istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Yeni Vakıflar Hukuku Yeni Vakıflar Hukuku

Yeni Vakıflar Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
356
Boyut :
16 x 24 cm
Baskı :
6
ISBN/Ref :
9789750289996

Stok Durumu: Stokta var

465,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 418,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • Yeni Vakıfların Kuruluşu, Organları, Yönetimi, Denetimi
 • Vakıf Resmi Senedi
 • Yeni Vakıfların Muhasebesi, Gelirleri, Mali İşlemleri
 • Vakıflarda Vergiler ve Vergi Muafiyeti
 • Vakıfların İktisadi İşletme ve Ortaklıkları
 • İktisadi İşletme Ana Sözleşmesi
 • Bağış ve Yardım Hukuku, Farklılıkları
 • İzin Almadan Yardım Toplama
 • Vakıfların Dağılması ve Dağıtılması
 • Vakıf Üniversiteleri ve Üniversite Vakıfları
 • Vakıf Üst Kuruluşları
 • Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri
 • Yabancı Vakıflar ve Yabancıların Yeni Vakıflardaki Durumu
 • Aile Vakfı ve Bazı Özel Vakıf Türleri


Kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için aranan bir dayanak kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitapta vakıfların kuruluşları, yönetim ve denetimleri, mali konuları işletme ve ortaklıkları, vergisel konumları, dağılma ve dağıtılmaları incelenmektedir. Ayrıca yeni vakıflardan, başta aile vakıfları olmak üzere, bazı özel vakıflar, vakıf üst kuruluşları, yabancı vakıflarla, yabancıların vakıflarda görev almaları, vakıfların uluslararası faaliyetleri de incelenmektedir. Kitap çok tartışılan ve birbirine karıştırılan "bağış" ve "yardım" konusunu da karmaşaya yer bırakmayacak derecede açıklamaktadır.

Yine vakıf üniversiteleri ve üniversiteleri destekleyen vakıflar ve sorunlarının cevapları da kitapta mevcuttur.

Kitap, uygulamacılara yönelik hazırlandığından okuyucuyu, konuları yeri geldikçe ve sırası ile Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği başta olmak üzere daima önce mevzuata yönlendirmekte, daha sonra da görüşlere yer vermektedir.

Şablon gösterimlerle, uygulamacılara önemli konularda "kontrol listeleri" sunmaktadır. Kitaba; bir adet Anayasa Mahkemesi ve onüç adet Yargıtay kararı, çok tartışılır iki konuda bizzat yazarı tarafından yürütülmüş iki adet dava dosyası ile iki adet vakıf senedi örneği, bir adet iktisadi işletme ana sözleşmesi örneği ve iki adet de tebliğ ve benzeri mevzuat ve ayrıca vakıflarda kullanılan formların listesi eklenerek, okuyucuya yönlendirme ve kolaylık sağlanmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Altıncı Basıma Önsöz ...7
Beşinci Baskıya Önsöz ...9
Dördüncü Baskıya Önsöz ...11
Üçüncü Baskıya Önsöz ...13
İkinci Baskıya Önsöz ...15
Önsöz ...17
Birinci Bölüm...
VAKIFLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER...
1. VAKIFLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER ...27
1.1. Vakıf Nedir, Vakıfların ve Örgütlenme Özgürlüğünün Ulusal ve Uluslararası Dayanakları ...27
1.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ...27
1.1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ...27
1.1.3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ...28
1.2. Dernek Nedir ...31
1.3. Vakıfla Dernek Arasındaki Başlıca Farklar ...32
1.4. Vakıflarla İlgili Bazı Kavramlar ...33
1.4.1. Gerçek Kişi ...33
1.4.2. Tüzel Kişi ...34
1.4.3. Yeterli Mal Varlığı/Uygun Mal Varlığı ...35
1.4.4. Amaca Özgülemek ...36
1.5. Vakıf Çeşitleri ...36
1.6. Vakıflarla İlgili Bazı Tanımlamalar ...37
İkinci Bölüm...
VAKFIN KURULUŞU, TÜZEL KİŞİLİĞİ VE MAL VARLIĞI...
2. VAKFIN KURULUŞU, TÜZEL KİŞİLİĞİ VE MAL VARLIĞI ...41
2.1. Vakıflar Nasıl Kurulur ...41
2.1.1. Sağlar Arası İşlem ile Vakıf Kurulması ...42
2.1.2. Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetname veya Miras Sözleşmesi) Yolu ile Vakıf Kurulması ...45
2.2. Vakfın Tescili/Tüzel Kişilik Kazanması, Kuruluş ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Ayırım, Tescile Yetkili ve Görevli Mahkeme ...49
2.2.1. Tescili Talep Edecekler, Tescile Yetkili ve Görevli Mahkeme ...51
2.3. Vakıf Kurmaktan Dönme (Cayma/Rücu), Tescil Kararına İtiraz (Kararın Temyizi) ...51
2.4. Merkezi Sicile Tescil ve Resmî Gazetede İlan ...54
2.5. Vakıf Kuruluşunda Özgülenecek Mal Varlığı, Bunun Asgari Miktarları ve Özgülenen Mal Varlığının Vakfın Mülkiyetine Geçmesi ...58
2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kurulan Vakfın Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu, Mirasçıların ve Alacaklıların Dava Hakkı ...62
2.6.1. Vakıf Kuruluşunun (Tasarrufun) İptali, Vasiyetnamenin (Miras Sözleşmesinin) İptali ve Tenkis (Davaları) ...63
2.6.1.1. Vakıf Kuruluşunun (Tasarrufun) İptali (Davası) ...63
2.6.1.2. Vasiyetnamenin (Miras Sözleşmesinin) İptali ve Tenkis (Davaları) ...65
2.7. Vakıf Malları ve Zilyetlikle Bunları Edinme ...67
2.8. Yabancıların Vakıf Kurma Hakkı ...67
2.9. Vakıf Mallarının Kamulaştırılması ve Vakıf Mallarının Haczedilebilmesi ...68
Üçüncü Bölüm...
VAKFIN TEMEL BELGESİ “RESMİ SENET”...
3. VAKFIN TEMEL BELGESİ “RESMİ SENET” ...69
3.1. Resmi Senet/Vakıf Senedi Nedir ...69
3.2. Bir Resmi Senette Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ...69
3.3. Örnek Bir Resmi Senet Kalıbı Nasıl Olmalıdır ...70
3.4. Vakıf Merkezi Kavramı, Belirlenmesi ve Vakıf Merkezi Olamayacak Yerler ...71
3.5. Vakıf Resmi Senedindeki Noksanlıklar ve Bunların Giderilmesi ...72
3.6. Vakıf Resmi Senet Değişikliği, Yönetimin, Yönetim Şeklinin (Vakıf Örgütü ve İşleyiş Şekli), Amacın ve Malların Değiştirilmesi ...73
3.6.1. Yönetimin Değiştirilmesi ...77
3.6.1.1. Yöneticilerin Değiştirilmesi ...77
3.6.1.1.1. Yöneticilerin Mahkeme Kararı ile Görevden Alınması ...77
3.6.1.1.2. Yöneticilerin Olağan Yolla Değiştirilmesi ...85
3.6.1.2. Yönetimin, İdare/Yönetim Şeklinin, İşlevinin ve Örgütün Değiştirilmesi ...85
3.6.2. Amacın ve Malların Değiştirilmesi ...116
3.6.2.1. Amacın Değiştirilmesi ...117
3.6.2.2. Malların Değiştirilmesi ...121
3.6.3. Seçimle Vakıf Yönetim Organlarında Görev Alanların Mal Bildiriminde Bulunması ...124
Dördüncü Bölüm...
VAKFIN ORGANLARI, OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ...
4. VAKFIN ORGANLARI, OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ ...127
4.1. Vakfın Organları ve Zorunlu Organ ...127
4.2. Karar Organı Türleri ...133
4.3. Karar Organının Görevleri, Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları ...134
4.3.1. Karar Organının Görevleri ...134
4.3.2. Karar Organının Belirlenmesi ...135
4.3.3. Karar Organının Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları ...136
4.4. Yönetim Organının Türleri ...137
4.5. Yönetim Organının Görevleri, Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları ...137
4.5.1. Yönetim Organının Görevleri ...137
4.5.2. Yönetim Organının Belirlenmesi ...138
4.5.3. Yönetim Organının Toplantı ve Karar Nisapları/Yeter Sayıları ...140
4.6. Denetçiler veya Denetim Organı, Görevleri, Belirlenmesi ...141
4.7. Diğer Organlar ...141
4.8. İdare Personeli, Şube ve Temsilcilikler ...142
4.8.1. Şube ve Temsilcilikler ...142
Beşinci Bölüm...
VAKFIN GELİRLERİ, MALİ İŞLEMLERİ, DEFTER VE KAYITLARI...
5. VAKFIN GELİRLERİ, MALİ İŞLEMLERİ, DEFTER VE KAYITLARI ...145
5.1. Vakfın Gelirleri ...145
5.2. Kuruluş Mal Varlığı, Mal Varlığı ve Gelir Arasındaki Farklar ...146
5.3. Bağış ve Yardım Toplama ve Arasındaki Farklar ...146
5.3.1. Bağış ve Hukuku ...147
5.3.2. Yardım ve Hukuku ...153
5.3.2.1. İzin Almadan Yardım Toplama ...161
5.4. Vakfın Muhasebesi, İdari ve Mali Defter ve Kayıtları, Beyanname (Yıllık Rapor) Verme Yükümlülüğü ve Bildirimler ...162
5.4.1. Vakfın Muhasebesi, İdari ve Mali Defter ve Kayıtları ...162
5.4.1.1. Vakıfların Kasasında Bulunacak Nakit Miktarı ...164
5.4.2. Vakfın Beyanname (Yıllık Rapor) Verme Yükümlülüğü ve Bildirimler ...165
Altıncı Bölüm...
VAKIF ORTAKLIK VE İŞLETMELERİ...
6. VAKIF ORTAKLIK VE İŞLETMELERİ ...167
6.1. Vakıfların Ticari Faaliyetleri ...167
6.2. Vakıfların Ortaklıkları ...168
6.3. Ticari İşletme ve İktisadi İşletme Kavramları ...169
6.4. Vakıf İktisadi İşletmesi ...171
6.5. Vakıf İktisadi İşletmesinin Kuruluşu, Organları, İşleyişi ...173
6.6. Vakıf Özel Öğretim/Eğitim Kurumları ...174
6.7. Vakıf Yurtları, Pansiyonları ve Lokalleri ...175
6.8. Vakıf Sandıkları ...181
6.9. Vakıflarda Süreli ve Süresiz Yayınlar ...182
Yedinci Bölüm...
VAKIFLARIN VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİSEL KONUMLARI...
7. VAKIFLARIN VE İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİSEL KONUMLARI ...187
7.1. Vakıfların Vergisel Konumları ...187
7.1.1. Vakıfların Vergi Mükellefiyeti ...187
7.1.2. Vakıfların Yapacakları Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi ...187
7.1.3. Vakıflara Ait Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi ...187
7.1.3.1. Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu ...188
7.1.3.2. Diğer Mal ve Hakların Kiralanması İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu ...188
7.1.4. Vakıflara ait Gayrimenkullerin Kiralanmasına İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu ...189
7.1.5. Vakıfların Tasarruflarını Bankada Değerlendirmesi Sonucunda Elde Ettiği Menkul Sermaye İratlarından Tevkifat Yapılması ...189
7.1.6. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Vakıflara Yapılan Bağışların Gelir Vergisi Bakımından Durumu ...190
7.1.6.1. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği ...190
7.1.6.2. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteliği ...190
7.1.6.3. Vakıflarca Düzenlenecek Belge ...191
7.1.6.4. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim ...191
7.1.6.4.1. Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Vakıflara Yapılan Bağışların KDV Bakımından Durumu ...191
7.1.7. Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılacak Bağış ve Yardımların İndirilmesi ...191
7.2. Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Konumları ...192
7.2.1. Vakıf İktisadi İşletmelerinin Vergi Mükellefiyeti ...192
7.2.2. Yükümlülükler ...193
7.2.2.1. Beyanname Verme ve Verginin Ödenmesi ...193
7.2.3. Yabancı Vakıflara Ait iktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesi ...193
7.2.4. İktisadi İşletmelerinin Karının Vakfa Aktarımı ...194
7.3. Cumhurbaşkanı Kararıyla Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ...195
7.3.1. Vakfa Vergi Muafiyeti Tanınabilmesi İçin Gereken Hususlar ...196
7.3.2. Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul ...197
7.3.3. Faaliyet Konusu ...198
7.3.4. Faaliyet Süresi ...198
7.3.5. Defter Tutma ...199
7.3.6. Mal Varlığı ve Yıllık Gelir ...199
7.3.7. Gelirin Harcanma Şekli ...199
7.3.8. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri ...200
7.3.9. Cumhurbaşkanınca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Sağlanan Vergisel Avantajlar ...202
7.3.9.1. KDV İstisnası ...202
7.3.9.2. Veraset ve İntikal Vergisi Muafiyeti ...203
7.3.9.3. Emlak Vergisi Muafiyeti ...203
7.3.9.4. Harç İstisnası ...204
7.3.9.5. Damga Vergisi İstisnası ...204
7.3.10. Cumhurbaşkanınca Vakıflara Tanınan Vergi Muafiyetinin Kaldırılması ...205
7.3.11. Vergi Muafiyetli Vakıftaki Gelirlerin Kullanım Oranları ve Bu Konudaki Sorunlar ...205
Sekizinci Bölüm...
VAKFIN FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKONMASI, VAKFIN (KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ (İNFİSAH), VAKFIN DAĞITILMASI (FESİH), TASFİYE İŞLEMLERİ...
8. VAKFIN FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK ALIKONMASI, VAKFIN (KENDİLİĞİNDEN) SONA ERMESİ (İNFİSAH), VAKFIN DAĞITILMASI (FESİH), TASFİYE İŞLEMLERİ ...243
8.1. Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonması ...243
8.2. Vakfın (Kendiliğinden) Sona Ermesi (İnfisah) ...244
8.3. Vakfın Dağıtılması (Fesih) ...247
8.4. Vakfın Tasfiyesi ...248
8.5. Sona Eren veya Dağıtılan Yeni Vakıfların Mal ve Hakları, Vakıflarda Birleşmenin Olamayacağı ...248
Dokuzuncu Bölüm...
VAKIFLARDA DENETİM...
9. Vakıflarda Denetim ...251
9.1. Dış Denetim ...251
9.2. İç Denetim ...252
Onuncu Bölüm...
VAKIFLA İLGİLİ ÖZEL KONU VE SORUNLAR...
10. VAKIFLA İLGİLİ ÖZEL KONU VE SORUNLAR ...257
10.1. Uluslararası Faaliyette Bulunma ...257
10.2. Üst Kuruluş Kurma ve Katılma ...258
10.3. Yabancı Vakıflarla İlgili Düzenlemeler ...260
10.4. Aile Vakfı ...263
10.5. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Diğer Vakıf Türleri ...264
10.5.1. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları ...264
10.5.2. Sosyal Sigorta Vakıfları ...268
10.5.3. Diğer Vakıf Türleri ...281
10.6. Vakıflara Kamu Bütçelerinden Yardım Yapılması ...281
10.7. Vakıfların Etkinlikleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ...283
Onbirinci Bölüm...
VAKIFLARIN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURMASI (VAKIF ÜNİVERSİTELERİ)...
11. VAKIFLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURMASI (Vakıf Üniversiteleri) ...285
11.1. Dayanak Anayasa Düzenlemesi ...285
11.2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndaki Düzenlemeler ...287
11.2.1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumunun Kurulması ...288
11.2.2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumuna Sağlanacak Muafiyetler ve Mali Kolaylıklar ...290
11.2.3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Sair Düzenlemeler ...292
11.2.4. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Devlet’çe Sağlanacak Yardımlar ...296
11.3. 2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanunu’ndaki Düzenlemeler ...298
11.4. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hk. KHK ...298
11.5. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ...299
11.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki Düzenlemeler (R.G. 31.12.2005/26040) ...299
11.6.1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Doğrultusunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Gözetim–Denetim, Değerlendirme ve Faaliyetten Alıkonması ...305
11.6.2. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Doğrultusunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile İlgili Mali Hususlar ...309
Onikinci Bölüm...
DEVLET YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINI DESTEKLEYEN VAKIFLAR (ÜNİVERSİTE VAKIFLARI)...
12. DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI DESTEKLEYEN VAKIFLAR (ÜNİVERSİTE VAKIFLARI) ...313
12.1. 5072 Sayılı (5234 Sayılı Kanun ile Değişik) Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve Getirilen Düzenlemeler ...314
Sonsöz ...319
VAKIFLARLA İLGİLİ MEVZUAT ...321
VAKIFLARDA KULLANILACAK FORMLAR ...323
EKLER ...325
Kaynakça ...353
Kavram Dizini ...355

Ek Bilgi

Ürün Kodu 162863
Yayın Tarihi 2024 Ocak
Barkod 9789750289996
ISBN 9789750289996
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 6
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ömer Aykul