Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
303
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786051466361

Stok Durumu: Stokta var

57,00 TL

Detayları

Konut, Tüketici ve Ticari Kredilerde Dosya Masrafı
Erken Kapama ve Yapılandırma Ücretleri
Elektrik Faturalarında Kayıp-Kaçak Bedelleri
Paket Tur Sözleşmelerindeki Ceza-i Şartlar
İlgili Yargıtay Daire Kararları

"Daha önce 1. baskısı yapılan kitabımıza konu edilen hususların bir kısmına yönelik olarak meydana gelen yasal değişiklikler ile yine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Yüksek Yargıtay'ın içtihat değişikliklerinin bulunması nedeniyle çalışmamızın yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle tüm konular yeniden gözden geçirilmiş, Tüketici Mahkemelerinin görev kapsamına ilişkin hususlar yeniden ele alınarak, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev alanına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler nedeni ile bu yöne işaret eden güncel içtihatlar kitap metnine eklenmiştir.

Eski uygulamaya yönelik içtihatlar kitap metninden çıkartılmakla birlikte bir kısım konularda eski ve yeni içtihatlara aynı anda yer verilerek Yargıtay Dairelerinin içtihat değişiklikleri kronolojik olarak okuyucunun bilgisine sunulmuş, böylece Yargıtay kararları ile dava ve uyuşmazlık konularına ışık tutulmak istenmiştir.

Kitabımızın değişikliği ile ilgili bu yeni basımında da öncekinde olduğu gibi maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Adalet Yayınevi müdürü Sayın Hakan Karaaslan başta olmak üzere; sayfa düzenini yapan Hülya Çam hanımefendiye, kapak tasarımını yapan Yasin Özbudak’a ve yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor ve her zaman olduğu gibi zayıf olanın sömürülmediği bir dünyanın var olmasını diliyorum." (Önsözden)İçindekiler

 • 2. BASKIYA ÖNSÖZ-VII
 • ÖNSÖZ-IX
 • İÇİNDEKİLER-XI
 • KISALTMALAR-XV
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SÖZLEŞME KAVRAMI
 • I. -SÖZLEŞME-3
 • II. -BORÇ SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ-4
 • 1. -Kanunda Düzenlenmiş Olup Olmamalarına Göre; Borç Sözleşmelerinin Türleri-4
 • A. -İsimli Sözleşmeler-4
 • B. -İsimsiz Sözleşmeler-4
 • 2. -Edim İlişkisine Göre Borç Sözleşmelerinin Türleri-5
 • A. -Bir Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-5
 • B. -İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-5
 • a. -Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-5
 • b. -Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-5
 • III. -SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI İLİŞKİSİ-6
 • İÇTİHATLAR-12
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE YARGISAL DENETİMİ
 • GİRİŞ-33
 • I. -GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TANIMI-35
 • II. -GENEL İŞLEM KOŞULLARININ UNSURLARI-38
 • 1. -Müzakere Edilmemiş Olma-39
 • 2. -Sözleşmenin Kurulmasından Önce Tek Taraflı Hazırlanmış Olma-40
 • 3. -Genel ve Soyut Olma-42
 • 4. -Çok Sayıda sözleşme için Hazırlanmış Olma-42
 • III. -GENEL İŞLEM KOŞULLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-43
 • 1. -Norm Teorisi-43
 • 2. -Sözleşme Teorisi-43
 • 3. -Örf Adet Görüsü-44
 • IV. -GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETİMİ-44
 • 1. -İdari Denetim-45
 • 2. -Yargısal Denetim-47
 • 3. -Genel İşlem Koşullarının Yürürlük Denetimi-48
 • A. -Yürürlük Denetiminin Unsurları-49
 • a. -Bilgilendirme Yükümlülüğü-49
 • b. -Kabul Beyanı-50
 • aa. -Açık Kabul Beyanı-51
 • i. -Global Kabul-51
 • ii. -Tam Kabul-51
 • bb. -Örtülü Kabul Beyanı-53
 • B. -Yürürlük Denetiminin Neticeleri-54
 • 4. -Genel İşlem Koşullarının Yorum Denetimi-57
 • 5. -Genel İşlem Koşullarının İçerik Denetimi-60
 • A. -Tek Yanlı Olarak Değiştirme Yasağı-62
 • B. -İçerik Denetiminin Unsurları-63
 • a. -Dürüstlük Kriteri-64
 • b. -Oransızlık Kriteri-65
 • c. -Şeffaflık Kriteri-66
 • C. -İçerik Denetiminin Sınırları-67
 • D. -İçerik Denetiminin Hukuki Sonuçları-67
 • E. -Sözleşme Boşluğunun Doldurulması-69
 • V. -UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BAZI GENEL İŞLEM KOŞULU ÖRNEKLERİ-71
 • 1. -Edimi Tek Taraflı Değiştirme Yetkisine İlişkin Kayıtlar-71
 • 2. -Faiz Oranının Tek Taraflı Değiştirilmesine İlişkin Kayıtlar-71
 • 3. -Sözleşmenin İfa Tarihinin Tek Taraflı Belirleneceğine İlişkin Kayıtlar-72
 • 4. -Sözleşmenin Bir Tarafını Sorumluluktan Kurtaran veya Sözleşmenin Sona Erdirilmesine İlişkin Kayıtlar-73
 • 5. -İspatın Münhasıran Belirtilen Belgelerle Yapılması Gerektiği Hususunu İçeren Delil Sözleşmesi Hükümleri-74
 • İÇTİHATLAR-76
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
 • I. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ-101
 • II. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ-104
 • 1. -Sözleşmenin Taraflarından Birinin Tüketici Olması Gerekmektedir-104
 • 2. -Mal veya Hizmet Alınmasını Amaçlayan Bir Sözleşme Olmalıdır-105
 • 3. -Kural Olarak Şekil Zorunluluğu Yoktur-105
 • III. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI-106
 • 1. -Bireysel (Ferdi) Tüketici Sözleşmesi-106
 • 2. -Standart Tüketici Sözleşmesi-107
 • IV. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI-108
 • 1. -Tüketici-108
 • 2. -Satıcı, Sağlayıcı ve Kredi Veren-111
 • İÇTİHATLAR-114
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞARTLAR
 • I. -HAKSIZ ŞART KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ-159
 • II. -HAKSIZ ŞARTIN TANIMI-161
 • III. -HAKSIZ ŞARTIN UNSURLARI-161
 • 1. -Tüketici ile Müzakere Edilmemesi-161
 • 2. -Sözleşme Hükmünün, Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde
 • Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Neden Olması-163
 • IV. -HAKSIZ ŞARTLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ-165
 • V. -HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ-165
 • 1. -İdari Denetim-165
 • 2. -Yargısal Denetim-166
 • A. -Yargısal Denetiminin Unsurları-168
 • a. -Dürüstlük Kuralı-168
 • b. -Oransızlık Kriteri-171
 • c. -Şeffaflık Kuralı-175
 • d. -Açıklık Kuralı-178
 • B. -Yargısal Denetiminin Sınırları-180
 • a. -Edim ve Karşı Edimi Belirleyen Sözleşme Hükümleri-181
 • b. -Uygulanması Gereken Hukuk Kuralını Aynen Tekrarlayan Sözleşme Hükümleri-182
 • c. -Sözleşmenin Doğası-183
 • C. -Yargısal Denetimin Hukuki Sonuçları-184
 • D. -Uygulamada Karşılaşılan Bazı Haksız Şart Örnekleri-185
 • E. -Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Haksız Şartlar-186
 • VI. -HAKSIZ ŞARTLARIN KULLANILMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK DAVA TÜRLERİ-188
 • İÇTİHATLAR-193
 • SONUÇ-287
 • EKLER-289
 • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-289
 • TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE KÖTÜYE KULLANILABİLİR KAYITLAR HAKKINDA 5 NİSAN 1993 TARİHLİ AVRUPA KONSEYİ YÖNERGESİ-295
 • KAYNAKÇA-301
 • ÖZGEÇMİŞ-304

Ek Bilgi

Ürün Kodu 143726
Yayın Tarihi 2015 Mayıs
Eklenme Tarihi Seçenekler Arasında Değil
Barkod 9786051466361
ISBN 9786051466361
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Özgür Karadağ