197
 • 2. 1. 1. -Yasama Denetimi-197
 • 2. 1. 2. -Yargı Denetimi-200
 • 2. 1. 3. -Yürütme Denetimi-201
 • 2. 2. -Kamu İdareleri Denetim Kurulları-203
 • 2. 2. 1. -Devlet Denetleme Kurulu-204
 • 2. 2. 2. -Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı-204
 • 2. 2. 3. -Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanlıkları-205
 • 2. 2. 4. -Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı-205
 • 2. 2. 5. -Rehberlik ve Denetim Başkanlığı-205
 • 2. 2. 6. -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı-205
 • 2. 2. 7. -Denetim Hizmetleri Başkanlığı-206
 • 3. -TÜRKİYE’DE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE DİĞER ENSTRÜMANLAR-208
 • 3. 1. -Kamu Görevlileri Etik Kurulu-208
 • 3. 2. -Sayıştay-209
 • 3. 3. -Devlet Denetleme Kurulu-209
 • 3. 4. -Kamu İhale Kurumu-210
 • 3. 5. -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)-210
 • 4. -İSTİHDAM, KARİYER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER-211
 • 5. -YOLSUZLUK SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA-211
 • 5. 1. -Savcı ve Adli Kolluk-212
 • 5. 2. -Devlet Memurları, Asker Kişiler ve MİT Mensupları-213
 • 5. 3. -Soruşturma Yöntemleri-214
 • 5. 3. 1. -El Koyma Tedbiri (CMK md. 123-129)-214
 • 5. 3. 2. -Mal Bildirimi İsteme (Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu md. 19)-215
 • 5. 3. 3. -Gizli Soruşturmacı Kullanılması (CMK md. 139)-215
 • 5. 3. 4. -İletişimin Tespiti, Dinleme ve Kayda Alma (CMK md. 135)-215
 • 5. 3. 5. -Teknik Araçlarla İzleme, Ses veya Görüntü Kaydı Alma (CMK md. 140)-216
 • 5. 3. 6. -Şirkete Kayyım Atama (CMK md. 133)-216
 • 5. 4. -Yolsuzluk Suçlarında Kovuşturma-216
 • ÖRNEK SORUŞTURMALAR-218
 • KAYNAKÇA-219
 • 7. BÖLÜM
 • YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • GİRİŞ-221
 • 1. -YOLSUZLUK ALGILAMALARI ENDEKSİ-222
 • 2. -YOLSUZLUKLA MÜCADELE-224
 • 2. 1. -Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi-225
 • 2. 2. -Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu İhale Sistemi-226
 • 2. 3. -Yolsuzlukla Mücadele ve Yargı-230
 • 2. 4. -Yolsuzlukla Mücadele ve Siyasi Partiler-231
 • 2. 5. -Yolsuzlukla Mücadele ve Ekonomi-234
 • 2. 6. -Yolsuzlukla Mücadele ve Dünya Bankası-235
 • 2. 7. -Diğer Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri ve Çözüm Önerileri-238
 • 3. -TÜRKİYE VE DÜNYADA YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ-244
 • 3. 1. -Türkiyede Yolsuzluk Örnekleri-244
 • 3. 1. 1. -Avrupanın En Rüşvetçi Ülkesi-245
 • 3. 1. 2. -Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporları-245
 • 3. 1. 3. -İmar Yolsuzlukları Seçim Kaybettirdi-246
 • 3. 1. 4. -Mesut Yılmaz Yüce Divanda Yargılandı-247
 • 3. 1. 5. -Yirmi iki Banka Battı, Ülkeye Maliyeti 47 Milyar Dolar-247
 • 3. 1. 6. -Tartışılan Aile Fotoğrafı-247
 • 3. 1. 7. -Civangate Skandalı-248
 • 3. 1. 8. -Tansu Çillerin Mal Beyanındaki Orantısız Artış Sorgulandı-248
 • 3. 1. 9. -Devlet Bakanı Yüce Divanda Yargılandı-249
 • 3. 1. 10. -İSKİ Skandalı-249
 • 3. 1. 11. -Murat Demirele Usulsüz Krediden Davası-250
 • 3. 2. -Dünyada Yolsuzluk Olayları-251
 • 3. 2. 1. -İspanyada Prenses Cristina-251
 • 3. 2. 2. -700 Euro Rüşvet Alırken Suçüstü Yakalanan Rumen Vekil Tutuklandı-251
 • 3. 2. 3. -Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Görevi Kötüye Kullanmadan Yargılandı-252
 • 3. 2. 4. -Uruguayda Ekonomi Bakanı Yolsuzluk İddiaları Üzerine İstifa Etti-252
 • 3. 2. 5. -Kamu Kaynaklarını Partisine Aktaran Başbakana 9 Yıl Hapis Cezası-253
 • 3. 2. 6. -İngiltere Ulaştırma Bakanının Makam Arabası Skandalı-253
 • 3. 2. 7. -İngilizler, Trafik Cezasından Kaçan Bakanı Harcadı!-253
 • 3. 2. 8. -Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixonı İstifa Ettiren Watergate Skandalı-254
 • 3. 2. 9. -İspanyada İktidar Partisinin Genel Merkezine kayıt dışı Ödemelerle İlgili Yolsuzluk Baskını-254
 • 3. 2. 10. -İngiliz Bakana Sahte Harcamadan Ceza-255
 • 3. 2. 11. -İtalya Başbakanı Yolsuzluk İddiasıyla Hâkim Karşısında-255
 • 3. 2. 12. -Eski Romanya Başbakanı Adrian Nastaseye Rüşvet Cezası-256
 • 3. 2. 13. -Sarkozynin Arkadaşına Rüşvet Suçlaması-256
 • 3. 2. 14. -Tokyo Valisini Rüşvet İddiası İstifa Ettirdi-256
 • 3. 2. 15. -Yunanistan Başbakanından Yolsuzluk Yapan Bakanı Gözaltına Alan Polise Tebrik-256
 • 3. 2. 16. -Almanyada Millerini Özel Uçuşlarında Kullanan Özdemir, Vekilliği Geri Çevirdi-257
 • 3. 2. 17. -Eski Başbakana Yolsuzluktan 9 Yıl Hapis-257
 • 3. 2. 18. -Eski Başbakan Rüşvetten Suçlu Bulundu-258
 • KAYNAKÇA-259
 • 8. BÖLÜM
 • MALİ SUÇLAR, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KAÇAKÇILIĞI, İFLAS, ORGAN VE DOKU KAÇAKÇILIĞI, SAHTECİLİK
 • 1. -MALİ SUÇLAR-261
 • 1. 1. -Giriş-261
 • 1. 2. -Kaçakçılık Suçları-270
 • 1. 3. -Suçlar ve Kabahatler-272
 • 1. 4. -Nitelikli Hâller-272
 • 1. 5. -5607 Sayılı Kanuna Göre Suçlar ve Kabahatler-273
 • 1. 6. -İthali Mümkün Eşyada İthal Kaçakçılığı-275
 • 1. 7. -Transit Rejimi Hükümlerine Aykırılık-275
 • 1. 8. -5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleri-276
 • 2. -KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KAÇAKÇILIĞI, ORGAN VE DOKU KAÇAKÇILIĞI, İFLAS, SAHTECİLİK-276
 • 2. 1. -Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı-276
 • 2. 1. 1. -Kültür Varlıkları-277
 • 2. 1. 1. 1. -Kültür ve Tabiat Varlıklarında Kaçakçılık Suçları-277
 • 2. 1. 2. -Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Suçlarıyla İştigal Edenler-279
 • 2. 1. 3. -İmitasyon Eserlerle Yapılan Dolandırıcılık Yöntemleri-281
 • 2. 1. 4. -Define Aramada Kanuni Yöntem-281
 • 2. 2. -Organ ve Doku Kaçakçılığı-283
 • 2. 3. -İflas-284
 • 2. 3. 1. -Hileli İflas-284
 • 2. 3. 2. -Taksirli İflas-285
 • 2. 4. -Sahtecilik-286
 • 2. 4. 1. -Sahteciliğin Temel Özellikleri-287
 • 2. 4. 2. -Sahtecilik Metotları-288
 • 2. 4. 2. 1. -Yapılış Şekline Göre Sahtecilik Türleri-289
 • 2. 4. 2. 2. -Konusuna Göre Sahtecilik Türleri-289
 • KAYNAKÇA-292
 • 9. BÖLÜM
 • GÜMRÜK VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI
 • GİRİŞ-301
 • 1. -GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI-302
 • 2. -AKARYAKIT VE ENERJİ-308
 • 2. 1. -Dünya Enerji Stratejisi-310
 • 2. 2. -Akaryakıt Kaçakçılığı-311
 • 2. 2. 1. -Akaryakıt-312
 • 2. 2. 2. -Akaryakıt Ürünlerinin Üretimi ve İthalatı-312
 • 2. 2. 3. -Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Prosedürü-314
 • 2. 2. 4. -Akaryakıt İthalatının Gerçekleştirilebildiği İhtisas Gümrükleri-315
 • 2. 2. 5. -Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri-316
 • 2. 2. 6. -Akaryakıt Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmaların Alması Gereken Lisanslar-317
 • 2. 2. 6. 1. -Rafinerici Lisansı-317
 • 2. 2. 6. 2. -İşleme Lisansı-317
 • 2. 2. 6. 3. -Madenî Yağ Lisansı-318
 • 2. 2. 6. 4. -Depolama Lisansı-318
 • 2. 2. 6. 5. -İletim Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 6. -Serbest Kullanıcı Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 7. -İhrakiye Teslimi Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 8. -Dağıtıcı Lisansı-320
 • 2. 2. 6. 9. -Taşıma Lisansı-321
 • 2. 2. 6. 10. -Bayilik Lisansı-322
 • 2. 3. -Ulusal Marker Uygulaması-324
 • 2. 3. 1. -Ulusal Marker Nedir?-324
 • 2. 3. 2. -Ulusal Marker Uygulamasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?-324
 • 2. 3. 3. -Ulusal Marker Akaryakıta Nasıl Eklenir?-325
 • 2. 3. 4. -Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolü-325
 • 2. 3. 5. -Ulusal Marker Uygulamasında Görülen Usulsüzlükler-326
 • 2. 4. -Akaryakıt Kaçakçılığı Nedir?-327
 • 2. 4. 1. -Akaryakıt Kaçakçılığının Nedenleri-327
 • 2. 4. 2. -Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-328
 • 2. 4. 2. 1. -Deniz Yolu İle Yapılan Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-328
 • 2. 4. 2. 2. -Karayolu İle Yapılan Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-331
 • EK: -GÜMRÜK KANUNU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLAR-333
 • KAYNAKÇA-337
 • 10. BÖLÜM
 • OTO KAÇAKÇILIĞI, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIVE İNSAN TİCARETİ
 • 1. -OTO KAÇAKÇILIĞI-339
 • 1. 1. -Sahte Gümrük Belgesi Düzenleyerek-340
 • 1. 2. -Ülkemize Geçici Olarak Giren Araçlara Sahte Trafik Tescilinin Yapılmasıyla-340
 • 1. 3. -Çift Fatura Yöntemi-340
 • 1. 4. -Change ve Silme Yöntemi-340
 • 1. 5. -Özürlü Muafiyetinden Yararlanmak Suretiyle-340
 • 1. 6. -Pasaporttan Pasaporta Satış Yöntemi-341
 • 1. 7. -Çift Pasaport Yöntemi-341
 • 2. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ-341
 • 2. 1. -Göçmen Kaçakçılığı-342
 • 2. 2. 1. -Göçmen Kaçakçılığının Nedenleri-344
 • 2. 2. 1. 1. -Ekonomik Sebepler-344
 • 2. 2. 1. 2. -İnsan Kaçakçılarının Kolay Para Kazanma Düşüncesi-344
 • 2. 2. 1. 3. -Bazı Avrupa Ülkelerinin Siyasi İltica ve Yasadışı Göçü Özendiren Politikaları ile Göçmen ve Mültecilere Yapılan Maddi Yardımlar-345
 • 2. 2. 1. 4. -Ülkeler Arasında Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standardı Farklılıklarının Bulunması-345
 • 2. 2. 1. 5. -Bazı Yabancı Ülkelerdeki İç Karışıklıklar-345
 • 3. -İNSAN TİCARETİ-346
 • 3. 1. -İnsan Ticaretinin Nedenleri-348
 • 3. 2. -İnsan Ticaretinin Çeşitleri-349
 • 3. 2. 1. -Kadın Ticareti-350
 • 3. 2. 2. -Çocuk Ticareti-350
 • 3. 2. 3. -Zorla Çalıştırma/Kölelik-351
 • 3. 2. 4. -Organ Ticareti-352
 • 4. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE İNSAN TİCARETİ ARASINDAKİ FARK-353
 • 4. 1. -Mülteci-353
 • 4. 2. -Hukuki Durum-354
 • 4. 3. -Göçmen Kaçakçılığı 79. Madde-355
 • 4. 4. -İnsan Ticareti 80. Madde-355
 • 4. 5. -Sonuç-356
 • KAYNAKÇA-357
 • SUNUM-V
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • 1. BÖLÜM
 • GİRİŞ
 • 1. -GİRİŞ-1
 • 1. 1. -Homoeconomicus ve İnsan-4
 • 1. 2. -Suç ve Suçun Unsurları-6
 • 1. 2. 1. -Suçun Unsurları-8
 • 1. 2. 1. 1. -Yetki Unsuru-8
 • 1. 2. 1. 2. -Yetki Veren Kurullar-8
 • 1. 2. 1. 3. -Kuralların Kişi Veya Gruplar Tarafından İhlal Edilmesi-9
 • 1. 2. 1. 4. -Çıkar Unsuru-9
 • 1. 2. 2. -Hukuki Açıdan Suçun Unsurları-10
 • 1. 2. 2. 1. -Suçun Maddi (Objektif) Unsuru-11
 • 1. 3. -Suç Teorileri-12
 • 1. 3. 1. -Bireysel Teoriler-12
 • 1. 3. 2. -Biyolojik Teoriler-12
 • 1. 3. 3. -Psikolojik Teoriler-13
 • 1. 3. 4. -Sosyolojik Teoriler-13
 • 2. -OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YOLSUZLUK OLGUSUNA GENEL BİR BAKIŞ-14
 • 2. 1. -Osmanlı İmparatorluğu ve Yolsuzluk-14
 • 2. 2. -Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yolsuzluk-24
 • KAYNAKÇA-42
 • 2. BÖLÜM
 • YOLSUZLUK VE ÇEŞİTLERİ
 • GİRİŞ-45
 • TANIM-49
 • 1. -YOLSUZLUĞUN ÇEŞİTLERİ-54
 • 1. 1. -Dolaylı Olarak Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Çeşitleri-54
 • 1. 1. 1. -Rant Kollama-54
 • 1. 1. 1. 1. -Monopol Kollama-55
 • 1. 1. 1. 2. -Tarife Kollama-55
 • 1. 1. 1. 3. -Lisans Kollama-55
 • 1. 1. 1. 4. -Kota Kollama-56
 • 1. 1. 1. 5. -Teşvik Kollama-56
 • 1. 1. 1. 6. -Insider Trading (İçerden Öğrenenlerin Ticareti)-56
 • 1. 1. 1. 7. -Sosyal Yardım Kollama (Alturizm)-56
 • 1. 1. 2. -Lobicilik-57
 • 1. 1. 3. -Oy Ticareti-57
 • 1. 1. 4. -Kayırmacılık-58
 • 1. 1. 4. 1. -Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)-58
 • 1. 1. 4. 2. -Eş-Dost Kayırmacılığı (Kronizm)-58
 • 1. 1. 4. 3. -Siyasal Kayırmacılık (Partizanlık)-58
 • 1. 2. -Doğrudan Cezai Yaptırıma Bağlanan Yolsuzluk Çeşitleri-60
 • 1. 2. 1. -Rüşvet-60
 • 1. 2. 2. -İrtikap (Yiyicilik)-62
 • 1. 2. 3. -Karaparanın Aklanması-63
 • 1. 2. 4. -Zimmet-64
 • 1. 2. 5. -Dolandırıcılık-65
 • 1. 2. 6. -Görevi Kötüye Kullanma-65
 • 2. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜ YOLSUZLUK VERİLERİ-66
 • KAYNAKÇA-68
 • 3. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
 • GİRİŞ-71
 • 1. YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ-75
 • 1. 1. -Sosyal ve Kültürel Nedenler-75
 • 1. 1. 1. -Yurttaşlık Bilinci-77
 • 1. 1. 2. -Kültürel Nedenler-77
 • 1. 1. 3. -Eğitimin Yetersizliği-79
 • 1. 2. -Ekonomik Nedenler-80
 • 1. 2. 1. -Devlet Müdahaleciliği-80
 • 1. 2. 2. -Enflasyon-84
 • 1. 2. 3. -Gelir ve Servet Dağılımındaki Eşitsizlik-84
 • 1. 2. 4. -Kayıtdışı Ekonomi-85
 • 1. 2. 4. 1. -Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelenin Amacı-89
 • 1. 2. 4. 2. -Kayıtdışı Ekonominin Boyutu-90
 • 1. 2. 4. 3. -Kayıtdışı Ekonominin Sınıflandırılması-90
 • 1. 2. 4. 3. 1. -Beyan Dışı (Yarı Kayıtlı) Ekonomi-90
 • 1. 2. 4. 3. 2. -Enformel Ekonomi-92
 • 1. 2. 4. 3. 3. -Yasadışı Ekonomi (Suç Ekonomisi)-93
 • 1. 2. 4. 4. -Kayıtdışı Ekonomik Faaliyetlerin Olumsuz Etkileri-94
 • 1. 2. 5. -Vergileme-96
 • 1. 2. 5. 1. -Örnek Vergi Kaçırma Yöntemleri-98
 • 1. 3. -Yönetimden Kaynaklanan Nedenler-99
 • 1. 3. 1. -Siyasi Yolsuzluk-101
 • 1. 3. 2. -Bürokrasi-103
 • 1. 3. 3. -İdari Yolsuzluk-106
 • 1. 3. 4. -Saydamlık ve Hesap Verme Eksikliği-107
 • 1. 4. -Hukuk Sisteminden Kaynaklanan Nedenler-110
 • 1. 4. 1. -Yargı İçinde Yolsuzluk-111
 • 1. 4. 2. -Adli Sistemden Kaynaklanan Nedenler-113
 • 1. 4. 2. 1. -Hukuk Devleti Anlayışının İyi Gerçekleştirilememesi-114
 • 1. 4. 2. 2. -Mevzuat ve Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar-114
 • 1. 4. 2. 3. -Fiziki Nedenler ve Kadro Sorunları-116
 • 1. 5. -Özel Sektörden Kaynaklanan Yolsuzluklar-118
 • KAYNAKÇA-124
 • 4. BÖLÜM
 • YOLSUZLUĞUN ETKİLERİ
 • GİRİŞ-129
 • 1. -YOLSUZLUĞUN KAMU KURUM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-130
 • 2. -YOLSUZLUK - EKONOMİ İLİŞKİSİ-135
 • 3. -YOLSUZLUĞUN YATIRIM VE TASARRUF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-139
 • 4. -YOLSUZLUĞUN POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ-141
 • 5. -YOLSUZLUĞUN GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ-142
 • 6. -YOLSUZLUĞUN DİĞER ETKİLERİ-144
 • 7. -YOLSUZLUĞUN TEMEL NİTELİKLERİ-145
 • 8. -SEKTÖREL BAZDA YOLSUZLUK VE YAPILAN OPERASYONLAR-147
 • 8. 1. -Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü-148
 • 8. 2. -Yerel Yönetimler-148
 • 8. 3. -Adli Hizmetler-149
 • 8. 4. -Eğitim Sektörü-150
 • 8. 5. -Tarım Sektörü-151
 • KAYNAKÇA-155
 • 5. BÖLÜM
 • TÜRKİYEDE SUÇ EKONOMİSİ VE ORGANİZE SUÇLAR İLİŞKİSİ
 • GİRİŞ-157
 • 1. -SUÇ EKONOMİSİ-160
 • 1. 1. -Suç Ekonomisi Nedir?-160
 • 1. 2. -Türkiyede Kayıtdışı Ekonominin Boyutları-163
 • 1. 3. -Kayıtdışı Ekonomi ve Suç Ekonomisi İlişkisi-164
 • 1. 4. -Suç Ekonomisinin Ortaya Çıkış Nedenleri-165
 • 1. 4. 1. -Küresel Nedenler-166
 • 1. 4. 2. -Bölgesel Nedenler-167
 • 1. 4. 3. -Ulusal Nedenler-167
 • 1. 4. 4. -Sosyo-Politik Nedenler-167
 • 1. 4. 5. -Ekonomik Nedenler-167
 • 1. 4. 6. -Kamu Otoritesinin Yetersizliği-168
 • 1. 4. 7. -Sosyo-Ekonomik ve İdari Nedenler-168
 • 1. 4. 8. -Hukuki Nedenler-168
 • 2. -SUÇ EKONOMİSİNİN ETKİLERİ-169
 • 2. 1. -Suç Ekonomisinin Ekonomik ve Siyasal Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 2. -Suç Ekonomisinin Sosyal ve Ahlaki Yapı Üzerindeki Etkileri-171
 • 2. 3. -Suç Ekonomisinin Hukuk ve Asayiş Düzeni Üzerindeki Etkileri-172
 • 3. -ORGANİZE SUÇLAR-172
 • 3. 1. -Organize Suçun Temel Özellikleri-175
 • 3. 2. -Organize Suçların Ortaya Çıkış Nedenleri-176
 • 3. 2. 1. -Ekonomik Nedenler-176
 • 3. 2. 2. -Organizatörlerin Ekonomik Düşünceleri-176
 • 4. -ORGANİZE SUÇLARIN ETKİLERİ-177
 • 4. 1. -Organize Suçlarla Suç Ekonomisinin Bağlantıları-178
 • 5. -TÜRKİYEDE ORGANİZE SUÇUN BOYUTLARI-180
 • 6. -EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ORGANİZE SUÇLARLA İLGİLİ VERİLERİ-185
 • KAYNAKÇA-186
 • 6. BÖLÜM
 • ÜLKEMİZDE YOLSUZLUĞA KARŞIMÜCADELE POLİTİKALARI
 • GİRİŞ-189
 • 1. -TÜRKİYEDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE-192
 • 1. 1. -Kamu Yönetimi ve Yolsuzluk-192
 • 1. 2. -Şeffaflık-192
 • 1. 3. -İdari Kararlara İtiraz-193
 • 1. 4. -Teftiş Kurulları-193
 • 2. -KURUMLARI VE HİZMETLERİ DENETLEME -195
 • 2. 1. -Türkiyedeki Mevcut Denetimin Yapısı-197
 • 2. 1. 1. -Yasama Denetimi-197
 • 2. 1. 2. -Yargı Denetimi-200
 • 2. 1. 3. -Yürütme Denetimi-201
 • 2. 2. -Kamu İdareleri Denetim Kurulları-203
 • 2. 2. 1. -Devlet Denetleme Kurulu-204
 • 2. 2. 2. -Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı-204
 • 2. 2. 3. -Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanlıkları-205
 • 2. 2. 4. -Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı-205
 • 2. 2. 5. -Rehberlik ve Denetim Başkanlığı-205
 • 2. 2. 6. -Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı-205
 • 2. 2. 7. -Denetim Hizmetleri Başkanlığı-206
 • 3. -TÜRKİYEDE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE DİĞER ENSTRÜMANLAR-208
 • 3. 1. -Kamu Görevlileri Etik Kurulu-208
 • 3. 2. -Sayıştay-209
 • 3. 3. -Devlet Denetleme Kurulu-209
 • 3. 4. -Kamu İhale Kurumu-210
 • 3. 5. -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)-210
 • 4. -İSTİHDAM, KARİYER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER-211
 • 5. -YOLSUZLUK SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA-211
 • 5. 1. -Savcı ve Adli Kolluk-212
 • 5. 2. -Devlet Memurları, Asker Kişiler ve MİT Mensupları-213
 • 5. 3. -Soruşturma Yöntemleri-214
 • 5. 3. 1. -El Koyma Tedbiri (CMK md. 123-129)-214
 • 5. 3. 2. -Mal Bildirimi İsteme (Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu md. 19)-215
 • 5. 3. 3. -Gizli Soruşturmacı Kullanılması (CMK md. 139)-215
 • 5. 3. 4. -İletişimin Tespiti, Dinleme ve Kayda Alma (CMK md. 135)-215
 • 5. 3. 5. -Teknik Araçlarla İzleme, Ses veya Görüntü Kaydı Alma (CMK md. 140)-216
 • 5. 3. 6. -Şirkete Kayyım Atama (CMK md. 133)-216
 • 5. 4. -Yolsuzluk Suçlarında Kovuşturma-216
 • ÖRNEK SORUŞTURMALAR-218
 • KAYNAKÇA-219
 • 7. BÖLÜM
 • YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • GİRİŞ-221
 • 1. -YOLSUZLUK ALGILAMALARI ENDEKSİ-222
 • 2. -YOLSUZLUKLA MÜCADELE-224
 • 2. 1. -Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi-225
 • 2. 2. -Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu İhale Sistemi-226
 • 2. 3. -Yolsuzlukla Mücadele ve Yargı-230
 • 2. 4. -Yolsuzlukla Mücadele ve Siyasi Partiler-231
 • 2. 5. -Yolsuzlukla Mücadele ve Ekonomi-234
 • 2. 6. -Yolsuzlukla Mücadele ve Dünya Bankası-235
 • 2. 7. -Diğer Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri ve Çözüm Önerileri-238
 • 3. -TÜRKİYE VE DÜNYADA YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ-244
 • 3. 1. -Türkiyede Yolsuzluk Örnekleri-244
 • 3. 1. 1. -Avrupanın En Rüşvetçi Ülkesi-245
 • 3. 1. 2. -Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporları-245
 • 3. 1. 3. -İmar Yolsuzlukları Seçim Kaybettirdi-246
 • 3. 1. 4. -Mesut Yılmaz Yüce Divanda Yargılandı-247
 • 3. 1. 5. -Yirmi iki Banka Battı, Ülkeye Maliyeti 47 Milyar Dolar-247
 • 3. 1. 6. -Tartışılan Aile Fotoğrafı-247
 • 3. 1. 7. -Civangate Skandalı-248
 • 3. 1. 8. -Tansu Çillerin Mal Beyanındaki Orantısız Artış Sorgulandı-248
 • 3. 1. 9. -Devlet Bakanı Yüce Divanda Yargılandı-249
 • 3. 1. 10. -İSKİ Skandalı-249
 • 3. 1. 11. -Murat Demirele Usulsüz Krediden Davası-250
 • 3. 2. -Dünyada Yolsuzluk Olayları-251
 • 3. 2. 1. -İspanyada Prenses Cristina-251
 • 3. 2. 2. -700 Euro Rüşvet Alırken Suçüstü Yakalanan Rumen Vekil Tutuklandı-251
 • 3. 2. 3. -Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Görevi Kötüye Kullanmadan Yargılandı-252
 • 3. 2. 4. -Uruguayda Ekonomi Bakanı Yolsuzluk İddiaları Üzerine İstifa Etti-252
 • 3. 2. 5. -Kamu Kaynaklarını Partisine Aktaran Başbakana 9 Yıl Hapis Cezası-253
 • 3. 2. 6. -İngiltere Ulaştırma Bakanının Makam Arabası Skandalı-253
 • 3. 2. 7. -İngilizler, Trafik Cezasından Kaçan Bakanı Harcadı!-253
 • 3. 2. 8. -Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixonı İstifa Ettiren Watergate Skandalı-254
 • 3. 2. 9. -İspanyada İktidar Partisinin Genel Merkezine kayıt dışı Ödemelerle İlgili Yolsuzluk Baskını-254
 • 3. 2. 10. -İngiliz Bakana Sahte Harcamadan Ceza-255
 • 3. 2. 11. -İtalya Başbakanı Yolsuzluk İddiasıyla Hâkim Karşısında-255
 • 3. 2. 12. -Eski Romanya Başbakanı Adrian Nastaseye Rüşvet Cezası-256
 • 3. 2. 13. -Sarkozynin Arkadaşına Rüşvet Suçlaması-256
 • 3. 2. 14. -Tokyo Valisini Rüşvet İddiası İstifa Ettirdi-256
 • 3. 2. 15. -Yunanistan Başbakanından Yolsuzluk Yapan Bakanı Gözaltına Alan Polise Tebrik-256
 • 3. 2. 16. -Almanyada Millerini Özel Uçuşlarında Kullanan Özdemir, Vekilliği Geri Çevirdi-257
 • 3. 2. 17. -Eski Başbakana Yolsuzluktan 9 Yıl Hapis-257
 • 3. 2. 18. -Eski Başbakan Rüşvetten Suçlu Bulundu-258
 • KAYNAKÇA-259
 • 8. BÖLÜM
 • MALİ SUÇLAR, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KAÇAKÇILIĞI, İFLAS, ORGAN VE DOKU KAÇAKÇILIĞI, SAHTECİLİK
 • 1. -MALİ SUÇLAR-261
 • 1. 1. -Giriş-261
 • 1. 2. -Kaçakçılık Suçları-270
 • 1. 3. -Suçlar ve Kabahatler-272
 • 1. 4. -Nitelikli Hâller-272
 • 1. 5. -5607 Sayılı Kanuna Göre Suçlar ve Kabahatler-273
 • 1. 6. -İthali Mümkün Eşyada İthal Kaçakçılığı-275
 • 1. 7. -Transit Rejimi Hükümlerine Aykırılık-275
 • 1. 8. -5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleri-276
 • 2. -KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KAÇAKÇILIĞI, ORGAN VE DOKU KAÇAKÇILIĞI, İFLAS, SAHTECİLİK-276
 • 2. 1. -Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı-276
 • 2. 1. 1. -Kültür Varlıkları-277
 • 2. 1. 1. 1. -Kültür ve Tabiat Varlıklarında Kaçakçılık Suçları-277
 • 2. 1. 2. -Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Suçlarıyla İştigal Edenler-279
 • 2. 1. 3. -İmitasyon Eserlerle Yapılan Dolandırıcılık Yöntemleri-281
 • 2. 1. 4. -Define Aramada Kanuni Yöntem-281
 • 2. 2. -Organ ve Doku Kaçakçılığı-283
 • 2. 3. -İflas-284
 • 2. 3. 1. -Hileli İflas-284
 • 2. 3. 2. -Taksirli İflas-285
 • 2. 4. -Sahtecilik-286
 • 2. 4. 1. -Sahteciliğin Temel Özellikleri-287
 • 2. 4. 2. -Sahtecilik Metotları-288
 • 2. 4. 2. 1. -Yapılış Şekline Göre Sahtecilik Türleri-289
 • 2. 4. 2. 2. -Konusuna Göre Sahtecilik Türleri-289
 • KAYNAKÇA-292
 • 9. BÖLÜM
 • GÜMRÜK VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI
 • GİRİŞ-301
 • 1. -GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI-302
 • 2. -AKARYAKIT VE ENERJİ-308
 • 2. 1. -Dünya Enerji Stratejisi-310
 • 2. 2. -Akaryakıt Kaçakçılığı-311
 • 2. 2. 1. -Akaryakıt-312
 • 2. 2. 2. -Akaryakıt Ürünlerinin Üretimi ve İthalatı-312
 • 2. 2. 3. -Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Prosedürü-314
 • 2. 2. 4. -Akaryakıt İthalatının Gerçekleştirilebildiği İhtisas Gümrükleri-315
 • 2. 2. 5. -Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri-316
 • 2. 2. 6. -Akaryakıt Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmaların Alması Gereken Lisanslar-317
 • 2. 2. 6. 1. -Rafinerici Lisansı-317
 • 2. 2. 6. 2. -İşleme Lisansı-317
 • 2. 2. 6. 3. -Madenî Yağ Lisansı-318
 • 2. 2. 6. 4. -Depolama Lisansı-318
 • 2. 2. 6. 5. -İletim Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 6. -Serbest Kullanıcı Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 7. -İhrakiye Teslimi Lisansı-319
 • 2. 2. 6. 8. -Dağıtıcı Lisansı-320
 • 2. 2. 6. 9. -Taşıma Lisansı-321
 • 2. 2. 6. 10. -Bayilik Lisansı-322
 • 2. 3. -Ulusal Marker Uygulaması-324
 • 2. 3. 1. -Ulusal Marker Nedir?-324
 • 2. 3. 2. -Ulusal Marker Uygulamasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?-324
 • 2. 3. 3. -Ulusal Marker Akaryakıta Nasıl Eklenir?-325
 • 2. 3. 4. -Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolü-325
 • 2. 3. 5. -Ulusal Marker Uygulamasında Görülen Usulsüzlükler-326
 • 2. 4. -Akaryakıt Kaçakçılığı Nedir?-327
 • 2. 4. 1. -Akaryakıt Kaçakçılığının Nedenleri-327
 • 2. 4. 2. -Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-328
 • 2. 4. 2. 1. -Deniz Yolu İle Yapılan Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-328
 • 2. 4. 2. 2. -Karayolu İle Yapılan Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri-331
 • EK: -GÜMRÜK KANUNU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN BAZI KAVRAMLAR-333
 • KAYNAKÇA-337
 • 10. BÖLÜM
 • OTO KAÇAKÇILIĞI, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIVE İNSAN TİCARETİ
 • 1. -OTO KAÇAKÇILIĞI-339
 • 1. 1. -Sahte Gümrük Belgesi Düzenleyerek-340
 • 1. 2. -Ülkemize Geçici Olarak Giren Araçlara Sahte Trafik Tescilinin Yapılmasıyla-340
 • 1. 3. -Çift Fatura Yöntemi-340
 • 1. 4. -Change ve Silme Yöntemi-340
 • 1. 5. -Özürlü Muafiyetinden Yararlanmak Suretiyle-340
 • 1. 6. -Pasaporttan Pasaporta Satış Yöntemi-341
 • 1. 7. -Çift Pasaport Yöntemi-341
 • 2. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ-341
 • 2. 1. -Göçmen Kaçakçılığı-342
 • 2. 2. 1. -Göçmen Kaçakçılığının Nedenleri-344
 • 2. 2. 1. 1. -Ekonomik Sebepler-344
 • 2. 2. 1. 2. -İnsan Kaçakçılarının Kolay Para Kazanma Düşüncesi-344
 • 2. 2. 1. 3. -Bazı Avrupa Ülkelerinin Siyasi İltica ve Yasadışı Göçü Özendiren Politikaları ile Göçmen ve Mültecilere Yapılan Maddi Yardımlar-345
 • 2. 2. 1. 4. -Ülkeler Arasında Ekonomik ve Sosyal Yaşam Standardı Farklılıklarının Bulunması-345
 • 2. 2. 1. 5. -Bazı Yabancı Ülkelerdeki İç Karışıklıklar-345
 • 3. -İNSAN TİCARETİ-346
 • 3. 1. -İnsan Ticaretinin Nedenleri-348
 • 3. 2. -İnsan Ticaretinin Çeşitleri-349
 • 3. 2. 1. -Kadın Ticareti-350
 • 3. 2. 2. -Çocuk Ticareti-350
 • 3. 2. 3. -Zorla Çalıştırma/Kölelik-351
 • 3. 2. 4. -Organ Ticareti-352
 • 4. -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE İNSAN TİCARETİ ARASINDAKİ FARK-353
 • 4. 1. -Mülteci-353
 • 4. 2. -Hukuki Durum-354
 • 4. 3. -Göçmen Kaçakçılığı 79. Madde-355
 • 4. 4. -İnsan Ticareti 80. Madde-355
 • 4. 5. -Sonuç-356
 • KAYNAKÇA-357
 • 11. BÖLÜM
 • DOLANDIRICILIK, BANKA, BORSA VEİNTERNET DOLANDIRICILIĞI
 • 1. -DOLANDIRICILIK-359
 • 1. 1. -Tanım-360
 • 1. 2. -Dolandırıcılık Olaylarının Yöntemleri-362
 • 1. 2. 1. -Emniyeti Su İstimal Suretiyle Yapılan Dolandırıcılık-362
 • 1. 2. 2. -Çalıntı ve Karşılığı Olmayan Çek ve Sahte Senetle Yapılan Dolandırıcılık-362
 • 1. 2. 3. -Kendilerini Değişik Makam ve Unvan Sahibi Olarak Göstererek Yapılan Dolandırıcılık-363
 • 1. 2. 4. -Tavcılık Suretiyle Yapılan Dolandırıcılık Olayı-363
 • 1. 2. 5. -Sanal Dolandırıcılıkta Son Nokta: Phishing-363
 • 1. 3. -Banka Dolandırıcılıkları-368
 • 1. 3. 1. -Banka Kartı Dolandırıcılığı-370
 • 1. 3. 1. 1. -Kayıp ve Çalıntı Kartlar-371
 • 1. 3. 1. 2. -Ele Geçmeyen Kartlar-371
 • 1. 3. 1. 3. -Boş Plastik-371
 • 1. 3. 1. 4. -Değiştirilmiş Kart-371
 • 1. 3. 1. 5. -Sahte Kartlar-371
 • 1. 3. 1. 6. -Manyetik Şerit Sahteciliği-372
 • 1. 3. 1. 7. -Kart Kopyalama-372
 • 1. 3. 2. -ATM Dolandırıcılığı-372
 • 1. 3. 2. 1. -Sahte Kart Yapımında Kullanılan Cihazlar-373
 • 1. 3. 2. 1. 1. -Reader & Encoder (Okuyucu / Kodlayıcı) Cihazı-373
 • 1. 3. 2. 1. 2. -Embosser (Kabartma Baskı) Cihazı-373
 • 1. 3. 2. 1. 3. -Tipper (Renklendirici) Cihazı-374
 • 1. 3. 3. -Sahte Kartların Karakteristik Özellikleri-374
 • 1. 3. 3. 1. -Çek İle Yapılan Dolandırıcılık-375
 • 1. 3. 3. 1. 1. -Çekin Yasal Unsurları-375
 • 1. 3. 3. 1. 2. -Karşılıksız Çek-375
 • 1. 4. -Yolsuzluk ve Dolandırıcılık Döngüsünde Örnek Suç Türleri-376
 • 1. 4. 1. -İlaç Yolsuzluğu ve Nitelikli Dolandırıcılık-376
 • 1. 4. 2. -Tarım Sektöründe Yolsuzluk ve Nitelikli Dolandırıcılık-378
 • 1. 4. 3. -Eğitimde Yolsuzluk ve Nitelikli Dolandırıcılık-379
 • 1. 4. 4. -Enerji Sektöründe Yolsuzluk, Kaçak Elektrik: Kamu Kurumu Dolandırıcılığı-381
 • 1. 4. 5. -Gümrüklerde Yolsuzluk ve Nitelikli Dolandırıcılık-382
 • 1. 5. -Borsa Dolandırıcılığı-383
 • 1. 6. -İnternet Dolandırıcılıkları-386
 • KAYNAKÇA-390
 • EK: -BORSA VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR-391
 • 12. BÖLÜM
 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI - ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI -TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI
 • 1. -VERGİ KAÇAKÇILIĞI-403
 • 1. 1. -Vergi Nedir?-404
 • 1. 2. -Vergi Borçlusu Kimdir?-404
 • 1. 2. 1. -Mevzuat-404
 • 1. 3. -Vergi Kaçakçılığı Nedir?-405
 • 1. 3. 1. -Verginin Niteliği-407
 • 1. 3. 2. -Suçun Unsurları-407
 • 1. 4. -Vergi Usul Kanununda Kaçakçılık-408
 • 1. 4. 1. -Suça İştirak ve Cezada İndirim-409
 • 1. 4. 2. -Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul-409
 • 1. 4. 3. -Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları-410
 • 1. 4. 4. -Kayıt Dışı Ekonomi-Vergi Kaçakçılığı İlişkisi-410
 • 2. -ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI-411
 • 3. -TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI-415
 • 3. 1. -Sigara Kaçakçılığının Temel Özellikleri-420
 • 3. 2. -Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının Nedenleri-420
 • 3. 3. -Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığında Kullanılan Yöntemler-421
 • 3. 3. 1. -İhraç Kaydıyla Satılan Tütün ve Tütün Mamullerinin İç Piyasaya Sürülmesi Yöntemi-421
 • 3. 3. 2. -Tütün ve Tütün Mamullerinin Yasal İthalatı Yapılan Başka Eşya veya Ürünlerin Taşındığı Konteynerlerin İçerisine Gizlenmek Sureti İle Ülkeye Getirilmesi ve İç Piyasaya Sürülmesi Yöntemi-422
 • 3. 3. 3. -Transit İşlemleri Kapsamında Başka Bir Ülkeye Sevk Edilmesi Gereken Tütün ve Tütün Mamullerinin Yurt Dışı Edilmeyerek İç Piyasaya Sürülmesi Yöntemi-422
 • 3. 3. 4. -Gümrüksüz Satış Mağazalarına Aktarılan veya Aktarıldı Gösterilen Sigaraların Yurt Dışına Çıkan Yolcuların Adına Fiş Kesilerek İç Piyasaya Sürülmesi Yöntemi-422
 • 3. 3. 5. -Deniz Sınırımız Bulunan Komşu Ülkelerden veya Yük ya da Yolcu Taşımacılığı Yapan Gemilerden Temin Edilen Gümrük Kaçağı Tütün ve Tütün Mamullerinin İç Piyasaya Sürülmesi Yöntemi-423
 • 3. 3. 6. -İthal Yükü Getiren TIRların İçine Gizlenmesi Yöntemi-423
 • 3. 3. 7. -Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Sınırlardan Katır Sırtlarında Getirilmesi Yöntemi-423
 • 3. 3. 8. -Yolcu Muafiyetinin Suiistimali Yöntemi-423
 • 3. 3. 9. -Sınır Ülkelerine Yolcu ya da Yük Taşımacılığı Yapan Araçlara Zula Edilerek Getirilmesi Yöntemi-423
 • KAYNAKÇA-424
 • 13. BÖLÜM
 • UYUŞTURUCU VE EMTİA KAÇAKÇILIĞI
 • 1. -UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI-427
 • 1. 1. -Uyuşturucu Madde ve Çeşitleri-428
 • 1. 1. 1. -Depresanlar (Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar)-429
 • 1. 1. 1. 1. -Doğal Maddeler-430
 • 1. 1. 1. 2. -Sentetik maddeler-431
 • 1. 1. 2. -Stimülanlar (Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar)-431
 • 1. 1. 2. 1. -Doğal Maddeler-431
 • 1. 1. 2. 2. -Sentetik Maddeler-431
 • 1. 1. 3. -Halisinojenler (Duyuların Bozulmasına Neden Olanlar)-432
 • 1. 1. 3. 1. -Doğal Maddeler-432
 • 1. 1. 3. 2. -Sentetik Maddeler-432
 • 1. 2. -Uyuşturucu Kaçakçılığında Mevzuat-434
 • 1. 3. -Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Organize Suç Örgütleri-436
 • 1. 4. -Uyuşturucu Rotaları-437
 • 1. 4. 1. -Balkan Rotası-438
 • 1. 4. 2. -Kuzey Karadeniz Rotası-438
 • 1. 4. 3. -Doğu Akdeniz Rotası-438
 • 1. 5. -Ülkemiz Üzerinden Avrupaya Eroin Kaçakçılığı-439
 • 1. 6. -Avrupa Ülkelerinden Türkiye Extasy Kaçakçılığı-441
 • 1. 7. -Güney Amerika ve Batı Afrikadan Ülkemize Kokain Kaçakçılığı-441
 • 1. 8. -Ülke İçerisindeki Üretim Yerlerinden Batı İllerine Esrar Kaçakçılığı-441
 • 2. -EMTİA KAÇAKÇILIĞI-444
 • KAYNAKÇA-447
 • 14. BÖLÜM
 • KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI
 • GİRİŞ-449
 • 1. -KARAPARA AKLAMA-450
 • 1. 1. -Karapara, Karapara Aklama ve Öncül Suç-450
 • 1. 2. -Para Aklamanın Eski-Yeni Metotları, Mekanizmaları ve Planları-455
 • 1. 2. 1. -Yerleştirme-457
 • 1. 2. 2. -Katmanlaştırma (Ayırma)-461
 • 1. 2. 3. -Entegrasyon (Bütünleştirme)-462
 • 1. 3. -Karapara Aklama İle Neden Mücadele Edilmelidir?-463
 • 2. -KARAPARANIN EKONOMİYE OLUMSUZ ETKİLERİ-466
 • 2. 1. -Kayıtdışı Ekonomi ve Karapara Arasındaki İlişki-467
 • 2. 2. -Kayıtdışı Ekonomi ve Karapara Arasındaki Farklar-468
 • 3. -KARAPARA SUÇLARINDA SORUŞTURMA-469
 • 4. -TÜRKİYEDE KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE-470
 • 4. 1. -MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)-471
 • 5. -TERÖRİZMİN FİNANSMANI-476
 • 5. 1. -Terörün Finansman İhtiyacı-476
 • 5. 2. -Terör Örgütlerinin Giderleri-481
 • 5. 2. 1. -Terör Eylemlerinin Doğrudan Maliyeti-481
 • 5. 2. 1. 1. -Mühimmat ve Silah Alımı-481
 • 5. 2. 1. 2. -Yasadışı Mühimmat ve Silah İçin Organizasyon Oluşturma-481
 • 5. 2. 1. 3. -Asimetrik Güç Kullanımı-481
 • 5. 2. 2. -Maaş Ödemeleri-481
 • 5. 2. 2. 1. -Örgüt Evinde/Mağarada Kalanları Besleme ve Barındırma-481
 • 5. 2. 2. 2. -Ailelerin Barınma ve Beslenmesi-481
 • 5. 2. 3. -İletişim Masrafları-482
 • 5. 2. 3. 1. -Eylem İçin-482
 • 5. 2. 3. 2. -Ailelerle Görüşmek İçin-482
 • 5. 2. 4. -Eğitim Masrafları-482
 • 5. 2. 5. -Seyahat Masrafları-482
 • 5. 2. 6. -Rüşvet Verme-482
 • 5. 2. 7. -Fonların Paylaşımı-482
 • 5. 2. 8. -Propaganda Faaliyetleri-483
 • 5. 2. 9. -Diğer Maliyetler-483
 • 5. 3. -Terör Örgütlerinin Gelirleri-483
 • 5. 3. 1. -Yasal Görünümlü Kaynaklar-483
 • 5. 3. 1. 1. -Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar-483
 • 5. 3. 1. 2. -Ticari İşletmeler-483
 • 5. 3. 1. 3. -Görsel ve Basılı Yayının Kullanılması-483
 • 5. 3. 1. 4. -Aidat ve Bağış Toplanması-484
 • 5. 3. 1. 5. -Kurban Etleri ve Derileri-484
 • 5. 3. 1. 6. -Sosyal Etkinlikler-484
 • 5. 3. 1. 7. -Gayrimenkul Sektörünün Kullanılması-484
 • 5. 3. 1. 8. -Yasadışı Faaliyetlerden Kazanılan Kaynaklar-485
 • 5. 3. 1. 8. 1. -Uyuşturucu Kaçakçılığı-485
 • 5. 3. 1. 8. 2. -Silah Kaçakçılığı-488
 • 5. 3. 1. 8. 3. -İnsan Kaçakçılığı-489
 • 5. 3. 1. 8. 4. -Lüks Araç Kaçakçılığı-490
 • 5. 3. 1. 8. 5. -Haraç Toplama-490
 • 5. 3. 1. 8. 6. -Sahtecilik-491
 • 5. 3. 1. 8. 7. -Kredi Kartı Dolandırıcılığı ve İnternet Üzerinden Sahtecilik-491
 • 5. 3. 1. 8. 8. -İllegal Basın Yayın-492
 • 5. 3. 1. 8. 9. -Gasp, Soygun, Hırsızlık, Yağma, Hile ve Dolandırıcılık Türü Adi Suçlar-492
 • 5. 3. 1. 8. 10. -Fidye Alma-492
 • 5. 3. 1. 8. 11. -Korsan Yayıncılık ve Korsan Üretim-493
 • 5. 3. 1. 8. 12. -Diğer Tür Kaçakçılıklar (sigara, petrol, şeker, mücevherat, elektronik vb)-493
 • 5. 3. 1. 8. 13. -İnternet Üzerinden Dolandırıcılık ve Kredi Kartı Sahtekarlığı-494
 • KAYNAKÇA-495
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 141959
  Yayın Tarihi 2014 Mayıs
  Barkod 9786051463858
  ISBN 9786051463858
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Amerikan Cilt
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Süleyman Aydın, Yakup Yılmazer