Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Vesayet Hukuku ve Davaları Vesayet Hukuku ve Davaları

Vesayet Hukuku ve Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
192
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750259463
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

57,00 TL

Detayları

Eserde;

- Vesayet kurumunun hukuki niteliğinin,

- Vesayet organlarının işlev ve sorumluluklarının,

- Kimlerin vesayet altına alınacağının,

- Toplum için tehlike teşkil eden ve korunması başka türlü sağlanamayan ergin bir kişinin, koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının,

- Şikayet, itiraz veya davaların hukuki niteliklerinin,

- Tazminat ve rücu davalarının,

- Davaların zamanaşımlarının,

- Vesayet makamının ihtiyati haciz yetkisinin,

Usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılara yer verilmekte, konulara ait yüksek mahkeme kararları ile idari düzenlemeler bir bütünlük içerisinde anlatılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Vesayet Hukuku
  • Vesayet Davaları ve Yüksek Yargı Kararları
  • İlgili İdari Düzenlemeler ve Kaynaklar

İçindekiler

Sunuş (2) 5
Sunuş 7
BİRİNCİ KISIM
VESAYET HUKUKU
GENEL OLARAK VESAYET 17
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
I. GENEL OLARAK 18
II. VESAYET DAİRELERİ 18
A. Kamu Vesayeti 18
1. Vesayet Makamı Görevi 18
2. Denetim Makamı Görevi 18
B. Özel Vesayet (TMK 398) 19
1. Koşulları (TMK 398) 19
2. Kurulması (TMK 399) 20
3. Aile Meclisi (TMK 400) 20
4. Güvence (TMK 401) 21
5. Özel Vesayetin Sona Ermesi (TMK 402) 21
III. VESAYET ORGANLARINDAN OLAN VASİ VE KAYYIM (TMK 403) 22
A. Vasi 22
B. Kayyım 22
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER
I. KÜÇÜKLÜK (TMK 404) 23
II. KISITLAMA 24
III. USUL 25
A. İlginin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu 25
B. Kısıtlama Kararının İlanı 25
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
I. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (TMK 411, 21/2) 25
II. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (TMK 412) 25
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
I. KOŞULLARI 26
A. Genel Olarak (TMK 413) 26
B. Vasi Atanmasında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 26
1. Eşin ve Hısımların Önceliği 26
2. Vesayet Altına Alınacak Kişinin veya Anası ve Babasının Gösterdiği Kişilerin Vasi Atanması 27
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü (TMK 416) 27
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri (TMK 417) 27
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler (TMK 418) 27
II. ATAMA USULÜ 28
A. Vasinin Atanması (TMK 419) 28
B. Geçici Önlemler (TMK 420) 28
C. Tebliği ve İlan (TMK 421) 28
D. Kaçınma ve itiraz 29
1. Usul (TMK 422) 29
2. Geçici Görev (TMK 423) 30
3. Karar (TMK 424) 30
4. Vasi Atanan Kişiye Görevin Verilmesi (TMK 425.T.16) 30
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
I. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER 30
A. Temsil Kayyımlığı (TMK 426) 30
B. Yönetim Kayyımlığı 32
1. Kanun Gereği (TMK 427) 32
2. İstek üzerine Kayyımlık (TMK 428) 32
II. YASAL DANIŞMANLIK (TMK 429) 33
III. YETKİ (TMK 430) 34
IV. USUL (TMK 431) 35
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN
KISITLANMASI
I. KOŞULLARI (TMK 432) 35
II. YETKİ (TMK 433) 35
III. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK 434) 36
IV. İTİRAZ (TMK 435) 36
V. USUL 36
A. Genel Olarak (TMK 436) 36
B. Yargılama Usulü (TMK 437) 37
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
I. GÖREVE BAŞLAMA 37
A. Defter Tutma (TMK 438) 37
B. Değerli Şeylerin Saklanması (TMK 439) 38
C. Taşınırların Satılması (TMK 440) 38
D. Paraların Yatırılması (TMK 441) 38
1. Yatırma Zorunluluğu (TMK 441) 38
2. Yatırımların Dönüştürülmesi (TMK 442) 38
E. Ticari ve Sınai İşletmeler (TMK 443) 38
F. Taşınmazların Satılması (TMK 444) 38
II. ÖZEN VE TEMSİL 39
A. Kişiye Özen 39
1. Küçüklerde 39
a. Genel Olarak (TMK 445) 39
b. Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (TMK 446) 39
2. Kısıtlılarda (TMK 447) 39
B. Temsil 40
1. Genel Olarak (TMK 448) 40
2. Yasak İşlemler (TMK 449) 40
3. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması (TMK 450) 40
4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 40
a. Vasinin Rızası (TMK 451) 40
b. Onamamanın Sonucu (TMK 452) 40
5. Meslek veya Sanat (TMK 453) 41
III. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ 41
A. Yönetim ve Hesap Tutma Yükümlülüğü (TMK 454) 41
B. Serbest mallar (TMK 455) 41
IV. GÖREVİN SÜRESİ (TMK 456) 41
V. VASİNİN ÜCRETİ (TMK 457) 41
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
I. KAYYIMIN KONUMU (TMK 458) 42
II. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI 42
A. Belli İş (TMK 459) 42
B. Mal Varlığının Yönetimi (TMK 460) 42
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
I. ŞİKAYET VE İTİRAZ (TMK 461) 42
II. İZİN 43
A. Vesayet Makamından (TMK 462) 43
B. Denetim Makamından (TMK 463) 44
III. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ (TMK 464) 44
IV. İZNİN BULUNMAMASI (TMK 465) 45
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 45
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ
I. KÜÇÜKLERDE (TMK 470) 46
II. HÜKÜMLÜLERDE (TMK 471) 46
III. DİĞER KISITLILARDA 46
A. Kaldırılması (TMK 472) 46
B. Usulü 47
1. İlan (TMK 473) 47
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında (TMK 474) 47
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetimde, (TMK 475) 47
4. İstek üzerine kısıtlamada (TMK 476) 47
IV. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA (TMK 477) 47
A. Genel Olarak (TMK 477) 47
B. İlan (TMK 478) 47
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
I. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM (TMK 479) 48
II. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI 48
A. Sürenin Dolması (TMK 480) 48
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması (TMK 481) 48
C. Göreve Devam Zorunluluğu (TMK 482) 49
III. GÖREVDEN ALINMA 49
A. Sebepleri (TMK 483) 49
B. Usulü 49
1. İstek Üzerine veya Resen (TMK 484) 49
2. Araştırma ve Uyarı (TMK 485) 50
3. Geçici Önlemler (TMK 486) 50
4. Diğer Önlemler (TMK 487) 50
5. İtiraz (TMK 488) 50
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ (TMK 489) 51
II. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ (TMK 490) 51
III. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ (TMK 491) 51
IV. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI 51
A. Olağan Zamanaşımı (TMK 492) 51
B. Olağanüstü Zamanaşımı (TMK 493) 51
V. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (TMK 494) 51
İKİNCİ KISIM
VESAYET DAVALARI VE
YÜKSEK YARGI KARARLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
DAVALARIN ÖZELLİKLERİ 53
İKİNCİ BÖLÜM
DAVA ÇEŞİTLERİ
I. ÖZEL VESAYETİN KURULMASI 54
II. KÜÇÜĞÜN VESAYET ALTINA ALINMASI, VASİ ATANMASI VE VASİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLAR 55
YARGITAY KARARLARI 56
YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARLARI 78
III. KISITLAMA VEYA KISITLILIĞIN KALDIRILMASI DAVALARI (405, 406, 407, 408, 470, 471 ve 472) 83
YARGITAY KARARLARI 87
IV. KAÇINMA İSTEMİ, ŞİKÂYET, İTİRAZ 108
YARGITAY KARARI 110
V. KAYYIM ATANMASI, KAYYIM KARARININ KALDIRILMASI DAVALARI 111
YARGITAY KARARLARI 112
VI. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI DAVASI 150
A. Ergin Kişilerin Korumu Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması 150
B. Küçüklerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması 151
C. Kısıtlılarda 151
YARGITAY KARARI 151
VII. İZİN DAVALARI 154
YARGITAY KARARLARI 155
VIII. TAZMİNAT SORUMLULUĞU VE ZAMANAŞIMI 158
YARGITAY KARARI 159
ÜÇÜNCÜ KISIM
İLGİLİ İDARİ DÜZENLEMELER VE KAYNAKLAR
A. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 163
B. 23/09/2004 TARİHLİ VE 25592 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 182
C. YARARLANILAN KAYNAKLAR 191
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 192

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153396
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259463
ISBN 9789750259463
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Em