Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Yargı Kararları Işığında Türk Hukuku'nda İnternet Erişiminin Engellenmesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
217
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051466897

Stok Durumu: Stokta var

50,00 TL

Detayları

"Elinizdeki bu çalışmanın temelini, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda hazırlanan -Yargı Kararları Işığında Türk Hukuku’nda İnternet Erişiminin Engellenmesi- (Kayseri, 2015) isimli yüksek lisans tezi oluşturmaktadır.
Günümüz modern yazışımının vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetin, yasal düzenlemelere konu edilmesi ve internet alanındaki serbestliğe (internet özgürlüğüne) kamu otoriteleri tarafından yapılan müdahaleler, çok yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Halihazırdaki kullanım biçimi itibariyle internet, sadece ifade özgürlüğünün kullanım aracı olmaktan çıkmış ve sosyal medya araçlarının yoğun kullanımına paralel olarak, özel hayatın da yaşandığı bir tür -dijital özel yaşam alanı- haline gelmiştir. Teknik ve sosyal yönü ve kullanım yoğunluğu nazara alındığında, internetin hukuk ile sınırlanabilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, modern toplumların yaşamında bu denli önemli yer tutan internetin, sınırsız bir serbestlik alanı olmadığı da açıktır. Kaldı ki, bir düşünürün de haklı olarak ifade ettiği üzere, -sınırsız serbestliğin sınırsız iyi olduğu- da söylenemez. Bu nedenle, hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu bir düzende, internet özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engelleyecek, öngörülebilir, bilinebilir ve ölçülülük ilkesine uygun hukuk normlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, internet özgürlüğünün kullanımındaki -meşruiyetin- sınırlarını çizmeye çalışan her türlü yasal düzenleme -sansür- tartışmalarını da beraberinde getirmektedir.
Bu tartışmaların peşinen -haklı/ yerli- ya da -haksız/ yersiz- olduğu yönünde kanaat belirtmek yerine; öncelikle yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç, düzenlemenin kapsamı ve düzenlemenin uygulanmasıyla birlikte, internet özgürlüğü açısından ortaya çıkan sonuçların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu nedenle elinizdeki bu çalışma, internetin özgürlükler hukuku içerisindeki yerini ve demokratik toplumlar açısından önemini ele alan değerlendirmelerle başlamaktadır.
Çalışmayı benzerlerden ayıran yön, internet erişiminin engellenmesine ilişkin teknik konuları da hukuki düzenlemelerle bütünleştirerek, şema ve çizimler ile daha açık ve anlaşılabilir kılmasıdır.
Eserde, internet erişiminin engellenmesi konusunda tek temel yasal düzenleme olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’da çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler, bu değişikliklere ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal ve bireysel başvuru (twitter, youtube kararları) kararları ve AİHM kararları (özellikle Ahmet Yıldırım/ Türkiye kararı) da ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Eser, mevcut kanun hükümlerini, kanun hükümlerine ilişkin yargı kararlarını ve teknik konuları bütünleştiren, güncel ve kapsamlı bir başvuru kitabı niteliğindedir." (Önsözden)İçindekiler

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ VEİNTERNETE İLİŞKİN KAVRAMLAR
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-5
 • II. -İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ-6
 • III. -İFADEYİ AÇIKLAMA ARACI OLARAK İNTERNET-10
 • A. -İfade Özgürlüğü-10
 • 1. -İfade Kavramı-10
 • a. -Eylemsel İfade-11
 • b. -Sembolik İfade-12
 • c. -Sanatsal İfade-14
 • d. -Düşük Değerli İfade Kategorileri-15
 • aa. -Müstehcen İfade-16
 • bb. -Nefret İfadesi ve Irkçı Kötüleme-19
 • cc. -Tehditkar İfade-20
 • 2. -İfade Özgürlüğü Kavramı-22
 • 3. -İfade Özgürlüğünün Felsefi Temelleri-25
 • 4. -Uluslararası Sözleşmelerde İfade Özgürlüğü-29
 • 5. -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde İfade Özgürlüğü-34
 • 6. -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Bağlamında İfade Özgürlüğü-38
 • B. -İfade Özgürlüğü Aracı Olarak İnternet-41
 • C. -Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Hakkı-42
 • 1. -Özel Hayat Kavramı-43
 • 2. -Mahremiyet Kavramı-50
 • 3. -Özel Hayat ve Mahremiyetin Korunması-52
 • D. -Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Hakkı Karşısında İnternet-56
 • E. -Haberleşme Hürriyeti-59
 • 1. -Haberleşme Kavramı-59
 • 2. -Kitlesel-Bireysel Haberleşme Araçları-60
 • 3. -Haberleşmenin Gizliliği-62
 • F. -Haberleşmenin Gizliliği ve İnternet-65
 • IV. -İNTERNETE İLİŞKİN KAVRAMLAR-67
 • A. -Web-67
 • 1. -Web Sitesi (Website)-68
 • 2. -Web Sunucusu (Web Server)-69
 • 3. -Alan Adı Sistemi (Domain Name System)-69
 • 4. -Web Tarayıcı (Web Browser)-70
 • 5. -Web Adresleri-70
 • 6. -Web Servisini Kullanan Protokoller-71
 • B. -İnternet-72
 • C. -İnternet Erişim Sağlayıcılar-78
 • D. -İnternet İçerik Sağlayıcılar-80
 • E. -İnternet Yer Sağlayıcılar-82
 • F. -Erişim Sağlayıcıları Birliği-83
 • G. -İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar-86
 • 1. -Ticari Amaçlı Olmayan Toplu Kullanım Sağlayıcı-88
 • 2. -Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı-88
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-91
 • II. -ERİŞİM ENGELLEME TÜRLERİ-91
 • A. -Engellemenin Boyutuna Göre-92
 • 1. -İnternet Omurgası Üzerinden Engelleme-92
 • 2. -İnternet Servis Sağlayıcı Üzerinden Engelleme-94
 • 3. -Kurumsal Ağ Üzerinden Engelleme-96
 • 4. -Kişisel Bilgisayar Üzerinden Engelleme-97
 • B. -Engellemenin Sürecine Göre-98
 • 1. -Doğrudan Engelleme-98
 • 2. -Uyar-Kaldır (Notice and Takedown) Sistemiyle Engelleme-99
 • C. -Engelleme Süresine Göre-101
 • 1. -Geçici Engelleme-101
 • 2. -Kalıcı Engelleme-102
 • D. -Engelleme Sistemine Göre-102
 • 1. -Bireysel Engelleme-103
 • 2. -Otomatik Engelleme-103
 • E. -Engelleme Tekniğine Göre-104
 • 1. -IP Engellemesi-104
 • 2. -URL Engellemesi-105
 • 3. -DNS Engellemesi-106
 • 4. -Proxy Engellemesi-107
 • III. -ERİŞİM ENGELLEMEYİ ETKİSİZ KILAN YÖNTEMLER-108
 • A. -Kullanılan Yöntem Çeşitleri-108
 • 1. -IP Değişikliği-108
 • 2. -DNS Değişikliği-109
 • 3. -URL Maskeleme-110
 • 4. -Proxy Kullanımı-111
 • 5. -Şifreleme Yöntemi ile İçerik Aldatması-111
 • 6. -Uzak Masaüstü Kullanımı-112
 • B. -Erişim Engellemeyi Etkisiz Kılma Yöntemlerinin Hukuki Mahiyeti ve Yaptırımı-112
 • IV. -İNTERNET İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPMA VE KARAR ALMAYA YETKİLİ KURUMLAR-114
 • A. -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-114
 • B. -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-115
 • C. -Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı-117
 • V. -5651 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ-119
 • A. -Engelleme Kararlarının Hukuki Niteliği-119
 • B. -Erişim Engelleme Çeşitleri-120
 • 1. -Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi-120
 • 2. -İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi-122
 • 3. -Kişisel Başvuru Üzerine Erişimin Engellenmesi-126
 • C. -Engelleme Sebepleri-130
 • 1. -İntihara Yönlendirme-130
 • 2. -Çocukların Cinsel İstismarı-133
 • 3. -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma-136
 • 4. -Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini-138
 • 5. -Müstehcenlik-140
 • 6. -Fuhuş-142
 • 7. -Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama-144
 • 8. -Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda Yer Alan Suçlar-146
 • 9. -Kur’an-ı Kerim’e Yönelik İhlaller-147
 • 10. -Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’u Kapsamında Yapılan İhlaller-148
 • D. -Engellemeye Yönelik İtiraz Usulü-149
 • E. -Erişim Engelleme İşleminin İcrası-150
 • F. -Engelleme Usulü-151
 • G. -Engellemenin Sona Erme Halleri-153
 • 1. -Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı-154
 • 2. -Beraat Kararı-154
 • 3. -Onay Kararının Verilmemesi-154
 • H. -Erişim Engelleme Tedbiri Bakımından 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesi ile Türk Medeni Kanununun 24’üncü Maddesi Arasındaki İlişki-155
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KARŞILAŞTIRMALI HUKUK, AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI BAĞLAMINDAİNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-157
 • II. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ-158
 • A. -İngiltere-158
 • B. -Amerika Birleşik Devletleri-160
 • C. -Kanada-163
 • D. -Almanya-164
 • E. -Fransa-165
 • F. -Japonya-167
 • III. -AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ-168
 • IV. -ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ-177
 • A. -Anayasa Mahkemesi’nin Twitter Kararı-177
 • B. -Anayasa Mahkemesi’nin Youtube Kararı-181
 • C. -Anayasa Mahkemesi’nin 5651 Sayılı Kanunun İlgili Hükümlerinin İptali Kararı-187
 • D. -AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kanun Değişikliklerine Yansıması-191
 • SONUÇ-193
 • KAYNAKÇA-199

Ek Bilgi

Ürün Kodu 144079
Yayın Tarihi 2015 Eylül
Barkod 9786051466897
ISBN 9786051466897
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Burcu Görkemli