Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Hızlı Gözat

Mevzuat ve Teknik Yönleri ile
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
399
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750248528

Stok Durumu: Stokta var

51,00 TL

Detayları

"Uluslararası ticarette, mal veya hizmetin alım-satımı süreci boyunca kullanılan belgeler (vesaik), dış ticaretin vazgeçilmez unsurudur.

Bu kitabın konusu; satıcı ve alıcı'nın ülkelerinde geçerli mevzuatın yanı sıra uluslararası ticari kurallar uyarınca düzenlenmesi gereken ticari, resmi, finansman, taşıma ve sigorta belgeleri'ne ilişkin usul ve esasları oluşturmaktır." (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Ticari Belgeler
  • Resmi Belgeler
  • Finansman Belgeleri
  • Taşıma Belgeleri
  • Nakliyat Sigortası Belgeleri
  • Bazı Ödeme Yöntemleri Çerçevesinde Belgelerin İletilmesi


İçindekiler
Sunuş  5
Yazarın Özgeçmişi  9
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ KISIM
TİCARİ BELGELER
I. FATURA (Invoice)  29
A. Proforma fatura (Proforma invoice)  31
B. Yerli fatura (Domestic invoice, internal invoice)  32
C. Orijinal (ticari) fatura (Original invoice, commercial invoice, sales invoice)  33
D. Navlun faturası (Freight invoice)  35
E. Konsolokluk faturası (Consular invoice)  36
F. Tasdikli fatura (Legalized invoice, visaed invoice)  36
G. Ayrıntılı fatura (Detailed invoice)  36
H. İthalat faturaSI (Foreign invoice, external invoice)  37
I. Özel fatura (Special invoice)  37
II. ÇEKİ LİSTESİ (Certificate of weight/weight note)  37
III. KOLİ/AMBALAJ İLSTESİ (Packing list)  38
IV. SPESİFİKASYON BELGESİ (Certificate of specification)  39
V. İMALATÇI’NIN ANALİZ BELGESİ (Manufacturer’s analiysis certificate)  39
VI. ÜÇÜNCÜ TARAFIN DÜZENLEDİĞİ KONTROL BELGESİ (Third party certificate of inspection)  39
VII. İMALATÇI’NIN VEYA SATICI’NIN KALİTE VEYA KONTROL BELGESİ (Manufacturer’s/supplier’s qualityinspection certificate)  40
VIII. GEMİ ÖLÇÜ RAPORU (Ullage report)  40
İKİNCİ KISIM
RESMİ BELGELER
I. DOLAŞIM BELGELERİ (Movement certificates)  43
A. A.TR dolaşım belgesi (Movement certificate– A.TR)  43
1. A.TR dolaşım belgesinin düzenleneceği haller  43
2. A.TR dolaşım belgesinin düzenlenmesi  44
3. A.TR dolaşım belgesinin vize edilmesi  44
4. A.TR dolaşım belgesinin değiştirilmesi  45
5. A.TR dolaşım belgesinin sonradan verilmesi  45
6. İkinci nüsha A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesi  45
7. A.TR dolaşım belgesinin ibraz süresi  46
8. Basitleştirilmiş işlemler  46
9. Geçersiz A.TR dolaşım belgeleri  47
10. A.TR dolaşım belgelerinin aranılmayacağı durumlar  47
11. Tedarikçi beyanı  47
B. EUR–I dolaşım belgesi (Movement certificate– EUR–I)  49
1. EUR–1 dolaşım belgesi’nin düzenlenmesi  50
2. EUR–1 dolaşım belgesi’nin vize edilmesi  51
3. EUR–1 dolaşım belgesi’nin sonradan verilmesi  52
4. İkinci nüsha EUR–1 belgesi düzenlenmesi  52
5. Menşe ispat belgesinin değiştirilmesi  52
6. Menşe ispat belgesinin geçerliliği  52
7. Menşe ispat belgesinin ibrazı  53
8. Menşe ispat belgesi’nin muhafazası  53
9. Menşe ispat belgesinden muafiyet  53
10. Basitleştirilmiş işlemler  54
C. EUR–MED dolaşım belgesi (Movement certificate– EUR–MED)  54
D. Avrupa Topluluğu’nda Kullanılan dolaşım belgeleri (Movement certificates in EC)  55
1. SAD C–88  55
2. Control T–5  55
3. Control T–5 BIS  55
II. MENŞE ŞAHADETNAMESİ (Certificate of origin)  55
A. Menşe şahadetnamesi (Certificate of origin)  56
1. Eşya’nın ihracatında menşe şahâdetnamesi düzenlenmesi  57
2. Eşya’nın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranılan haller  57
3. Menşe şahadetnameleri’nin incelenmesi ve sonradan kontrol  58
4. Menşe şahadetnamesi aranılmayacak eşya  58
B. Özel menşe şahadetnamesi – Form A. (Generalised system of preferences, certificate of origin–form A)  58
1. Ülkemize preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracat  59
2. Ülkemizin preferans tanıdığı ülkelerden yapılacak ithalat  61
C. ECO menşe ispat belgesi (ECO proof of origin)  62
1. Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler  62
2. Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler  63
3. Yetersiz işçilik veya işlem  63
4. ECO menşe ispat belgesi  63
D. GATT menşe şahadetnamesi (Certificate of origin–GATT)  64
III. KONTROL VE UYGUNLUK BELGELERİ  65
A. İhracatta zorunlu standart denetimi (Kontrol belgesi / uygunluk belgesi) (Inspection certificate / certificate of conformity  65
B. İthalatta zorunlu standart denetim (Kontrol veya uygunlyuk belgesi) (Inspectionconformity certificate)  66
1. Kontrol belgesi (Inspection certificate)  66
2. Uygunluk belgesi veya yazısı (Conformity certificate)  67
IV. BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI (Phytosanitary certificate)  67
A. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı  68
B. Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu  69
1. Bitki sağlık sertifikaları  70
2. İthalatla ilgili şartlar  70
3. Akidin feshi  72
C. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu  72
D. Bitki Karantinası Yönetmeliği  73
1. Ülkemizden bitki ve bitkisel ürünlerin ihracı  73
2. Ülkemize bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithali  75
E. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik  80
1. Ön bildirim ve belge kontrolü  80
2. Sertifikalar  80
3. Kapsam dışı işlemler  81
4. Giriş kapıları  81
F. Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği  81
1. Genel Hükümler  82
2. İhracat başvurusu  82
3. Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi  83
4. Sertifika düzenlenmesi ve onaylanması  83
5. Diğer hükümler  84
6. İhracat’tan geri dönen ürünler  84
V. VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI (Veterinary Health Certificate)  85
A. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu  85
B. Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik  86
1. Nakil belgesi  86
2. Veteriner Sağlık Raporu  86
C. Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik  87
1. Ülkemize hayvan ve hayvan ürünlerinin ithali  87
2. Veteriner Giriş Belgesi’nin aranmayacağı durumlar  88
3. Transit geçişler  88
4. Giriş kapıları  88
D. Ülkemizden Hayvan ve Hayvansal Maddelerin İhracı  89
1. Geri dönen hayvan ve hayvansal ürünler  89
2. Çıkış kapıları  89
VI. CITES BELGESİ (CITES Certificate)  89
VII. HELAL BELGESİ (Halal certificate)  90
VIII. KOŞER SERTİFİKASI (Kocher certificate)  91
IX. BOYKOT/KARA LİSTE SERTİFİKASI (Boykott/black list certificate)  91
X. RADYOSYON BELGESİ (Radiation certificate)  92
XI. BORSA TESCİL BEYANNAMESİ (Registering certificate of commodity–exchange)  93
XII. EKSPERTİZ RAPORU (Expertise)  94
XIII. A.T.A. KARNESİ (A.T.A carnet)  95
A. A.T.A. Sözleşmesinin Amacı  96
B. Sözleşmenin Uygulanması ve Uygulama Alanı  97
1. Serbest seçme prensibi  98
2. Sözleşme kapsamına giren geçici kabul işlemleri  98
3. Sözleşmenin kapsamına giren transit işlemleri  98
4. Eşya’nın çıkış ülkesi’ne tekrar ithali  98
5. Karneyi kullanmaya hak kazanan şahıslar  98
6. Tekrar ihraç için tespit edilen zaman süresi  99
7. Önüne geçilemeyecek sebeplerden veya bir kaza sebebiyle tamamen tahrip olan ATA karnesine tabi eşya için yapılacak işlem  99
8. ATA karnelerinin verilmesi ve kullanılması  100
9. Garanti  100
C. Ülkemizde ''Geçici Çıkış" Uygulaması  101
1. Geçici ihracatın “gümrük mevzuatı” çerçevesinde yapılması  101
2. Geçici ihracatın “ATA karnesi” kapsamında yapılması  101
D. Ülkemizde “Geçici Kabul” Uygulaması  105
1. Geçici ithalatın "geçici ithalat rejimi" çerçevesinde yapılması  105
2. Geçici ithalatın “ATA karnesi” kapsamında yapılması  105
XIV. KAMBİYO BELGELERİ  108
XV. İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ BEYAN FORMU / ANALİZ SONUÇ RAPORU  109
XVI. İTHAL EŞYASI’NA AİT KIYMET BİLDİRİM FORMU  109
XVII. GÜMRÜK BEYÂNNAMESİ  109
A. Gümrük Beyânnamesi formları  110
B. Gümrük Beyânnamesi’ne eklenmesi gereken belgeler  112
ÜÇÜNCÜ KISIM
FİNANSMAN BELGELERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ
I. POLİÇE (Bill of exchange / draft)  123
A. Poliçe’de Şekil Şartları  124
1. Poliçe Kelimesi  124
2. Muayyen Meblağ  124
3. Muhatabın Ad ve Soyadı  125
4. Lehdarın Ad ve Soyadı  125
5. Keşide Tarihi  126
6. Keşide Yeri  126
7. Ödeme Yeri  127
8. Keşidecinin İmzası  127
9. Vade  127
B. Keşidecinin Sorumluluğu  130
C. Poliçe’de Devir  131
1. Temlik (Conveyance)  131
2. Ciro (Endorsement)  131
D. Poliçe’nin Kabulü  132
1. Kabul Beyanı  132
2. Kabulün Sonuçları  133
E. Poliçenin Ödenmesi  133
F. Aval (Aval, surety)  134
G. Poliçe Nüshaları ve Suretleri  135
1. Poliçe Nüshaları  135
2. Poliçe Suretleri  136
H. Poliçelerde Zaman Aşımı  137
1. Üç Yıllık Zaman Aşımı  138
2. Bir Yıllık Zaman Aşımı  138
3. Altı Aylık Zaman Aşımı  138
4. Zaman Aşımının Kesilmesi  138
I. Poliçenin Kaybı ve İptali  138
İ. Poliçelerde Sahtelik ve Tahrifat  139
II. BONO (Promissory Note)  139
A. Bonoda Şekil Şartları  140
B. Keşidecinin Sorumluluğu  140
C. Bono Suretleri  141
D. Uygulama Hükümleri  141
İKİNCİ BÖLÜM
DİĞER FİNANSMAN BELGELERİ
I. EMTİA SENETLERİ (Warrant/warehouse receipt)  145
A. Makbuz Senedi ve Varant’ın Kapsamı  145
B. Ciro  146
C. Eşya Üzerinde Tasarruflar  147
1. Senet Esası  147
2. Eşyanın Geri Alınması  147
3. Sattırma Hakkı  147
4. Müracaat Hakkı  147
5. Sigorta  147
D. Zaman Aşımı  148
E. Senetlerin Kaybedilmesi  148
II. KONTROL VE NUMUNE ALMA YETKİ BELGESİ (Inspection and sampling order)  148
III. ANTREPO MAKBUZU (Warehouse receipt)  148
IV. TESLİM EMRİ (Delivery order)  149
V. REHİN SENEDİ (Trust receipt)  149
DÖRDÜNCÜ KISIM
TAŞIMA BELGELERİ
I. TAŞIMA BİÇİMLERİ  154
A. Denizyolu Taşımacılığı  154
1. Layner (Liner) Taşımacılığı  154
2. Tramp (Trump) Taşımacılığı  154
3. Kiralanan Gemilerle (Charter–Ships) Taşımacılık  155
B. Karayolu Taşımacılığı  155
C. Demiryolu Taşımacılığı  155
D. İçsu Taşımacılığı  156
E. Boru Hattı Taşımacılığı  156
F. Havayolu Taşımacılığı  156
G. Kombine Taşımacılık  157
II. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  157
A. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları  158
1. Gönderen  158
2. Taşıyıcı  158
B. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Hususlar  159
1. Gönderilen  159
2. Taşınacak Eşyanın Sahipleri  159
3. Bildirimin Yapılacağı Taraf  159
4. Taşıma Türü ve Aracın Adı  159
5. Eşyanın Çıkış, Aktarma ve Varış Yerleri  160
6. Taşıma Senedinin Nüshaları  160
7. Taşıma Ücreti  160
8. Diğer Bilgiler  160
C. Eşyanın Taşıyıcıya Teslimi  160
D. Taşıma Senedi  161
E. Tarafların Yükümlülükleri  164
1. Gönderenin Yükümlülükleri  164
2. Taşıyıcının Yükümlülükleri  166
F. Gönderilenin Yükümlülükleri  171
G. Taşıma Sözleşmelerine Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  172
H. Taşıma İşlerinde Zaman Aşımı  173
III. KOMİSYON SÖZLEŞMESİ  173
A. Taşıma İşleri Komisyoncusu (Freight forwarderforwarder)  173
B. Bildirme Yükümlülüğü  174
C. Komisyon Ücreti  174
D. Gönderenin Alacakları  175
E. Hapis Hakkı  175
F. Halefiyet  175
G. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması  175
H. Toplama Yük  175
I. Komisyoncunun Sorumluluğu  175
İ. Yardımcıların Kusuru  176
J. Zaman Aşımı  176
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
I. NAVLUN SÖZLEŞMESİ  178
A. Navlun Sözleşmesi’nin Tarafları  179
B. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri  181
1. Çarter Sözleşmesi (Charter contract)  181
2. Kırkambar Sözleşmesi (Contract for carriage of piece–goods)  183
3. Karma Taşıma Sözleşmesi (Contract of mixed–carriage)  183
C. Navlun Sözleşmesinde Yükleme, Boşaltma ve Teslim  184
1. Yükleme (Loading/lading)  184
2. Boşaltma (Unloading/unlading/discharge)  185
3. Teslim (Delivery)  186
D. Navlun Sözleşmesi’nde Tarafların Yükümlülükleri  186
1. Taşıtanın, Eşyanın Mahiyetini Bildirme Borcu  186
2. Taşıya’nın Mesuliyeti  187
3. Gönderilen’in Borcu  187
E. Taşıma Sözleşmesi’nin Şartları  188
II. DENİZ KONŞİMENTOSU (Marine bill of lading, Ocean bill of lading,
Bill of lading – B/L)  188
A. Konişmento’nun Biçimsel Açıdan Kapsamı  189
1. Taşıyanın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı  189
2. Kaptan’ın Adı ve Soyadı  189
3. Gemi’nin Adı ve Uyruğu  190
4. Yükleten’in Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı  190
5. Gönderilen’in Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı  190
6. Yükleme Limanı  190
7. Boşaltma Limanı  190
8. Yük ile İlgili Kayıtlar  190
9. Navluna Ait Şartlar  190
10. Tanzim Olunduğu Yer ve Gün  191
11. Tanzim Olunan Nüshaların Sayısı  191
B. Konşimento Klozları  191
1. Belli Değil Şartı (Unknown clause)  191
2. İhmal Şartı (Negligence clause)  192
3. Tahkim Şartı (Arbitration clause)  192
4. Mümkün Olduğunca Yakın Şartı (So near as clause)  192
5. Yetkili Mahkemeyi Tayin Şartı (Jurisdiction clause)  192
6. Kayıp veya Kayıp Değil Şartı (Lostnot lost clause)  193
7. Müşterek Avarya Şartı (General average clause)  193
8. Yükleme ve Boşaltma Giderlerin Paylaşımına İlişkin Şart (Free in and out/FIO)  193
9. Taşıyıcının Belirlenmesi Şartı (Identity of carrier clause)  193
10. Tercih Şartı (Option clause)  193
11. Dış Görünüşleri İyi Durumda Yüklenmiştir Şartı (Shipped in apparent good order and condition clause)  193
12. Hava Müsaade Ettikçe Şartı (Weather permitting clause)  194
13. Gemi Rıhtımında veya Değil Şartı (Whether in berthnot clause)  194
14. Güvertede Taşıma Riski Taşıtana Ait Şartı (Shipped on deck shippers risk clause)  194
15. Üstün Hüküm Şartı (Paramount clause)  194
16. Himalaya Şartı (Himalaya clause)  194
17. Gemi İkame Şartı (Substitution of vessel transhipment and forwarding clause)  194
C. Konşimento’nun Düzenlenmesi  195
1. Taşıyıcının Teslim Aldığı Malları Hemen Gemiye Yükleyip Yüklemediğine Göre Düzenlenen Konşimentolar  196
2. Devir Yönünden Düzenlenen Konşimentolar  198
3. Yükün Haricen Belli Olan Hal ve Mahiyeti Açısından Konşimentolar  200
D. Konşimento Türleri  202
1. Tek Konşimento (Through B/L)  202
2. Kısa Konşimento (Short form / Blank back B/L)  202
3. Düzgün Hat Konşimentosu (Liner B/L)  202
4. Navlun Sözleşmesi’ne Dayalı Konşimento (Charter party B/L)  203
5. Birleşik Taşıma Konşimentosu (Combined transport B/L)  204
6. Ciro Edilemez Konşimento (Non–negotiable B/L, Non–negotiable sea waybill)  204
7. Aktarma Konşimentosu (Transhipment B/L)  205
8. Konteyner Konşimentosu (Container B/L)  206
9. Tanker Konşimentosu (Tanker B/L)  206
10. İkinci Kaptan Makbuzu (Mate’s Receipt)  206
E. Deniz Taşıma Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıklar  207
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI
I. CMR SÖZLEŞMESİ  209
A. Taşıma Mukavelesi’nin Aktedilmesi ve Uygulanması  212
B. CMR–Uluslararası Hamule Senedi/Taşıma Senedi (CMR–International Consignment Note / CMR–Road Waybill)  213
C. Gönderenin Sorumluluğu  214
D. Taşıyıcı’nın Sorumluluğu  216
1. Tehlikeli Madde Nakliyatı  218
2. Teslimde Gecikme  218
3. Teslim Süresi  218
4. Tazminat  219
5. Özel Faiz  219
6. Faiz  220
E. Alıcı’nın Sorumluluğu  220
F. Taşıyıcı’lar Tarafından Ortak Yapılan Taşımalar  220
G. CMR Sözleşmesi’ne Aykırı Koşulların Hükümsüzlüğü  221
H. Uyuşmazlıkların Çözümü  221
II. TIR SÖZLEŞMESİ  223
A. TIR Taşımacılığı ve İşlemleri  225
1. Bir TIR İşleminin Başlaması  226
2. Bir TIR İşleminin Sona Ermesi  226
3. Bir TIR İşleminin İbrası  226
B. Taşıtların ve Konteynerlerin Kabulü  226
1. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi  227
2. Taşıma Yetki Belgesi  227
C. Uluslararası Taşımacılık Yapabilecek Şirketlere İlişkin Kriterler  230
D. TIR Sisteminden Yararlanmanın Koşulları  230
E. TIR Karnesi ve Hamili  231
F. Kefil Kuruluşlar ve Sorumlulukları  232
G. Uluslararası Garanti Sistemi  234
H. TIR Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşıma Yöntemleri  234
I. TIR Güzergâhı  237
İ. TIR Sözleşmesi Hükümlerinin İhlali  238
J. Taşıt Aracı ve Eşyanın Çıkış ve Giriş İşlemleri  239
1. Çıkış İşlemleri  239
2. Giriş İşlemleri  240
K. TIR Karnesi’ne Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler  240
L. TIR Sistemi’nin Sağladığı Kolaylıklar  241
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
I. UYGULAMA ALANI  245
A. Taşıyıcı’nın Sorumluluğu  245
B. Ücretlerin Ödenmesi  246
C. Eşya’nın Yüklenmesi  246
D. Teslim Süresi  247
E. Teslim  247
F. Eşya’yı Tasarruf Etme Hakkı  247
G. Tasarruf Hakkının İfası  248
H. Taşımaya Engel Durumlar  248
I. Teslime Engel Durumlar  248
İ. Taşımaya ve Teslime Engel Durumların Sonuçları  249
J. Sorumluluk  249
K. Eşya’nın Kayıp Karinesi ve Tazminat  250
L. Hasar Durumunda Tazminat  250
M. Hakların Kullanılması  250
N. Davanın Düşmesi  251
O. Zaman Aşımı  251
II. DEMİRYOLU TAŞIMA BELGESİ (CIM–Rail Consignment Note)  251
A. Taşıma Belgesi’nin Kapsamı  251
B. Taşıma Belgesinin Düzenlenmesi  253
C. Taşıma Belgesinin İspat Gücü  254
D. İdari İşlemlerin Tamamlanması  255
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
I. UYGULAMANIN KAPSAMI  259
A. Taşıma Sözleşmesi’nin Yapılması  259
B. Gönderen’in Yükümlülüğü  260
C. Gönderilen’in Yükümlülüğü  262
D. Taşıyıcı’nın Yükümlülüğü  263
E. Uyuşmazlıkların Çözümü  264
1. Kargo ile Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırı  265
2. Yargılama Hakkı  265
3. Tahkim  265
4. Davaların Sınırları  266
II. HAVAYOLU TAŞIMA BELGESİ VEYA KARGO MAKBUZU (Air waybill/AWB,
or Cargo receipt)  266
BEŞİNCİ BÖLÜM
POSTA VEYA KURYE SERVİSLERİ ARACILIĞI İLE TAŞIMACILIK  269
ALTINCI BÖLÜM
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULARI ARACILIĞI İLE TAŞIMACILIK
I. NAKLİYECİ MAKBUZLARI (Forwarder’s certificate of receipt – FCR)  271
II. FIATA – TAŞIMA BELGELERİ (FIATA transportation documents)  272
A. FIATA/FCR – Sevkiyatçı Firmanın Teslim Alındı Belgesi (FIATA/FCR – forwarder’s certificate of receipt)  273
B. FIATA/FCT – Sevkiyatçı Firmanın Taşıma Belgesi (FIATA/FCT – forwarder’s certificate of transport)  273
C. FIATA/FBL – Birleşik Taşıma Konişmentosu (FIATA/FBL – combined transport bill of lading)  273
III. GRUPAJ KONŞİMENTOSU (Groupagehouse bill of lading)  274
YEDİNCİ BÖLÜM
TAŞIMA BELGELERİ’NİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  275
BEŞİNCİ KISIM
NAKLİYAT SİGORTASI BELGELERİ
I. NAKLİYAT SİGORTALILARI’NIN SINIFLANDIRILMASI  283
A. Emtia (Yük) Sigortaları (Insurance of goods / Cargo ınsurance)  284
B. Kıymet Nakliyat Sigortaları (Insurance of valuable in transit)  285
C. Navlun Sigortaları (Freight insurance)  285
D. Taşıyıcının Sorumluluk Sigortası (Third party indemnity insurance)  286
1. CMR Sigortası  286
2. Ambar Mali Sorumluluk Sigortası  286
E. Gemi ve Tekne Sigortaları (Hull insurance)  286
II. SİGORTA BELGELERİ  287
A. Sigorta Mektubu veya Kuvertür Notu (Letter of insurancecover note)  287
B. Sigorta Şahadetnamesi veya Sigorta Sertifikası (Insurance certificate)  288
C. Sigorta Poliçesi (Insurance policy)  288
1. Sigorta Sözleşmesi ve Poliçenin Düzenlenmesi  289
2. Poliçe Kapsamı Hakların Devri  290
D. Nakliyat Sigorta Poliçelerinin Çeşitleri  291
1. Değer Konmuş (Takselenmiş) Poliçe (Valued policy)  291
2. Değer Konmamış (Takselenmemiş) Poliçe (Unvalued / open policy)  291
3. Belli Bir Sevkiyatı Kapsayan Poliçe (Voyage policy)  292
4. Belirli Bir Süreyi Kapsayan Poliçe (Time policy)  292
5. Karma Sigorta Poliçesi (Mixed policy)  292
6. Abonman Poliçesi veya Flotan Poliçe (Floating policy)  293
III. SİGORTA BELGELERİ’NDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  294
IV. NAKLİYAT HASARLARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİ’NE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER  297
A. Hasar Tespit Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar  298
B. Hasar Dosyasında Bulunacak Belgeler  299
1. Yurt içinde Sevk Edilen Emtia Hasarlarında  299
2. İthal Edilen Emtia Hasarlarında  299
3. İhraç Edilen Emtia Hasarlarında  300
V. YİTME VEYA HASARIN OLUŞMASINDA ÖDENECEK TAZMİNAT  300
ALTINCI KISIM
BAZI ÖDEME YÖNTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE
BELGELER’İN İLETİLMESİ
I. PEŞİN ÖDEME’DE VESAİKİN İLETİLMESİ  303
II. MAL MUKABİLİ ÖDEME’DE VESAİKİN İLETİLMESİ  304
III. KABUL KREDİLİ ÖDEME’DE VESAİKİN İLETİLMESİ  305
IV. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME’DE VESAİKİN İLETİLMESİ  306
V. AKREDİTİFLİ ÖDEME’DE VESAİKİN İLETİLMESİ  307

Ek Bilgi

Ürün Kodu 149366
Yayın Tarihi 2018 Mayıs
Barkod 9789750248528
ISBN 9789750248528
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erkut Onursal