Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kiralananın İadesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
277
Boyut :
17 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051468624

Stok Durumu: Stokta var

68,00 TL

Detayları

"Bu çalışma İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tez konumuz ürün kirası sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın iadesine ilişkindir.
Bu çalışmamızın ilk bölümünde genel hatlarıyla ürün kirası sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafların hakları ve borçları ve ürün kirasını diğer sözleşmelerden ayıran kıstaslar; ikinci bölümünde gerek Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesinin genel hükümlerinde düzenlenen gerekse ürün kirasına ilişkin ayrımda özel olarak düzenlenen ürün kirası sözleşmesini sona erdiren sebepler; üçüncü bölümünde ise ürün kirası sözleşmesinin sona ermesiyle muaccel olan kiracının iade borcu incelenmiştir. Çalışmamızda Yargıtay kararlarından istifade edilmiştir. " (Tanıtım Yazısı)

İçindekiler

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 1. GENEL OLARAK ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİ
 • I. -TANIMI ve ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ-5
 • II. -HUKUKİ NİTELİĞİ-14
 • III. -SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ-15
 • IV. -ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER: ÖZELLİKLE KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNE UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU-19
 • V. -SÖZLEŞMENİN UNSURLARI-21
 • A. -Ürün Getiren Bir Eşya veya Hakkın Bulunması-21
 • 1. -Ürün Kavramı ve Türleri-21
 • a. -Tabii Ürünler-23
 • b. -Medeni Ürünler-26
 • 2. -Ürün Getiren Taşınır veya Taşınmaz Eşya-28
 • 3. -Ticari İşletme ve Haklar-31
 • 4. -Hayvan Kirası-37
 • B. -Tarafların Anlaşması-38
 • C. -Kiraya Veren Açısından İşletme Hakkının Devri ve Kiracı Açısından İşletme Yükümlülüğü-39
 • D. -Kira Bedeli-44
 • 1. -Kira Bedeli Kavramı-44
 • 2. -Yan Gider Kavramı-52
 • 2. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN BENZERLERİNDEN AYRILMASI
 • I. -SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI-57
 • II. -İNTİFA HAKKINDAN AYRILMASI-59
 • III. -YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI-61
 • IV. -FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI-63
 • V. -LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI-66
 • VI. -KNOW HOW SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI-66
 • 3. ÜRÜN KİRASINDA TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI
 • I. -KİRAYA VERENİN BORÇLARI (KİRACININ HAKLARI)-69
 • A. -Teslim Borcu-69
 • B. -Kullanılmaya ve İşletilmeye Uygun Halde Bulundurma Borcu-72
 • C. -Esaslı Onarımları Yapma Borcu-73
 • D. -Kiralananın Ayıplarını Giderme Borcu-75
 • 1. -Genel Olarak-75
 • 2. -Kiralananın Teslimi Anındaki Ayıpları Giderme Borcu-77
 • 3. -Kiraya Verenin Sözleşme Süresince Ayıpları Giderme Borcu-79
 • E. -Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu-82
 • F. -Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu-87
 • G. -Tutanak Düzenleme Borcu-88
 • II. -KİRACININ BORÇLARI (KİRAYA VERENİN HAKLARI)-89
 • A. -Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu-89
 • 1. -Genel Olarak-89
 • 2. -Olağanüstü Durumlarda Kira Bedelinden İndirim İsteme Hakkı-94
 • B. -Kiralananı Kullanma ve İşletme Borcu-96
 • C. -Bakım Borcu-98
 • D. -Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu-99
 • E. -Bildirim Borcu-100
 • F. -Kiralananı Alt Kiraya Vermeme ve Kullanım Hakkını Devretmeme Borcu-100
 • G. -Kiralananı İade Borcu-101
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 • 4. BELİRLİ SÜRELİ ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞME SÜRESİNİN
 • SONA ERMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-105
 • II. -BELİRLİ SÜRELİ ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-109
 • A. -Kira İlişkisinin Bir Zaman Aralığı İle Sınırlandırılması-110
 • B. -Bildirimsiz Kira Sözleşmesinin Sona Ereceğine İlişkin Tarafların Anlaşması-113
 • III. -BELİRLİ SÜRELİ ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNDE SÜRENİN BELİRLENMESİ-115
 • A. -Kira Süresinin Açıkça Kararlaştırılması-115
 • 1. -Kira Süresinin Sona Erme Anının Takvim Birimi ile Belirlenmesi-115
 • 2. -Kira Süresinin Sona Erme Anının Gelecekte Gerçekleşeceği ve Ne Zaman Gerçekleşeceği Belli Olaylar İle Belirlenmesi-116
 • 3. -Bozucu Koşula Bağlı Sözleşmelerde Durum-117
 • a. -Kira Süresinin Sona Erme Anının Gelecekte Gerçekleşeceği Belli Olmayan Olaylar ile Belirlenmesi-118
 • b. -Kira Süresinin Sona Erme Anının Gelecekte Gerçekleşeceği Kesin Ancak Ne Zaman Gerçekleşeceği Belli Olmayan Olaylar İle Belirlenmesi-120
 • B. -Kira Süresinin Örtülü Olarak Kararlaştırılması-121
 • C. -Karma Süreli Kira Sözleşmesi-122
 • 1. -Tarafların Kira Sonunu Tarih İtibariyle Belirlemelerine Rağmen Sözleşmede Uzama Kaydını Öngörmüş Olmaları Durumunda Kira Sözleşmesi-122
 • a. -Tarafların Sözleşmenin Sona Erme Tarihinden Belirli Bir Zaman Önce Bildirimde Bulunmaları Durumunda Sözleşmenin Uzayacağı Aksi Halde Sözleşmenin Sona Ereceğini Kararlaştırmış Olmaları Durumunda Kira Sözleşmesi (Bildirimli Uzama)-122
 • b. -Tarafların Sözleşmenin Sona Erme Tarihinden Belirli Bir Zaman Önce Bildirimde Bulunmamaları Durumunda Sözleşmenin Uzamış Sayılacağını Kararlaştırmış Olmaları Durumunda Ürün Kira Sözleşmesi (Bildirimsiz Uzama)-123
 • 2. -Azami Süreli Kira Sözleşmesi-124
 • 3. -Asgari Süreli Kira Sözleşmesi-125
 • 4. -Asgari ve Azami Sürelerin Birlikte Kararlaştırıldığı Kira Sözleşmesi-126
 • IV. -ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLMASINA BAĞLANAN SONUÇLAR-127
 • A. -Kural: Sürenin Bitiminde Kendiliğinden Sona Erme-127
 • B. -İstisna: Sözleşmenin Örtülü Yenilenmesi-128
 • 5. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİYLE
 • SONA ERMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-133
 • II. -FESİH BİLDİRİMİ, FESİH Ve FESİH DÖNEMİ KAVRAMLARININ BİRBİRİNDEN AYRILMASI-136
 • III. -ŞARTLARI-139
 • A. -Belirsiz Süreli Bir Ürün Kirası Sözleşmesi Olmalı-139
 • B. -Kanunda Öngörülen Bildirim Süresine Uyulmalı-140
 • IV. -FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI-145
 • 6. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ FESİH YOLUYLA
 • SONA ERMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-146
 • II. -ŞARTLARI-154
 • A. -Sözleşmenin Devamını Çekilmez Hale Getiren Önemli Sebeplerin Varlığı-154
 • 1. -Genel Olarak-154
 • 2. -Sebebin Sözleşmenin İfasını Çekilmez Kılacak Derecede Ağır Olması ve Çekilmezlik Konusunda Değerlendirilecek Ölçütler-156
 • 3. -Ürün Kirası Sözleşmesi için Önemli Sebepler-159
 • B. -Kanunda Öngörülen Bildirim Süresine Uyarak Fesih Bildiriminde Bulunma-164
 • III. -ÖNEMLİ SEBEPLE FESHİN PARASAL SONUÇLARI-167
 • 7. KİRACININ ÖLÜMÜ DURUMUNDA KİRAYA VERENİN VEYA
 • KİRACININ MİRASÇILARININ FESİH HAKKI
 • I. -GENEL OLARAK-169
 • II. -ŞARTLARI-169
 • 8. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN İFLASI DURUMUNDA
 • SONA ERMESİ
 • I. -KİRACININ İFLASI-173
 • II. -KİRAYA VERENİN İFLASI-177
 • 9. SÖZLEŞMENİN KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT NEDENİYLE
 • KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ
 • I. -GENEL OLARAK-178
 • II. -ŞARTLARI-180
 • A. -Kiracının Vadesi Gelmiş Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödememiş Olması veya Ödemede Gecikmesi-180
 • B. -Kiraya Verenin Kiracının Kira Bedelini Ödemesi için Kiracıya Önel Vermesi-185
 • 10. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMLİ AYIP DURUMUNDA KİRACI
 • TARAFINDAN FESHİ
 • I. -GENEL OLARAK-191
 • II. -AYIP KAVRAMI-194
 • A. -Genel Olarak-194
 • B. -Ürün Kirası Sözleşmesinde Hukuki Ayıp-201
 • III. -KİRALANANIN AYIPLI OLMASININ ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ-206
 • A. -Kiralananın Teslimi Anında Ayıbın Mevcut Olması-206
 • 1. -Kiracının Sözleşmeden Dönme Seçimlik Hakkını Kullanması-207
 • 2. -Kiracının Fesih Hakkını Kullanması-211
 • B. -Kiralananın Tesliminden Sonra Ayıbın Ortaya Çıkması-212
 • 11. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN KİRACININ KİRALANANI
 • ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME VE İŞLETME BORCUNA
 • AYKIRI DAVRANIŞI NEDENİYLE KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESHİ
 • I. -GENEL OLARAK-218
 • II. -KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN VE ÖZENLE KULLANMA BORCUNUN KAPSAMI-220
 • III. -KİRACININ ÖZENLE KULLANMA VE KOMŞULARA SAYGI GÖSTERME BORCUNUN VEYA KİRALANANI İŞLETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ DURUMUNDA KİRAYA VERENİN FESİH HAKKI-224
 • 12. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN KİRALANANIN ERKEN İADESİ
 • SEBEBİYLE SONA ERMESİ
 • I. -GENEL OLARAK-226
 • II. -HÜKMÜN UYGULANABİLİRLİĞİNİN BİR ŞARTI OLARAK KİRALANANIN SÖZLEŞME SÜRESİNE VEYA FESİH DÖNEMİNE UYMAKSIZIN GERİ VERİLMESİ-232
 • III. -KİRALANANIN GERİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI-235
 • A. -Kiracının Borçlarının Makul Bir Süre Devam Etmesi-235
 • B. -Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Ermesi-238
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KİRALANANIN İADESİ
 • 13. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN BİR SONUCU
 • OLARAK KİRALANANIN İADESİ
 • I. -GENEL OLARAK-241
 • II. -İADE BORCUNUN KAPSAMI-246
 • A. -Genel Olarak-246
 • B. -Sözleşme Sonunda Ürünlerin Durumu-249
 • C. -Saman, Gübre ve Benzerlerini İade Borcu-251
 • III. -TARAFLARIN BORÇLARI-253
 • A. -Kiracının Borçları-253
 • 1. -Kiracının Tazminat Borcu-253
 • 2. -Rekabet Etmeme Borcu-254
 • B. -Kiraya Verenin Borçları-255
 • 1. -Kiraya Verenin Tazminat Borcu-255
 • 2. -Kiraya Verenin Diğer Borçları-258
 • SONUÇ-261
 • KAYNAKÇA-265

Ek Bilgi

Ürün Kodu 145199
Yayın Tarihi 2016 Mart
Barkod 9786051468624
ISBN 9786051468624
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Zeynep Arslan