Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Ceza Hukuku'nda Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
392
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786051523187
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

67,00 TL

Detayları


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Hileli ve Taksirli İflas Suçları Hakkında Genel Bilgiler
§ 1. TANIM VE KAVRAMLAR
A. Genel Olarak
B. İflas-İflas Etmek
C. İflas Yoluyla Takip
D. İcra-İflas Suçları
E. Hileli İflas-Taksiratlı İflas-Taksirli İflas Suçları
F. Müflis-Hileli Müflis-Taksiratlı Müflis-Taksirli Müflis
G. Değerlendirme
§ 2. TARİHSEL GELİŞİM
A. Genel Olarak
B. Yabancı Hukuklarda İflasın ve İflas Suçlarının Tarihçesi
1. Roma Hukuku
2. Ortaçağ Hukuku
3. Yeni ve Yakın Çağ Hukukları
C. Türk Hukuku'nda İflasın ve İflas Suçlarının Tarihçesi
1. Osmanlı Öncesi
2. Osmanlı Dönemi
3. Cumhuriyet Dönemi
§ 3. HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARININ TASNİFİ VE YASAL DÜZENLENİŞİ
A. Genel Olarak
B. Türk Mevzuatında Tasnifi ve Düzenleniş Şekli
1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki Düzenleme
2. Mülga Türk Ceza Kanunu ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki Düzenlemelerin Mukayesesi
C. Yabancı Mevzuatta Tasnifi ve Düzenleniş Şekli
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. İngiltere
3. İtalya
4. Almanya
5. Avusturya
6. Fransa
7. Belçika
8. Hollanda
9. İspanya
10. İsviçre
11. Romanya
12. Arnavutluk
13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
14. Çin
15. Rusya
16. Arjantin
D. Türk ve Yabancı Mevzuattaki Düzenlemelerin Mukayesesi
E. Suçların Niteliği
İkinci Bölüm
Hileli ve Taksirli İflas Suçlarının Ortak Yanları
§ 4. GENEL OLARAK
§ 5. SUÇLARIN KONULARI
A. Hukuki Konu (Korunan Hukuki Değer)
1. Genel Olarak
2. Milli Ekonomi
3. Güven İlişkisi (Duygusu)
4. Alacaklıların Malvarlığı Hakları
B. Maddi Konu
1. Taşınır-Taşınmaz Mal
2. Alacak
3. Para
4. Mevduat-Katılım Fonu
5. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
6. Para Hükmündeki Evrak ve Senetler
7. Ayni ve Fikri Haklar
8. Tereke Malları
9. Haczedilebilen Mallar
§ 6. FAİL VE MAĞDUR
A. Fail
1. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Olan ve Tacir Sayılan Gerçek Kişiler
2. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince Tacir Sayılan Tüzel Kişiler
3. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Tacir Olmadıkları Halde Tacirlere İlişkin Hükümlere Tabi Kişiler
4. Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Hükümleri Uyarınca İflasa Tabi Olan Kişiler
5. Suçların Fail Açısından Niteliği ve Failin Tespiti
B. Mağdur
§ 7. İFLAS OLGUSU
§ 8. CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER
A. Genel Olarak
B. Cezaya Etki Eden Ağırlatıcı Neden
C. Cezaya Etki Eden Hafifletici Neden ve Cezasızlık Hali
1. Fiili Hafifletici Neden
2. Şahsi Cezasızlık Hali
3. Şahsi Hafifletici Neden
4. Etkin Pişmanlık
D. Değerlendirme
§ 9. İFLAS VE İFLAS SUÇLARININ NETİCELERİ
A. Genel Olarak
B. İflasın Kamu Hukukuna İlişkin Neticeleri
1. Adi İflasın Neticeleri
2. Hileli İflasın Neticeleri
3. Taksirli İflasın Neticeleri
C. İflasın Özel Hukuka İlişkin Neticeleri
§ 10. MÜFLİSİN İTİBARININ İADESİ
A. Genel Olarak
1. Adi İflasta İtibarın İadesi
2. Hileli İflasta İtibarın İadesi
3. Taksirli İflasta İtibarın İadesi
Üçüncü Bölüm
Hileli İflas Suçu
§ 11. GENEL OLARAK
§ 12. SUÇUN KONULARI
A. Hukuki Konu (Korunan Hukuki Değer)
B. Maddi Konu
§ 13. SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU
A. Fail
B. Mağdur
§ 14. TİPE UYGUN EYLEM
A. Genel Olarak
B. Hareket
1. Hileli Tasarruflarda Bulunmak
2. Hileli Tasarruf Kapsamında Kabul Edilen Hareketler
3. Hareketin Nitelikleri
C. Netice
D. Nedensellik Bağı
E. Teşebbüs
F. Değerlendirme
§ 15. HUKUKA AYKIRILIK
§ 16. MANEVİ UNSUR
A. Genel Olarak
B. Malvarlığını Eksiltmek

C. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek
D. Değerlendirme
§ 17. KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN VEYA ETKİLEYEN NEDENLER
§ 18. CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER
A. Cezaya Etki Eden Ağırlatıcı Neden
B. Cezaya Etki Eden Hafifletici Neden ve Cezasızlık Hali
1. Fiili Hafifletici Neden
2. Şahsi Cezasızlık Hali
3. Şahsi Hafifletici Neden
4. Etkin Pişmanlık
§ 19. İŞTİRAK
§ 20. SUÇLARIN İÇTİMAI
§ 21. YAPTIRIM
§ 22. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

A. Madde ve Yer Bakımından Yetki
B. Diğer Kurallar
§ 23. DAVA ZAMANAŞIMI
§ 24. BENZER SUÇLARLA MUKAYESESİ
A. Genel Olarak
B. TCK'da Yer Alan Suçlarla Mukayesesi
1. Taksirli İflas Suçu
2. Dolandırıcılık Suçu
3. Güveni Kötüye Kullanma Suçu
4. Özel Belgede Sahtecilik Suçu
C. Diğer Kanunlarda Yer Alan Suçlardan Farkı
1. Alacaklısını Zarara Uğratma Suçu
2. Amme Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu
3. Vergi Kaçakçılığı Suçu
Dördüncü Bölüm
Taksirli İflas Suçu
§ 25. GENEL OLARAK
§ 26. SUÇUN KONULARI
A. Hukuki Konu (Korunan Hukuki Değer)
B. Maddi Konu
§ 27. SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU
A. Fail
B. Mağdur
§ 28. TİPE UYGUN EYLEM
A. Genel Olarak
B. Hareket
1. İflasa Sebebiyet Verme (İflasa Neden Olma)
2. Hareketin Nitelikleri
C. Netice
D. Nedensellik Bağı
E. Teşebbüs
F. Değerlendirme
§ 29. HUKUKA AYKIRILIK
§ 30. MANEVİ UNSUR
A. Genel Olarak
B. Tacir Olmanın Gerekli Kıldığı Dikkat ve Özenin Gösterilmemesi (Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Edilmemesi)
C. Değerlendirme
§ 31. KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN VEYA ETKİLEYEN NEDENLER
§ 32. CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER
A. Cezaya Etki Eden Ağırlatıcı Neden
B. Cezaya Etki Eden Hafifletici Neden ve Cezasızlık Hali
1. Fiili Hafifletici Neden
2. Şahsi Cezasızlık Hali
3. Şahsi Hafifletici Neden
4. Etkin Pişmanlık
§ 33. İŞTİRAK
§ 34. SUÇLARIN İÇTİMAI
§ 35. YAPTIRIM
§ 36. CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN KURALLAR
A. Madde ve Yer Bakımından Yetki
B. Diğer Kurallar
§ 37. DAVA ZAMANAŞIMI
§ 38. BENZER SUÇLARLA MUKAYESESİ
A. Genel Olarak
B. Aczine Kendi Fiiliyle Neden Olma ve Vaziyetini Ağırlaştırma Suçundan Farkı
C. Taksirle Borçlarını Ödemeyerek Alacaklılarını Zarara Uğratma Suçundan Farkı
SONUÇ
KAYNAKLAR

Ek Bilgi

Ürün Kodu 144561
Yayın Tarihi 2015 Kasım
Barkod 9786051523187
ISBN 9786051523187
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Hakan Evik