Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Vergi Sistemi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Sayfa Sayısı :
440
Boyut :
16,5x23,5
Baskı :
17
ISBN/Ref :
9786257983686

Stok Durumu: Stokta var

40,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ ANA BÖLÜM
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

BİRİNCİ ALT BÖLÜM
GELİR VERGİSİ

1. GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE
AÇIKLAMALAR
I. GELİR KAVRAMI
II. VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ
III. GELİR VERGİSİNİN KONUSU
IV. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ
2. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: TİCARİ KAZANÇLAR
I. TİCARİ KAZANCIN TANIMI
II. TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ
III. TİCARİ KAZANÇLARDA TEVKİFAT
3. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ZİRAİ KAZANÇLAR
I. ZİRAİ KAZANCIN TANIMI VE NİTELİĞİ
II. ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ
III. ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI
4. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
I. SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI
II. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİT ŞEKİLLERİ
III. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TEVKİFAT
5. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: ÜCRETLER
I. ÜCRETİN TANIMI VE NİTELİĞİ
II. ÜCRETİN TESPİT ŞEKİLLERİ
III. ÜCRETLERDE MUAFLIK VE İSTİSNALAR
IV. ÜCRETLERDE VERGİ TEVKİFATI
6. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ
II. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİT ŞEKİLLERİ
III. GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT
7. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: MENKUL SERMAYE İRATLARI
I. MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ
II. MENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ
III. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR
IV. MENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİ TEVKİFATI
8. GELİR UNSURLARININ TESPİTİ: DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
I. DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NİTELİĞİ.
II. GELİRE GİREN DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR
9. GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI
VE ÖDENMESİ
I. YILLIK BEYANNAME
II. MÜNFERİT BEYANNAME
III. GEÇİCİ VERGİ
IV. MUHTASAR BEYANNAME

İKİNCİ ALT BÖLÜM
KURUMLAR VERGİSİ

1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN
OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET
I. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU
II. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
III. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET
2. KURUMLAR VERGİSİDE MATRAHIN TESPİTİ
I. KAZANÇ TESPİTİNDEKİ USUL
II. VERGİLENDİRMEDE HESAP DÖNEMİ
III. KURUM KAZANCININ TESPİTİ
3. VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE
KAZANÇLAR (İSTİSNALAR)
I. MUAFİYETLER
II. İSTİSNALAR
4. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI, TARHI,
VE ÖDENMESİ
I. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
II. ÖZEL BEYANNAME
III. KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ
IV. KURUMLAR VERGİSİ MUHTASAR BEYANNAMESİ
5. TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, TÜR DEĞİŞTİRME,
BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALLERİNDE
MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI
I. TASFİYE VE TASFİYE HALİNDE VERGİLENDİRME
II. BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME
III. DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME
IV. TÜR DEĞİŞTİRME VE TÜR DEĞİŞTİRME HALİNDE VERGİLENDİRME
V. BÖLÜNME VE BÖLÜNME HALİNDE VERGİLENDİRME
VI. HİSSE DEĞİŞİMİ VE HİSSE DEĞİŞİMİ HALİNDE VERGİLENDİRMEİKİNCİ ANA BÖLÜM
HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

BİRİNCİ ALT BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ

1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY
I. GENEL AÇIKLAMALAR
II. VERGİNİN KONUSU
III. VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU
IV. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
2. MATRAH, ORAN VE İNDİRİM
I. MATRAH
II. ORAN
III. KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM
3. KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ
SORUMLULUĞU VE TEVKİFAT
I. GENEL OLARAK TEVKİFAT
II. TEVKİFAT GEREKTİREN HALLER
4. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE
İSTİSNALAR
I. GENEL AÇIKLAMA
II. MUAFİYETLER
III. İSTİSNALAR
5. VERGİLENDİRME USULU, BEYAN, TARH VE ÖDEME
I. GERÇEK USUL
II. HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ
III. VERGİNİN BEYANI
IV. VERGİNİN TARHI
V. VERGİNİN ÖDENMESİ

İKİNCİ ALT BÖLÜM
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
III. VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU
IV. VERGİDEN MUAFLIK VE İSTİSNALAR
V. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI
VI. BEYAN SÜRELERİ
VII. VERGİNİN TARHI
VIII. VERGİNİN ÖDENMESİ
IX. VERGİ İNDİRİMİ
X. TECİL - TERKİN UYGULAMASI
XI. MÜTESELSİL SORUMLULUK

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİNİN MÜKELLEFİ
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
IV. MATRAH
V. VERGİNİN ORANI
VI. BEYAN, TARH VE ÖDEME

DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİNİN MÜKELLEFİ
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR
V. VERGİNİN MATRAHI
VI. VERGİNİN ORANI
VII. VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ

BEŞİNCİ ALT BÖLÜM
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİNİN MÜKELLEFİ
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
IV. MATRAH
V. ORAN
VI. BEYAN, TARH VE ÖDEME

ALTINCI ALT BÖLÜM
GÜMRÜK VERGİSİ

GENEL AÇIKLAMA
I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİNİN MÜKELLEFİ
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR
V. MATRAH
VI. ORAN VE TARİFE
VII. TARH
VIII. TEBLİĞ VE TAHAKKUK
IX. VERGİYE İLŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
X. ÖDEME
XI. VERGİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRMA

YEDİNCİ ALT BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. MÜKELLEF
III. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
IV. İSTİSNALAR
V. MATRAH
VI. ORAN
VII. ÖDENMESİ

SEKİZİNCİ ALT BÖLÜM
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
III. MUAFİYET VE İSTİSNALAR
IV. VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

DOKUZUNCU ALT BÖLÜM
KONAKLAMA VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ
II. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI
III. İSTİSNALAR
IV. VERGİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ


ONUNCU ALT BÖLÜM
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNCA ALINAN VERGİLER

I. İLAN VE REKLAM VERGİSİ
II. EĞLENCE VERGİSİ
III. HABERLEŞME VERGİSİ
IV. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
V. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ
VI. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

BİRİNCİ ALT BÖLÜM
EMLAK VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
I. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY
MUAFLIK VE İSTİSNALAR
II. EMLAKLERİN BİLDİRİMİ, MATRAHI, VERGİNİN ORANI, TARHI,
TAHAKKUK VE ÖDENMESİ
III. VERGİNİN TECİLİ VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

İKİNCİ ALT BÖLÜM
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ
II. MUAFİYET
III. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI
IV. DEĞER TESPİTİ
V. BEYAN VE ÖDEME

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
III. VERGİNİN MÜKELLEFİ
IV. MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
V. MUAFLIK VE İSTİSNALAR
VI. VERGİNİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI
VII. TARİFELERDE VE ARAÇTA YIL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
VIII. VERGİNİN TARHI VE TAHAKKUKU
IX. VERGİNİN ÖDENMESİ
X. VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

GENEL AÇIKLAMA
I. VERGİNİN KONUSU
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
III. VERGİNİN MÜKELLEFİ
IV. MUAFLIK VE İSTİSNALAR
V. VERGİNİN MATRAHININ BULUNMASI
VI. MATRAHIN BEYAN SÜRESİ
VII. VERGİNİN ORANI, TARH VE TAHAKKUKU
VIII. VERGİNİN ÖDENMESİ
IX. VERGİ SORUMLULUĞU, TEVKİFAT VE İHTİYATİ TEDBİRLER

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153460
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9786257983686
ISBN 9786257983686
Yayınevi Ekin
Baskı Sayısı 17
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Adnan Gerçek, Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce