Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türkiye'de Ekonomik Krizle Mücadelede KDV ve ÖTV İndirimlerinin Etkinliğinin Analizi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
186
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055263331

Stok Durumu: Stokta var

27,00 TL

Detayları

"2008 yılı sonlarında ortaya çıkan ve özellikle 2009 yılı başından itibaren Ülkemizi de etkileyen ekonomik kriz ile mücadele amacıyla ülkeler çeşitli önlemler almak zorunda kalmışlardır. Bu çerçevede Ülkemizde de çeşitli önlemler alınmış olup, bunların bir kısmı da vergi ile ilgili düzenlemelerden oluşmaktadır.
Ülkemizde ekonomik krizle mücadele amacıyla vergi düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri büyük önem taşımakta ve oldukça geniş bir yer tutmaktadır.
2009 yılı Mart ayında üç aylık bir dönem için uygulamaya konulan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri, bazı indirimlerin süresinin 2009 yılının Eylül ayı sonuna kadar uzatılmasından sonra yürürlükten kaldırılmıştır.
Piyasalardaki durgunluktan en fazla etkilenen sektörlerin büyüyen stoklarının eritilmesi, likidite krizinin azaltılması suretiyle istihdam üzerinde ortaya çıkabilecek yıkıcı etkilerin ortadan kaldırılması ve bu sektörlerin canlandırılması konusunda söz konusu indirimlerin kısa vadeli hedefleri bakımından büyük ölçüde amacına ulaştığı noktasında görüş birliği bulunmaktadır. Ancak daha etkin bir düzenleme ile sağladığı faydaların artırılabileceği ve orta dönemde ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerinin azaltılabileceği, daha adil bir uygulama yapılabileceği yönünde eleştiriler olduğu da görülmektedir.
Temel olarak 25. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan -Global Krizin Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Uygulanan Harcama Vergileri Oran İndirimlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi- başlıklı tebliğe dayanan projede amacımız, Ülkemizde ekonomik krizle mücadele kapsamında uygulanan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimlerinin sektörler itibariyle etkilerinin belirlenmesi, etkinliğinin analizi ve değerlendirilmesidir. Bu kapsamda daha önce yapılmış olan anket araştırmalarına yenileri eklenmiş, sektörel anlamda da yeni araştırmalar yapılmıştır.
Proje çalışmalarına başladığımızda araştırmacı olarak bulunan Arş. Gör. Çelen Erduran daha sonra çalışmalara katılmamıştır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde krize karşı alınan mali önlemlere kısaca değinildikten sonra bir önlem olarak vergi oran indirimlerinin gerekçeleri ve türlerine değinilecek, teorik açıdan etkileri ortaya konulacaktır.
İkinci bölümde Ülkemizde 2009 yılında harcama vergilerinde yapılan oran indirimlerinin beklenen ve gerçekleşen etkileri incelenecektir. Bu çerçevede vergi indirimlerinin fiyatlar ve talep üzerindeki etkileri, üretime etkileri ve vergi tahsilatı üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.
Üçüncü bölümde, vergi oran indirimleri konusunda bazı araştırmalara değinildikten sonra ve Ankara alan araştırmasına ilişkin genel bilgiler ortaya konulacaktır. Bu kısımda araştırmanın amacı ve kapsamı, araştırmanın yöntemi, örneklem seçimi ve hipotezlerimiz ortaya konulduktan sonra anket soruları verilecektir.
Dördüncü ve son bölümde ise, vergi oranı indirimlerinin etkinliğine yönelik Ankara alan araştırmasının sonuçları öncelikle her sektör ayrı ayrı olmak üzere grafiklerle gösterilecek, daha sonra karşılaştırmalı analiz yapabilmek için sektörlerden elde edilen veriler toplu grafiklerle ortaya konulacaktır.
İzleyen kısımda ise anket araştırmasıyla elde edilen veriler çeşitli sorulara verilen cevapları içeren çapraz analizlerle sunulacaktır."(Önsözden)

İçindekiler

 • Birinci Bölüm
 • KRİZE KARŞI ALINAN MALİ ÖNLEMLER VE BİR ÖNLEM OLARAK VERGİ ORAN İNDİRİMLERİ (TEORİK ÇERÇEVE)
 • I. -KRİZE KARŞI ALINAN MALİ ÖNLEMLER-1
 • II. -VERGİ ORAN İNDİRİMLERİ: GEREKÇELERİ VE TÜRLERİ-3
 • A. -VERGİ ORANI İNDİRİMLERİNİN GEREKÇELERİ-3
 • B. -VERGİ ORAN İNDİRİMLERİNİN TÜRLERİ-4
 • 1. -Kalıcı ve Geçici Vergi Oranı İndirimleri-4
 • 2. -Genel ve Özel / Sektörel Vergi Oranı İndirimleri-4
 • III. -VERGİ ORAN İNDİRİMLERİ: ETKİLERİ-5
 • A. -VERGİNİN YANSITILMASI-5
 • 1. - Verginin Mahiyeti ve Yansıma-6
 • 2. -Arz / Talep Esnekliği ve Yansıma-7
 • 3. -Piyasa Yapısı ve Yansıma-8
 • B. -VERGİ ORANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE TALEP - FİYAT DİNAMİKLERİ-9
 • İkinci Bölüm
 • 2009 YILINDA HARCAMA VERGİLERİNDE YAPILAN ORAN İNDİRİMLERİNİN BEKLENEN VE GERÇEKLEŞEN ETKİLERİ
 • I. -HARCAMA VERGİLERİNDE YAPILAN ORAN İNDİRİMLERİNİN BEKLENEN ETKİLERİ-12
 • II. -HARCAMA VERGİLERİNDE YAPILAN ORAN İNDİRİMLERİNİN GERÇEKLEŞEN ETKİLERİ-13
 • A. -VERGİ İNDİRİMLERİNİN FİYATLAR VE TALEP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-14
 • 1. -Otomotiv Sektöründe-17
 • 2. -Dayanıklı Tüketim Mallarında-22
 • 3. -Bilişim Sektöründe-22
 • B. -VERGİ İNDİRİMLERİNİN ÜRETİME ETKİSİ-23
 • C. -VERGİ İNDİRİMLERİNİN VERGİ TAHSİLATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-24
 • 1. -Özel Tüketim Vergisi Tahsilatına Etkisi-25
 • 2. -Katma Değer Vergisi Tahsilatına Etkisi-27
 • Üçüncü Bölüm
 • VERGİ ORAN İNDİRİMLERİ KONUSUNDA BAZI ARAŞTIRMALAR VE ANKARA ALAN ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • I. -VERGİ İNDİRİMLERİ KONUSUNDA BAZI ARAŞTIRMALAR (AMPİRİK ÇALIŞMALAR)-29
 • II. -VERGİ ORAN İNDİRİMLERİ ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI-30
 • A. -ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI-30
 • B. -ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, ÖRNEKLEM SEÇİMİ VE HİPOTEZLERİMİZ-31
 • C. -ANKET SORULARI-36
 • Dördüncü Bölüm
 • VERGİ ORANI İNDİRİMLERİNİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK ANKARA ALAN ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • I. -VERGİ ORAN İNDİRİMİ UYGULANAN SEKTÖRLERDEN ELDE EDİLEN ANKET SONUÇLARI-41
 • A. -MOBİLYACILAR-41
 • B. -SIFIR ARAÇ BAYİLERİ-55
 • C. -SİTELER-68
 • D. -BEYAZ EŞYA-79
 • E. -SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ-94
 • F. -GALERİLER-111
 • II. -ÇAPRAZ DEĞERLENDİRMELER-121
 • A. -MOBİLYACILAR-121
 • B. SİTELER-135
 • C. -BEYAZ EŞYA-149
 • D. -SIFIR ARAÇ-159
 • E. -GALERİLER-170
 • SONUÇ-179
 • KAYNAKLAR-183
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 138942
  Yayın Tarihi 2012 Haziran
  Barkod 9786055263331
  ISBN 9786055263331
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Amerikan Cilt
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Cem Barlas Arslan, Fatih Saraçoğlu, Saygın Eyüpgiller