Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Türk İş Hukukunda İkale Türk İş Hukukunda İkale

Türk İş Hukukunda İkale

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
258
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750236303

Stok Durumu: Stokta var

52,00 TL

Detayları

İşçi ve işverenin iş sözleşmesini karşılıklı irade uyuşması ile sonlandırması olan ikalenin ele alındığı kitapta, öncelikle ikale kavramı ve ikalenin hukuki niteliği; benzer hukuki müesseseler ile benzerlikleri ve farkları üzerinde durulmuştur. Özellikle son yıllarda sulh olma kültürünün yaygınlaştırılmaya çalışıldığı İş Hukuku alanında, bu amaca hizmet etmekte olan arabuluculuk ve ikale müesseseleri bu anlamda ele alınmıştır. İş Hukuku mevzuatında yer almaması nedeniyle Borçlar Kanunu hükümlerinden faydalanılmakta olan ikalenin geçerliliğinin denetiminde başvurulan ölçütler, ehliyet ve şekil meseleleri gibi konular da çalışmanın ikinci bölümünde yer almaktadır. Özellikle ikalenin geçerliliğinin tespitinde başvurulan makul yarar kavramına nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda Yargıtay kararlarına sıklıkla yer verilerek, uygulamadan güncel örneklerle konu ele alınmıştır. Son bölümde ise ikalenin sonuçları üzerinde durulmuş, özellikle ikale ile ödenen tazminatların vergilendirilmesi meselesi hakkındaki yazarın görüşlerine çalışmada yer verilmiştir. 2018 ve 2019 yılında bu alanda mevzuatta yapılan değişiklikler ile bu değişikliklerin uygulamada yaratması muhtemel sorunlar da yazarın yorumları ile birlikte okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Çalışma genel olarak en güncel Yargıtay kararları derlenmek suretiyle, okuyucunun uygulamadaki son değişiklikleri dikkate alarak konuyu özümsemesine yardımcı olması amacıyla tamamlanmıştır.


Konu Başlıkları

  • İkale Kavramı ve İkalenin Hukuki Dayanağı
  • İkalenin Kurulması ve Geçerlilik Koşulları
  • Geçerli ve Geçersiz Şekilde Kurulan İkalenin Sonuçları

İçindekiler

Özet 7
Önsöz 9
Kısaltmalar Listesi 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
İKALE KAVRAMI VE İKALENİN HUKUKİ DAYANAĞI
1. İKALE KAVRAMI 21
2. İKALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 23
3. İKALENİN TARAFLARI VE TARAFLARIN MENFAATLERİ 26
3.1. İkale ve İşveren 26
3.2. İkale ve İşçi 27
4. İKALE VE BENZER HUKUKİ İŞLEMLERİN BİRLİKTE İNCELENMESİ 30
4.1. İkale ve Fesih 30
4.2. İkale ve İbra Sözleşmesi 32
4.3. İkale ve Sulh Sözleşmesi 34
4.4. İkale ve Tasfiye Sözleşmesi 36
4.5. İkale ve Arabuluculuk 37
İkinci Bölüm
İKALENİN KURULMASI VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI
1. İKALENİN KURULMASI 41
1.1. Genel Olarak 41
1.2. Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Beyanları 42
1.2.1. Açık İrade Beyanları ile İkale 43
1.2.2. Örtülü İrade Beyanları ile İkale 50
1.3. İkalenin Kuruluşunda Ehliyet ve Şekil 52
1.3.1. İkalede Ehliyet 52
1.3.2. İkalede Şekil 54
2. İKALENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI 56
2.1. Genel Olarak 56
2.2. İşverenin İşçiyi Aydınlatma Yükümlülüğü 57
2.3. Dar Yorum İlkesi 61
2.4. İrade Bozukluğu Bulunmaması Koşulu 63
2.4.1. Yanılma (Hata) 64
2.4.2. Aldatma 66
2.4.3. Korkutma 68
2.4.4. İrade Bozuklukları Nedeniyle İptal 75
2.5. Kanuna Karşı Hile ve Makul Yarar Koşulu 77
2.6. İşçinin Eğitim Seviyesi 85
2.7. İkale ve Gabin 87
2.8. İkale ve Muvazaa 90
3. ŞARTA BAĞLI İKALE 92
Üçüncü Bölüm
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ ŞEKİLDE KURULAN
İKALENİN SONUÇLARI
1. GEÇERLİ İKALENİN İŞÇİLİK HAKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI 97
1.1. İş Güvencesi Hükümlerine Etkisi 97
1.2. Feshe Bağlı Tazminatlara Etkisi 99
1.3. İkale ile Kararlaştırılan Tazminatlara Etkisi 102
1.4. Ücret Alacaklarına Etkisi 109
1.5. Yıllık İzin Ücreti Alacağına Etkisi 110
1.6. İşverenin Eşit Davranma İlkesine Etkisi 111
2. GEÇERLİ İKALENİN SONA ERME ZAMANI BAKIMINDAN SONUÇLARI 114
2.1. Kural Olarak Sözleşmenin Derhal Sona Ermesi 114
2.2. İş Sözleşmesinin Geçmişe Etkili Olarak Sona Ermesi 115
2.3. İş Sözleşmesinin Geleceğe Etkili Olarak Sona Erdirilmesi 117
3. GEÇERLİ İKALENİN, İŞ İLİŞKİSİ SONRASINDA DA DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLER BAKIMINDAN SONUÇLARI 121
3.1. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Yükümlülüğü 121
3.2. Sır Saklama Yükümlülüğü 123
3.3. Yeni İş Arama İzni Verme Yükümlülüğü 124
3.4. Çalışma Belgesi Düzenleme Yükümlülüğü 125
3.5. Geri Verme Yükümlülüğü 125
3.6. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 126
4. GEÇERLİ İKALENİN, FESİH NİTELİĞİNDE OLMAMASININ SONUÇLARI 129
4.1. İşçinin İşe İade Davası Açamaması 129
4.2. İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talep Edememesi 131
4.3. İşçinin İşsizlik Ödeneğinden Faydalanamaması 131
5. GEÇERLİ İKALENİN İŞYERİ DEVRİ KURALLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI 133
6. GEÇERLİ İKALENİN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KURALLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI 137
7. GEÇERSİZ İKALENİN DAVA EDİLMESİ VE DİĞER SONUÇLARI 140
7.1. Genel Olarak 140
7.2. İkalenin Geçersizliğinin Dava Edilmesi, Dava Açma Süresi ve Davada İspat Yükü 140
7.3. İkalenin Geçersizliğinin Sonuçları 143
Sonuç 147
Kaynakça 151
Kavramlar Dizini 157

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153489
Yayın Tarihi 2020 Mart
Eklenme Tarihi 16 Mart 2020
Barkod 9789750236303
ISBN 9789750236303
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Berna Duman