istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Dolandırıcılık Suçları Dolandırıcılık Suçları

Dolandırıcılık Suçları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
357
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750289323

Stok Durumu: Stokta var

465,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 418,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Dolandırıcılık Suçlarının Genel Unsurları İle Özel Görünüm ve Maddi Aleme Yansıyış Şekilleri
  • Dolandırıcılık Suçunun Çeşitleri
  • Şahsi Cezasızlık, Etkin Pişmanlık, Değer ve İade
  • Dolandırıcılık Suçu ve Diğer Suçlarla Farkları


Dolandırıcılık suçlarının genel unsurları kapsamında maddi, manevi, kanunilik (tipiklik), hukuka aykırılık unsurları ile dolandırıcılık suçunun faili, fiili, konusu, mağduru, illiyet bağı (nedensellik), hareket ve netice özel görünümü, madde aleme yansıyış şekilleri kapsamında teşebbüs, teselsül (zincirleme işleyiş), vazgeçme ve temadi (devamlılık), içtima, iştirak, soruşturma-kovuşturma, temel ceza belirleme, şahsi cezasızlık, zamanaşımı, tekerrrür, yetki, görev, uzlaşma ve ihbar konuları işlenmiştir.

Kitabın temel konusu; basit dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve hafif dolandırıcılık çeşitleri, tanımı, tarifi, gerekçesi ile basit, hafif ve nitelikli hallerinin uygulamaları, her madde, fıkra ve bendlerindeki durumlara göre ayrı ayrı örnek iddianame, mütaala, gerekçe ve hüküm ile istinaf kararı uygulamaları açıklanmıştır.

Ceza yargılamasında; her bir çeşidi ve nitelikli hali yönünden alacakları netice cezaları bakımından şahsi cezasızlık, etkin pişmanlık, değer ve iade ve bunların netice cezalardaki ayrı ayrı indirimlere rakamsal ve oransal etkileriyle hakim ve mahkeme kararlarında hüküm olarak verilişleri detaylıca izah edilmiştir.

Dolandırıcılık suçlarının diğer suçlarla farkları berrakça anlatılmıştır.

Bölüm ve konu başlarına eklenen tablolarla dolandırıcılık suçlarının daha yekpare olarak görülmesi amaçlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
Kısaltmalar ...15
Birinci Bölüm...
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ GENEL UNSURLARI İLE...
ÖZEL GÖRÜNÜM VE MADDİ ALEME YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ...
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN GENEL UNSURLARI ...18
A. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsuru ...23
B. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru ...25
C. Suçun Kanunilik (Tipiklik) Unsuru ...26
D. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ...28
II. SUÇUN ÖZNE VE OLUŞUM UNSURLARI ...29
A. Dolandırıcılık Suçunun Faili ...29
B. Dolandırıcılık Suçunda Fiil ...31
1. Hileli Davranış ...32
2. Aldatma ...36
3. Yarar Sağlamak ...40
C. Dolandırıcılık Suçunun Konusu ...41
1. Hukuki Değer ...41
2. Maddi Konu ...42
D. Dolandırıcılık Suçunun Mağduru ...44
1. Mağdur ...44
2. Mağdur – Zarar Gören Farkı ...46
E. Suçun İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı) ...48
F. Dolandırıcılık Suçunda Hareket ve Netice ...49
1. Hareket ...49
2. Netice ...50
III. SUÇUN MADDİ ÂLEME YANSIYIŞ ŞEKİLLERİ ...52
A. Teşebbüs ...52
B. Teselsül (zincirleme işleyiş) ...54
C. Vazgeçme ve Temadi (Devamlılık) ...56
D. İçtima ...56
E. İştirak ...59
F. Soruşturma–Kovuşturma–Temel Ceza Belirleme– Şahsi Cezasızlık–Zamanaşımı ...61
1. Soruşturma–Kovuşturma ...61
2. Temel Ceza Belirleme ...63
a. Temel Cezanın Belirlenmesinde; ...63
b. Adlî Para Cezasının Hesaplanması Durumunda İse; ...63
3. Şahsi Cezasızlık ...65
4. Zamanaşımı ...67
G. Tekerrür ...67
H. Dolandırıcılık Suçunda Yetki ve Görev–Uzlaşma–İhbar ...68
1. Yetki–Görev ...68
2. Uzlaşma ...69
3. İhbar ...69
İkinci Bölüm...
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÇEŞİTLERİ...
I. BASİT DOLANDIRICILIK (TCK 157. MADDE) ...74
A. Tanım Anlatım Açıklama Gerekçe ...74
B. Uygulama ...81
C. İddianame–Hüküm–İstinaf Kararı Örneği ...93
1. Örnek İddianame (TCK 157. madde) ...93
2. Örnek Hüküm (TCK 157. madde) ...94
3. Örnek İstinaf Kararı (TCK 157. madde) ...96
II. NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ...99
A. Birinci Fıkra Bentleri–Nitelikli Dolandırıcılık ...103
1. Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık ...103
a. Açıklama ...103
b. Uygulama ...112
2. Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık ...125
a. Açıklama ...125
b. Uygulama ...129
3. Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık ...133
a. Açıklama ...133
b. Uygulama ...138
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ...140
a. Açıklama ...140
b. Uygulama ...148
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Dolandırıcılık ...153
a. Açıklama ...154
b. Uygulama ...158
6. Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ...170
a. Açıklama ...170
b. Uygulama ...176
7. Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık ...190
a. Açıklama ...190
b. Uygulama ...193
8. Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık ...195
a. Açıklama ...195
b. Uygulama ...199
9. Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ...207
a. Açıklama ...207
b. Uygulama ...211
10. Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla, Dolandırıcılık ...215
a. Açıklama ...216
b. Uygulama ...221
11. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla, Dolandırıcılık ...226
a. Açıklama ...226
b. Uygulama ...230
12. (Ek: 24/11/2016–6763/14 md.) Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık ...234
a. Açıklama ...234
b. Uygulama ...236
13. Maddenin (e), (f), (j), (k) ve (l) Bentlerinde Sayılan Hâllerde TCK 158/1– Son Uygulama Sorunları ...244
a. Açıklama ...244
b. Uygulama ...245
B. İkinci Fıkra – Nitelikli Dolandırıcılık ...256
1. Açıklama ...256
2. Uygulama ...261
C. Üçüncü Fıkra – Nitelikli Dolandırıcılık ...273
1. Açıklama ...273
a. Bu Madde ile 157. Maddede Yer Alan Suçların, Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Suretiyle Dolandırıcılık; ...275
b. Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi Suretiyle Dolandırıcılık; ...279
III. DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (TCK 159. MADDE) ...290
A. Tanım Anlatım Açıklama ...290
B. Uygulama ...293
Üçüncü Bölüm...
ŞAHSİ CEZASIZLIK, ETKİN PİŞMANLIK,...
DEĞER VE İADE...
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK ...300
A. Şahsi Cezasızlık Halleri ...300
1. Tanım Anlatım Açıklama ...300
2. Uygulama ...301
II. ETKİN PİŞMANLIK ...302
III. DEĞER VE İADE ...316
A. Değer ...316
B. İade ...318
1. Genel Olarak İade ...318
2. Kovuşturma Öncesi İade ...318
3. Hüküm Öncesi İade ...319
4. Aynen İade ...319
5. Kısmen İade ...320
6. Nakden İade ...323
7. Hukuki İadenin Gerçekleşme Şartları ve İade Zamanı ...324
Dördüncü Bölüm...
DOLANDIRICILIK SUÇU VE...
DİĞER SUÇLARLA FARKLARI...
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU VE DİĞER SUÇLAR ...327
II. DOLANDIRICILIK SUÇU VE DİĞER SUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI ...328
A. Dolandırıcılık Suçu ile Hırsızlık Suçu Karşılaştırılması ...328
B. Dolandırıcılık ile Yağma Suçu Karşılaştırılması ...333
C. Dolandırıcılık ile Bilişim Suçu ve İrtikap Suçu Karşılaştırılması ...334
D. Dolandırıcılık Suçu ile Güveni Kötüye Kullanma Karşılaştırılması ...334
E. Dolandırıcılık Suçu ile Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasındaki Farkı Ayrımı ve Karşılaştırılması ...338
1. Genel Olarak Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu ...338
a. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Tanım Anlatım Açıklama ...338
b. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasında Uygulamalar ...342
F. Dolandırıcılık Suçu ile Hukuki İhtilaf Ayrımı ve Karşılaştırılması ...347
1. Hukuki İhtilaf ...347
2. Takipsizlik Örneği ...348
Kaynakça ...353
Kavram Dizini ...355

Ek Bilgi

Ürün Kodu 162519
Yayın Tarihi 2023 Aralık
Barkod 9789750289323
ISBN 9789750289323
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mustafa Arslantürk