Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Unutulma Hakkı Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
324
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750262906

Stok Durumu: Stokta var

330,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 297,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İnternet, kişisel verilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan "bir tık" uzakta bulunduğu, asla unutmayan dijital bir hafızadır. Bu durum İnternet'teki geçmişinizin geleceğini etkilemekte ve onurlu bir yaşam için vazgeçilmez olan koşulları farklılaştırmaktadır. Bir başka deyişle, Bilişim Çağı insan onuruna yönelik yeni ve farklı tehditler ortaya çıkarmıştır. Unutulma hakkı, söz konusu yeni tehditlere karşı onurlu bir yaşamı korumak için formüle edilen yeni ve bağımsız bir insan hakkıdır.

Kitapta unutulma hakkını doğuran koşullar incelenmiş, hakkın farklı ülkelerdeki ortaya çıkış hikâyeleri ele alınmıştır. Unutulma hakkının hayata geçirilme şekli farklı arama motorlarının uygulamaları karşılaştırılarak irdelenmiş, konuya ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. En yeni ve tartışmalı insan haklarından birisi olan unutulma hakkına ilişkin eleştirilere, eleştirilerin cevaplarına ve hakkın sebep olduğu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerilerine de değinilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Asla Unutmayan Dijital Hafıza: İnternet
Kişisel Verilerin Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan "Bir Tık Uzakta" Olması
İnternet'te Geçmişinizin Geleceği ve İnsan Onurunun Korunması
Unutulma Hakkına Başvuru Süreci
Kişisel Verilerin İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kısmen Kaldırılması
Unutulma Hakkına Yönelik Eleştiriler ve Alternatifler
Ticari Bir Şirketin Olan Arama Motorlarının Bir İnsan Hakkının Yükümlüsü Olması

İçindekiler

Önsöz 7
Şekiller ve Tablolar Listesi 15
Kısaltmalar 17
BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi 19
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi 20
1.3. Kişisel Verilerin İnternet’te Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi 23
1.4. İnternet’te Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar 25
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu 31
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu 34
1.7. Teknolojinin ve İnternet’in Gelişimi 37
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi 40
1.9. Bağışlama, Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi 43
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep 47
İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
2.1. Unutulma Hakkının Konusu 49
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi 50
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi 51
2.3.1. Gerçek Kişiler 51
2.3.2. Tüzel Kişiler (Unutulma Hakkı Tüzel Kişilere Uygulanmalı mı?) 53
2.4. Unutulma Hakkının Yükümlüsü 57
2.5. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar 58
2.6. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı 58
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI
3.1. Arjantin Cumhuriyeti 63
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası 64
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar 65
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti 66
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası 66
3.2.2. W.W. ve M.L. Davası 68
3.2.3. Der Spiegel Dergisi Davası 73
3.2.4. NDR Yayıncılık Davası 78
3.3. Fransa Cumhuriyeti 83
3.4. Avrupa Birliği 85
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc. 89
a. Dava Konusu Olaylar 89
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir? 90
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi? 93
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu 96
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı 103
f. Kararın Değerlendirmesi 105
3.4.2. Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés 107
3.5. Amerika Birleşik Devletleri 113
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar 113
3.5.2. Melvin v. Reid Davası 115
3.5.3. Martin v. Hearst Corp. 116
3.5.4. Garcia v. Google, Inc. 120
3.5.5. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir Mi? 124
3.6. Türkiye Cumhuriyeti 128
3.6.1. Yargıtay’ın Unutulma Hakkına İlişkin Kararları 131
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Unutulma Hakkı Kararı 131
b. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin Unutulma Hakkı Kararı 139
3.6.2. Anayasa Mahkemesinin Unutulma Hakkına İlişkin Kararları 141
a. N.B.B. Başvurusu 141
b. N.B.B. Başvurusu (2) 150
c. G.D. Başvurusu (2) 151
d. Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu 153
e. Asli Alp ve Şükrü Alp Başvurusu 154
f. Fahri Göncü Başvurusu 156
g. Gözde Yiğit Başvurusu 159
h. C.K. Başvurusu 161
3.6.3. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Unutulma Hakkı Kararı 165
3.6.4. Unutulma Hakkının Türkiye’deki Uygulanma Yöntemine İlişkin Teknik ve Hukuki Sorunlar 166
3.7. Rusya Federasyonu 172
3.8. Hollanda Krallığı 174
3.8.1. Arthur van M. Davası 175
3.8.2. KPMG Ortağı Davası 178
3.9. İsveç Krallığı 183
3.9.1. İsveç Veri Koruma Kurumu Kararı 183
3.10. Japonya 184
3.10.1. Japonya Yüksek Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı 184
3.11. Brezilya Federal Cumhuriyeti 187
3.11.1. Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı 187
3.12. Birleşik Krallık 190
3.12.1. İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinin NT1 ve NT2 Kararı 190
3.13. Avrupa Konseyi 197
3.13.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Unutulma Hakkı Kararı (M.L. ve W.W. – Almanya Davası) 197
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI
UYGULAMA ŞEKLİ
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli 213
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci 213
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci 217
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler 222
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması 226
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı 226
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı 228
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi 229
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri 232
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli 236
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci 237
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler 239
BEŞİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi 241
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler 243
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü 243
5.2.2. Bilginin Mahiyeti 245
5.2.3. Bilginin Kaynağı 251
5.2.4. Aradan Geçen Zaman 253
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler 256
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler 256
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler 258
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler 259
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler 260
ALTINCI BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi 263
6.1.1. Eleştiriler 263
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler 263
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler 267
6.1.2. Cevaplar 268
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi 273
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağı 276
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar 278
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar 280
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar 281
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol 286
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü 286
6.7.2. Eleştiriler 289
6.7.3. Cevaplar 291
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi 294
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi 297
Kaynakça 301
Kavram Dizini 321

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154493
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750262906
ISBN 9789750262906
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Can Yavuz