Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türkiye'de İstihdam Politikalarının Etkinliği

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
217
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055263454

Stok Durumu: Stokta var

34,00 TL

Detayları

"Teknolojik gelişmede meydana gelen artışlar ve üretim biçimlerinde yaşanan bilgi toplumuna geçiş süreci, istihdamı doğrudan etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve sosyal kalkınma seviyesinin önemli bir göstergesi, istihdam yapısı ve işsizliğin boyutudur. Ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklı bir tablo ortaya konsa da birçok ülkenin ortak sorunu işsizlik rakamlarının yüksekliğidir. Türkiye’de esas itibariyle ekonomide başlatılan yapısal reform sürecinin dinamo etkisiyle 1950’li yıllardan itibaren gündemde olan ve son otuz yıl içinde adını daha çok duyuran istihdam yapısı ve işsizlik olgusunun başlıca nedenleri arasında hızlı nüfus artışı, bölgelerarası ekonomik gelişme farklılıkları, köyden kente göç, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar sayılabilir.
Son yıllarda ekonomik büyümeyle doğru orantılı oluşan beklentilerde olduğu gibi daha çok insana üretken istihdam sağladığı takdirde Ulusal gelirde meydana gelen artış, anlam ifade etmektedir. Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlardan birisi işsizlik, açlık ve yoksulluktur. Resmi verilere göre, nüfusumuzun yüzde 43’ü yoksul, yüzde 12’si ise açlık sınırının altında yaşamını sürdürmekte, milyonlarca insanımız işsizlik sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkede sağlanan ekonomik büyüme ve refah artışından pay alınabilmesi, her şeyden önce bir işte çalışıyor olunmasını gerektirmektedir. Yüzyılın en önemli sosyal sorunu olan işsizlik sorununun çözümü için önce artış hızını durdurmak ve sonra da azaltmak için gerekli politik önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu sadece işsizlik sigortaları aracılığıyla pasif işgücü politikaları şeklinde değil, aynı zamanda bireyin girişimcilik yeteneği ve becerilerini de geliştiren aktif işgücü politikaları ile de beraberce uygulanmalıdır. Böylece çok önemli bir diğer sorun olan tüketen değil, üreten bir toplum olma yolunda mesafeler katedilebilecektir. Konfüçyüz’ün dediği gibi, -balık yemeği değil, balık tutmayı öğretmek- önemlidir."(Önsözden)

İçindekiler

 • GİRİŞ-1
 • 1. -İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KAVRAMLARI-3
 • 1. 1. -İSTİHDAMIN TANIMI-3
 • 1. 2. -İSTİHDAM TÜRLERİ-4
 • 1. 2. 1. -Tam İstihdam-4
 • 1. 2. 2. -Eksik İstihdam-5
 • 1. 2. 3. -Aşırı İstihdam-5
 • 1. 3. -İŞSİZLİK KAVRAMI-5
 • 1. 3. 1. -İşsizlik Türleri-6
 • 1. 3. 1. 1. -Açık İşsizlik-6
 • 1. 3. 1. 2. -Gizli İşsizlik-7
 • 1. 3. 1. 3. -İradi İşsizlik-7
 • 1. 3. 1. 4. -Gayri İradi (Gönülsüz) İşsizlik-7
 • 1. 3. 1. 5. -Strüktürel (Yapısal) İşsizlik-8
 • 1. 3. 1. 6. -Teknolojik İşsizlik-8
 • 1. 3. 1. 7. -Konjonktürel İşsizlik-9
 • 1. 3. 1. 8. -Mevsimlik İşsizlik-9
 • 1. 3. 1. 9. -Arızi (Fonksiyonel) İşsizlik-9
 • 1. 3. 1. 10. -Doğal İşsizlik-10
 • 1. 3. 1. 11. -Sürekli Durgunluk İşsizliği-11
 • 1. 3. 2. -İşsizliğin Ölçülmesi-11
 • 1. 3. 3. -İşsizliğin Maliyeti-13
 • 1. 4. -İKTİSAT KURAMINDA İSTİHDAM TEORİLERİ-16
 • 1. 4. 1. -Teorik İstihdam Teorileri-16
 • 1. 4. 1. 1. -Klasik İstihdam Teorisi-16
 • 1. 4. 1. 1. 1. -Mahreçler Kanunu (Say Kanunu)-17
 • 1. 4. 1. 1. 2. -Klasik Faiz Teorisi(Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi)-18
 • 1. 4. 1. 1. 3. -Ücret Teorisi-18
 • 1. 4. 1. 2. -Marksist Yaklaşımda İstihdam-19
 • 1. 4. 1. 3. -Keynesyen İstihdam Teorisi-20
 • 1. 4. 1. 4. -Monetarist İstihdam Teorisi-21
 • 1. 4. 1. 5. -Arz Yönlü İktisat Teorisi-23
 • 1. 4. 1. 6. -Yeni Klasik Teori (Rasyonel Beklentiler Teorisi)-24
 • 1. 4. 1. 7. -Yapısalcı Yaklaşım-24
 • 1. 4. 1. 7. 1. -Okun Kanunu-25
 • 1. 4. 1. 8. -Post-Keynesyen Teori-26
 • 2. -TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI-27
 • 2. 1. -İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARININ ÖNEMİ-27
 • 2. 2. -MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR-28
 • 2. 2. 1. -Para Politikası-28
 • 2. 2. 2. -Maliye Politikası-30
 • 2. 2. 3. -Gelirler Politikası-32
 • 2. 3. -MİKRO EKONOMİK POLİTİKALAR-35
 • 2. 3. 1. -Pasif İşgücü Piyasası Politikaları-35
 • 2. 3. 1. 1. -İşten Çıkartılanlara Ödenecek Tazminat-36
 • 2. 3. 1. 2. -İşsizlik Sigortası-38
 • 2. 3. 1. 3. -İşsizlik Yardımı-39
 • 2. 3. 2. -Türkiye’de Pasif İşgücü Piyasası Politikaları’nın Uygulanması-39
 • 2. 3. 2. 1. -İşsizlik Sigortası Hizmetleri-40
 • 2. 3. 2. 2. -Ücret Garanti Fonu Ödemeleri-41
 • 2. 3. 2. 3. -Kısa Çalışma Ödemeleri-42
 • 2. 3. 2. 4. -İşsizlik Sigortası Fonunun Mali Durumu-43
 • 2. 3. 2. 4. 1. -İşsizlik Sigortası Fonunun Gelirleri-43
 • 2. 3. 2. 4. 2. -İşsizlik Sigortası Fonunun Giderleri-43
 • 2. 3. 2. 4. 3. -Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi-44
 • 2. 3. 2. 4. 4. -Fonun Toplam Gelir ve Giderleri-44
 • 2. 3. 2. 4. 5. -Fonun Denetimi-47
 • 2. 3. 3. -Aktif İşgücü Piyasası Politikaları-47
 • 2. 3. 3. 1. -İşsizliği Önlemeye Yönelik Tedbirler-51
 • 2. 3. 3. 1. 1. -Mesleki Eğitim Programları-52
 • 2. 3. 3. 1. 2. -Girişimcilere Sağlanan Yardımlar-53
 • 2. 3. 3. 1. 3. -İstihdam Danışmanlığı Hizmetleri-53
 • 2. 3. 3. 1. 4. -Kamunun Yeni İstihdam Alanları Oluşturması-54
 • 2. 3. 3. 1. 5. -İstihdam Arttırıcı Sübvansiyonlar-55
 • 2. 3. 3. 2. -İşsizliği Sınırlamaya Yönelik Tedbirler-56
 • 2. 3. 3. 2. 1. -Haftalık Çalışma Sürelerinin Kısaltılması-56
 • 2. 3. 3. 2. 2. -Esnek Çalışmanın Yaygınlaştırılması-57
 • 2. 3. 3. 2. 3. -İşgücü Hareketliliğinin Arttırılması-57
 • 2. 3. 3. 2. 4. -Erken Emeklilik Uygulamaları-58
 • 2. 3. 4. -Türkiye’de Aktif İşgücü Piyasası Politika Araçlarını Kullanarak İstihdama Katkıda Bulunan Kurum ve Kuruluşlar-58
 • 2. 3. 4. 1. -Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Kurslar ve İŞKUR’un Yeniden Yapılandırılması-59
 • 2. 3. 4. 2. -Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-62
 • 2. 3. 4. 3. -Milli Eğitim Bakanlığı-64
 • 2. 3. 4. 4. -T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü-65
 • 2. 3. 4. 4. 1. -Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP)-65
 • 2. 3. 4. 4. 2. -Proje Destekleri-66
 • 2. 3. 4. 4. 2. 1. -Geçici İstihdam Proje Destekleri-66
 • 2. 3. 4. 4. 2. 2. -İşbirliğine Yönelik Sosyal Hizmet Proje Destekleri-66
 • 2. 3. 4. 4. 2. 3. -İstihdama Yönelik Beceri Kazandırma Eğitimi Proje Destekleri-67
 • 2. 3. 4. 4. 2. 4. -Gelir Getirici Proje Destekleri-68
 • 2. 3. 4. 4. 3. -Uygulaması Biten Projeler-68
 • 2. 3. 4. 4. 3. 1. -Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi (SETİP)-68
 • 2. 3. 4. 4. 3. 2. -İş Destek Projesi-69
 • 2. 3. 4. 4. 3. 3. -Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)-69
 • 2. 3. 4. 4. 3. 4. -SRAP Yerel Girişimler Bileşeni Kapsamındaki Proje Destekleri-70
 • 2. 3. 4. 5. -Kültür ve Turizm Bakanlığı-70
 • 2. 3. 4. 6. -Belediyeler-72
 • 2. 3. 4. 7. -Özel İstihdam Büroları-72
 • 2. 3. 4. 7. 1. -Özel İstihdam Büroları’nın Tanımı-73
 • 2. 3. 4. 7. 2. -Özel İstihdam Büroları’nı İlgilendiren Yasal Mevzuat-73
 • 2. 3. 4. 7. 3. -Özel İstihdam Bürosu Açma ve Çalışma Koşulları-74
 • 2. 3. 4. 7. 4. -Özel İstihdam Bürolarının Faaliyet Alanı-75
 • 2. 3. 4. 7. 5. -AB’de Özel İstihdam Büroları-82
 • 2. 3. 5. -Aktif İşgücü Piyasası Politikası Araçlarına Yapılan Harcamalar-92
 • 2. 3. 5. 1. -Türkiye’de Yapılan Harcamalar-92
 • 2. 3. 5. 2. -AB ve OECD Ülkelerinde AİPP Harcamaları-95
 • 3. -TÜRKİYE’DE UYGULANAN İSTİHDAM POLİTİKALARI-97
 • 3. 1. -CUMHURİYET DÖNEMİNDE UYGULANAN İSTİHDAM POLİTİKALARI (1923-1933)-97
 • 3. 2. -DEVLET MÜDAHALESİ DÖNEMİ-100
 • 3. 3. -PLANLI DÖNEM (1946-1960)-103
 • 3. 4. -PLANLI KALKINMA DÖNEMİ (1960-2005)-104
 • 4. -TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ GELİŞİMİ VE İŞSİZLİĞİN BOYUTLARI-151
 • 4. 1. -TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN YAPISI VE GELİŞMELER-151
 • 4. 1. 1. -Türkiye’de Nüfus ve İşgücü Emek Arzı-152
 • 4. 1. 2. -İstihdam Düzeyi ve Ekonomik Büyüme Arası İlişkinin İrdelenmesi-154
 • 4. 1. 3. -Türkiye’ de İşgücü Piyasası’nın Genel Durumu-157
 • 4. 1. 3. 1. -İşgücü Piyasası’nın Genel Görüntüsü-159
 • 4. 1. 3. 2. -Türkiye’de Ekonomik Faaliyete Göre İstihdamın Gelişimi-160
 • 4. 1. 3. 3. -OECD Üyesi Ülkelerde İşgücü Piyasasının Görüntüsü-161
 • 4. 1. 3. 4. -Türkiye’de Nüfusun İşgücüne Katılım Durumu-163
 • 4. 1. 3. 4. 1. -Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı-164
 • 4. 1. 3. 4. 1. 1. -Eğitim Durumuna Göre Türkiye’deki Kadın İşgücünün Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması-164
 • 4. 1. 4. -Türkiye’de İstihdamın Bölgesel Dağılımı-166
 • 4. 1. 5. -Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam-169
 • 4. 2. -TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN GENEL DURUMU-175
 • 4. 2. 1. -Türkiye’de İşsizliğin Yapısal Görüntüsü-175
 • 4. 2. 2. -Dünyada İşsizlik Durumu-181
 • 4. 2. 3. -Türkiye’de İşsizliğin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı-183
 • 4. 2. 4. -Türkiye’de İş Arama Süresine Göre İşsizlerin Durumu-185
 • 4. 2. 5. -Türkiye’de Genç İşsizlerin Durumu-186
 • 4. 2. 6. -Türkiye’de İşsizliğin Bölgesel Dağılımı-188
 • GENEL DEĞERLENME-189
 • KAYNAKÇA-193
 • EKLER-207
 • TABLOLAR
 • Tablo. 1: -Ücret Garanti Fonu Ödemeleri (2005-2011) (Bin TL)-42
 • Tablo. 2: -Kısa Çalışma Süreleri (Bin TL)-43
 • Tablo. 3: -İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir-Gider Tablosu (Bin TL)-45
 • Tablo. 4: -Fon Portföyünün Getirisi-46
 • Tablo. 5: -Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları-63
 • Tablo. 6: -İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları-64
 • Tablo. 7: -2003-2008 (Kasım) Dönemi Geçici İstihdam Proje Destekleri-66
 • Tablo. 8: -2003-2008 (Kasım) Dönemi İşbirliğine Yönelik Sosyal Hizmet Proje Destekleri-67
 • Tablo. 9: -2003-2008 (Kasım) Dönemi İstihdam Eğitimi Proje Destekleri-67
 • Tablo. 10: -2003-2008 (Kasım) Dönemi Gelir Getirici Küçük Ölçekli Proje Destekleri-68
 • Tablo. 11: -İllere Göre Özel İstihdam Bürolarının Dağılımı-78
 • Tablo. 12: -Büro Çalışan Sayıları (Günlük Tam-Zamanlı Çalışan Dengi x 1, 000)-85
 • Tablo. 13: -AİPP Harcamaları (GSYİH’nın %’si olarak)-96
 • Tablo. 14: -1923-1933 Yılları Arasında Sektörlere Göre İstihdam Dağılımı (Bin Kişi)-99
 • Tablo. 15: -1930-1945 Yılları Arasında Sektörlere Göre İstihdam Dağılımı (Bin Kişi)-102
 • Tablo. 16: -Çalışan Nüfusun Ana Sektörlere Bölünümü (1962-1977)(milyon)-105
 • Tablo. 17: -Çalışan Nüfusun Ana Sektörlerde Yüzde Dağılımı (%)-106
 • Tablo. 18: -Sanayide Çalışan Nüfusun Alt Sektörlere Göre Bölünümü (1962-1977) (Bin)-106
 • Tablo. 19: -İstihdamda Gelişmeler (1962-1972) (a)-108
 • Tablo. 20: -Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu Arasında Bölünüşü (1965 - 1975) (%)-109
 • Tablo. 21: -İşgücü Piyasasında Gelişmeler (1979-1983) (1984-1989) (K + E) (Bin Kişi)-114
 • Tablo. 22: -Türkiye’de Sektörel İstihdam (1979 - 1989) (K + E) (Milyon Kişi)-115
 • Tablo. 23: -Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Hedeflenen-Gerçekleşen İstihdam Durumu (Milyon Kişi)-116
 • Tablo. 24: -Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Hedeflenen ve Gerçekleşen İstihdam Durumu (Bin Kişi)-118
 • Tablo. 25: -Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler (15 Yaş Üstü) (Bin Kişi)-120
 • Tablo. 26: -Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler. 1 (15+Yaş) (Bin Kişi)-123
 • Tablo. 27: -Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler. 2 (15+Yaş) (Bin Kişi)-124
 • Tablo. 28: -Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler (1995-2005) (15+Yaş, Bin Kişi)-127
 • Tablo. 29: -Yurtiçi İstihdam Göstergeleri (2000 -2005)-131
 • Tablo. 30: -2004 Yılı Bazı Ülkeler Karşılaştırmalı İşgücü Verimliliği Göstergeleri-133
 • Tablo. 31: -İş Ortamına İlişkin Göstergelerde Türkiye OECD Karşılaştırması(2005)-134
 • Tablo. 32: -Hizmetler Sektörüne İlişkin Göstergeler (1)-136
 • Tablo. 33: -İstihdama İlişkin Göstergeler (2000-2005) (Yüzde)-137
 • Tablo. 34: -İstihdam Göstergeleri (2006-2013 Projeksiyonu) (Yüzde)-140
 • Tablo. 35: -İşgücü Piyasasında Gelişmeler (2006-2007) (15Yaş+, Bin Kişi)-141
 • Tablo. 36: -İşgücü Piyasasında Gelişmeler (2006-2010)-142
 • Tablo. 37: -Temel İstihdam ve İşgücü Göstergeleri (2003-2006)-142
 • Tablo. 38: -2006 Yılında İşgücünün Eğitim Düzeyi-143
 • Tablo. 39: -2006 Yılı Bazı Ülkeler Karşılaştırmalı İşgücü Verimliliği Göstergeleri-144
 • Tablo. 40: -Yıllar İtibariyle Nüfus Artış Oranı (1990-2010)-153
 • Tablo. 41: -Nüfusun Kentsel - Kırsal Dağılımı (1955-2010) (%)-154
 • Tablo. 42: -Türkiye’de Çalışma Çağı Nüfusu İçinde İstihdam Rakamları (1980-2010)-155
 • Tablo. 43: -GSYİH’da Meydana Gelen Gelişmeler (1999-2010) (%)-157
 • Tablo. 44: -Türkiye’de İşgücü Piyasasındaki Temel Göstergeler (Bin)-159
 • Tablo. 45: -Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (15 Yaş +) (Bin Kişi)-161
 • Tablo. 46: -OECD Üyesi Ülkelerin Ekonomik Faaliyetine Göre İstihdamın Dağılımı (2008-2009) (%)-162
 • Tablo. 47: -Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranları (1990-2010) (Kentsel-Kırsal) (K+E) (%)-163
 • Tablo. 48: -Eğitim Düzeyine Göre 15-64 Yaş Arası Çalışabilir Kadın Nüfusu (Bin Kişi) (2009)-165
 • Tablo. 49: -Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranı Farklarının Ayrıştırılması-165
 • Tablo. 50: -Kadın İşgücüne Katılım Oranı Farklarının Ayrıştırılması-166
 • Tablo. 51: -2010 Yılı İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri-168
 • Tablo. 52: -Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Oranları (1988-2009)-171
 • Tablo. 53: -Esas İşlerinden Dolayı SGK’a Kayıtlı Olmayanlar-173
 • Tablo. 54: -İşsizlik Oranlarının Dağılımı (1988-2009)-178
 • Tablo. 55: -Dünya’da İşsizlik Oranları-182
 • Tablo. 56: -Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre İşsizler (1988-2009) (%)-183
 • Tablo. 57: -İş Arama Süresine Göre İşsizler (2000-2009) (Bin Kişi)-185
 • Tablo. 58: -15-24 Yaş Grubu Nüfusun İşgücü Göstergeleri (1988-2009)-187
 • GRAFİKLER
 • Grafik. 1: -İşsizlik Sigortası Ödemeleri (Eylül 2009-Eylül 2011)-41
 • Grafik. 2: -Fon Portföyünün Yatırım Araçları İtibariyle Dağılımı-46
 • Grafik. 3: -ÜFE, Döviz Sepeti ve İşsizlik Sigortası Fonu Getirisi-47
 • Grafik. 4: -Şirketler İki Ana Nedenden Dolayı Dönemsel Çalışmaya İhtiyaç Duyar: Yoğun Dönemler ve Esneklik-86
 • Grafik. 5: -Farklı İK Servisleri için Ülkelerin Değişik Seviyelerdeki Değişimi-87
 • Grafik. 6: -Japonya’daki Kontrolün Kaldırılması ile Firmaların Dönemsel İşçi Bulma Bürolarına da Başvuruları Artmıştır-88
 • Grafik. 7: -Özel İstihdam Ajansları Hayat Tarzı Seçimleri ve İş İle İlgili Çözümler Sunar-89
 • Grafik. 8: -Avrupa Ülkelerinde İşgücü-119
 • Grafik. 9: -Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış İşsizlik Oranları-181
 • Grafik. 10: -Türkiye’de İşsizlik Haritası-188
 • ŞEKİLLER
 • Şekil. 1: -Özel İstihdam Sektörünün Kamu Maliyesine Katkıları-88
 • Şekil. 2: -Özel İstihdam Sektörü Adil Olmayan Tüzük-Kısıtlamalar İle Karşı Karşıyadır. -90
 • Şekil. 3: -Dönemsel Çalışmanın Bazı Sektörlerde Yasaklanması Kaldırılsın-91
 • Şekil. 4: -Özel İstihdam Ajanslarının İK Hizmeti Vermesinin Önü Açılmalıdır. -91

Ek Bilgi

Ürün Kodu 139012
Yayın Tarihi 2012 Temmuz
Barkod 9786055263454
ISBN 9786055263454
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar H. Nur Germir