Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Vakıflar Mevzuatı

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
453
Boyut :
13,5 x 21 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055865429
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

27,78 TL

Detayları

  • Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat
  • Vakıf Malları
  • Cemaat Vakıfları
  • Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
  • Anayasa Mahkemesi Kararları
  • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları


İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

VAKIFLARLA İLGİLİ TEMEL MEVZUAT

I) T.C. Anayasasının İlgili Hükümleri 3

II) 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu 7

III) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun İlgili Hükümleri 41

IV) Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun İlgili Hükümleri 51

V) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 53

VI) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun İlgili Hükmü 69

VII) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 71

VIII) Vakıflar Tüzüğü 75

IX) Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük 93

X) Ticaret Sicili Tüzüğünün İlgili Hükümleri 109

XI) Vakıflar Yönetmeliği 113

XII) 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Uygulanması Hakkında Genelge (2009/6) 171

XIII) 5737 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge (2009/2) 175

XIV) Yurt Dışı Ayni ve Nakdi Bağış ve Yardım Genelgesi (2008/18) 177

XV) Vakıf Yöneticileri ve Vakıflarda Üyelik Hakkında Genelge (2008/14) 179

XVI) 5737 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge (2008/13) 181

XVII) 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Genelge (2008/10) 183

XVIII) İç Denetim Birim Başkanlığı Hakkında Genelge (2008/8) 187

XIX) 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Uygulaması Hakkında Genelge (2008/1) 189

XX) 5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge (2006/22) 193

XXI) Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 197

İkinci Bölüm

VAKIF MALLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

I) Genel Olarak 201

A) Kuruluş Malvarlığı Hakkında
Genelge (2009/10) 201

B) 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkındaki 2008/9 Sayılı Genelge 203

C) Vakıflar Yönetmeliği Hakkındaki 2008/17 Sayılı Genelge 207

D) Vakıf Taşınmaz Malların, Vakıf Arsaların ve Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 211

II) Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili Özel Düzenlemeler 213

A) Vakıflar Kanunu md. 28 vd. 213

B) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun İlgili Hükümleri 213

C) Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 219

D) Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 265

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği 281

F) İlke Kararı 293

Üçüncü Bölüm

CEMAAT VAKIFLARI

I) Genel Olarak 299

II) 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 7. Maddesinin Uygulanması Hakkında Genelge (2008/6) 301

Dördüncü Bölüm

VAKIFLARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

I) Yüksek Öğretim ile İlgili Mevzuat 307

A) Yükseköğretim Kanununun İlgili Hükümleri 307

B) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği 315

C) Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında Genelge (2006/1) 335

D) Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Kullandırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (2005/1) 343

E) 4702 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki Genelgenin İlgili Hükümleri (2002/55) 351

II) İlk ve Orta Öğretimle İlgili Mevzuat 355

A) Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 355

Beşinci Bölüm

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI

I) 2005/14 Esas, 2008/92 Karar Nolu Anayasa Mahkemesi Kararı 377

II) 2002/162 Esas, 2007/89 Karar Nolu Anayasa Mahkemesi Kararı 383

III) 2003/1 Esas, 2004/1 Karar Nolu İçtihadı Birleştirme Kararı 387

IV) 1959/2 Esas, 1959/19 Karar Nolu İçtihadı Birleştirme Kararı 411

EKLER

I) Vakıflar Kanununun Ekleri 415

II) Vakıflar Yönetmeliğinin Ekleri 423Ek Bilgi

Ürün Kodu 135290
Yayın Tarihi 2009 Ekim
Barkod 9786055865429
ISBN 9786055865429
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Arzu Genç Arıdemir, Sanem Aksoy Dursun