Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Marka Hukuku

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
1426
Boyut :
16,5 x 23,5 cm.
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9786254323584
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

1.000,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 900,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Kitabın daha önceki baskılarda olduğu gibi, bu baskıda da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı Yeni AB Marka Tüzüğü de dikkate alınarak, yerli ve yabancı öğretiyle ve yargısal kararlarla birlikte yorumlanmış, yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) uygulamasından ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kararlarından örnekler verilmiş, uygulamada karşılaşılan ve karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar da gözetilmek suretiyle her bir konu olabildiğince alt başlıklara ayrılarak detaylı biçimde incelenmiş, konuyla ilgili emsal olabilecek Yargıtay kararları yanında, Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararları da yeri geldikçe ele alınıp açıklanmıştır. (ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
I. Genel Olarak
II. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem
III. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Dönemi
IV. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU
V. Mehaz Avrupa Birliği Mevzuatı
VI. Marka Hukuku Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar
VII. Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Olan Hukuk

Birinci Bölüm
Marka Kavramı, Marka Türleri ve Fonksiyonları
I. MARKA KAVRAMI
II. MARKA'NIN FONKSİYONLARI
III. MARKA TÜRLERİ

İkinci Bölüm
Marka Olabilecek İşaretler ve Marka Kategorileri
I. MARKA KORUMASI ELDE EDEBİLECEK İŞARETLER
II. MARKA ÇEŞİTLERİ

Üçüncü Bölüm
Markanın Tescil Başvurusu ve Tescili
I. GENEL OLARAK
II. MARKA TESCİL BAŞVURUSU
III. MARKANIN TESCİLİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK KİMSELER
IV. MARKA VEKİLİNE TEBLİGAT YAPILMASI
V. MARKA VEKİLLERİ TARAFINDAN TEMSİL
VI. TESCİL BAŞVURU USULÜ VE BAŞVURU TARİHİ
VII. RÜÇHAN HAKKI
VIII. ULUSLARARASI BAŞVURULAR
IX. BAŞVURUNUN SINIFLANDIRILMASI
X. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ
XI. PARİS SÖZLEŞMESİ GEREĞİ MENŞE ÜLKEDE TESCİLLİ MARKALAR YÖNÜNDEN TÜRKİYE'DE DE TESCİL ZORUNLULUĞU HUSUSU
XII. TÜRKPATENT'İN BİR DAVA SONUCUNU BEKLETİCİ MESELE YAPIP YAPAMAYACAĞI HUSUSU
XIII. BAŞVURUNUN BÖLÜNMESİ
XIV. BAŞVURUNUN YAYINLANMASI
XV. GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ ve İTİRAZLAR
XVI. YİDK KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI
XVII. TÜRKPATENT'İN, TESCİL EDİLMİŞ BİR MARKAYI RE'SEN TERKİN YETKİSİNİN OLMAMASI

Dördüncü Bölüm
Başvurunun İncelenmesi: Mutlak ve Nispi Red Nedenleri
I. MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RED NEDENLERİ
II. MARKA TESCİLİNDE NİSPİ RED NEDENLERİ

Beşinci Bölüm
Markanın Sicile Kaydı (Tescil)
I. MARKANIN SİCİLE KAYDININ YAPILMASI
II. KORUMA SÜRESİ
III. MARKANIN YENİLENMESİ

Altıncı Bölüm
Marka Hakkının Elde Edilmesi, Kapsamı ve Korunması
I. MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ
II. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI

Yedinci Bölüm
Marka Hakkına Tecavüz
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER
II. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR VE KARŞILAŞTIRMA LİSTELERİ KULLANILMASI
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN AYNI ZAMANDA HAKSIZ REKABET OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞI HUSUSU
IV. TESCİLLİ MARKA HAKKINA TECAVÜZ OLUŞTURMAMAKLA BİRLİKTE HAKSIZ REKABET SAYILAN BAŞLICA EYLEMLER
V. MARKA UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA YARGILAMA USULÜ
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA BEKLENMESİ GEREKEN HALLER

Sekizinci Bölüm
Marka Hakkının Sınırları ve Tecavüz Davalarında Savunmalar İle Kullanmama Def'i
I. MARKA HAKKININ TÜKENMESİ
II. HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI
III. DİĞER SAVUNMALAR

Dokuzuncu Bölüm
Marka ve Marka Başvurusu ile İlgili Hukuki İşlemler
I. GENEL OLARAK
II. MARKANIN DEVRİ
III. MARKANIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ
IV. MARKANIN HACZİ
V. MARKANIN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ (MARKANIN REHNİ)
VI. LİSANS VERİLMESİ

Onuncu Bölüm
Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI
II. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN DURDURULMASI VE ÖNLENMESİ (MEN) DAVASI
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN KALDIRILMASI (REF'İ) DAVASI
IV. TAZMİNAT DAVALARI
V. MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN İSPATI
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE YAPILABİLECEK DİĞER TALEPLER

Onbirinci Bölüm
Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı
I. KAVRAM VE HUKUKİ DÜZENLEMELER
II. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ KOŞULLARI
III. SESSİZ KALMA YOLUYLA "KISMİ" HAK KAYBI
IV. MUTLAK RED NEDENLERİNE DAYALI HALLERDE SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ SÖZ KONUSU OLMAMASI
V. KULLANMAMA NEDENİYLE İPTAL DAVALARINDA DA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ SÖZ KONUSU OLMAMASI
VI. TESCİLSİZ KULLANIMA SESSİZ KALINMA DURUMUNDA BU SÜRENİN, HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI BAKIMINDAN SESSİZ KALMA SÜRESİ İLE BİRLEŞTİRİLEMEMESİ
VII. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ RE'SEN DİKKATE ALINIP ALINAMAYACAĞI SORUNU
VIII. BİR MARKANIN KULLANIMINA MARKA SAHİBİ TARAFINDAN SESSİZ KALINMASININ, O MARKANIN HAKSIZ KULLANICISI TARAFINDAN TESCİLİNE HAK SAĞLAYIP SAĞLAMAYACAĞI
IX. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ HUKUKİ SONUÇLARI
X. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI OLMADAN DAVA AÇMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ

Onikinci Bölüm
Diğer Davalar
I. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI
II. MARKANIN TANINMIŞLIĞININ TESPİTİ DAVASI
III. TÜRKPATENT YİDK KARARLARININ İPTALİ DAVASI
IV. TÜRKPATENT TARAFINDAN VERİLEN ZIMNİ RET KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARI
V. MARKANIN DEVRİ DAVASI
VI. MARKA DEVİR SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE MARKA DEVRİNİN İPTALİ DAVASI
VII. MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİNİN FESİH VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ DAVASI
VIII. MARKA KULLANIM YETKİSİ VEREN SÖZLEŞMELERİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
IX. KAYIT İPTAL VE TESCİL DAVASI
X. GÜMRÜKTE HAKSIZ EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
XI. HAKSIZ ŞİKAYET VE EL KOYMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
XII. HAKSIZ DELİL TESPİTİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
XIII. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
XIV. TİCARET ÜNVANININ TERKİNİ DAVASI

Onüçüncü Bölüm
Marka Hakkının Sona Ermesi Halleri İle Markanın İptali ve Markanın Hükümsüzlüğü
I. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ

On Dördüncü Bölüm
Marka Hukukunda Arabuluculuk
I. GENEL OLARAK ARABULUCULUK
II. MARKA HUKUKU'NA İLİŞKİN DAVALAR BAKIMINDAN ARABULUCULUK

On Beşinci Bölüm
Marka Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi
I. GENEL OLARAK TENFİZ
II. TENFİZ KOŞULLARI
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
IV. YARGILAMA USULÜ, KARŞI TARAFA TEBLİĞ VE İTİRAZ
V. TENFİZ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ VE TEMYİZİ

KAYNAKÇA
TÜRK PATENT 2017 YILI MAL VE HİZMET SINIFLANDIRMA LİSTESİ
KAVRAMA GÖRE ARAMA CETVELİ
KİTAPTA İRDELENEN VE GÖNDERME YAPILAN AVRUPA BİRLİĞİ MAHKEMESİ (CJEU) ve AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ (GCEU) KARARLARINA İLİŞKİN ARAMA CETVELİ

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160337
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9786254323584
ISBN 9786254323584
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü Ivory/Şamua
Yazarlar Uğur Çolak