Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Vergi, Cilt – 2 Vergi, Cilt – 2

Vergi, Cilt - 2

Hızlı Gözat

Vergi Felsefesi, Vergi Psikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Sosyolojisi, Vergi Tarihi
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
500
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750261589

Stok Durumu: Stokta var

325,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 292,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İdeal bir vergi sistemi hangi temel ilkeler üzerine inşa edilmelidir? Vergilere ilişkin normatif kurallar ve kurumlar (normatif vergi hukuku) nasıl dizayn edilmelidir? Vergiler ne üzerine konulmalıdır? Vergilerin ve vergi politikalarının etkileri ve sonuçları nelerdir?

Vergi felsefesi ve vergi sosyolojisi yönünden ağır, haksız, adaletsiz ve keyfî vergilere ne tür eleştiriler yöneltilmektedir? Vergiler medeniyetlerin yükselişinde ve çöküşünde hangi etkiler ve izleri taşır? Vergilere itaatsizlik ve vergi isyanları nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Amerika, Avrupa ve Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan başlıca vergi isyanları nelerdir?

Modern vergi devleti ve mali devlet bizi nereye götürmektedir? Vergi devletlerinin anayasal hukuk devleti sınırları dâhilinde vergileme yetkilerini kullanmaları için hangi tedbirler alınmalıdır? Sınırsız vergileme yetkisinin tahribatları nasıl ortadan kaldırılabilir? Vergilerin hukukîliği ile vergilerin meşruiyeti arasındaki ilişki nedir? Vergi reformu adı altında bitmek bilmeyen mevzuat değişikliklerinin ortaya çıkardığı "vergi deformu" nasıl sonlandırılabilir? Çoğunluk oylarını sağlayarak yasama ve yürütme organını ele geçiren yönetimlerin iradi-takdiri-ihtiyari ve sonuçta keyfî karar ve eylemlerini engelleyecek anayasal vergi reformu neden önemlidir? Keyfî vergi devletinin güç ve yetkilerini sınırlayacak "vergi anayasası" önerileri nelerdir ve bunlar nasıl hayata geçirilebilir?

Vergi adını taşıyan ve iki ciltten oluşan kitabımızda bu ve benzeri konular incelenmektedir. Birinci Cilt içerisinde Vergi Teorisi, Vergi Politikası, Normatif Vergi Hukuku; ikinci Cilt içerisinde ise Vergi Felsefesi, Vergi Sosyolojisi, Vergi Ahlakı ve Vergi Tarihi üzerine yazılmış muhtelif çalışmalarımız yer almaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Vergi Felsefesi
Vergi Psikolojisi
Vergi Ahlakı
Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi
Kayıt–Dışı Ekonomi ve Etik
Keyfî Vergileme
Vergi Sosyolojisi
Vergi Tarihi
Vergi Devleti
Vergi Zulmü
Vergi Sömürüsü
Vergi İsyanları
Vergi Sözlüğü
Vergi: Özlü Sözler

İçindekiler

Önsöz 5
Birinci Kısım
VERGİ FELSEFESİ
VERGİ FELSEFESİ
Aydınlanma Çağı Düşünürlerinin Keyfî Vergileme Üzerine Eleştirel Düşünceleri (Bodin, Hobbes, Locke, Hume, Smith, Voltaire, Montesquieu, Rousseau) 17
I. GİRİŞ 17
II. MUTLAKİYETÇİ FELSEFE: BODIN’E KARŞI HOBBES
Egemen Devlet’e Kayıtsız–Şartsız İtaat mi, Yoksa Meşruiyete Rıza ve Onay mı? 19
III. İNGİLİZ VE İSKOÇ AYDINLANMASI VE ÖZGÜRLÜKÇÜ FELSEFE: LOCKE, HUME VE SMITH 24
IV. FRANSIZ AYDINLANMASI: VOLTAIRE, MONTESQUIEU VE ROUSSEAU 30
V. SONUÇ 40
Kaynaklar 43
İkinci Kısım
VERGİ PSİKOLOJİSİ VE VERGİ AHLAKI
VERGİ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ VE VERGİ AHLAKI 47
I. GİRİŞ 47
II. VERGİ AHLAKI: VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE VERGİ ÖDEMEME 48
III. SONUÇ 57
Kaynaklar 58
VERGİLERE KARŞI TEPKİLER VE VERGİLERİN AHLAKİ VE SOSYO–PSİKOLOJİK SINIRLARI 61
I. GİRİŞ 61
II. VERGİ ORANLARI İLE MÜKELLEFLERİN PSİKOLOJİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 61
III. VERGİLEME KARŞISINDAKİ PSİKOLOJİK TUTUMUN TEPKİSEL BOYUTU 67
A. Vergiye Karşı Pasif Tepki 68
1. Aylaklığı Tercih Etme 69
2. Tüketimi ve Tasarrufu Kısma 70
3. Üretimi Azaltma 70
4. Yatırımdan Vazgeçme 70
5. Verginin Yansıtılması 71
6. Vergiden Kaçınma 71
B. Vergiye Karşı Aktif Tepki 72
1. Vergi Kaçakçılığı 72
2. Verginin Reddi ve Vergi İsyanı 73
IV. SONUÇ 74
Kaynaklar 75
VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİLEME PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 77
I. GİRİŞ 77
II. BİREYLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 77
III. SONUÇ 94
Kaynaklar 95
VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ 101
I. GİRİŞ 101
II. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ KAVRAMI VE KAPSAMI 101
III. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ 108
IV. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN GENEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARI 117
V. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 121
VI. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 127
Kaynaklar 136
TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE ETİK 139
I. GİRİŞ 139
II. YOLSUZLUK VE KAYITDIŞI EKONOMİ 140
III. KAYITDIŞI EKONOMİNİN ÖLÇÜLMESİ 142
IV. TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 143
V. VERGİ ETİĞİ 147
VI. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 149
Kaynaklar 167
Üçüncü Kısım
VERGİ SOSYOLOJİSİ VE VERGİ TARİHİ
İSLAM VERGİ HUKUKU VE İSLAM DEVLETLERİNDE VERGİLER 173
I. GİRİŞ 173
II. GENEL OLARAK İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 173
III. İSLAM VERGİ HUKUKU 178
IV. İSLAM VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN BAŞLICA VERGİLER 180
A. Zekât 180
B. Öşür 187
C. Harac 189
D. Cizye 191
E. Maden Vergisi 194
F. Ganimet 194
G. Gümrük Vergisi 195
H. Olağanüstü Vergiler 195
V. SONUÇ 196
Kaynaklar 201
İSLAM DEVLETLERİNDE İKTÂ SİSTEMİ UYGULAMASI 203
I. GİRİŞ 203
II. İKTÂ SİSTEMİNİN MAHİYETİ 204
III. İKTÂ SİSTEMİNİN İSLAM DEVLETLERİNDEKİ UYGULAMASI 205
IV. İKTÂ SİSTEMİNİN SELÇUKLU İMPARATORLUĞU’NDAKİ UYGULAMASI 208
Kaynaklar 212
ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN İSLAM VERGİ HUKUKU 213
I. GİRİŞ 213
II. İSLAM VERGİ HUKUKUNUN ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 213
III. SONUÇ 219
Kaynaklar 223
OSMANLI VERGİ SİSTEMİ 225
I. GİRİŞ 225
II. GENEL OLARAK OSMANLI VERGİ SİSTEMİ 226
III. OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİLENDİRME YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANIMI 229
IV. SONUÇ 235
Kaynaklar 238
OSMANLI TIMAR SİSTEMİ’NİN MALİ YÖNÜ 249
I. GİRİŞ 249
II.“TIMAR” KELİMESİNİN ETİMOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ 250
III. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TIMAR SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 251
IV. TIMAR SAHİBİNİN MÜKELLEFİYETLERİ 254
V. TIMAR SİSTEMİNİN BOZULMASI VE DÜZELTİLMESİ ÇARELERİ 255
Kaynaklar 261
OSMANLI DEVLETİ’NDE İLTİZAM SİSTEMİ UYGULAMASI 263
I. GİRİŞ 263
II. İLTİZAM SİSTEMİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ UYGULAMASI 265
III. İLTİZAM USULÜNÜN YARARLARI VE SAKINCALARI 267
Kaynaklar 271
ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI VERGİ SİSTEMİ 273
I. GİRİŞ 273
II. OSMANLI VERGİ SİSTEMİNİN ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 274
III. SONUÇ 277
Kaynaklar 279
VERGİ ZULMÜNE KARŞI DİRENİŞİN İKİ YÖNÜ: SİVİL İTAATSİZLİK VE VERGİ İSYANI 281
I. GİRİŞ 281
II. HAKSIZ VE ADİL OLMAYAN VERGİLERE KARŞI PASİF DİRENİŞ: SİVİL İTAATSİZLİK 282
III. HAKSIZ VE ADİL OLMAYAN VERGİLERE KARŞI AKTİF DİRENİŞ: VERGİ İSYANI 287
IV. SONUÇ 293
Kaynaklar 296
AVRUPA VE AMERİKAN TARİHİNDE VERGİ ZULMÜ VE VERGİ İSYANLARI 297
I. GİRİŞ 297
II. AVRUPA TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ 297
A. Wat Tyler İsyanı, 1381 298
B. Hampden Hareketi, 1629 302
C. Fransa’da Poujade Hareketi, 1950 303
D. İngiltere’de Baş Vergisi İsyanı, 1990 306
III. AMERİKAN TARİHİNDE VERGİ İSYAN HAREKETLERİ 307
A. Pul Vergisi İsyanı, 1765 308
B. Boston Çay Partisi İsyanı, 1773 312
C. Shays İsyanı, 1786–87 314
D. Viski İsyanı, 1794 318
E. Fries İsyanı, 1799 320
F. Gümrük Tarifesi İsyanları, 1828–61 322
G. Büyük Depresyon Yıllarında Vergiye Karşı Direniş, 1929 323
IV. SONUÇ 324
Kaynaklar 330
OSMANLI TARİHİNDE VERGİ ZULMÜ VE VERGİ İSYANLARI 333
I. GİRİŞ 334
II. VERGİLEME KONUSUNDA HALKA YAPILAN KÖTÜ MUAMELELER 334
III. OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ İSYANLARI 339
A. Celali İsyanları 339
1. Celali İsyanları İçerisinde Yer Alan Gruplar 340
2. Celali İsyanlarının Nedenleri 341
3. Celali İsyanlarının Ortaya Çıkışı 346
a. Şeyh Celal İsyanı, 1519 346
b. Baba Zünnun İsyanı, 1525 347
c. Kalender Çelebi İsyanı, 1528 347
d. Karayazıcı İsyanı, 1598 348
B. Patrona Halil İsyanı, 1730 349
C. Atçalı Kel Mehmet İsyanı, 1829–1830 351
D. Niş İsyanı, 184171 354
E. Vidin Ağalık (Gospodarlık) Rejimi ve Vidin İsyanı, 185079 356
F. 1906–1908 Yılları Arasında Anadolu’da Ortaya Çıkan İsyanlar 359
1. Erzurum İsyanları, 1906–1907 359
2. Kastamonu İsyanı, 1906 364
3. Sinop İsyanı, 1906 366
IV. SONUÇ 367
Kaynaklar 382
HAK VE ÖZGÜRLÜK BİLDİRGELERİNDE VERGİLEME YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 385
I. GİRİŞ 385
II. İNGİLİZ TARİHİNDEKİ BİLDİRGELERDE VERGİLEME YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 385
A. Magna Carta, 15 Haziran 1215 386
B. Haklar Dilekçesi, 7 Haziran 1628 389
C. Haklar Bildirisi, 1689 393
III. AMERİKAN TARİHİNDEKİ BİLDİRGELERDE VERGİLEME YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 397
A. Pul Kanunu Kongresi Bildirgesi, 19 Ekim 1765 397
B. İlk Kıtasal Kongre Bildirisi, 14 Ekim 1774 400
C. Virginia Haklar Bildirgesi, 12 Haziran 1776 402
IV. OSMANLI TARİHİNDEKİ BİLDİRGELERDE VERGİLEME YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 402
A. Sened–i İttifak, 7 Ekim 1808 403
B. Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 405
C. Islahat Fermanı, 18 Şubat 1856 408
D. Kanun–i Esasi, 23 Aralık 1876 409
V. SONUÇ 410
Kaynaklar 415
VERGİ, ZULÜM VE FACİA: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE VARLIK VERGİSİ GERÇEĞİ 417
I. GİRİŞ 417
II. VARLIK VERGİSİ ÖNCESİ MALİ VE EKONOMİK DURUM 418
III. VARLIK VERGİSİNİN KONULUŞ GEREKÇESİ VE KABULÜ 419
IV. VARLIK VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFLERİ VE ORANLARI 423
V. VERGİ MİKTARININ BELİRLENMESİ VE BU KONUDAKİ KEYFÎ UYGULAMALAR 427
VI. VARLIK VERGİSİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR VE UYGULANIŞI 433
VII. VARLIK VERGİSİNE KARŞI TEPKİLER 438
VIII. VARLIK VERGİSİNİN TASFİYESİ VE UYGULAMA SONUÇLARI 440
IX. SONUÇ 443
Kaynaklar 448
EKLER
VERGİ SÖZLÜĞÜ 461
VERGİ ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER 487

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154372
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750261589
ISBN 9789750261589
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Coşkun Can Aktan