Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Uluslararası Vergilendirme

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
658
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051521923
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

87,96 TL

Detayları

Vergi mükelleflerinin birden fazla ülkede faaliyette bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükellefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Vergilendirme yetkilerinin çakışması çifte vergilendirmeye sebep olmaktadır. Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için çifte vergilendirmenin önlenmesi gerekmektedir. Başlangıçta çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla ortaya çıkan "Uluslararası Vergilendirme", uluslararası hukuk ile vergi hukukunun ortak alt disiplini olarak hızla gelişim göstermektedir. Vergi anlaşmaları ile devletlerin iç hukuklarında yer alan uluslararası boyutu bulunan düzenlemeler uluslararası vergilendirmenin kaynaklarını oluşturmaktadır. Vergi anlaşmaları; vergilendirme yetkilerini paylaşmak, çifte vergilendirmeyi önlemek, bilgi değişimi gerçekleştirmek, uluslararası alandaki vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek, vergi tahsilatında yardımlaşmayı sağlamak, vergi uyuşmazlıklarını çözmek ve benzeri vergisel amaçları gerçekleştirmek için devletler arasında yapılmaktadır. İktisadi Gelişme ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler, Gelir ve Servet Vergilerinde Vergi Anlaşması Modelleriyle vergi anlaşmaları ve ilişkili konularda uluslararası hukuki çerçeve oluşturmaya ve devletleri bir mutabakat zemininde buluşturmaya çalışmaktadır. Küreselleşmenin hızla gelişimi ile birlikte vergi anlaşmaları her geçen gün daha fazla devlet arasında imzalanmaktadır. Mevcut anlaşmalar günün koşullarına göre tekrar müzakere edilmekte ve yenileri ile değiştirilmektedir. Devletler vergi anlaşma ağlarını genişletmek ve iç hukuklarını günün koşullarına göre yenilemek suretiyle vergi tabanlarını korumaya çalışmaktadır. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren vergi mükellefleri ise vergi yüklerini en az seviyeye çekmek için uluslararası vergi planlaması yoluna gitmektedir. Kitapta, OECD ve BM Vergi Anlaşma Modelleri, Avrupa Konseyi-OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması, Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması, Türkiye-Bermuda Vergi Bilgi Değişimi Anlaşması ve Türk Vergi Sistemindeki ilgili düzenlemeler esas alınarak "Uluslararası Vergilendirme" konusu mukayeseli olarak etraflıca açıklanmaktadır. Konuyla ilgili olarak az sayıdaki Türkçe çalışma nedeniyle duyulan kaynak ihtiyacına katkı sağlanmaktadır.

Birinci Bölüm
ULUSLARARASI VERGİLENDİRMENİN GENEL ESASLARI

1. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME KAVRAMI
2. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME BAKIMINDAN TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI

İkinci Bölüm
ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME

1.DEVLETLERİN VERGİLENDİRME YETKİLERİNİN ÇAKIŞMASI
2.ÇİFTE VERGİLENDİRME KAVRAMI VE UNSURLARI
3.ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN SONUÇLARI

Üçüncü Bölüm
VERGİ ANLAŞMALARI

1. VERGİ ANLAŞMALARININ TANIMI
2. VERGİ ANLAŞMALARININ İŞLEVLERİ
3. VERGİ ANLAŞMALARININ TÜRLERİ
4. VERGİ ANLAŞMALARI ALANINDA YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIN TARİHİ
5. ULUSLARARASI KURULUŞLARIN VERGİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI
6. VERGİ MODEL ANLAŞMASI KAVRAMI
7. VERGİ ANLAŞMALARININ YAPILIŞI, YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SONA ERMESİ
8. VERGİ ANLAŞMALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
9. VERGİ ANLAŞMALARININ YORUMU
10. TÜRKİYE'NİN VERGİ ANLAŞMALARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Dördüncü Bölüm
VERGİLENDİRME YETKİLERİNİN PAYLAŞIMINDA ÜLKE, VERGİ, KİŞİ VE İŞYERİNE İLİŞKİN TANIMLAR

1. ÜLKELERE İLİŞKİN KAPSAM
2. VERGİLERE İLİŞKİN KAPSAM
3. KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM
4. İŞYERİ

Beşinci Bölüm
VERGİLENDİRME YETKİSİNİN GELİR VE SERVET UNSURLARI İTİBARİYLE PAYLAŞIMI

1. GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR
2. TİCARİ KAZANÇLAR
3. DENİZ, İÇ SUYOLU VE HAVA TAŞIMACILIĞI
4. TEMETTÜLER
5. FAİZ
6. GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ
7. SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
8. SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
9. BAĞIMLI KİŞİSEL FAALİYETLER
10. YÖNETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER
11. SANATÇILAR VE SPORCULAR
12. EMEKLİ MAAŞLARI
13. KAMU HİZMETİ
14. ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER
15. DİĞER GELİRLER
16. SERVETİN VERGİLENDİRİLMESİ

Altıncı Bölüm
TRANSFER FİYATLANDIRMASI

1. GENEL AÇIKLAMALAR
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI TANIMI
3. İLİŞKİLİ KİŞİ
4. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ
5. EMSALLERE UYGUN FİYAT VEYA BEDELİN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
6. GAYRİMADDİ HAKLAR
7. GRUP İÇİ HİZMETLER
8. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ VERGİSEL SONUÇLARI
9. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI
10. BELGELENDİRME
11. CEZALAR

Yedinci Bölüm
AYRIM YAPILMAMASI

1. Genel Açıklamalar
2. Vatandaşlar İle Vatandaş Olmayan Kişiler Arasında Vergilendirmede Ayrım Yapılmaması
3. Vatandaşlar ile Vatansız Kişiler Arasında Vergilendirmede Ayrım Yapılmaması
4. İşyerleri Arasında Vergilendirmede Ayrım Yapılmaması
5. Gelir Unsurları İtibariyle Yapılan Ödemeler Bakımından Vergilendirmede Ayrım Yapılmaması
6. Teşebbüsler Bakımından Ayrım Yapılmaması

Sekizinci Bölüm
BİLGİ DEĞİŞİMİ

1. Genel Açıklamalar
2. Bilgi Değişiminin Mahiyeti ve Mahremiyet
3. Bilgi Talep Edilen Devletin Yükümlülüklerinin Sınırları
4. Bilgi Talep Edilen Devletin Kendisinin İhtiyacı Olmayan Bilgiyi Verme Yükümlülüğü
5. Banka ve Diğer Finans Kuruluşlarındaki Bilgilerin Verilmesi

Dokuzuncu Bölüm
VERGİLERİN TAHSİLATINDA YARDIMLAŞMA

1. Genel Açıklamalar
2. Tahsilatında Yardımlaşma Yapılabilecek Vergi Türleri
3. Alacak Terimi
4. Alacağın Tahsili İçin Talepte Bulunulması ve Talebin Kabul Edilmesi
5. Alacağın Korunması Tedbirleri İçin Talepte Bulunulması ve Talebin Kabul Edilmesi
6. Alacaklara İlişkin Zamanaşımı
7. Alacaklara İlişkin Davalar
8. Alacakların Hukuki Durumunun Değişmesi
9. Yardım Talep Edilen Devletin Yükümlülüklerinin Sınırları

Onuncu Bölüm
KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI

1. GENEL AÇIKLAMALAR
2. KVK’NUNDAKİ DÜZENLEMELER
3. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI DÜZENLEMELERİNİN VERGİ ANLAŞMALARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Onbirinci Bölüm
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ

1. ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİNİN YOLLARI
2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ DÜZENLEMELER

Onikinci Bölüm
ULUSLARARASI VERGİ İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜNDE KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ

1. Genel Açıklamalar
2. Mükellefin Anlaşmaya Uygun Düşmeyen Vergilendirme İçin Karşılıklı Anlaşma Usulüne Başvurması
3. Yetkili Makamların Anlaşmaya Uygun Düşmeyen Vergilemenin Çözümü İçin Çaba Sarf Etmesi
4. Yetkili Makamların Anlaşmanın Yorumu ve Uygulanmasından Kaynaklanan Güçlüklerin Çözümü İçin Çaba Sarf Etmesi
5. Yetkili Makamların Birbirleriyle İletişim Şekilleri

KAYNAKÇA
EKLER

Ek Bilgi

Ürün Kodu 142784
Yayın Tarihi 2014 Kasım
Barkod 9786051521923
ISBN 9786051521923
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Işık