Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
940
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786051461953

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, uyuşturucudan hakim karşısına çıkıp -denetimli serbestlik- kapsamına alınan dosya sayısı 5 yılda 15 binden 130 bine yükselmiştir. Bu rakam, bağımlılıktan kurtarılmaları için mahkeme kararıyla denetimli serbestlik şubelerine gönderilen müptela sayılarına da yansımaktadır. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde sayıları 17 olan AMATEM’lere sevk edilen bağımlı sayısı 4 binden 77 bine çıkmıştır. Bu bağımlılık oranındaki artış uyuşturucu suçlarının da artış temayülünde olduğunu göstermektedir.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları isimli bu çalışmamızın 2. baskısında, uyuşturucu suçları ile ilgili Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2012 ve 2013 yılı kararları gözden geçirilmiş ve kavramlara göre ilgili bölümlere karar içerikleri işlenmiştir.
Bu çalışmanın içindekiler sayfasının yeterli ayrıntıları içermesine özen gösterilmeye çalışılmıştır. Merak edilen hususlar içindekiler sayfasından konu başlıklarına göre araştırılabilir. Konu ile ilgili uygulama alanı bulunan kavramlara ilişkin emsal kararlar sınıflandırılarak sunulmaya çalışılmıştır.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları yargılama aşamaları ve kavramları ile birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, sırasıyla, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, genel hükümler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında yargılama özneleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında deliller ve delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin ilkeler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında yaptırım hukuku, yargılama sonucunda hüküm kurulması ve gerekçelendirilmesi konuları incelenmiş olup, konular ve kavramlar çok sayıda emsal Yargıtay kararları ile örneklendirilmiştir." (Sunuştan)İçindekiler

 • I. -TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI-1
 • 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇU-2
 • 1. 1. -YASAL DÜZENLEME VE GENEL AÇIKLAMALAR-2
 • 1. 2. -KORUNAN HUKUKSAL YARAR-5
 • 1. 3. -SUÇUN HUKUKİ KONUSU-5
 • 1. 4. -SUÇUN FAİLİ-6
 • 1. 5. -SUÇUN MADDİ UNSURU-7
 • 1. 5. 1. -İMAL-8
 • 1. 5. 1. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İMALİ KAVRAMI VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-10
 • 1. 5. 2. -İTHAL-13
 • 1. 5. 2. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İTHALİ KAVRAMI VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-15
 • 1. 5. 3. -İHRAÇ-20
 • 1. 5. 3. 1. -TÜRKİYE AÇISINDAN İHRAÇ OLAN, DİĞER ÜLKE AÇISINDAN İTHAL OLAN SUÇLARDA MAHSUP UYGULAMASI-20
 • 1. 5. 3. 1. 1. -TCK’NIN 188/2 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-22
 • 1. 5. 3. 1. 2. -UYUŞTURCU VE UYARICI MADDE İHRACI KAVRAMI VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-24
 • 1. 6. -MANEVİ UNSUR-34
 • 1. 7. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-35
 • 1. 8. -TÜRK CEZA KANUNUNUN 188/1 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-35
 • 2. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI OLARAK ÜLKE İÇİNDE SATMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, BAŞKALARINA VERMEK, SEVK ETMEK, NAKLETMEK, DEPOLAMAK, SATIN ALMAK, KABUL ETME, BULUNDURMAK-38
 • 2. 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-38
 • 2. 2. -KORUNAN HUKUKSAL YARAR-39
 • 2. 3. -SUÇUN HUKUKİ KONUSU-40
 • 2. 4. -SUÇUN FAİLİ-40
 • 2. 5. -SUÇUN MADDİ UNSURU-41
 • 2. 5. 1. -SATMAK-41
 • 2. 5. 2. -SATIŞA ARZ ETMEK-42
 • 2. 5. 3. -BAŞKALARINA VERME-43
 • 2. 5. 4. -SEVK ETME-43
 • 2. 5. 5. -NAKLETMEK-44
 • 2. 5. 6. -DEPOLAMA-45
 • 2. 5. 7. -SATIN ALMAK-46
 • 2. 5. 8. -KABUL EDEN-46
 • 2. 5. 9. -BULUNDURMAK-46
 • 2. 6. -MANEVİ UNSUR-47
 • 2. 7. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-48
 • 2. 8. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ YAPTIRIMI GEREKTİREN HALLER-48
 • 2. 8. 1. -5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN HALLER-48
 • 2. 8. 1. 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN TÜRÜNE BAĞLI HALLER-48
 • 2. 9. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN TÜRÜNE BAĞLI NİTELİKLİ HALLER İLE İLGİLİ (TCK. 188/4 MD. ) YARGITAY KARARLARI-50
 • 2. 8. 1. 2. -SUÇUN BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ-58
 • 2. 8. 1. 2. 1. -SUÇUN BİR ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ HALİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-61
 • 2. 8. 1. 3. -SUÇLARIN BAZI MESLEKİ FAALİYET GÖSTERENLER TARAFINDAN İŞLENMESİ HALİ-76
 • 2. 8. 2. -765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA VAR OLUP TA, 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENMEYEN NİTELİKLİ HALLER-77
 • 2. 9. -TCK 188/3 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-78
 • 3. -ÜRETİMİ İZNE, SATIŞI REÇETEYE BAĞLI UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ DOĞURAN HER TÜRLÜ MADDELERİN İMAL, İTHAL, İHRAÇ VE TİCARETİ-94
 • 4. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN VE İTHAL VEYA İMALİ İZNE BAĞLI MADDEYİ İTHAL, İMAL, SATIŞ, NAKİL, DEPOLAMA VE İHRAÇ ETME SUÇLARI-95
 • 5. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU-96
 • 5. 1. -GENEL AÇIKLAMA-96
 • 5. 2. -KORUNAN HUKUKSAL YARAR-98
 • 5. 3. -MADDİ UNSUR-98
 • 5. 4. -MANEVİ UNSUR-99
 • 5. 5. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-100
 • 5. 6. -AĞIRLAŞTIRILMIŞ YAPTIRIMI GEREKTİREN HAL-100
 • 6. -KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU-100
 • 6. 1. -GENEL AÇIKLAMA-100
 • 6. 2. -KORUNAN HUKUKSAL YARAR-102
 • 6. 3. -FAİL-103
 • 6. 4. -MADDİ UNSUR-103
 • 6. 5. -MANEVİ UNSUR-104
 • 6. 6. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-105
 • 6. 7. -KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-106
 • 7. -TÜRK HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE İLGİLİ DİĞER YASAL DÜZENLEMELER-118
 • 7. 1. -2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN-119
 • 7. 1. 1. -KANUNUN AMAÇ VE KAPSAMI-119
 • 7. 1. 2. -ESRAR YAPMAK İÇİN KENEVİR EKİLMESİ SUÇU-119
 • 7. 1. 3. -KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KURALLARA AYKIRI UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI YAPMA-120
 • 7. 1. 4. -KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DEFTERLERİ TUTMAYAN VEYA VESİKA ALMAYAN VEYA BUNLARI SAKLAMAYANLARIN SORUMLULUĞU-121
 • 7. 1. 5. -2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-121
 • 7. 1. 6. -HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ İLE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRMELERE DAİR YARGITAY KARARLARI-133
 • 7. 2. -3298 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN-153
 • 7. 2. 1. -İZİNSİZ VEYA İZNE AYKIRI HAŞHAŞ EKİMİ YAPIMI-154
 • 7. 2. 2. -İZİNSİZ HAM AFYON ÜRETMEK-155
 • 7. 2. 3. -ÜRETTİKLERİ HAM AFYON VEYA KAPSÜLÜN TAMAMINI TESLİM ETMEYE VEYA İZİN BELGESİNDEKİ MİKTARDAN AZ TESLİM EDENLER-155
 • 7. 2. 4. -KONTROL GÖREVİNİ YAPMAYAN GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU-156
 • 7. 3. -TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KANUNU-156
 • 7. 4. -AİLENİN KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN-156
 • 7. 5. -KARAYOLU TRAFİK KANUNU-157
 • 7. 6. -TÜRK MEDENİ KANUNU-158
 • 7. 7. -POLİS VAZİFE SALAHİYET KANUNU-160
 • 7. 8. -POSTA KANUNU-160
 • II. -GENEL HÜKÜMLER AÇISINDAN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI-161
 • 8. -KAST-161
 • 8. 1. -KASTIN UNSURLARI-162
 • 8. 1. 1. -SUÇUN KANUNÎ TANIMINDAKİ UNSURLARIN BİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-162
 • 8. 1. 2. -SUÇUN KANUNÎ TANIMINDAKİ UNSURLARIN İSTENEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ-163
 • 8. 2. -KAST KAVRAMI VE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN NİTELİKVE MİKTARINA GÖRE FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ VE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ-164
 • 8. 3. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN PAKET HALİNDE ELE GEÇİRİLMESİ DURUMUNDA FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ VE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-165
 • 8. 3. 1. -PAKET HALİNDE ELE GEÇEN UYUŞTURUCU MADDENİN KULLANMA AMAÇLI BULUNDURULMASI HALİ-165
 • 8. 3. 2. -PAKET HALİNDE ELE GEÇEN UYUŞTURUCU VE MADDENİN TİCARET AMAÇLI BULUNDURULMASI HALİ-170
 • 8. 4. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN FİŞEKLENMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLMESİ DURUMUNDA FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ VE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-183
 • 8. 5. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN KİLO CİNSİNDEN ELE GEÇİRİLMESİ DURUMUNDA FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ VE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-186
 • 8. 5. 1. -3 KİLO ÜZERİNDE ELE GEÇMESİ HALİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRME-186
 • 8. 5. 2. -YARGITAYIN UYUŞTURUCUNUN KİLO İLE ELE GEÇMESİ HALİNDE YAPILACAK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ DİĞER KARARLARI-187
 • 8. 6. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN GRAM CİNSİNDEN ELE GEÇİRİLMESİ DURUMUNDA FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ VE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARAR-192
 • 8. 6. 1. -YARGITAYIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU OLARAK KABUL ETTİĞİ DURUMLAR-192
 • 8. 6. 2. -YARGITAYIN TİCARET İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU OLARAK KABUL ETTİĞİ DURUMLAR-199
 • 8. 6. 3. -YARGITAYIN UYUŞTURUCU MADDENİN GRAM CİNSİNDEN ELE GEÇMESİ HALİNDE YAPILACAK DEĞERLENDİRİLMEYE İLİŞKİN DİĞER KARARLARI-217
 • 8. 7. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN ELE GEÇİRİLDİĞİ MİKTARA GÖRE DEĞERLENDİRİLME ESASLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-239
 • 9. -TEŞEBBÜS-240
 • 9. 1. -TEŞEBBÜSÜN HUKUKÎ NİTELİĞİ-240
 • 9. 1. 1. -TEŞEBBÜS KAVRAMI-240
 • 9. 2. -TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI-242
 • 9. 2. 1. -SUÇ İŞLEME KASTI (MANEVİ UNSUR)-242
 • 9. 2. 2. -ELVERİŞLİ HAREKET (MADDİ UNSUR)-242
 • 9. 2. 2. 1. -İCRA HAREKETLERİNE BAŞLAMA-243
 • 9. 2. 2. 2. -SUÇUN TAMAMLANMASINA FAİLİN ELİNDE OLMAYAN ENGEL SEBEPLERİN NEDEN OLMASI: -244
 • 9. 3. -İŞLENEMEZ SUÇ VE TEŞEBBÜS-245
 • 9. 4. -TEŞEBBÜSTE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME: -246
 • 9. 5. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA TEŞEBBÜS-246
 • 9. 6. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA TEŞEBBÜS İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-247
 • 10. -İÇTİMA-258
 • 10. 1. -BİLEŞİK SUÇ-258
 • 10. 1. 1. -BİR SUÇUN DİĞER SUÇUN UNSURUNU OLUŞTURMASI-258
 • 10. 1. 2-BİR SUÇUN DİĞER SUÇUN AĞIRLAŞTIRICI NEDENİ OLMASI-259
 • 10. 2. -ZİNCİRLEME SUÇ (M. 43)-259
 • 10. 2. 1. -ZİNCİRLEME SUÇUN UNSURLARI-259
 • 10. 2. 1. 1. -AYNI SUÇUN BİRDEN FAZLA İŞLENMESİ-259
 • 10. 2. 1. 2. -AYNI SUÇUN DEĞİŞİK ZAMANLARDA İŞLENMESİ-260
 • 10. 2. 1. 3. -AYNI SUÇ İŞLEME KARARI İLE HAREKET EDİLMESİ-260
 • 10. 2. 1. 4. -MAĞDURUN TEK OLMASI-260
 • 10. 2. 2. -ZİNCİRLEME SUÇUN UYGULANAMAYACAĞI SUÇLAR-261
 • 10. 2. 3. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-261
 • 10. 3. -FİKRİ İÇTİMA-275
 • 10. 3. 1. -FİKRİ İÇTİMAININ UNSURLARI-277
 • 10. 3. 1. 1. -BİR EYLEM OLMALI-277
 • 10. 3. 1. 2. -BİRDEN FAZLA FARKLI SUÇ OLUŞMALI-278
 • 10. 3. 2. -FİKRİ İÇTİMAININ SONUÇLARI-279
 • 10. 3. 3. -FİKRİ İÇTİMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-281
 • 10. 4. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI AÇISINDAN İÇTİMA HÜKÜMLERİ-285
 • 11. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA İŞTİRAK-286
 • 11. 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-286
 • 11. 2. -İŞTİRAKİN ŞARTLARI-288
 • 11. 3. -MÜŞTEREK FAİLLİK-289
 • 11. 4. -DOLAYLI FAİLLİK-290
 • 11. 5. -AZMETTİRME-291
 • 11. 6. -YARDIM ETME-292
 • 11. 7. -BAĞLILIK KURALI-293
 • 11. 8. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA İŞTİRAK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-294
 • 11. 9. -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-300
 • 12. -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ-301
 • 12. 1. -GENEL AÇIKLAMALAR-302
 • 12. 2. -TÜRK CEZA HUKUKUNDA ÇOCUĞUN CEZA SORUMLULUĞU-304
 • 12. 3. -12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU-305
 • 12. 3. 1. -ON İKİ YASINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARIN YARGILANMALARININ ÖZELLİKLERİ-306
 • 12. 4. -12 YAŞINI BİTİRMİŞ 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU-308
 • 12. 5. -ON BEŞ YASINI BİTİRMİŞ ON SEKİZ YASINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR-310
 • 12. 6. -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YARGILANMALARININ ÖZELLİKLERİ-312
 • 12. 6. 1. -SORUŞTURMA-312
 • 12. 6. 2. -ÇOCUKLARIN BÜYÜKLERLE BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ-316
 • 12. 6. 3. -TUTUKLAMA-316
 • 12. 6. 4. -YAŞ DÜZELTME-317
 • 12. 6. 5. -DURUŞMA-317
 • 12. 6. 6. -MÜDAFİ TAYİNİ-317
 • 12. 6. 7. -UZLAŞMA-318
 • 12. 6. 8. -CEZALARIN BELİRLENMESİ-318
 • 12. 6. 9. -ADLİ KONTROL-319
 • 12. 7. -ÇOCUK YARGILAMASINDA ERTELEME-320
 • 12. 7. 1. -ERTELEME İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-320
 • 12. 7. 2. -KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ-321
 • 12. 8. -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI-323
 • 12. 9. -HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ-324
 • 12. 10. -ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ-325
 • 12. 10. 1. -GÜVENLİK TEDBİRLERİ-327
 • 12. 10. 2. -TEDBİR KARARININ VERİLMESİ-328
 • 12. 10. 3. -DENETİM ALTINA ALMA-328
 • 12. 11. -YARGILAMA AŞAMASINDA GEÇERLİ OLAN İLKELER-329
 • 12. 11. 1. -BASİTLİK İLKESİ-330
 • 12. 11. 2. -SADELİK İLKESİ-330
 • 12. 11. 3. -GİZLİLİK İLKESİ-330
 • 12. 12. -TEDBİRE İLİŞKİN SON KARARIN DERHAL YERİNE GETİRİLMESİ-331
 • 12. 13. -HER ZAMAN TEDBİR KARARINDAN DÖNÜLEBİLME İMKANI-331
 • 12. 14. -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-332
 • 12. 16. -ÇOCUK YARGILAMASININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-337
 • 13. -AKIL HASTALIĞI-347
 • 13. 1. -TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN AKIL HASTALIĞI DÜZEYLERİ-349
 • 13. 1. 1. TAM AKIL HASTALIĞI-349
 • 13. 1. 1. 1. -TAM AKIL HASTALIĞININ UNSURLARI-349
 • 13. 1. 1. 1. 1. -KİŞİDE BİR AKIL HASTALIĞININ BULUNMASI-349
 • 13. 1. 1. 1. 2. -AKIL HASTALIĞININ -FAİLİN ALGILAMASINI KALDIRACAK VEYA DAVRANIŞLARINIYÖNLENDİRME YETENEĞİNİ TAMAMEN KAYBETTİRECEK DERECEDE OLMASI-350
 • 13. 1. 1. 1. 3. -AKIL HASTALIĞININ FİİLİN İŞLENDİĞİ ZAMAN BULUNMASI-351
 • 13. 1. 1. 2. -TAM AKIL HASTALARINA İLİŞKİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ-352
 • 13. 1. 2. -KISMİ AKIL HASTALIĞI-355
 • 13. 1. 2. 1. -KISMİ AKIL HASTALIĞINDA CEZANIN İNDİRİLMESİ-356
 • 13. 1. 2. 2. -KISMİ AKIL HASTALIĞINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI-357
 • 13. 2. -TÜRK CEZA KANUNUNUN 32 MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-358
 • 13. 3. -AKIL HASTALIĞI KAVRAMINA YER VEREN YARGITAY KARARLARI-359
 • 14. -SAĞIR VE DİLSİZLİK-362
 • 14. 1. -ONBEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ SAĞIR-DİLSİZLER-363
 • 14. 2. -ONBES YAŞINI DOLDURMUŞ ANCAK ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMAMIŞ SAĞIR-DİLSİZLER-363
 • 14. 3. -ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMUŞ ANCAK YİRMİ BİR YAŞINI DOLDURMAMIŞ SAĞIR-DİLSİZLER-364
 • 14. 4. -YİRMİ BİR YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN SAĞIR DİLSİZLER-365
 • 15. -GEÇİCİ NEDENLER-366
 • 15. 1. -GEÇİCİ NEDENLER VE SEBEBİNDE SERBEST OLAN HAREKETLER-369
 • 16. -ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA-369
 • 17. -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA-370
 • 17. 1. -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMANIN AMACI-371
 • 17. 2. -GÜVENLİK TEDBİRİ OLARAK HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMA ŞARTLARI-372
 • 17. 3. -HAK YOKSUNLUKLARININ SÜRESİ-376
 • 17. 3. 1. -HAK VE YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARDA HAK YOKSUNLUĞUNUN SÜRESİ-377
 • 17. 3. 2. -KOŞULLU SALIVERİLME DURUMUNDA VELAYET, VESAYET VE KAYYIMLIK HAKLARINDAN YOKSUNLUĞUN SÜRESİ-378
 • 17. 3. 3. -BELLİ BİR MESLEK VEYA SANATIN YA DA TRAFİK DÜZENİNİN GEREKTİRDİĞİ DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK DOLAYISIYLA İŞLENEN TAKSİRLİ SUÇLARDA HAK YOKSUNLUĞUNUN SÜRESİ-379
 • 17. 4. -TCK İLE DÜZENLENEN HAK YOKSUNLUKLARI-379
 • 17. 4. 1. -KAMU HİZMETİ HAKKINDAN YOKSUNLUK-379
 • 17. 4. 2. -SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARDAN YOKSUNLUK-380
 • 17. 4. 3. -VELAYET HAKKINDAN VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMA HAKKINDAN YOKSUNLUK-380
 • 17. 4. 4. -VAKIF, DERNEK, SENDİKA, ŞİRKET, KOOPERATİF VE SİYASÎ PARTİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN YÖNETİCİSİ VEYA DENETÇİSİ OLMA HAKKINDAN YOKSUNLUK-381
 • 17. 4. 5. -BİR KAMU KURUMUNUN VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞUNUN İZNİNE TÂBİ BİR MESLEK VEYA SANATI, KENDİ SORUMLULUĞU ALTINDA SERBEST MESLEK ERBABI VEYA TACİR OLARAK İCRA ETME HAKKINDAN YOKSUNLUK-381
 • 17. 4. 6. -BELLİ BİR MESLEK VEYA SANATIN İCRASINDAN YOKSUNLUK-381
 • 17. 4. 7. -SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI-382
 • 17. 5. -HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMAYACAĞI HALLER-383
 • 17. 6. -HAK YOKSUNLUKLARININ UYGULANMASININ HÂKİMİN TAKDİRİNE BIRAKILDIĞI HALLER-383
 • 17. 7. -ÖZEL AF-GENEL AF İLE HAK YOKSUNLUKLARININ İLİŞKİSİ-384
 • 17. 8. -CEZA ZAMANAŞIMI DURUMUNDA HAK YOKSUNLUKLARI-384
 • 17. 9. -TCK’NIN 53. MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-385
 • 18. -MÜSADERE-387
 • 18. 1. -TÜRK CEZA KANUNU VE ÖZEL YASALARDAKİ MÜSADERE HÜKÜMLERİ-388
 • 18. 2. -EŞYA MÜSADERESİ-389
 • 18. 2. 1. -EŞYA MÜSADERESİ ŞARTLARI-389
 • 18. 2. 2. -MÜSADERE İÇİN CEZA MAHKÛMİYETİNE GEREK DUYULMAMASI-393
 • 18. 3. -MÜSADEREDE ORANTILILIK İLKESİ-396
 • 18. 4. -SUÇ TEŞKİL EDEN EŞYANIN MÜSADERESİ-397
 • 18. 5. -KAZANÇ MÜSADERESİ-397
 • 18. 5. 1. -KAZANÇ MÜSADERESİNİN KOŞULLARI-398
 • 18. 5. 2. -KAİM DEĞERİN MÜSADERESİ-400
 • 18. 6. -DAVAYI VE CEZAYI DÜŞÜREN HALLERİN MÜSADEREYE ETKİSİ-400
 • 18. 6. 1. -SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜNÜN MÜSADEREYE ETKİSİ-401
 • 18. 6. 2. -ÖN ÖDEME VE MÜSADEREYE ETKİSİ-401
 • 18. 6. 3. -GENEL VE ÖZEL AF HALLERİNİN MÜSADEREYE ETKİSİ-401
 • 18. 6. 4. -DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI HALİNİN MÜSADEREYE ETKİSİ-403
 • 18. 6. 5. -ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME VE MÜSDEREYE ETKİSİ-403
 • 18. 6. 6. -UZLAŞMA VE MÜSADEREYE ETKİSİ-404
 • 18. 7. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE SUÇA TAHSİS EDİLMİŞ NAKİL ARACININ MÜSADERESİ-404
 • 18. 7. 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN MÜSADERESİ-404
 • 18. 7. 2. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇUNUN İŞLENMESİNE TAHSİS EDİLEN NAKİL ARACI-404
 • 18. 7. 2. 1. -NAKİL ARACININ FAİLE AİT OLMASI-404
 • 18. 7. 2. 2. -NAKİL ARACIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLMASI-405
 • 18. 7. 3. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA KAZANÇ MÜSADERESİ-405
 • 18. 8. -MÜSADERE EDİLEN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN İMHASI-405
 • 18. 9. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA MÜSADERE UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-407
 • 19. -TEKERRÜR-417
 • 19. 1. -TEKERRÜRÜN ŞARTLARI-419
 • 19. 2. -TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI HALLER-425
 • 19. 3. -TEKERRÜRÜN SONUÇLARI-427
 • 19. 4. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA TEKERRÜR UYGULAMASI-430
 • 19. 5. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA TEKERRÜR UYGULAMASINA İLİŞKİN EMSAL YARGITAY KARARLARI-431
 • III. -ETKİN PİŞMANLIK-449
 • 20. -TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇLARI AÇISINDAN ETKİN PİŞMANLIK-449
 • 20. 1. -ETKİN PİŞMANLIK-449
 • 20. 1. 1. -CEZASIZLIK NEDENİ OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-449
 • 20. 1. 2. -CEZA İNDİRİM NEDENİ OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-451
 • 20. 2. -KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU SUÇLARI AÇISINDAN ETKİN PİŞMANLIK-453
 • 20. 3. -ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASINA İLİŞKİN EMSAL YARGITAY KARARLARI-454
 • 20. 3. 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINA İŞTİRAK ETMİŞ OLAN KİŞİ VE ETKİN PİŞMANLIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-454
 • 20. 3. 2. -KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURAN KİŞİ VE ETKİN PİŞMANLIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-455
 • 20. 3. 3. -BU SUÇLAR HABER ALINDIKTAN SONRA GÖNÜLLÜ OLARAK, SUÇUN MEYDANA ÇIKMASINA VE FAİL VEYA DİĞER SUÇ ORTAKLARININ YAKALANMASINA HİZMET VE YARDIM EDEN KİŞİ VE ETKİN PİŞMANLIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-457
 • IV. -YARGILAMA ÖZNELERİ AÇISINDAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI-493
 • 21. -YARGILAMA MAKAMI-493
 • 21. 1. -YETKİ VE GÖREV-493
 • 21. 2. -YURT DIŞINDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN TÜRKİYE’DEN İHRAÇ EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE TÜRK YARGISININ YETKİSİ-494
 • 22. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI İLE İLGİLİ YARGILAMALARDA SAVCILIK MAKAMININ KARAR İŞLEMLERİ-495
 • 22. 1. -DURUŞMALARA KATILMAK-495
 • 22. 2. -DELİLLERİ SUNMAK-496
 • 22. 3. -MÜTALAADA BULUNMAK-497
 • 22. 4. -KANUN YOLU YARGILAMASINDAKİ KARAR İŞLEMLERİ-498
 • 22. 5. -CUMHURİYET SAVCISININ UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA İDDİANAME YAZMASI VE BU BELGENİN YARGILAMA AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-498
 • 24. 7. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA YAPILAN YARGILAMA SIRASINDA CUMHURİYET SAVCISININ MÜTALAA İŞLEMİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-509
 • 23. -SAVUNMA-510
 • 23. 1. -MÜDAFİNİN YÜKÜMLÜLÜKLER-510
 • 23. 1. 1. -MÜDAFİİNİN KABUL ETTİĞİ MÜDAFAA GÖREVİNİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-510
 • 23. 1. 2-MÜDAFİİNİN KABUL ETTİĞİ MÜDAFAA GÖREVİNİ DÜRÜSTLÜKLE YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-511
 • 23. 1. 3. -MÜDAFİİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-512
 • 23. 1. 4. -HUKUKİ YARDIMDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-512
 • 23. 1. 5. -KANUN YOLU DAVASI AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-512
 • 23. 1. 6-DURUŞMADA HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-513
 • 23. 2. -MÜDAFİNİN YETKİLERİ-513
 • 23. 2. 1. -DOSYA İÇERİĞİNİ, DELİLLERİ İNCELEME VE DOSYA İÇERİĞE İLİŞKİN BELGELERİN ÖRNEĞİNİ ALMA YETKİSİ-513
 • 23. 2. 2. -MÜDAFİİNİN MADDİ DELİLLERİN İÇERİĞİNE ETKİ ETMESİ VE DELİLLERİ MUHAFAZA ETME YETKİSİ-514
 • 23. 2. 3. -MÜDAFİİNİN BİRDEN FAZLA KİŞİYİ MÜDAFAA YETKİSİ-514
 • 23. 2. 4. -MÜDAFİİNİN ŞÜPHELİ, SANIK, TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ İLE GÖRÜŞME YETKİSİ-515
 • 23. 2. 5. -TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ İLE YAZIŞMA YETKİSİ-516
 • 23. 2. 6. -MÜDAFİİNİN DOĞRUDAN SORU SORMA YETKİSİ-517
 • 23. 2. 7. -MÜDAFİİNİN HAZIR BULUNMA YETKİSİ VE SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI TALEBİ-517
 • 23. 2. 8. -MÜDAFİİNİN, MAĞDURUN ŞİKAYET VE ŞİKAYETİ GERİ ALMA HAKKINA ETKİSİ-518
 • 23. 2. 9. -BİLİRKİŞİNİN TAYİNİ VE REDDİ TALEBİNDE BULUNMA, KARŞILIKLI SORU SORMADA TANIKLARA VE BİLİRKİŞİLERE SUAL SORMA YETKİSİ-518
 • 23. 3. -MÜDAFİYE VE SANIĞA YAPILAN TEBLİGAT-519
 • 23. 4. -MÜDAFİİ İLE MÜDAFAANIN ZORUNLULUĞU-520
 • 23. 5. -CEZA YARGILAMASINDA VEKİLLİK-521
 • 23. 6. -MÜDAFİ ATAMA YÖNTEMLERİ-521
 • 23. 6. 1. -ATANMIŞ MÜDAFİİ-522
 • 23. 6. 2. -SEÇİLMİŞ MÜDAFİİ-522
 • 23. 7. -ZORUNLU MÜDAFİLİK-522
 • 23. 7. 1. -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, SAĞIR VE DİLSİZLERİN DURUMU İLE MALULLÜK DURUMUNDA-522
 • 23. 7. 2. -CEZA ALT SINIRININ 5 YIL’DAN DAHA FAZLA OLDUĞU DURUMLARDA-522
 • 23. 7. 3. -TUTUKLAMAYA SEVK DURUMUNDA-523
 • 23. 7. 4. -GÖZLEM ALTINA ALINMA İŞLEMİ ESNASINDA-523
 • 23. 7. 5. -KAÇAK SANIKLAR HAKKINDA YARGILAMA YAPILMASI DURUMUNDA-523
 • 23. 8. -İRADİ MÜDAFİLİK-523
 • 23. 9. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA MÜDAFİİ KAVRAMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-524
 • 23. 10. -CEZANIN ÜST SINIRI NEDENİYLE ZORUNLU MÜDAFİİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-530
 • 24. -SANIK-531
 • 24. 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI-531
 • 24. 1. 1. -YASAL, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMEDE YARGILANMA HAKKI-531
 • 24. 1. 2. - ALENİ YARGILANMA HAKKI-536
 • 24. 1. 3. -DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKI-537
 • 24. 1. 4. -MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI-538
 • 24. 1. 5. -MASUMİYET KARİNESİNDEN YARARLANMA HAKKI-540
 • 24. 1. 6. -SUSMA VE KENDİNİ SUÇLAMAMA HAKKI-542
 • 24. 1. 7. -SUÇ İSNADINI EN KISA SÜREDE ve ANLADIĞI DİLDE ÖĞRENME HAKKI-543
 • 24. 1. 8. -SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN YETERLİ ZAMAN VE KOLAYLIKLARA SAHİP OLMA HAKKI-545
 • 24. 1. 9. -KENDİ KENDİNİ SAVUNMA VE AVUKAT YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKI-547
 • 24. 1. 10. -TERCÜMANDAN ÜCRETSİZ YARARLANMA HAKKI-549
 • 24. 1. 11. -İDDİA TANIKLARINI SORGUYA ÇEKMEK VEYA ÇEKTİRMEK HAKKI İLE TANIKLARIN DİNLENMESİNDE HAK EŞİTLİĞİ-551
 • 24. 2. -YAKALAMA VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİNDE ŞÜPHELİLERİN VE SANIKLARIN SAHİP OLDUKLARI HAKLAR-554
 • 24. 2. 1. -MAKUL SÜREDE ALIKONMA VE YARGILANMA HAKKI-554
 • 24. 2. 1. 1. -MAKUL SÜREDE GÖZALTINDA KALMA HAKKI-555
 • 24. 2. 1. 2. -MAKUL SÜREDE TUTUKLU KALMA HAKKI-557
 • 24. 2. 2. -YASAK SORGU YÖNTEMLERİNDEN KORUNMA HAKKI-560
 • 24. 2. 2. 1. -İŞKENCE YASAĞI-561
 • 24. 2. 2. 2. -İNSANLIK DIŞI YA DA ONUR KIRICI MUAMELEDE VE CEZA YASAĞI-563
 • 24. 2. 2. 3. -DEVLETİN İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VE ONUR KIRICI MUAMELE İLE CEZA İDDİALARI KARŞISINDA ETKİLİ SORUŞTURMA YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-566
 • 24. 3. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TERCÜMAN KULLANILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-574
 • 25. -DAVAYA KATILMA-575
 • 26. -TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN YARGITAY DAİRESİ-575
 • V. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARDA DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ-577
 • 27. -DELİL-577
 • 27. 1. -DELİLİN ÖZELLİKLERİ-577
 • 27. 2. -DELİLLER HUKUKA AYKIRI OLMAMALIDIR-579
 • 27. 3. -DELİLLER OLAYI TEMSİL EDİCİ OLMALIDIR-579
 • 27. 4. -DELİLLER GERÇEKÇİ VE AKILCI OLMALIDIR-580
 • 27. 5. -DELİLLER YARGILAMA ÖZNELERİ VE TARAFLARI ARASINDA TARTIŞILABİLİR OLMALIDIR-580
 • 27. 6. -DELİL ÇEŞİTLERİ-581
 • 27. 7. -DELİLİN HUKUKÎ DURUMU-583
 • 27. 7. 1. -MADDÎ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI-583
 • 27. 7. 2. -DELİLLERİN SERBEST DEĞERLENDİRİLMESİ-584
 • 27. 7. 3. -DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI-585
 • 28. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARDA DELİLLER-586
 • 28. 1. -İFADE VE BİLGİ ALMA-587
 • 28. 1. 1. -İFADE ALMA-587
 • 28. 1. 2. -BİLGİ ALMA-589
 • 28. 2. -ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLER-591
 • 28. 2. 1. -ARAMA-591
 • 28. 2. 1. 1. -ARAMA İŞLEMİNİN ÖZEL ŞEKİLLERİ-593
 • 28. 2. 1. 2. -ARAMA TUTANAĞI-594
 • 28. 2. 2. -EL KOYMA-595
 • 28. 2. 2. 1. -EL KOYMANIN ÖZEL ŞEKİLLERİ-596
 • 28. 2. 2. 2. -EL KOYMA TUTANAĞI-597
 • 28. 2. 3. -ARAMA VE EL KOYMA VE BU İŞLEMLERİN SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERİN DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-598
 • 28. 2. 4. -BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA-599
 • 28. 2. 4. 1. -BEDEN MUAYENESİ-601
 • 28. 2. 4. 2. -VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA-602
 • 28. 2. 5. -FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ-603
 • 28. 2. 5. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA PARMAK İZİ ALINMASI VE BU YOLLA ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-604
 • 28. 2. 6. -MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME-611
 • 28. 2. 7. -ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE OTOPSİ-611
 • 28. 2. 8. -YER GÖSTERME, YÜZLEŞTİRME VE TEŞHİS-612
 • 28. 2. 8. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA YÜZLEŞTİRME UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-613
 • 28. 2. 8. 2. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TEŞHİS UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-615
 • 28. 2. 9. -İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI-618
 • 28. 2. 9. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-619
 • 28. 2. 9. 2. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN İÇERİĞİNİN DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-626
 • 28. 2. 10. -TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME-641
 • 28. 2. 11. -GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ-642
 • 28. 2. 11. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ VE BU YOLLA ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-644
 • 28. 2. 12. -TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER-645
 • 28. 2. 13. -KEŞİF-645
 • 28. 2. 13. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA KEŞİF YOLU İLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-646
 • 28. 2. 14. -BİLİRKİŞİ-648
 • 28. 2. 14. 1. -BİLİRKİŞİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-652
 • 28. 2. 14. 2. -ADLİ TIP UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-661
 • 28. 2. 15. -SORGU-681
 • 28. 2. 15. 1. -SORGU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-683
 • 28. 2. 16. -TANIK-689
 • 28. 2. 16. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TANIK DELİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-691
 • 28. 2. 17. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN DELİL OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ-706
 • 28. 2. 17. 1. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN ÇEŞİTLERİ VE ETKİLERİ UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI-707
 • 28. 2. 17. 1. 1. -MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ YAVAŞLATANLAR (DEPRESANTLAR) TABİİ UYUŞTURUCU VEYA UYARICILAR-709
 • 28. 2. 17. 1. 2. -MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ UYARANLAR (STİMÜLANLAR) TABİİ UYARANLAR-713
 • 28. 2. 17. 1. 3. -HALİSİNOJENLER (HAYAL GÖSTERENLER)-721
 • 28. 2. 17. 2. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN DELİL OLARAK ELE GEÇİRİLEMEMESİ HALİNDE DELİLLERİN NASIL DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-727
 • 29. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA BAĞLANTILI DAVA DOSYALARININ BELİRLENMESİ VE İNCELENMESİ-729
 • 29. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA BAĞLANTILI DAVA DOSYALARININ BELİRLENMESİ VE İNCELENMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-729
 • 30. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜM DELİLLERİN TOPLANMASI ZORUNLULUĞU-732
 • 30. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜM DELİLLERİN TOPLANMASI ZORUNLULUĞU VE EKSİK İNCELEMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-733
 • 31. -CEZA YARGILAMASINDA DELİLLENDİRME-736
 • 31. 1. -HUKUKA AYKIRI DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLME YASAĞI-736
 • 31. 1. 1. -HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN ETKİSİ-739
 • 31. 1. 2. -ÖZEL KİŞİLERCE ELDE EDİLEN HUKUKA AYKIRI DELİLLER-742
 • 31. 1. 3. -HUKUKA AYKIRI DELİLLER VE YARGILAMA DOSYASI-744
 • 31. 2. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR-745
 • 31. 2. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKEN DURUMLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-745
 • VI. -UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-753
 • 32. -TÜRK CEZA HUKUKUNDA CEZALAR-753
 • 32. 1. -HAPİS CEZALARI-754
 • 32. 2. -HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI-755
 • 32. 2. 1. -GÜN OLARAK-755
 • 32. 2. 2. -AY OLARAK-756
 • 32. 2. 3. -YIL OLARAK-756
 • 32. 3. -PARA CEZALARI-757
 • 32. 3. 1. -ADLİ PARA CEZASI ÖZELLİKLERİ-758
 • 32. 3. 2. -ADLİ PARA CEZASININ HESAPLANMASI-759
 • 33. -CEZANIN BELİRLENMESİ-761
 • 33. 1. -CEZANIN BELİRLENMESİNE HAKİM OLAN İLKELER-762
 • 33. 2. -CEZA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ-763
 • 33. 3. -CEZA SÜRESİNİN VE MİKTARININ BELİRLENMESİ-764
 • 33. 3. 1. -HAPİS CEZASININ SÜRESİNİN BELİRLENMESİ-764
 • 33. 3. 1. 1. -TEMEL CEZA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ-764
 • 33. 3. 1. 1. 1. -CEZANIN BELİRLENMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR-765
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. -FİİLE İLİŞKİN HUSUSLAR-765
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. 1. -SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ-765
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. 2. -SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR-766
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. 3. -SUÇ KONUSUNUN ÖNEM VE DEĞERİ-766
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. 4. -SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN VE YER-767
 • 33. 3. 1. 1. 1. 1. 5. MEYDANA GELEN ZARAR VE TEHLİKENİN AĞIRLIĞI-767
 • 33. 3. 1. 1. 1. 2. -FAİLE İLİŞKİN HUSUSLARI. -768
 • 33. 3. 1. 1. 1. 2. 1. -FAİLİN KAST VEYA TAKSİRE DAYALI KUSURUNUN AĞIRLIĞI-768
 • 33. 3. 1. 1. 1. 2. 2. -FAİLİN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİKİ-769
 • 33. 4. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 61. MADDESİ UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-770
 • 33. 5. -ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ-778
 • 33. 5. 1. -HAPİS CEZASINA SEÇENEK OLARAK ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ-778
 • 33. 5. 2. -HAPİS CEZASININ YANI SIRA ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ-780
 • 33. 5. 3. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 52. MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-781
 • 33. 6. -SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ-791
 • 33. 7. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-793
 • 33. 8. -KUSURLULUĞU AZALTAN SEBEPLER-794
 • 33. 9. -CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER-796
 • 34. -CEZALARIN HESAPLANMASI-797
 • 34. 1. -CEZALARIN ALT VE ÜST SINIRLARININ AŞILAMAMASI-797
 • 34. 2. -CEZALARIN ALT SINIRI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILAN UYGULAMALARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-798
 • 34. 3. -CEZALARIN ÜST SINIRI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILAN UYGULAMALARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-804
 • 35. -CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-805
 • 35. 1. -BİREYSELLEŞTİRMENİN İSABETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR-805
 • 35. 2. -HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE TEMEL AMAÇ VE İLKELER-806
 • 35. 3. -BİREYSELLEŞTİRME ARAÇLARI-807
 • 35. 3. 1. -TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ-807
 • 35. 3. 1. 1. -TAKDİRE BAĞLI İNDİRİM SEBEPLERİ-808
 • 35. 3. 1. 1. 1. -FAİLİN GEÇMİŞİ-808
 • 35. 3. 1. 1. 2. -SOSYAL İLİŞKİLERİ-809
 • 35. 3. 1. 1. 3. -FİİLDEN SONRAKİ VE YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DAVRANIŞLARI-809
 • 35. 3. 1. 1. 4. FAİLİN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ-809
 • 35. 3. 1. 1. 5. -DİĞER HUSUSLAR-810
 • 35. 4. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 62. MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-811
 • 36. -CEZANIN ERTELENMESİ-816
 • 36. 1. ERTELEMENİN ŞARTLARI-817
 • 36. 1. 1. -HÜKMOLUNAN CEZANIN TÜRÜ VE MİKTARINA İLİŞKİN ŞART-817
 • 36. 1. 2. -FAİLİN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN KOŞUL-818
 • 36. 1. 3. -ERTELEMEYE KARAR VERİLMESİNE LAYIK OLMA KOŞULU-820
 • 36. 2. -ERTELEME KARARI-821
 • 36. 3. -DENETİM SÜRESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ-822
 • 36. 4. -YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMA VE SUÇ İŞLEME-823
 • 36. 5. -CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASI-825
 • 36. 6. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 51. MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-825
 • 37. -HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-828
 • 37. 1. -HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-831
 • 38. -SEÇENEK YAPTIRIMLARA HÜKMETME-841
 • 38. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN 50. MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-844
 • 39. -GÜVENLİK TEDBİRLERİ-854
 • 40. -DENETİMLİ SERBESTLİK VE TEDAVİ-856
 • 40. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-857
 • 41. -SÜRELİ HAPİS CEZASINDA SONUÇ CEZA SINIRLAMASI-866
 • 42. -MAHSUP-867
 • 42. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA MAHSUP UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-871
 • 43. -YARGILAMA GİDERİ-873
 • 43. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA YARGILAMA GİDERİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-875
 • 44. -VEKALET ÜCRETİ-878
 • 44. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA VEKALET ÜCRETİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-878
 • 45. -CEZANIN İNFAZ SIRASINDA BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-882
 • 46. -TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN ÖNLEM-883
 • 47. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI-883
 • 47. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-886
 • VII. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA HÜKÜM VE GEREKÇE-889
 • 48. -DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM-889
 • 48. 1. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN YARGILAMALARDA EK SAVUNMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-891
 • 49. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN YARGILAMALARDA KARARLARIN AÇIKLANMASI VE BİLDİRİLMESİ-894
 • 50. -UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN YARGI KARARLARINDA GEREKÇE-895
 • 50. 1. -HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR-898
 • 50. 1. 1. -GEREKÇENİN İÇERİK YÖNÜNDEN KAPSAMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-899
 • 50. 2. -HÜKMÜN İÇERECEĞİ HUSUSLAR-902
 • 52. 2. 1. -CMK 232/1 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-903
 • 52. 2. 2. -CMK 232/2 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-903
 • 50. 2. 3. -CMK 232/4 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-906
 • 52. 2. 4. -CMK 232/6 MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI; GEREKÇELİ KARARDA UYGULANAN KANUN MADDELERİNİN, VERİLEN CEZA MİKTARININ GÖSTERİLMEMESİNE, YANLIŞ GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-906
 • 50. 2. 5. -GEREKÇELİ KARARDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE TAZMİNAT İSTEME OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ, BAŞVURU OLANAĞI VARSA SÜRESİ VE MERCİİNİN TEREDDÜDE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-910
 • 50. 3. -GEREKÇE VE YARGICIN TAKDİR YETKİSİ-917
 • 50. 4. -TARAFLARIN İDDİALARINA YER VERME-918
 • 50. 5. -KARSI OY GEREKÇELERİ-918
 • 50. 6. -ARA KARAR VE DURUŞMA DIŞI KARARLARDA GEREKÇE-919
 • 50. 7. -YASAL GEREKÇE-919
 • 50. 8. -YETERSİZ GEREKÇE-920
 • 50. 9. -YETERSİZ GEREKÇE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-923
 • 50. 10. -GEREKÇEDE ÇELİŞKİ VE ÇELİŞKİLİ HAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK HUSUSLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-926
 • KAYNAKÇA-929

Ek Bilgi

Ürün Kodu 140719
Yayın Tarihi 2013 Ağustos
Barkod 9786051461953
ISBN 9786051461953
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Suat Çalışkan