Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Türk Medeni Kanunu Yorumu Türk Medeni Kanunu Yorumu

Türk Medeni Kanunu Yorumu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
4484
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
4
ISBN/Ref :
9786050507843

Stok Durumu: Stokta var

900,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ CİLT

(TMK m. 1-184)

Madde Sayfa

A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ............................................ 1...................2

B. Hukukî ilişkilerin kapsamı

 I. Dürüst davranma ................................................................... 2.................27

 II. İyiniyet .................................................................................. 3.................82

 III. Hâkimin takdir yetkisi........................................................... 4.................92

C. Genel nitelikli hükümler................................................................. 5...............105

D. İspat kuralları

 I. İspat yükü.............................................................................. 6...............109

 II. Resmî belgelerle ispat ........................................................... 7...............131

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK

A. Genel olarak

 I. Hak ehliyeti ........................................................................... 8...............143

 II. Fiil ehliyeti

1. Kapsamı.......................................................................... 9...............178

2. Koşulları

a. Genel olarak............................................................ 10..............185

b. Erginlik ................................................................... 11..............187

c. Ergin kılınma .......................................................... 12..............190

d. Ayırt etme gücü ...................................................... 13..............195

 III. Fiil ehliyetsizliği

1. Genel olarak .................................................................. 14..............199

2. Ayırt etme gücünün bulunmaması................................. 15..............201

3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar .............. 16..............207

X İÇİNDEKİLER

 IV. Hısımlık

1. Kan hısımlığı..................................................................17.............. 211

2. Kayın hısımlığı...............................................................18.............. 217

 V. Yerleşim yeri

1. Tanım .............................................................................19.............. 218

2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri..............20.............. 230

3. Yasal yerleşim yeri.........................................................21.............. 232

4. Kurumlarda bulunma .....................................................22.............. 238

B. Kişiliğin korunması

 I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı.....................................23.............. 241

 II. Saldırıya karşı

1. İlke .................................................................................24.............. 245

2. Davalar...........................................................................25.............. 262

 III. Ad üzerindeki hak

1. Adın korunması..............................................................26.............. 292

2. Adın değiştirilmesi.........................................................27.............. 303

C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu

 I. Doğum ve ölüm ....................................................................28.............. 317

 II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı

1. İspat yükü.......................................................................29.............. 321

2. İspat araçları

a. Genel olarak ............................................................30.............. 327

b. Ölüm karinesi ..........................................................31.............. 334

 III. Gaiplik kararı

1. Genel olarak ...................................................................32.............. 336

2. Yargılama usulü .............................................................33.............. 348

3. İstemin düşmesi..............................................................34.............. 351

4. Hükmü............................................................................35.............. 352

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. Genel olarak

 I. Sicil.......................................................................................36.............. 359

 II. Görevliler..............................................................................37.............. 370

 III. Sorumluluk............................................................................38.............. 373

 IV. Düzeltme

1. Genel olarak ...................................................................39.............. 376

2. Cinsiyet değişikliğinde...................................................40.............. 439

B. Doğum kütüğü

 I. Bildirme ................................................................................41.............. 460

 II. Doğum kütüğünde değişiklikler............................................42.............. 467

İÇİNDEKİLER XI

C. Ölüm kütüğü

 I. Ölümün bildirilmesi ............................................................. 43..............470

 II. Cesedi bulunamayan kişi...................................................... 44..............475

 III. Gaiplik kararı ....................................................................... 45..............478

 IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ....................................... 46..............479

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

A. Tüzel kişilik................................................................................... 47..............482

B. Hak ehliyeti ................................................................................... 48..............488

C. Fiil ehliyeti

 I. Koşulu .................................................................................. 49..............502

 II. Kullanılması ......................................................................... 50..............503

D. Yerleşim yeri................................................................................. 51..............507

E. Kişiliğin sona ermesi

 I. Sınırlı devam etme ............................................................... 52..............508

 II. Malvarlığının tasfiyesi.......................................................... 53..............512

 III. Malvarlığının özgülenmesi................................................... 54..............513

F. Saklı hükümler .............................................................................. 55..............514

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

A. Kuruluşu.......................................................................................... ......................

 I. Tanımı .................................................................................. 56..............515

 II. Dernek kurma hakkı............................................................. 57..............529

 III. Tüzük ................................................................................... 58..............532

 IV. Tüzel kişiliğin kazanılması

1. Kazanma anı.................................................................. 59..............541

2. İnceleme ........................................................................ 60..............544

3. Dernek tüzüğünün ilânı ................................................. 61..............551

4. İlk genel kurul toplantısı................................................ 62..............551

B. Üyelik

 I. Kazanılması

1. Kural.............................................................................. 63..............553

2. Koşulları ........................................................................ 64..............555

 II. Sona ermesi

1. Kendiliğinden ............................................................... 65..............559

XII İÇİNDEKİLER

2. Çıkma ile........................................................................66.............. 560

3. Çıkarılma ile...................................................................67.............. 561

 III. Kapsamı

1. Üyelerin hakları

a. Eşitlik ilkesi.............................................................68.............. 564

b. Oy hakkı ..................................................................69.............. 567

2. Üyelerin yükümlülükleri

a. Ödenti verme borcu .................................................70.............. 568

b. Diğer yükümlülükler ...............................................71.............. 571

C. Organlar

 I. Genel olarak..........................................................................72.............. 572

 II. Genel kurul

1. Niteliği ve oluşumu........................................................73.............. 574

2. Toplanması

a. Olağan toplantı ........................................................74.............. 575

b. Olağanüstü toplantı..................................................75.............. 577

c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar .................76.............. 584

3. Toplantıya çağrı .............................................................77.............. 585

4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ..............................78.............. 588

5. Toplantı usulü ................................................................79.............. 591

6. Genel kurulun görev ve yetkileri....................................80.............. 595

7. Genel kurul kararları

a. Karar yeter sayısı.....................................................81.............. 602

b. Oy hakkından yoksunluk.........................................82.............. 606

c. Kararın iptali............................................................83.............. 607

 III. Yönetim kurulu

1. Oluşumu.........................................................................84.............. 618

2. Görevleri ........................................................................85.............. 622

 IV. Denetim kurulu .....................................................................86.............. 632

D. Sona erme

 I. Kendiliğinden........................................................................87.............. 635

 II. Genel kurul kararı ile ............................................................88.............. 657

 III. Mahkeme kararı ile ...............................................................89.............. 661

E. Derneklerin faaliyetleri

 I. Genel olarak..........................................................................90.............. 676

 II. Uluslararası faaliyet

1. Faaliyet serbestliği .........................................................91.............. 693

2. Yabancı dernekler ..........................................................92.............. 695

 III. Yabancıların dernek kurma hakkı.........................................93.............. 699

İÇİNDEKİLER XIII

F. Derneklerin örgütlenmesi

 I. Şube açmaları

1. Kuruluşu ........................................................................ 94..............701

2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler................. 95..............704

 II. Üst kuruluşlar kurmaları

1. Federasyon..................................................................... 96..............705

2. Konfederasyon............................................................... 97..............708

3. Ortak hükümler.............................................................. 98..............711

G. Dernek gelirleri ............................................................................. 99..............713

H. Saklı hükümler ............................................................................. 100.............719

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR

A. Kuruluşu

 I. Tanımı ................................................................................. 101.............723

 II. Kuruluş şekli ....................................................................... 102.............738

 III. Temyiz ve iptal.................................................................... 103.............742

 IV. Tescil ve ilân ....................................................................... 104.............744

 V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk........................ 105.............748

B. Vakıf senedi

 I. İçeriği .................................................................................. 106.............749

 II. Noksanlıklar ........................................................................ 107.............753

C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı....................................... 108.............756

D. Vakfın örgütü

 I. Genel olarak ........................................................................ 109.............758

 II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ............................. 110.............761

E. Denetim........................................................................................ 111.............764

F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi

 I. Yönetimin değiştirilmesi ..................................................... 112.............766

 II. Amacın ve malların değiştirilmesi ...................................... 113.............771

G. Yıllık rapor................................................................................... 114.............774

H. Faaliyetten geçici alıkoyma.......................................................... 115.............775

İ. Vakfın sona ermesi ...................................................................... 116.............777

J. Diğer hükümler ............................................................................ 117.............784

XIV İÇİNDEKİLER

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

EVLENME

BİRİNCİ AYIRIM

NİŞANLILIK

A. Nişanlanma ...................................................................................118............. 793

B. Nişanlılığın hükümleri

 I. Dava hakkının bulunmaması................................................119............. 804

 II. Nişanın bozulmasının sonuçları

1. Maddî tazminat..............................................................120............. 807

2. Manevî tazminat............................................................121............. 821

 III. Hediyelerin geri verilmesi....................................................122............. 834

 IV. Zamanaşımı..........................................................................123............. 849

İKİNCİ AYIRIM

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. Ehliyetin koşulları

 I. Yaş.......................................................................................124............. 851

 II. Ayırt etme gücü ...................................................................125............. 866

 III. Yasal temsilcinin izni

1. Küçükler hakkında ........................................................126............. 867

2. Kısıtlılar hakkında.........................................................127............. 870

3. Mahkemeye başvurma ..................................................128............. 872

B. Evlenme engelleri

 I. Hısımlık ...............................................................................129............. 875

 II. Önceki evlilik

1. Sona erdiğinin ispatı

a. Genel olarak ...........................................................130............. 882

b. Gaiplik durumunda.................................................131............. 883

2. Kadın için bekleme süresi .............................................132............. 884

 III. Akıl hastalığı........................................................................133............. 887

İÇİNDEKİLER XV

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A. Başvuru

 I. Başvuru makamı.................................................................. 134.............889

 II. Şekli .................................................................................... 135.............900

 III. Belgeler ............................................................................... 136.............904

 IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi........................................ 137.............913

 V. Redde itiraz ve yargılama usulü .......................................... 138.............918

B. Evlenme töreni ve tescil

 I. Koşulları

1. Evlenme izni................................................................. 139.............921

2. Evlenmenin yapılamaması............................................ 140.............922

 II. Yapılışı

1. Tören yeri .................................................................... 141.............923

2. Törenin şekli................................................................. 142.............933

3. Aile cüzdanı ve dinî tören............................................. 143.............954

C. Yönetmelik................................................................................... 144.............966

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

BATIL OLAN EVLENMELER

A. Mutlak butlan

 I. Sebepleri.............................................................................. 145.............977

 II. Dava açma görevi ve hakkı ................................................. 146.............990

 III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması ......................... 147.............993

B. Nisbî butlan

 I. Eşlerin dava hakkı

1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ........................ 148...........1000

2. Yanılma ........................................................................ 149...........1004

3. Aldatma ........................................................................ 150...........1007

4. Korkutma...................................................................... 151...........1016

5. Hak düşürücü süre ........................................................ 152...........1022

 II. Yasal temsilcinin dava hakkı............................................... 153...........1025

C. Butlanı gerektirmeyen sebepler

 I. Bekleme süresine uymama.................................................. 154...........1027

 II. Şekil kurallarına uymama.................................................... 155...........1029

D. Butlan kararı

 I. Genel olarak ........................................................................ 156...........1031

 II. Sonuçları

1. Çocuklar yönünden....................................................... 157...........1034

2. Eşler yönünden ............................................................. 158...........1037

XVI İÇİNDEKİLER

E. Mirasçıların dava hakkı.................................................................159........... 1051

F. Yetki ve yargılama usulü ..............................................................160........... 1060

İKİNCİ BÖLÜM

BOŞANMA

A. Boşanma sebepleri

 I. Zina......................................................................................161........... 1074

 II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış ..................162........... 1086

 III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ................................163........... 1098

 IV. Terk......................................................................................164........... 1102

 V. Akıl hastalığı........................................................................165........... 1125

 VI. Evlilik birliğinin sarsılması..................................................166........... 1131

B. Dava

 I. Konusu.................................................................................167........... 1172

 II. Yetki ....................................................................................168........... 1173

 III. Geçici önlemler ...................................................................169........... 1198

C. Karar

 I. Boşanma veya ayrılık...........................................................170........... 1209

 II. Ayrılık süresi .......................................................................171........... 1212

 III. Ayrılık süresinin bitimi ........................................................172........... 1214

 IV. Boşanan kadının kişisel durumu ..........................................173........... 1216

 V. Boşanmada tazminat ve nafaka

1. Maddî ve manevî tazminat ............................................174........... 1224

2. Yoksulluk nafakası........................................................175........... 1252

3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi .........................176........... 1270

4. Yetki..............................................................................177........... 1291

5. Zamanaşımı...................................................................178........... 1297

 VI. Mal rejiminin tasfiyesi

1. Boşanma hâlinde ...........................................................179........... 1304

2. Ayrılık hâlinde ..............................................................180........... 1305

 VII. Miras hakları........................................................................181........... 1307

 VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları

1. Hâkimin takdir yetkisi...................................................182........... 1316

2. Durumun değişmesi ......................................................183........... 1355

D. Boşanmada yargılama usulü .........................................................184........... 1364

İÇİNDEKİLER XVII

İKİNCİ CİLT

(TMK m. 185-513)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. Haklar ve yükümlülükler

 I. Genel olarak ........................................................................ 185...........1424

 II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma...... 186...........1430

 III. Kadının soyadı .................................................................... 187...........1432

B. Birliğin temsili

 I. Eşlerin temsil yetkisi ........................................................... 188...........1448

 II. Sorumluluk.......................................................................... 189...........1451

 III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması ................ 190...........1453

 IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi .......................................... 191...........1456

C. Eşlerin meslek ve işi.................................................................... 192...........1457

D. Eşlerin hukukî işlemleri

 I. Genel olarak ........................................................................ 193...........1461

 II. Aile konutu.......................................................................... 194...........1463

E. Birliğin korunması

 I. Genel olarak ........................................................................ 195...........1511

 II. Eşler birlikte yaşarken......................................................... 196...........1524

 III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi .......................................... 197...........1530

 IV. Borçlulara ait önlemler....................................................... 198...........1549

 V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması .......................................... 199...........1552

 VI. Durumun değişmesi............................................................. 200...........1563

 VII. Yetki.................................................................................... 201...........1567

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Yasal mal rejimi ........................................................................... 202...........1570

B. Mal rejimi sözleşmesi

 I. Sözleşmenin içeriği ............................................................. 203...........1575

 II. Sözleşme ehliyeti ................................................................ 204...........1578

 III. Sözleşmenin şekli................................................................ 205...........1582

XVIII İÇİNDEKİLER

C. Olağanüstü mal rejimi

 I. Eşlerden birinin istemi ile

1. Karar .............................................................................206........... 1585

2. Yetki..............................................................................207........... 1589

3. Mal ayrılığına geçişten dönme ......................................208........... 1591

 II. Cebrî icra hâlinde

1. İflâsta.............................................................................209........... 1593

2. Hacizde..........................................................................210........... 1595

3. Eski rejime dönme.........................................................211........... 1598

 III. Önceki rejimin tasfiyesi .......................................................212........... 1600

D. Alacaklıların korunması................................................................213........... 1601

E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki......................................214........... 1603

F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi ..............................215........... 1606

G. Envanter........................................................................................216........... 1609

H. Eşler arasındaki borçlar.................................................................217........... 1613

İKİNCİ AYIRIM

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

A. Mülkiyet

 I. Kapsamı ...............................................................................218........... 1617

 II. Edinilmiş mallar...................................................................219........... 1620

 III. Kişisel mallar

1. Kanuna göre ..................................................................220........... 1624

2. Sözleşmeye göre............................................................221........... 1632

 IV. İspat......................................................................................222........... 1641

B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf...................................................223........... 1650

C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk .................................................224........... 1655

D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

 I. Sona erme anı.......................................................................225........... 1656

 II. Malların geri alınması ve borçlar

1. Genel olarak ..................................................................226........... 1677

2. Değer artış payı .............................................................227........... 1693

 III. Eşlerin paylarının hesaplanması

1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması...........228........... 1725

2. Eklenecek değerler........................................................229........... 1731

3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında

denkleştirme ..................................................................230........... 1735

4. Artık değer ....................................................................231........... 1738

 IV. Değerin belirlenmesi

1. Sürüm değeri ................................................................232........... 1757

İÇİNDEKİLER XIX

2. Gelir değeri

a. Genel olarak .......................................................... 233...........1761

b. Özel hâller.............................................................. 234...........1763

3. Değerlendirme anı ........................................................ 235...........1764

 V. Artık değere katılma

1. Kanuna göre ................................................................. 236...........1769

2. Sözleşmeye göre

a. Genel olarak........................................................... 237...........1778

b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla

mal ayrılığında ...................................................... 238...........1780

 VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi

1. Ödeme ve ertelenmesi ................................................. 239...........1782

2. Aile konutu ve ev eşyası............................................... 240...........1786

3. Üçüncü kişilere karşı dava............................................ 241...........1792

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf ................................................. 242...........1797

B. Diğer hükümler ............................................................................ 243...........1799

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf

 I. Genel olarak ....................................................................... 244...........1803

 II. İspat .................................................................................... 245...........1805

B. Borçlardan sorumluluk ................................................................ 246...........1807

C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

 I. Sona erme anı...................................................................... 247...........1807

 II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi

1. Genel olarak ................................................................. 248...........1808

2. Katkıdan doğan hak...................................................... 249...........1809

 III. Aileye özgülenen mallar

1. Kural............................................................................. 250...........1810

2. Paylaşmaya aykırı davranışlar ...................................... 251...........1812

3. Paylaştırma isteminin reddi .......................................... 252...........1813

4. Paylaştırma yöntemi ..................................................... 253...........1814

 IV. Aile konutu ve ev eşyası

1. İptal veya boşanma hâlinde .......................................... 254...........1815

2. Ölüm hâlinde ................................................................ 255...........1817

XX İÇİNDEKİLER

BEŞİNCİ AYIRIM

MAL ORTAKLIĞI

A. Mülkiyet

 I. Kapsamı ...............................................................................256........... 1819

 II. Ortaklık malları

1. Genel mal ortaklığı........................................................257........... 1822

2. Sınırlı mal ortaklığı

a. Edinilmiş mallarda ortaklık ....................................258........... 1824

b. Diğer mal ortaklıkları .............................................259........... 1826

 III. Kişisel mallar .......................................................................260........... 1827

 IV. İspat......................................................................................261........... 1828

B. Yönetim ve tasarruf

 I. Ortaklık mallarında

1. Olağan yönetim .............................................................262........... 1828

2. Olağanüstü yönetim ......................................................263........... 1830

3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası.................264........... 1831

4. Mirasın kabulü veya reddi.............................................265........... 1831

5. Sorumluluk ve yönetim giderleri...................................266........... 1832

 II. Kişisel mallar .......................................................................267........... 1833

C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

 I. Ortaklık borçları...................................................................268........... 1833

 II. Kişisel borçlar......................................................................269........... 1835

D. Eşler arasındaki borçlar ................................................................270........... 1835

E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

 I. Sona erme anı ......................................................................271........... 1836

 II. Kişisel mala ekleme .............................................................272........... 1837

 III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme .........273........... 1838

 IV. Değer artış payı ...................................................................274........... 1839

 V. Değer belirlenmesi...............................................................275........... 1839

 VI. Paylaşma

1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ......276........... 1840

2. Diğer hâllerde...............................................................277........... 1841

 VII. Paylaşma usulü

1. Kişisel mallar ................................................................278........... 1843

2. Aile konutu ve ev eşyası ..............................................279........... 1844

3. Diğer malvarlığı değerleri ............................................280........... 1845

4. Diğer paylaşma kuralları...............................................281.......... 1846

İÇİNDEKİLER XXI

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM

GENEL HÜKÜMLER

A. Genel olarak soybağının kurulması.............................................. 282...........1848

B. Davada yetki ve yargılama usulü

 I. Yetki.................................................................................... 283...........1855

 II. Yargılama usulü .................................................................. 284...........1856

İKİNCİ AYIRIM

KOCANIN BABALIĞI

A. Babalık karinesi............................................................................ 285...........1873

B. Soybağının reddi

 I. Dava hakkı .......................................................................... 286...........1881

 II. İspat

1. Evlilik içinde ana rahmine düşme................................. 287...........1889

2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

ana rahmine düşme ...................................................... 288...........1895

 III. Hak düşürücü süreler........................................................... 289...........1899

C. Karinelerin çakışması................................................................... 290...........1906

D. Diğer ilgililerin dava hakkı .......................................................... 291...........1907

E. Sonradan evlenme

 I. Koşulu ................................................................................ 292...........1915

 II. Bildirim ............................................................................... 293...........1920

 III. İtiraz ve iptal ....................................................................... 294...........1924

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A. Tanıma

 I. Koşulları ve şekli................................................................. 295...........1949

 II. Bildirim ............................................................................... 296...........1955

 III. İptal davası

1. Tanıyanın dava hakkı ................................................... 297...........1958

2. İlgililerin dava hakkı

a. Genel olarak........................................................... 298...........1961

b. İspat yükü .............................................................. 299...........1976

3. Hak düşürücü süreler ................................................... 300...........1978

XXII İÇİNDEKİLER

B. Babalık hükmü

 I. Dava hakkı ..........................................................................301........... 1983

 II. Karine ..................................................................................302........... 1995

 III. Hak düşürücü süreler ...........................................................303........... 1998

 IV. Ananın malî hakları .............................................................304........... 2006

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

EVLÂT EDİNME

A. Küçüklerin evlât edinilmesi

 I. Genel koşulları.....................................................................305........... 2015

 II. Birlikte evlât edinme............................................................306........... 2019

 III. Tek başına evlât edinme.......................................................307........... 2022

 IV. Küçüğün rızası ve yaşı.........................................................308........... 2026

 V. Ana ve babanın rızası

1. Şekil ..............................................................................309........... 2031

2. Zamanı ..........................................................................310........... 2033

3. Rızanın aranmaması

a. Koşulları.................................................................311........... 2036

b. Karar.......................................................................312........... 2040

B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi......................................313........... 2044

C. Hükümleri .....................................................................................314........... 2049

D. Şekil ve usul

 I. Genel olarak.........................................................................315........... 2066

 II. Araştırma .............................................................................316........... 2070

E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması

 I. Sebepleri

1. Rızanın bulunmaması.......................................................317........... 2077

2. Diğer noksanlıklar............................................................318........... 2079

 II. Hak düşürücü süre ...............................................................319........... 2089

F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık ........................................................320........... 2091

BEŞİNCİ AYIRIM

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

A. Soyadı ..........................................................................................321........... 2094

B. Karşılıklı yükümlülükler...............................................................322........... 2100

C. Çocuk ile kişisel ilişki

 I. Ana ve baba ile

1. Kural .............................................................................323........... 2103

2. Sınırları..........................................................................324........... 2114

İÇİNDEKİLER XXIII

 II. Üçüncü kişiler ile ................................................................ 325...........2117

 III. Yetki.................................................................................... 326...........2129

D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama

 I. Kapsamı............................................................................... 327...........2132

 II. Süresi................................................................................... 328...........2140

 III. Dava hakkı .......................................................................... 329...........2144

 IV. Nafaka miktarının takdiri .................................................... 330...........2149

 V. Durumun değişmesi ............................................................ 331...........2154

 VI. Geçici önlemler

1. Genel olarak ................................................................. 332...........2159

2. Babalığın tespitinden önce ........................................... 333...........2160

 VII. Güvence verilmesi............................................................... 334...........2163

ALTINCI AYIRIM

VELÂYET

A. Genel olarak

 I. Koşullar............................................................................... 335...........2167

 II. Ana ve baba evli ise ........................................................... 336...........2174

 III. Ana ve baba evli değilse...................................................... 337...........2202

 IV. Üvey çocuklar ..................................................................... 338...........2210

B. Velâyetin kapsamı

 I. Genel olarak ....................................................................... 339...........2213

 II. Eğitim.................................................................................. 340...........2220

 III. Dinî eğitim ......................................................................... 341...........2222

 IV. Çocuğun temsil edilmesi ..................................................... 342...........2223

 V. Çocuğun fiil ehliyeti............................................................ 343...........2229

 VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi .............................................. 344...........2231

 VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler .............. 345...........2232

C. Çocuğun korunması

 I. Koruma önlemleri ............................................................... 346...........2234

 II. Çocukların yerleştirilmesi ................................................... 347...........2267

 III. Velâyetin kaldırılması

1. Genel olarak ................................................................. 348...........2275

2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde ............. 349...........2305

3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın

yükümlülükleri ............................................................ 350...........2333

 IV. Durumun değişmesi............................................................. 351...........2335

XXIV İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ AYIRIM

ÇOCUK MALLARI

A. Yönetim

 I. Genel olarak.........................................................................352........... 2339

 II. Evlilik sona erince................................................................353........... 2343

B. Kullanma hakkı.............................................................................354........... 2347

C. Gelirlerin sarfı...............................................................................355........... 2350

D. Çocuk mallarının kısmen sarfı ......................................................356........... 2351

E. Çocuğun serbest malları

 I. Kazandırmalar......................................................................357........... 2359

 II. Saklı pay ..............................................................................358........... 2360

 III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç ..........359........... 2361

F. Çocuk mallarının korunması

 I. Önlemler ..............................................................................360........... 2363

 II. Yönetimin ana ve babadan alınması ....................................361........... 2366

G. Yönetimin sona ermesi

 I. Malların devri ......................................................................362........... 2369

 II. Ana ve babanın sorumluluğu ...............................................363........... 2371

İKİNCİ BÖLÜM

AİLE

BİRİNCİ AYIRIM

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. Nafaka yükümlüleri ......................................................................364........... 2376

B. Dava hakkı ...................................................................................365........... 2384

C. Korunmaya muhtaç kişiler............................................................366........... 2388

İKİNCİ AYIRIM

EV DÜZENİ


A. Koşulları........................................................................................367........... 2390

B. Hükümleri

 I. Ev düzeni ve gözetim...........................................................368........... 2393

 II. Sorumluluk...........................................................................369........... 2395

 III. Altsoyun denkleştirme alacağı

1. Koşulları........................................................................370........... 2401

2. İstenmesi .......................................................................371........... 2410

İÇİNDEKİLER XXV

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

AİLE MALLARI

A. Aile vakfı...................................................................................... 372...........2414

B. Aile malları ortaklığı

 I. Oluşumu

1. Koşulları ....................................................................... 373...........2419

2. Şekil............................................................................. 374...........2420

 II. Süre ..................................................................................... 375...........2420

 III. Hükmü

1. Elbirliği ile işletme ....................................................... 376...........2422

2. Yönetim ve temsil

a. Genel olarak........................................................... 377...........2423

b. Yöneticinin yetkisi................................................. 378...........2424

3. Ortak mallar ve kişisel mallar....................................... 379...........2425

 IV. Ortaklığın sona ermesi

1. Sebepleri....................................................................... 380...........2426

2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme ..................... 381...........2428

3. Ölüm............................................................................. 382...........2429

4. Paylaşma kuralları ........................................................ 383...........2429

 V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı

1. Konusu.......................................................................... 384...........2430

2. Özel sona erdirme sebepleri ......................................... 385...........2432

C. Aile yurdu

 I. Genel olarak ........................................................................ 386...........2433

 II. Kurulması

1. Koşulları ....................................................................... 387...........2434

2. Usul ve şekil

a. İlân......................................................................... 388...........2436

b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması.................. 389...........2437

c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi................................ 390...........2439

 III. Sonuçları

1. Tasarruf hakkının sınırlanması ..................................... 391...........2439

2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması ....................... 392...........2441

3. Malikin ödemede acze düşmesi.................................... 393...........2442

 IV. Sona ermesi

1. Malikin ölümü hâlinde.................................................. 394...........2442

2. Malikin sağlığında........................................................ 395...........2444

XXVI İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM

VESAYET ORGANLARI

A. Genel olarak..................................................................................396........... 2448

B. Vesayet daireleri

 I. Kamu vesayeti......................................................................397........... 2451

 II. Özel vesayet

1. Koşulları........................................................................398........... 2454

2. Kurulması......................................................................399........... 2456

3. Aile meclisi ...................................................................400........... 2460

4. Güvence ........................................................................401........... 2463

5. Sona ermesi ...................................................................402........... 2464

C. Vasi ve kayyım .............................................................................403........... 2466

İKİNCİ AYIRIM

VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER

A. Küçüklük.......................................................................................404........... 2469

B. Kısıtlama

 I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ..........................................405........... 2477

 II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,

 kötü yaşama tarzı, kötü Yönetim .........................................406........... 2488

 III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza.....................................................407........... 2498

 IV. İstek üzerine.........................................................................408........... 2504

C. Usul

 I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu ..............................409........... 2511

 II. İlân .......................................................................................410........... 2517

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

YETKİ

A. Vesayet işlerinde yetki .................................................................411........... 2519

B. Yerleşim yerinin değişmesi...........................................................412........... 2528

İÇİNDEKİLER XXVII

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

VASİNİN ATANMASI

A. Koşulları

 I. Genel olarak ........................................................................ 413...........2533

 II. Eşin ve hısımların önceliği.................................................. 414...........2538

 III. İlgililerin isteği .................................................................... 415...........2540

 IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü ................................................ 416...........2542

 V. Vasilikten kaçınma sebepleri............................................... 417...........2543

 VI. Vasiliğe engel olan sebepler................................................ 418...........2548

B. Atama usulü

 I. Vasinin atanması ................................................................. 419...........2552

 II. Geçici önlemler ................................................................... 420...........2568

 III. Tebliğ ve ilân....................................................................... 421...........2571

 IV. Kaçınma ve itiraz

1. Usul .............................................................................. 422...........2573

2. Geçici görev ................................................................. 423...........2581

3. Karar............................................................................. 424...........2582

 V. Görevin verilmesi................................................................ 425...........2586

BEŞİNCİ AYIRIM

KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

A. Kayyımlığı gerektiren hâller

 I. Temsil.................................................................................. 426...........2588

 II. Yönetim

1. Kanun gereği ................................................................ 427...........2596

2. İstek üzerine ................................................................. 428...........2603

B. Yasal danışmanlık ........................................................................ 429...........2604

C. Yetki............................................................................................. 430...........2615

D. Usul .............................................................................................. 431...........2617

ALTINCI AYIRIM

KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜNKISITLANMASI


A. Koşulları....................................................................................... 432...........2641

B. Yetki............................................................................................. 433...........2647

C. Bildirim yükümlülüğü.................................................................. 434...........2648

D. İtiraz ............................................................................................. 435...........2649

E. Usul

 I. Genel olarak ...................................................................... 436...........2650

 II. Yargılama usulü .................................................................. 437...........2655

XXVIII İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BÖLÜM

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM

VASİNİN GÖREVLERİ

A. Göreve başlama

 I. Defter tutma .........................................................................438........... 2658

 II. Değerli şeylerin saklanması .................................................439........... 2668

 III. Taşınırların satılması............................................................440........... 2671

 IV. Paraların yatırılması

1. Yatırma zorunluluğu .....................................................441........... 2674

2. Yatırımların dönüştürülmesi .........................................442........... 2676

 V. Ticarî ve sınaî işletmeler......................................................443........... 2677

 VI. Taşınmazların satılması ......................................................444........... 2678

B. Özen ve temsil

 I. Kişiye özen

1. Küçüklerde

a. Genel olarak ..........................................................445........... 2685

b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması ...........446........... 2689

2. Kısıtlılarda ....................................................................447........... 2690

 II. Temsil

1. Genel olarak ..................................................................448........... 2692

2. Yasak işleml

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155860
Yayın Tarihi 2021 Mart
Barkod 9786050507843
ISBN 9786050507843
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 4
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ömer Uğur Gençcan