Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
170
Boyut :
16,0 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786057820686
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

27,00 TL

Detayları

Kanun koyucu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'u çıkarmak suretiyle kamu alacaklarının tahsilini özel hükümlere bağlamıştır. Bu hükümlerden bir kısmı kamu alacağının tahsil usulünü düzenlemekte, bir kısmı kamu alacağına birtakım imtiyazlar tanımakta ve bir kısmı da kamu alacağının korunması amacını taşımaktadır. 6183 sayılı Kanun'daki kamu alacağının korunmasına yönelik en önemli tedbirler ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamalarıdır. İhtiyati tahakkuk, şartlarının oluşması halinde, bir vergi alacağının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda geçen tarh, tebliğ, tahakkuk aşamaları tamamlanmadan olağanüstü şekilde tahakkuk etmiş sayılmasını sağlamaktadır. İhtiyati haciz ise, mutat usulde veya ihtiyaten tahakkuk eden bir kamu alacağının geçici olarak haczedilmesini sağlayarak kamu alacağının tahsil edilememesi tehlikesini bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamalar kamu borçlusu olarak addedilen kişilerin mülkiyet hakkına ani ve ciddi şekilde etki ettiğinden telafisi güç zararlara da neden olabilmektedir. Bu eserimiz ile ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kurumları ile ilgili olarak doktrinde ve uygulamada yaşanan çeşitli görüş ayrılıkları ele alınarak, son derece hassas bir uygulama gerektiren bu işlemlerin yargısal denetimi incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞI İÇİN OLAĞAN DIŞI BİR GÜVENCE ARACI: "İHTİYATİ TAHAKKUK"
1. İhtiyati Tahakkukun İşlevi, Kapsamı ve Hukuki Niteliği
2. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri
3. İhtiyati Tahakkukta Usul
4. İhtiyati Tahakkuka Bağlı Hukuki Sonuçlar

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ ALACAĞINI GEÇİCİ BİR KORUMA ARACI: "İHTİYATİ HACİZ"
1. İhtiyati Haczin İşlevi, Kapsamı ve Hukuki Niteliği
2. İhtiyati Haczin Koşulları
3. İhtiyati Haczin Uygulanma Usulü
4. İhtiyaten Haczedilen Malların Borçluya veya Üçüncü Kişiye Bırakılması
5. İhtiyati Hacze Bağlı Hukuki Sonuçlar
6. İhtiyati Haczin Kaldırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ TAHAKKUKA VE İHTİYATİ HACZE KARŞI DAVA AÇILMASI
1. Dava Konusunun Belirlenmesi
2. Davanın Hukuki Niteliği
3. Davanın Tarafları
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme
5. Dava Açma Süresi
6. Yürütmenin Durdurulması
7. Dava Sonucunda Verilen Kararın Hukuki Sonuçları ve Uygulanması
8. Kanun Yolları
SONUÇ

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 152133
Yayın Tarihi 2019 Eylül
Barkod 9786057820686
ISBN 9786057820686
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cihan Baydere