Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri ve İlgili Mevzuat

Hızlı Gözat

Soru - Cevaplı
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
430
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055980238

Stok Durumu: Stokta var

40,00 TL

Detayları


4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esaslar belirlenmiş ve kaçak yabancı işçi istihdamının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun içeriği Türkiyede çalışmak isteyen yabancıları ilgilendirdiği kadar bu yabancıları istihdam edecek işverenleri de yakından ilgilendirmektedir.

Kitabın yayımındaki amaç 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun başta olmak üzere İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ile getirilen düzenlemeleri yargı kararları ile destekleyerek bilgi vermektir.

Denetimlerde karşılaşılan yabancıların çalıştırılmasına ilişkin sorunlar ve yöneltilen uygulayıcı sorularına kitabın soru-cevap bölümünde yer verilmiştir.

İçindekiler

 • A--YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN-3
 • 1. Madde: Amaç-3
 • 2. Madde: Kapsam-4
 • 3. Madde: Tanımlar-6
 • 4. Madde: İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi-6
 • 5. Madde: Süreli Çalışma İzni-12
 • 6. Madde: Süresiz Çalışma İzni-15
 • 7. Madde: Bağımsız Çalışma İzni-15
 • 8. Madde: İstisnai Haller-17
 • 9. Madde: Kanuni Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler İle İkamette Kesinti Sayılan Süreler-20
 • 10. Madde: Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi-21
 • 11. Madde: Çalışma İzninin Sınırlandırılması-21
 • 12. Madde: İzinlerin Verilmesi Veya Uzatılması-21
 • 13. Madde: İlgili Mercilerden Görüş Alınması-23
 • 14. Madde: İzin İsteminin Reddi-30
 • 15. Madde: Çalışma İzninin İptali-40
 • 16. Madde: Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi-42
 • 17. Madde: Yargı Yoluna Başvurma Hakkı-43
 • 18. Madde: Bildirim Yükümlülüğü-47
 • 19. Madde: Bakanlığa Bilgi Verilmesi-50
 • 20. Madde: Denetleme Yetkisi-50
 • 21. Madde: Cezai Hükümler-64
 • 22. Madde: Yönetmelik-83
 • 23. Madde: Yabancı Sermaye Yatırımlarında Yabancıların Çalıştırılması-83
 • 24. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 25. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 26. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 27. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 28. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 29. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-84
 • 30. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-85
 • 31. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-85
 • 32. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-85
 • 33. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-85
 • 34. Madde: Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler-85
 • 35. Madde: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler-86
 • Geçici Madde 1-86
 • Geçici Madde 2-86
 • Geçici Madde 3-86
 • 36. Yürürlük-86
 • 37. Yürütme-86
 • B--YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK-89
 • 1. Madde: Amaç ve Kapsam-89
 • 2. Madde: Dayanak-89
 • 3. Madde: Tanımlar-89
 • 4. Madde: Başvuru Yapılacak Merciler-91
 • 5. Madde: Başvuru ve İznin Verilmesinde Şekil-91
 • 6. Madde: Yurt Dışından Yapılacak Başvurular-91
 • 7. Madde: Yurt İçinden Yapılacak Başvurular-92
 • 8. Madde: Uzatma Başvuruları-92
 • 9. Madde: Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti-93
 • 10. Madde: İlgili Mercilerden Görüş Alınması-93
 • 11. Madde: İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti-93
 • 12. Madde: İlgili Mercilerce Evrakların İncelenmesi-93
 • 13. Madde: İzinlerin Verilmesi veya Uzatılmasında Değerlendirme-94
 • 14. Madde: Kanuni Çalışmaya Dahil Edilecek Süreler-94
 • 15. Madde: Çalışma Süreleri ve İkamet İzninde Kesinti-95
 • 16. Madde: Karar-95
 • 17. Madde: Düzeltme Kararı-95
 • 18. Madde: Bakanlık Kararının İlgili Mercilere Bildirimi-95
 • 19. Madde: İzin ve Uzatmaya İlişkin Üst Sınır-95
 • 20. Madde: İzinlerin Sınırlandırılması ve Sınırlandırmaya İlişkin İstisnai Durumlar-96
 • 21. Madde: İzin İsteminin Reddi-96
 • 22. Madde: İznin İptali-97
 • 23. Madde: İptal Edilen İzin Belgesinin İadesi-97
 • 24. Madde: İznin Geçerliliğini Kaybetmesi-97
 • 25. Madde: Süreli Çalışma İzni-97
 • 26. Madde: Süreli Çalışma İzninin Coğrafi Alanı-97
 • 27. Madde: Süreli Çalışma İzninin Uzatılması-97
 • 28. Madde: Yabancının Eş ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarının Süreli Çalışma İzni Başvuruları-98
 • 29. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı-98
 • 30. Madde: Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması-98
 • 31. Madde: Süresiz Çalışma İzni-98
 • 32. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı-99
 • 33. Madde: Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması-99
 • 34. Madde: Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu Durumu Gösterir Belgenin İbrazı-99
 • 35. Madde: Süresiz Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni-99
 • 36. Madde: Bağımsız Çalışma İzni-100
 • 37. Madde: Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı-100
 • 38. Madde: Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması-100
 • 39. Madde: Bağımsız Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni-100
 • 40. Madde: Bağımsız Çalışma İznine Esas Belgelerin Yanı Sıra, İstenilebilecek Diğer Belgeler-101
 • 41. Madde: Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi-101
 • 42. Madde: Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin Geçerliliği-101
 • 43. Madde: İstisnai Haller-101
 • 44. Madde: Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar-102
 • 45. Madde: Yerleşmiş Sayılan Yabancılar-102
 • 46. Madde: Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları-102
 • 47. Madde: Türk Vatandaşlığını Kaybedenler-102
 • 48. Madde: Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiyeye Gelerek Eğitimini Türkiyede Tamamlayanlar-102
 • 49. Madde: 2510 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Olanlar-103
 • 50. Madde: Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları-103
 • 51. Madde: Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiyedeki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları-103
 • 52. Madde: Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelenler-103
 • 53. Madde: Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar-103
 • 54. Madde: Türkiyede Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri-104
 • 55. Madde: Muafiyetler-104
 • 56. Madde: Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi-105
 • 57. Madde: Bildirim Yükümlülükleri-106
 • 58. Madde: Denetleme Yetkisi-106
 • 59. Madde: Harç Alımı-106
 • 60. Madde: Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri-106
 • 61. Madde: İlgili Mercilerin İç Mevzuat Düzenlemeleri-107
 • 62. Madde: Mesleki Hizmetler Kapsamında Çalışacak Yabancıların İlgili Meslek Kuruluşlarına Üye Olmaları-107
 • 63. Madde: Yürürlük-107
 • 64. Madde: Yürütme-107
 • C--UYGULAMAYA YÖNELİK SORU VE CEVAPLAR-119
 • 1. Yabancı Kime Denir?-121
 • 2. Kimler Türk Vatandaşıdır?-121
 • 3. Yabancı Anadan Evlilik Dışında Doğan Çocuk Türk Vatandaşı Sayılır mı?-121
 • 4. Evlat Edinme Türk Vatandaşlığı Sağlarmı?-121
 • 5. Türkiyede Doğum Türk Vatandaşlığı Sağlarmı?-121
 • 6. Evlenme Türk Vatandaşlığı Sağlarmı?-121
 • 7. Yabancıların Bakanlar Kurulu Kararı İle Türk Vatandaşlığına Alınma Şartları Nelerdir?-122
 • 8. İçişleri Bakanlığının Teklifi Üzerine Türk Vatandaşlığına Alınacak Yabancılarda Aranan Şartlar Nelerdir?-122
 • 9. Bağımlı Çalışan Yabancı Kime Denir?-123
 • 10. Bağımsız Çalışan Yabancı Kime Denir?-123
 • 11. Yabancının Çalışması İçin İzin Alması Gerekirmi?-123
 • 12. Yabancıya Çalışma İzni İşe Başladıktan Sonrada Verilebilirmi?-123
 • 13. Yabancıya Verilen Çalışma İzninde Azami Süre Nedir?-123
 • 14. Yabancıya Verilen 1 Yıllık Çalışma İzni Süresi Uzatılabilirmi?-123
 • 15. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Süresi 6 Yıla Uzatılabilirmi?-124
 • 16. Yabancının Eş ve Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi?-124
 • 17. Birlikte İkamet Ne Demektir?-124
 • 18. Yabancı Kanuni ve Kesintisiz İkamet Ettiğini Nasıl Kanıtlar?-124
 • 19. Yabancıya Verilen Süreli Çalışma İzni Sınırlandırılabilirmi?-124
 • 20. Yabancıya Hangi Durumda Süresiz Çalışma İzni Verilir?-124
 • 21. Kanuni Çalışma Ne Demektir?-124
 • 22. Yabancıya Bağımsız Çalışma İzni Verilebilirmi?-125
 • 23. Yabancıya Bağımsız Çalışma İznine Bağlı Olarak İkamet İzni Verilirmi?-125
 • 24. Bağımsız Çalışma İzninin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Diğer Belgeler Nelerdir?-125
 • 25. Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi Nedir?-125
 • 26. Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?-125
 • 27. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Süresi İçinde Sayılan Haller Nelerdir?-126
 • 28. Yabancının Yurt Dışında Bulunması Çalışma Süresini Etkilermi?-126
 • 29. Yabancının İkamet Tezkeresini Temditi Çalışma Süresini Etkilermi?-126
 • 30. Yabancının İkameti Ne Anlam İfade Eder?-126
 • 31. Yabancının Türkiye Dışında Bulunması İkamet Süresini Etkilermi?-126
 • 32. İkamet Tezkeresi Nedir?-126
 • 33. Kimlerden İkamet Tezkeresi Talep Edilmez?-126
 • 34. Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı İkamet Tezkeresi Yerine Geçermi?-127
 • 35. Uzun Süreli Kalmak İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 36. Türk Vatandaşı İle Evli Olan Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 37. Çalışmak Üzere Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 38. Turizm Teşvik Kanunu Çerçevesinde Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 39. İş Görüşmeleri, Ticari Bağlantılar, Piyasa Araştırması, Montaj, Bakım ve Onarım Gibi Amaçlarla Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 40. Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 41. İlmi Araştırma İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-127
 • 42. Tedavi Amacı İçin Gelen Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-128
 • 43. Yabancı Basın Mensuplarından Hangi Belgeler İstenir?-128
 • 44. İkamet Tezkereli Yabancıların Eşleri İçin Hangi Belgeler İstenir?-128
 • 45. Anne ve Babaları Türk Vatandaşı Olan veya Herhangi Bir Sebeple İkamet İzni Almış Olanların 18 Yaşından Küçük Çocuklarına İkamet Tezkeresi Talebinde Bulunmaları Halinde Hangi Belgeler İstenir?-128
 • 46. İkamet İzni İçin Başvuran Yabancılardan Hangi Belgeler İstenir?-128
 • 47. İkamet Tezkeresinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması Ne Şekilde Olur?-128
 • 48. İkamet Tezkeresinin Kaybedilmesi Halinde Yapılacak İşlem Nedir?-129
 • 49. Ülkemizden Ayrılan Yabancıların İkamet Tezkeresi Alınırmı?-129
 • 50. İkamet Süresinde Kesinti Ne Demektir?-129
 • 51. Hangi Ülke Vatandaşlarına Turistik Maksatlı İkamet İzni Verilebilir?-129
 • 52. Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma Başvurusunu Nereye Yapacaktır?-130
 • 53. Yabancı Çalışma İzin Başvurusunu Ne Şekilde Yapacaktır?-130
 • 54. Yabancılara Çalışma İzni Ne Şekilde Verilir?-130
 • 55. Yabancılara Kaç Türlü Çalışma İzni Verilir?-130
 • 56. Yabancı Mesleki Hizmet Sunucusu Ne Demektir?-130
 • 57. Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını Yurt Dışından Ne Şekilde Yaparlar?-130
 • 58. Yabancılar Çalışma İzin Başvurularını Yurt İçinden Ne Şekilde Yaparlar?-131
 • 59. Yabancılar Çalışma İzin Uzatma Başvurularını Ne Şekilde Yaparlar?-131
 • 60. Yabancıların Çalışma İzin Uzatma Başvurularında Süre Koşulu Varmıdır?-131
 • 61. Yabancılar Çalışma İzin Uzatma Başvuru Süresi İçinde Çalışabilirlermi?-132
 • 62. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvuru Belgelerinin Eksik Olması Durumunda Ne Olur?-132
 • 63. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusu Ne Şekilde İncelenir?-132
 • 64. İlgili Merciler Nelerdir?-133
 • 65. Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusunda Bulunan Yabancıya Bildirim Ne Şekilde Yapılır?-133
 • 66. Yabancının Çalışma İzin/Çalışma İzin Uzatma Başvurusu Hangi Durumlarda Reddedilir?-133
 • 67. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Daha Sonra İptal Edilebilirmi?-133
 • 68. Yabancıya Verilen Çalışma İzni Hangi Durumda Geçerliliğini Kaybeder?-134
 • 69. Yabancı İzin Belgesini Hangi Durumda İade Etmek Zorundadır?-134
 • 70. Mesleki Hizmetler Kapsamında Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri İçin Özellik Arz Eden Bir Husus Varmıdır?-134
 • 71. Mesleki Hizmetler Ne Demektir?-134
 • 72. Mesleki Yeterlilik Ne Demektir?-135
 • 73. Türk Vatandaşı İle Evli Olanlara Ne Şekilde Çalışma İzni Verilir?-135
 • 74. Yerleşmiş Sayılan Yabancılar Kavramı Neyi İfade Eder?-135
 • 75. Yerleşmiş Sayılan Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi?-135
 • 76. Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi?-135
 • 77. Türk Vatandaşlığını Kaybedenlere Çalışma İzni Verilirmi?-136
 • 78. Eğitimini Türkiyede Tamamlayan Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi?-136
 • 79. Muhacir, Mülteci Veya Göçebe Olarak Kabul Edilen Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi?-136
 • 80. Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi?-136
 • 81. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiyedeki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocuklarına Çalışma İzni Verilirmi?-136
 • 82. Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelenlere Çalışma İzni Verilirmi?-137
 • 83. Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılara Çalışma İzni Verilirmi?-137
 • 84. Kilit Personel Neyi İfade Eder?-137
 • 85. Türkiyede Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğretmenler, Kültür Kurumlarında Görevlendirilenler ile Din Kurumlarında Görev Alacak Yabancıların Çalışma İzinleri Ne Şekilde Verilir? Makine ve Teçhizatın Montajı, Bakım ve Onarım İçin Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı?-137
 • 86. Yabancı Futbolcu, Sporcu, Antrenör Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 87. Makine ve Teçhizatın Montajı, Bakım ve Onarım İçin Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 88. Fuar ve Sirklerde Gösteri ve Benzeri Görevli Olarak Gelen Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 89. Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Staj Yapacak Yabancı Öğrenciler Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 90. Tur Operatörü Temsilcisi Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 91. Ulusal, Uluslararası Projelerde veya Uluslararası Kurluşlarda Çalışacak Yabancılar Çalışma İzni Almak Zorundamı?-138
 • 92. Çalışma İzninden Kimler Muaftır?-139
 • 93. Çalışma İzninden Muafiyet Süresi Uzatılabilirmi?-140
 • 94. Kimler Muafiyet Süresinden Bir Kez Yararlanır?-140
 • 95. Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancıların Bildirim Yükümlülüğü Varmıdır?-140
 • 96. Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi Nedir?-140
 • 97. Çalışma İzin Belgeleri Harca Tabimidir?-141
 • 98. Çalışma İzni Alan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meslek Odalarına Üye Olmak Zorundamı?-141
 • 99. Yabancıya Bildirimde Tebligat Kanunu Dikkate Alınırmı?-141
 • 100. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kararlarına Karşı Yabancının İtiraz Hakkı Varmıdır?-141
 • 101. Bağımsız Çalışan Yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgi Vermek Zorundamı?-141
 • 102. Yabancı Çalıştıran İşverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgi Vermek Zorundamı?-142
 • 103. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Diğer Kurumlar Bilgi Vermek Zorundamı?-142
 • 104. Yabancıların ve Yabancı Çalıştıran İşverenlerin Kanuni Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğini Kim Denetler?-142
 • 105. Bildirim Yükümlülüğünü Süresi İçinde Yerine Getirmeyen Bağımsız Çalışan Yabancıya Ceza Uygulanırmı?-142
 • 106. Bildirim Yükümlülüğünü Süresi İçinde Yerine Getirmeyen Yabancı Çalıştıran İşverene Ceza Uygulanırmı?-142
 • 107. Çalışma İzni Olmaksızın Bağımsız Çalışan Yabancıya Ceza Uygulanırmı?-143
 • 108. Çalışma İzni Olmaksızın Bağımlı Çalışan Yabancıya Ceza Uygulanırmı?-143
 • 109. Çalışma İzni Olmaksızın Yabancıyı Çalıştıran İşverene Ceza Uygulanırmı?-143
 • 110. İdari Para Cezaları Hangi Durumda Bir Kat Artırılarak Uygulanır?-143
 • 111. İdari Para Cezaları Ne Şekilde Tebliği Edilir?-143
 • 112. İdari Para Cezaları Ne Şekilde Ödenir?-143
 • 113. İdari Para Cezalarına İtiraz Edilebilirmi?-143
 • 114. İdari Para Cezası Uygulanan Yabancılar İçişleri Bakanlığına Bildirilirmi?-143
 • 115. Süresinde Ödenmeyen İdari Para Cezaları Ne Şekilde Takip Edilir?-144
 • 116. Yabancılar Ülkemizde Gayrimenkul Edinebilirlermi?-144
 • 117. Çalışma İzin Başvurusu Ne Şekilde Yapılır?-146
 • 118. İşyeri Değişikliği Halinde Çalışma İzin Başvurusu Ne Şekilde Yapılır?-147
 • 119. Çalışma İzin Başvurusunda Belge Eksikliği Halinde Yapılacak İşlem Nedir?-147
 • 120. Çalışma İzin Başvurusunda Yabancı Personel Başvuru Formu Ne Şekilde Doldurulur?-147
 • 121. Çalışma İzin Başvurusunda İstenebilecek Ek Belgeler Nelerdir?-148
 • 122. Çalışma İzin Başvurusunda İstenen Evrak Ne Şekilde Teslim Edilir?-148
 • 123. Çalışma İzin Süresi Uzatımı Başvurusu Ne Şekilde Yapılır?-148
 • 124. Türk Vatandaşı İle Evli Olan Yabancı İçin Hangi Belgeler İstenir?-149
 • 125. Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek Belgeler Nelerdir?-149
 • 126. Eğitim Sektöründe Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek Belgeler Nelerdir?-151
 • 127. Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek Belgeler Nelerdir?-152
 • 128. Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancılar İçin İstenecek Belgeler Nelerdir?-153
 • 129. Çalışma İzini Bulunan Yabancı Adres Değişikliği Halinde Ne Şekilde Bilgi Verecektir?-154
 • 130. Çalışma İzini Verilmesi Halinde Yabancı Harç Ödeyecekmidir?-154
 • 131. Çalışma İzini Başvurusunda Önem Arz Eden Diğer Hususlar Nelerdir?-155
 • 132. Yabancı Uyruklu Çalışan Hangi Durumda Sigortalı Sayılmaz?-155
 • 133. Yabancı Uyruklu Çalışan Hangi Durumda Sigortalı Sayılır?-156
 • 134. Yabancı Uyruklu Çalışandan İşsizlik Sigortası Primi Kesilirmi?-156
 • 135. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler Hangileridir?-156
 • 136. Çalışma İzni Bulunan veya Çalışma İzninden Muaf Tutulan Bağımsız Çalışan Yabancılar Bağ-Kurlu Olacakmı?-156
 • 137. Yabancı Uyruklu Çalışanlara İhbar-Kıdem Tazminatı Ödenirmi?-157
 • 138. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Kaptanlık-Dalgıçlık Yapabilirmi?-157
 • 139. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Hava Yolu İle Taşımacılık Yapabilirmi?-157
 • 140. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Gümrük Müşavirliği Yapabilirmi?-157
 • 141. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Doktorluk Yapabilirmi?-157
 • 142. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Eczacılık Yapabilirmi?-157
 • 143. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Veterinerlik Yapabilirmi?-158
 • 144. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Hakimlik ve Savcılık Yapabilirmi?-158
 • 145. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Avukatlık Yapabilirmi?-158
 • 146. Yabancı Uyruklu Kişi Ülkemizde Noterlik Yapabilirmi?-158
 • 147. Yabancı Çalışma İzinlerinin Değerlendirilmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Dikkate Alınan Kriterler Nelerdir?-158
 • 148. Yabancı Personel Çalışma İzin Başvurusunda İbrazı Zorunlu Belgeler Nelerdir?-159
 • 149. Yabancı Personel Çalışma İzin Türlerine Göre İstenilen Diğer Belgeler Nelerdir?-161
 • 150. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak İdari Para Ceza Miktarı Nedir?-162
 • D--İLGİLİ KANUNLAR-165
 • 1. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu-165
 • 2. Avukatlık Kanunu-174
 • 3. Bankacılık Kanunu-175
 • 4. Basın Kanunu-179
 • 5. Belediye Kanunu-180
 • 6. Dernekler Kanunu-181
 • 7. Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun-182
 • 8. Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun-183
 • 9. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu-184
 • 10. Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun-187
 • 11. Endüstri Bölgeleri Kanunu-189
 • 12. Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun-193
 • 13. Gümrük Kanunu-196
 • 14. Hakimler Ve Savcılar Kanunu-199
 • 15. Hemşirelik Kanunu-201
 • 16. Hususi Hastaneler Kanunu-202
 • 17. İskan Kanunu-203
 • 18. Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun-212
 • 19. Kooperatifler Kanunu-213
 • 20. Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun-215
 • 21. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun-222
 • 22. Noterlik Kanunu-224
 • 23. Nüfus Hizmetleri Kanunu-226
 • 24. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun-228
 • 25. Özel Öğretim Kurumları Kanunu-230
 • 26. Pasaport Kanunu-239
 • 27. Petrol Kanunu-253
 • 28. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu-255
 • 29. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu-258
 • 30. Sendikalar Kanunu-259
 • 31. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun-261
 • 32. Serbest Bölgeler Kanunu-262
 • 33. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu-266
 • 34. Sigortacılık Kanunu-267
 • 35. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun-270
 • 36. Tapu Kanunu-271
 • 37. Tebligat Kanunu-273
 • 38. Turizmi Teşvik Kanunu-275
 • 39. Türk Medeni Kanunu-283
 • 40. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu-284
 • 41. Türk Sivil Havacılık Kanunu-286
 • 42. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun-287
 • 43. Türkiye İstatistik Kanunu-288
 • 44. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu-289
 • 45. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye -Kabotaj- ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun-292
 • 46. Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun-294
 • 47. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu-296
 • 48. Türk Vatandaşlığı Kanunu-299
 • 49. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun-311
 • 50. Yabancıların Türkiyede İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun-314
 • 51. Yüksek Öğretim Kanunu-319
 • E--İLGİLİ YÖNETMELİKLER-323
 • 1. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik-323
 • 2. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği-329
 • 3. Evlendirme Yönetmeliği-334
 • 4. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği-340
 • 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik-344
 • 6. Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği-347
 • 7. Özel Hastaneler Yönetmeliği-348
 • 8. Rekabet Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-349
 • 9. Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği-350
 • 10. Türkiyede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik-351
 • 11. Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik-355
 • 12. Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik-360
 • F--İLGİLİ GENELGELER-367
 • 1. Yabancıların Çalışma İzinleri, Çalışma Vizeleri ve İkamet Tezkereleri-369
 • 2. Vize Süresi Uygulaması ve İkamet Tezkeresi Müracaat Süresi-389
 • 3. 155 Nolu Genelgenin N Maddesinin 5. Fıkrası-399
 • 4. Yabancıların Yurtdışına Çıkarılmalarıyla İlgili Düzenleme-401
 • 5. Yabancı Uyruklu Kişilerin Parmak İzlerinin Alınması ve Karşılaştırılması-403
 • 6. Yabancıların İkamet İzinleri-406
 • G--VİZE UYGULAMASI-411
 • 1. Türkiyeye Vize Uygulayan Ülkeler-411
 • 2. Türkiyeye Vize Uygulamayan Ülkeler-413
 • 3. Türkiyenin Vize Uyguladığı Ülkeler-415
 • 4. Türkiyenin Vize Uygulamadığı Ülkeler-416
 • 5. Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vize Rejimi Tablosu-418
 • 6. Türkiyenin Yabancı Ülkelere Uyguladığı Vize Rejimi Tablosu-422
 • 7. Türkiyenin Yabancı Ülke Vatandaşlarına Uyguladığı Vize Rejimi Devamlı Talimatı-427

Ek Bilgi

Ürün Kodu 133398
Yayın Tarihi 2008 Ocak
Barkod 9786055980238
ISBN 9786055980238
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cumhur Sinan Özdemir