Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Ceza Hukukunda İftira Suçu (TCK m. 267)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
223
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750251528

Stok Durumu: Stokta var

60,00 TL

Detayları

"İçinde bulunmuş olduğumuz çağın iletişim çağı olması sebebiyle insanların birbirleriyle ve toplumla iletişim kurabilmeleri kolaylaştığı gibi haklarını aramak amacıyla yetkili makamlara erişimleri de kolaylaşmıştır. Bilginin yayılma hızının artmış olması insanların faydalı bilgilere erişimi açısından kolaylıklar yaratmış olsa da, bu durum kötü niyetli insanların elinde masum kişilere karşı silah olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde masum bireyler, kötü niyetli insanların ihbar ve şikâyet yoluyla veya basın yayın yoluyla haklarında yapacakları isnatlar neticesinde yetkili makamlar nezdinde şüpheli-sanık konumuna gelebilecekleri gibi, toplum nezdinde de karalanmış olacaklardır. Bu sebeple masum bireylerin haksız isnatlardan korunmasını sağlamak amacıyla geçmişten günümüze hemen hemen her hukuk sisteminde "İftira" bir suç tipi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

İftira suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu madde 267'de bu suçun, ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın yayın yoluyla işlenebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden hareketle eserde; bireylerin Anayasadan kaynaklı ihbar ve şikâyet haklarının, basının Anayasa kaynaklı haber verme hakkının sınırları, iftira suçu açısından değerlendirilmektedir. Yine Türk Ceza Kanununda yer alan "Hakaret" suçu bakımından getirilen "İddia ve Savunma Dokunulmazlığı" düzenlemesinin iftira suçu açısından uygulanıp uygulanamayacağı detaylı olarak incelenmektedir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Basın ve Yayın Yoluyla İftira
  • Hukuka Aykırı Fiil İsnadı
  • Yetkili Makamlara İhbar veya Şikâyet
  • Sosyal Medya Aracılığıyla İftira İftiradan Dönme
  • İddia ve Savunma Dokunulmazlığı
  • Soruşturmanın Başlangıcı


İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Listesi  15
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM
İFTİRA KAVRAMI, İFTİRA SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ, DİĞER ÜLKELERDEKİ GÖRÜNÜMÜ
1.1. GENEL OLARAK İFTİRA KAVRAMI  21
1.2. İFTİRA SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  21
1.2.1. Eski Hukuk Sistemlerindeki Gelişimi  22
1.2.2. İslam Hukukundaki Gelişimi  25
1.2.3. Türk Hukukundaki Gelişimi  28
1.2.3.1. İslamiyet Öncesi Dönem  28
1.2.3.2. İslamiyet Sonrası Dönem  29
1.2.3.2.1. Osmanlı Öncesi Dönem  29
1.2.3.2.2. Osmanlı Dönemi  30
1.2.3.2.3. Cumhuriyet Dönemi  34
1.2.3.2.3.1. 765 Sayılı TCK Dönemi  34
1.2.3.2.3.2. 1987 ve 1989 Türk Ceza Kanunu Öntasarıları  38
1.2.3.2.3.3. 1997 Türk Ceza Kanunu Öntasarısı  41
1.2.3.2.3.4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İftira Suçunun Düzenlenişi  42
1.3. İFTİRA SUÇUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ ÜLKE DÜZENLEMELERİ  44
1.3.1. Almanya  44
1.3.2. İspanya  46
1.3.3. İtalya  47
1.3.4. Fransa  47
1.4. İFTİRA SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  48
1.4.1. Yalan Tanıklık Suçu  48
1.4.2. Suç Uydurma Suçu  49
1.4.3. Suç Üstlenme Suçu  51
1.4.4. Hakaret Suçu  53
1.4.5. Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu  55
İKİNCİ BÖLÜM:
İFTİRA SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER, İFTİRA SUÇUNUNUN UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN MESELELER
2.1. İFTİRA SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER  59
2.1.1. Genel Olarak  59
2.1.2. İftira Suçu İle Korunan Hukuki Değer Hakkındaki Görüşler  61
2.1.2.1. Suçla Korunan Hukuki Değerin Tek Olduğunu Savunan Görüşler  61
2.1.2.1.1. Suçla Korunan Hukuki Değerin Kamu Güveni Olduğunu Savunan Görüş  61
2.1.2.1.2. Suçla Korunan Hukuki Değerin Adliye Olduğunu Savunan Görüş  62
2.1.2.1.3. Suçla Korunan Hukuki Değerin Bireyin Menfaati Olduğunu Savunan Görüş  64
2.1.2.2. Suçla Korunan Hukuki Değerin Karma Nitelikte Olduğunu Savunan Görüşler  67
2.1.2.2.1. İftira Suçu ile Her İki Değerin Aynı Derecede Korunduğunu Savunan Görüş  68
2.1.2.2.2. Bireye Ait Değerlerin Öncelikli Korunduğunu Savunan Görüş  69
2.1.2.2.3. Adliyeye Ait Değerlerin Öncelikli Korunduğunu Savunan Görüş  70
2.1.2.2.4. Bireyin Adil Yargılanma Hakkının Öncelikli Korunan Değer Olduğunu Savunan Görüş  72
2.1.3. Görüşümüz  73
2.2. İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI  76
2.2.1. Maddi Unsurlar  76
2.2.1.1. Suçun Konusu  76
2.2.1.2. Fail ve Mağdur  78
2.2.1.2.1. Fail  78
2.2.1.2.2. Mağdur  81
2.2.1.3. Fiil  86
2.2.1.3.1. Şekli İftira  90
2.2.1.3.1.1. İhbar  90
2.2.1.3.1.2. Şikâyet  91
2.2.1.3.1.3. İhbar ve Şikâyetin Yapılabileceği Merciler  93
2.2.1.3.1.4. Basın Yayın Yoluyla İftira  96
2.2.1.3.1.5. Hukuka Aykırı Fiil İsnadı  100
2.2.1.3.1.6. İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması  104
2.2.1.3.2. Maddi İftira  107
2.2.1.3.3. İftira Suçunun Tamamlanması  112
2.2.2. İftira Suçunun Manevi Unsuru  114
2.2.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  121
2.2.3.1. Genel Olarak  121
2.2.3.2. İftira Suçu Bakımından Hukuka Uygunluk Nedenlerindeki Özel Haller  124
2.2.3.2.1. Hakkın Kullanılması  124
2.2.3.2.1.1. İhbar ve Şikâyet Hakkı  125
2.2.3.2.1.2. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  128
2.2.3.2.1.3. Basının Haber Verme Hakkı  132
2.2.3.2.1.4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  135
2.3. KUSURLULUK  137
2.3.1. Genel Olarak  137
2.3.2. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler  137
2.3.2.1. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  137
2.3.2.2. Zorunluluk Hali  138
2.3.2.3. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  139
2.3.2.4. Haksız Tahrik  140
2.3.2.5. Yaş Küçüklüğü  142
2.3.2.6. Sağır ve Dilsizlik  143
2.3.2.7. Akıl Hastalığı  144
2.3.2.8. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Olma  146
2.4. İFTİRA SUÇUNUN DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLERİ  147
2.4.1. Genel Açıklamalar  147
2.4.2. İftira Edilen Mağdur Hakkında Bu Fiil Nedeniyle Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir Koruma Tedbiri Uygulanmış Olması  148
2.4.3. İftiraya Uğrayan Masum Kişinin Tutuklanması veya Gözaltına Alınması  151
2.4.4. İftiraya Uğrayan Masum Kişinin Hapis Cezasına Mahkûm Edilmesi  153
2.4.5. Mağdurun Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının İnfazına Başlanmış Olması  156
2.4.6. Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Yaptırım Uygulanması  158
2.4.7. 4926 Sayılı Mülga Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Düzenlemesi  161
2.5. İFTİRA SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  162
2.5.1. Teşebbüs  162
2.5.2. İştirak  164
2.5.3. İçtima  166
2.5.3.1. Bileşik Suç  166
2.5.3.2. Zincirleme Suç  166
2.5.3.3. Fikri İçtima  171
2.5.3.3. Diğer Suçlarla İçtimaı  174
2.6. ETKİN PİŞMANLIK  176
2.6.1. Genel Olarak Etkin Pişmanlığın Koşulları  176
2.6.2. İndirim Yapılması Konusunda Hâkime Takdir Yetkisi Tanınmayan Haller  179
2.6.2.1. Failin Adli veya İdari Bir Soruşturma Başlamadan Önce İftirasından Dönmesi  179
2.6.2.2 Failin Kovuşturma Başlamadan Önce İftirasından Dönmesi  181
2.6.3. İndirim Yapılması Konusunda Hâkime Takdir Yetkisi Tanınan Haller  182
2.6.3.1. İftiradan Dönmenin; İftiraya Uğrayan Hakkında Hüküm Verilmeden Önce veya İftiraya Uğrayanın Mahkûmiyetinden Sonra veya Mahkûm Olunan Cezanın İnfazı Başladıktan Sonra Gerçekleşmesi  182
2.6.3.2. İsnat Edilen Fiilin İdari Yaptırımı Gerektiren Bir Fiil Olması  186
2.6.4. Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen İftirada Etkin Pişmanlık  187
2.7. HÜKMÜN İLANI  190
2.8. YAPTIRIM, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  191
2.8.1. Yaptırım  191
2.8.2. Soruşturma ve Kovuşturma  192
2.8.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  195
2.9. ZAMANAŞIMI  196
SONUÇ  199
Kaynakça  209
Kavram Dizini  221

Ek Bilgi

Ürün Kodu 150168
Yayın Tarihi 2018 Ekim
Barkod 9789750251528
ISBN 9789750251528
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Alp Tolgahan Serttaş