Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • None Türk Reklam Hukuku None Türk Reklam Hukuku

Türk Reklam Hukuku

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
565
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257528894
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

290,00 TL

Detayları

AZ İŞLENMİŞ TOPRAKLARDA YOLAÇAN BİR ESER (SUNUŞ)

Prof. Dr. Ünal Tekinalp

Dr. Adem Aslan'ın "Türk Reklam Hukuku" adlı çalışmasını başlıktaki ad ile tanıtırken esasında bu bilimsel ürünün sadece bir özelliğine işaret etmiş oluyorum. Oysa anılan kitap, el değmemiş bir konuyu hukukumuza kazandırırken aynı zamanda bir boşluğu mükemmel bir surette doldurmuştur. Reklam hukuku alanı, birçok hukuk disiplini ile sıkı bağları bulunan, bu nedenle de çok içerikli bir alandır. Bu nitelikteki alanda boşluğun doldurulması, üzerinde muhakkak durulup değerlendirilmesi gereken bir çabadır.

Türkiye'de çiğnenmemiş topraklara girilmesi pek tercih edilmez. Çünkü söz konusu alanlarda bilimsel faaliyette bulunmak zordur. Bu alanlar ıssızdır; yararlanılacak ve esinlenilecek kaynak yoktur. Ayrıca ıssızlık tehlikelidir çünkü yapılan tespitlerin, varılan sonuçların, ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu önceki incelemelerle test etme olanağı yoktur. Nihayet, masaya hiçbir sonuç koyamamak, katkıda bulunamamak ve malzemenin içinde kaybolmak tehlikesi vardır. Böyle bir konuda çalışabilmek, bir tefekkür malvarlığına sahip olmayı gerektirir.

Türkiye'de reklam hukuku pek az işlenmiş, ilkeleri konulmamış, sınırları pek çizilmemiş bir alandır. Bu konuda ben sadece Emrehan İnal ile Başak Baysal'ın 2008'de yayımlanmış bulunan "Reklam Hukuku ve Uygulaması" adlı, öncü kitabını zikredebiliyorum. İşlenmemiş derken, reklam hukukunun bir bütün olarak ve bir hukuk disiplini niteliğinde ele alınmasını kastediyorum; yoksa reklam hukukunun "karşılaştırmalı reklamlar", "yanıltıcı reklamlar" ve "abartılı reklamlar" konuları ile ilgili zengin bir literatürü vardır ancak ele alınan konu, reklam hukukunun sadece sorunlu bir parçasıdır ve tek başına reklam hukukunu temsil etmemektedir.

Dr. Aslan'ın kitabı ise disiplini bir bütün olarak inceleyen, alt veya özel reklam konularını açıklayan, alt kavramlarda da yollar açan, başka bir deyişle bütünün ilkelerini koyan bir eserdir.

  Prof. Dr. Ünal Tekinalp'in Sunuş Yazısından


   İÇİNDEKİLER

    GİRİŞ
    BİRİNCİ BÖLÜM
    GENEL OLARAK REKLAM KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR
    I. REKLAM KAVRAMI
    A. Reklamın Tanımı
    B. Ticari Reklamın Unsurları
    C. Nitelikleri İtibariyle Reklam Türleri
    D. Reklamın Hukuki Niteliği
    E. Reklamın Temel İşlevleri
    II. KARŞILAŞTIRMALI REKLAM
    A. Terminoloji
    B. Karşılaştırmalı Reklamın Tanımı
    C. Karşılaştırmalı Reklamda Kişiler
    D. Karşılaştırmalı Reklam Türleri
    E. Karşılaştırmalı Reklamlar Hakkındaki Düşünceler


     İKİNCİ BÖLÜM
     REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
     I. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER
     A. 1982 Anayasasının Reklamları İlgilendiren Hükümleri
     B. Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemelerde Reklam
     C. Sınai Mülkiyet Kanunundaki Düzenlemeler
     D. Tüketici Mevzuatında Reklamlara İlişkin Düzenlemeler
     E. Radyo ve TV Mevzuatında Reklamlar
     F. Gıda Mevzuatında Reklamlar
     G. Diğer Alanlardaki Reklam Kısıtlamaları
     II. AVRUPA BİRLİĞİNDE REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
     A. Genel Olarak Avrupa Birliği
     B. Avrupa Birliği'nin Temel Amaçları ve Reklam
     C. Avrupa Birliğinin Reklamlara İlişkin Müktesebatının Türk Hukukuna Etkisi
     D. Avrupa Birliği'nde Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Düzenlemeler


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI
      I. GENEL OLARAK
      II. TÜM REKLAM ÇEŞİTLERİ İÇİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
      A. Reklamların Haksız Rekabete İlişkin Şartları
      B. Reklamların Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Şartları
      C. Reklamların Tüketici Hukukuna İlişkin Kamusal Şartları
      III. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI
      A. Karşılaştırmalı Reklama İlişkin Genel Düzenlemeler
      B. Rakiple İlişkilendirme
      C. Karşılaştırma Zorunluluğu
      D. Alternatif Gösterme
      E. Karşılaştırma Konusu Olabilecek Unsurlar
      F. Nitelikli Karşılaştırma Yapılması
      G. Genel Reklam Kısıtlaması ve Yasağının Bulunmaması


       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
       TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARIN DENETİMİ
       I. GENEL OLARAK REKLAM DENETİMİ
       II. REKLAMLARIN ADLİ YOLDAN DENETİMİ
       A. Davacı ve Davalı Sıfatı
       B. Görevli ve Yetkili Mahkeme
       C. İleri Sürülebilecek Talepler
       D. İspat Yükü
       E. İhtiyati Tedbirler
       F. Zamanaşımı
       G. Hükmün İlanı
       H. Zorunlu Arabuluculuk
       I. Ceza Sorumluluğu
       III. REKLAMLARIN İDARİ YOLDAN DENETİMİ
       A. Genel Olarak
       B. Reklam Kurulu Tarafından Yapılan Denetimler
       C. Bakanlıklarca Yapılan Denetimler
       D. Rekabet Kurumu Denetimi
       E. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Yaptığı Denetimler
       F. Meslek Örgütlerince Yapılan Denetimler
       IV. REKLAMLARIN ÖZDENETİM YOLUYLA DENETİMİ


        KAYNAKÇA
        KAVRAM DİZİNİ

        Ek Bilgi

        Ürün Kodu 157473
        Yayın Tarihi 2021 Ekim
        Barkod 9786257528894
        ISBN 9786257528894
        Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
        Baskı Sayısı 1
        Cilt Tipi Sert Kapak
        Kağıt Türü Ivory/Şamua
        Yazarlar Adem Aslan