istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Spor Kulüpleri Spor Kulüpleri

Spor Kulüpleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
448
Boyut :
16 x 24 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750278723

Stok Durumu: Stokta var

560,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 504,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları


Spor kulüpleri ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte akademik pek çok çalışma yapılmıştır. Ülkemizde özellikle son yıllarda spor hukukuna yönelik akademik çalışmaların sayısı giderek artsa da halen yaygınlık kazanmadığı gözlenmektedir. Spor kulüpleri, Türkiye'de başta profesyonel futbol olmak üzere hemen her spor dalında varlıklarını yaygın olarak sürdürmektedirler. Büyük rakamların telaffuz edildiği bir endüstri içinde yer alan ve güçlü bir lobi gücü olan spor kulüplerinin ağırlıklı olarak medeni hukukun içinde yer almaları ve dernekler hukuku hükümlerine göre faaliyet göstermeleri ile spor mevzuatındaki dağınıklık spor camiamız için her zaman tartışılan bir husus olmuştur.

Bu çerçevede, spor yönetimindeki hukuksal sorunları gidermek amacıyla 7405 Sayılı SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 22.04.2022 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Yeni Kanun ile "Spor anonim şirketi" ve "spor kulübü" olarak iki ayrı spor tüzel kişiliği öngörülmüş ve spor kulüplerinin dernekler hukuku alanından çıkarılması amaçlanmıştır. Yönetmeliklerin de devreye girmesi ile spor yönetimi ve spor kulüpleri açısından yeni bir dönem başlayacaktır. Dolayısı ile, spor kulüplerinin hukuki yapılarının yeni mevzuata göre değerlendirilmesi ihtiyacı meydana gelmiştir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan Dr. Önder Ege, alanında bir referans kaynak niteliği taşıyan "Türk Medeni Hukuku'na Göre Türkiye'de Spor Kulübü Dernekleri" başlıklı ve jüri huzurunda 21 Ocak 2021 tarihinde savunulan doktora tezinden yararlanarak oluşturmuş olduğu çalışmasının elinizdeki ikinci baskısını güncellemiş, 7405 Sayılı Kanun ile spor tüzel kişiliklerinin ne ölçüde medeni hukuk alanından ayrıldıklarını veya ne ölçüde bu alan içinde kaldıklarını medeni hukuk açısından incelemiş, eleştiri ve güncel tartışmalara da yer vererek, spor hukukuna katkı sağlamak bakımından sadece olan değil, olması gereken hukuk üzerinde de durmaya gayret etmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

7405 SK Hükümlerine Göre Spor Kulübünün Tescili
Spor Anonim Şirketleri
Spor Federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu
Spor Kulüplerinin Zorunlu Organları (Genel Kurul –Yönetim Kurulu – Denetleme Kurulu)
Spor Kulübü Üyeliği ve Sonuçları
Mali İşlemler ve Spor Kulüplerinin Denetimi
Spor Kulüplerinin Sona Ermesi

İçindekiler

Önsöz 7
Teşekkür 8
İkinci Baskı Üzerine Birkaç Söz 15
Kısaltmalar Cetveli 17
GİRİŞ 23
I. Bölüm
GENEL OLARAK SPOR, SPOR HUKUKU VE
SPORUN ÖRGÜTLENMESİ
A. GENEL OLARAK SPOR 29
1. Günümüzde Sporun Gelişimi 29
2. Sporun Amacı 32
3. Genel Olarak Spor Hakkı 33
4. Spor Hakkının Özellikleri 34
5. Spor Hakkının Kamusal Sınırları 36
6. Sanal Spor (E–Spor) Kavramı 39
B. SPOR HUKUKU 42
1. Genel Olarak 42
2. Lex Sportiva Kavramı 44
3. Spor Hukukunun Kaynakları 46
4. Türk Spor Hukukunda “Spor Kulüpleri Kanunu” Tartışması 48
5. Türk Spor Hukuku Mevzuatı 54
C. TÜRKİYE’DE SPORUN ÖRGÜTLENMESİ 56
1. Genel Olarak 56
2. Tarihçe 59
3. Türkiye’de Sporun Devletçe Örgütlenmesi 63
4. Spor Federasyonları 68
5. Türkiye Futbol Federasyonu 74
D. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE SPORUN ÖRGÜTLENMESİ VE SPOR KULÜPLERİ 84
1. Genel Olarak Avrupa’da Sporun Örgütlenmesi 84
2. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Spor Kulüplerinin Yapısı 87
a. Genel Olarak 87
b. Almanya 91
c. İtalya 96
d. İspanya 101
e. İsviçre 106
f. İngiltere 110
II. Bölüm
GÖNÜLLÜ SPOR BİRLİKLERİ VE
GENEL OLARAK SPOR KULÜPLERİ
A. GÖNÜLLÜ SPOR BİRLİKLERİ 117
1. Genel Olarak 117
2. Tarihçe 119
3. Spor Kulübü Olarak Şirket 122
a. Genel Olarak 122
b. Spor Anonim Şirketi 124
c. Türkiye’de Spor Anonim Şirketlerinin Halka Arzı 132
d. Vergi Hukuku Açısından Spor Kulübü Şirketleri 136
e. Türkiye’de Sportif Şirketlerin Temel Sorunları 138
4. Spor Vakıfları 141
a. Genel Olarak 141
b. Türkiye’de Spor Vakıfları 146
5. Genel Olarak Dernek ve Spor Kulübü Kavramları 150
a. Dernek Kavramı 150
b. Dernek Kurma Özgürlüğü 155
c. Derneklerin Çeşitleri 158
aa. Genel Olarak 158
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 159
cc. Üst Kuruluşlar (Dernek ve Spor Kulübü Birlikleri) 160
d. Spor Kulüpleri 161
aa. Genel Olarak 161
bb. Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Spor Kulüpleri 164
cc. Vergi Hukuku Açısından Spor Kulüpleri 172
e. Sporun Gerçek Kişi Süjelerinden Biri Olarak Sporcular ve Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri 176
aa. Sporcular 176
bb. Sporcu Sözleşmeleri 179
B. SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU GÖRE SPOR KULÜBÜNÜN UNSURLARI VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 186
1. Spor Kulübünün Unsurları 186
a. Genel Olarak 186
b. Spor Kulübü Derneklerinde Amaç Unsuru 187
aa. Spor Kulüplerinde Amaç ile Bağlılık ve Ultra Vires İlkesi 191
bb. Spor Kulübü’nün Amacının Değiştirilmesi 196
2. Spor Kulübü’nün Kuruluşu ve Tüzel Kişilik Kazanması 198
a. Genel Olarak 198
b. Kuruluş Hazırlıkları ve Kurucular 199
c. Kuruluş İşleminin Hukuki Niteliği 202
d. Spor Kulübünün Tüzüğü 204
e. Kuruluş Başvurusu ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması 205
C. SPOR KULÜBÜNÜN TESCİLİ 211
1. Tescil Başvurusu ve Spor Kulüplerinin Türleri 211
2. Tescil İşlemleri İçin Kulüpler Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler 212
3. Tescile İlişkin Özel Durumlar 214
a. Spor Kulüplerinin İsim Alması 214
b. Spor Kulüplerinin Forma Rengi Belirlemesi 216
c. Spor Dalı Seçimi ve İhtisas Spor Kulüpleri 216
4. Tescilde Yapılan Değişiklikler 217
a. Genel Olarak 217
b. Spor Dalı İptali veya İlavesi İçin Gerekli Belgeler 217
c. İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler 217
d. Renk ve Ayırıcı İşaret Değişikliği İçin Gerekli Belgeler 217
e. Tüzük Değişikliği İçin Gerekli Belgeler 218
f. Değişiklik Başvurularının İncelenmesi Usulü 218
5. Vilayeti (İli) Değişen Kulüpler 218
6. Spor Kulüplerinin Tescillerinin İptali 219
III. Bölüm
SPOR KULÜPLERİNDE ÜYELİK, ÖRGÜTLENME VE
SONA ERME
A. SPOR KULÜBÜ ÜYELİĞİ 223
1. Genel Olarak 223
2. Spor Kulübü Üyesi Olma Ehliyeti 224
3. Spor Kulübü Üyeliğinin Kazanılması 225
4. Spor Kulübüne Üye Olma İşleminin Hukuki Niteliği 230
5. Spor Kulüplerinde Fahri (Onursal) Üyelik 231
6. Spor Kulübü Üyeliğine Bağlı Haklar 232
a. Genel Olarak 232
b. Eşitlik İlkesi 234
c. Katılma Hakları 234
d. Yararlanma Hakları 236
e. Korunma (Azınlık) Hakları 237
7. Üyenin Yükümlülükleri 238
a. Genel Olarak 238
b. Aidat Ödeme Yükümlülüğü 239
c. Kulüp Kurallarına Uyma ve Sadakat Yükümlülüğü 241
d. Yükümlülük İhlalinin Sonuçları 242
8. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 243
a. Genel Olarak 243
b. Üyelik Sözleşmesinin Geçersizliği 243
c. Üyelik Sıfatının Kendiliğinden Sona Ermesi 244
d. Kulüp Üyeliğinden Ayrılma (İstifa) 245
e. Kulüp Üyeliğinden İhraç (Çıkarılma) 248
aa. Genel Olarak 248
bb. Yetkili Organ 248
cc. Üyeliğin İhraç Kararı ile Sona Ermesi 249
dd. İhraç Nedenleri ve Üyenin İtiraz Hakkı 251
ee. Üyelikten İhraç (Çıkarma) Kararına İtiraz Usulü 254
f. Üyelik Sıfatının Sona Ermesinin Sonuçları 254
B. SPOR KULÜPLERİNİN HAK VE FİİL EHLİYETİ 255
1. Spor Kulüplerinin Hak Ehliyeti 255
a. Genel Olarak 255
b. Spor Kulüplerinin Hak Ehliyetinin Kapsamı 256
c. Spor Kulübünün Kişilik Haklarının Korunması ve Manevi Tazminat Talebi Hakkı 259
2. Spor Kulüplerinin Taraf ve Dava Ehliyeti 264
3. Spor Kulüplerinde Organ Kavramı ve Fiil Ehliyeti 266
a. Genel Olarak Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı 266
b. Spor Kulüplerinde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği 268
c. Spor Kulüplerinin Fiil Ehliyetinin Kapsamı (TMK m. 50/ f. 2) 269
d. Spor Kulüplerinde Yardımcı Kişilerin ve Sporcuların Durumu 270
e. Spor Kulüplerinde Haksız Fiil Sorumluluğu 273
C. SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI 278
1. Genel Olarak 278
2. Genel Kurul 280
a. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 280
b. Genel Kurul Toplantısı 283
aa. Genel Olarak 283
bb. Olağan Genel Kurul Toplantısı 285
cc. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 286
dd. Toplantıya Davet ve Usulü 288
ee. Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Yeri 290
ff. Genel Kurulun Gündemi ve Genel Kurul Toplantısının İcrası 292
gg. Karar Yeter Sayısı ve Genel Kurul Kararı 296
c. Genel Kurul Kararlarına İtiraz 297
3. Yönetim Kurulu 299
a. Genel Olarak 299
b. Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulu 300
c. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 303
d. Yönetim Kurulunun Kararları 306
e. Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulunun Sorumluluğu 307
aa. Genel Olarak 307
bb. Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Kavramı 308
cc. Yönetim Kurulunun Kulübe Karşı Sorumluluğu 309
dd. Yönetim Kurulunun Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 314
ee. Yönetim Kurulunun TMK m. 50/2 Hükmüne Göre Sorumluluğu 315
ff. Yönetim Kurulunun TMK m. 50/3 Hükmüne Göre Sorumluluğu 317
gg. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluğu 320
f. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK Hükümlerine Göre Sorumluluğu 322
g. Spor Kulüplerinde Yönetim Kurulunun İbrası 328
h. Yönetim Kurulunun Sona Ermesi 335
4. Denetleme (Denetim) Kurulu 336
a. Oluşumu 336
b. Görev ve Yetkileri 338
5. Seçimlik (İhtiyari) Organlar 342
a. Genel Olarak 342
b. Seçimlik Organların Türleri 344
D. SPOR KULÜPLERİNİN YÜRÜTME BİRİMLERİ, FAALİYETLERİ VE ÜST KURULUŞLAR 345
1. Genel Olarak 345
2. Yürütme Birimi Görevlileri ve Görevleri 346
3. Spor Kulüplerinin Faaliyetleri 348
a. Genel Olarak 348
b. Spor Kulüplerinin Uluslararası Faaliyetleri 350
c. Spor Kulüplerinin Şube Açması 352
d. Spor Tesisi (7405 SK m. 10) 354
e. Spor Kulüplerinin Üst Kuruluş Oluşturması 355
E. SPOR KULÜPLERİNDE MALİ İŞLEMLER 357
1. Spor Kulüplerine Devlet Tarafından Yardım Edilmesi 357
2. Bağışlar, Yardımlar ve Spor Kulüplerinin Gayrimenkul Tasarrufları 360
3. Spor Kulüplerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Gelirleri 365
4. Spor Kulüplerinin Giderleri 372
5. Spor Kulüplerinin Tutmak Zorunda Oldukları Defterler 374
6. Gelir ve Giderlerin Deftere İşlenmesi 376
7. Spor Kulüplerinin ve Spor Anonim Şirketlerinin Bütçe ve Harcama İlkeleri 378
8. Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü (7405 SK m. 47) 382
F. SPOR KULÜPLERİNİN DENETİMİ VE SONA ERMESİ 385
1. Spor Kulüplerinin Denetimi 385
2. Spor Kulüplerinin Sona Ermesi 390
a. Genel Olarak 390
b. Spor Kulübünün Kendiliğinden Sona Ermesi (İnfisah) 392
c. Genel Kurul Kararı ile Fesih 395
d. Mahkeme Kararı ile Fesih 396
e. Genel Kurul Kararı ile Spor Kulüplerinde Birleşme ve Mal Varlığının Devri 402
f. Spor Kulübünün İdari Kararla Faaliyetten Alıkonması 403
3. Sona Ermenin Sonuçları 404
a. Genel Olarak 404
b. Tasfiye 405
c. Tahsis (Özgüleme) 407
SONUÇ 409
Kaynakça 417
Kavramlar Dizini 447

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159302
Yayın Tarihi 2022 Temmuz
Barkod 9789750278723
ISBN 9789750278723
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Önder Ege