Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Tüketim Öncü Sözleşmesi ( Karz Akdi )

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
334
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051463810

Stok Durumu: Stokta var

69,00 TL

Detayları

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN DOĞUŞU ve KAYNAKLARI
 • 1. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ve ÖNEMİ-3
 • 2. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU İÇİNDEKİ DÜZENLENME YERİ-8
 • 3. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN ROMA HUKUKUNDA ve KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞİMİ-9
 • 4. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ KAVRAMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ-14
 • I. -TANIM-14
 • II. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ-15
 • A. -GENEL OLARAK-15
 • B. -TİPİK BİR SÖZLEŞMEDİR-16
 • C. -EKSİK İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDENDİR-17
 • D. -RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR-19
 • E. -KULLANDIRMA AMACI GÜDER-20
 • F. -SÜREKLİ EDİMLİ BİR SÖZLEŞMEDİR-21
 • III. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BORÇLAR HUKUKUNDAKİ YERİ-23
 • IV. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN KONUSU-26
 • V. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN TÜRLERİ-28
 • A. -SÜRESİ BELİRLİ ve SÜRESİZ TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMELERİ-30
 • B. -FAİZLİ ve FAİZSİZ TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMELERİ-30
 • C. -KÂRA KATILMALI TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMELERİ-32
 • D. -PARA ÖDÜNCÜ ve MİSLİ EŞYA ÖDÜNCÜ-33
 • E. -DİĞER TÜRLER-33
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ve UNSURLARI
 • 5. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI-35
 • I. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ-35
 • A. -GENEL OLARAK-35
 • B. -GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN-36
 • 1. -Gerçek Kişilerin Fiil Ehliyeti Bakımından Sınıflandırılmaları-36
 • 2. -Gerçek Kişilerin Tüketim Ödüncü Yapma Ehliyeti-36
 • a. -Tam Ehliyetliler-36
 • b. -Sınırlı Ehliyetliler-37
 • aa. -Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişiler-38
 • bb. -Evli Kimseler-44
 • c. -Sınırlı Ehliyetsizler-45
 • d. -Tam Ehliyetsizler-51
 • C. -TÜZEL KİŞİLERİN TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ-52
 • D. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL-54
 • E. -DİĞER GEÇERLİLİK ŞARTLARI-65
 • 6. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-68
 • I. -BİR MİKTAR PARA veya MİSLİ EŞYA-68
 • A. -GENEL OLARAK-68
 • B. -PARANIN HUKUKİ NİTELİĞİ-70
 • C. -MİSLİ EŞYA KAVRAMI-75
 • D. -PARA veya MİSLİ EŞYANIN MÜLKİYETİNİN ÖDÜNÇ ALANA DEVRİ-77
 • E. -ÖDÜNÇ ALANIN, AYNI TÜR, MİKTAR ve NİTELİKTE DİĞER ŞEY VERMEYİ BORÇLANMASI-78
 • F. -FAİZ ÖDENMESİ-79
 • 1. -Genel Olarak Faiz Şartı-79
 • 2. -Misli Eşya Ödüncündeki Durum-80
 • 3. -Özel Durumlar-84
 • II. -FAİZİN SÖZLEŞME ile KARARLAŞTIRILMASI ve FAİZ ORANI-87
 • A. -GENEL OLARAK-87
 • B. -FAİZİ DÜZENLEYEN MEVZUATIN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR-92
 • C. -FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ-94
 • 1. -Faiz Oranının Belirlenmesinde Yasal Sınırlamalar (TBK md. 88/II, 120/II)-94
 • 2. -Faiz Oranının Sözleşmeye veya Kanuna Göre Belirlenmesi-103
 • a. -Tarafların Sözleşmede Faiz Ödenmesini Öngörmüş Olmaları-104
 • b. -Tarafların Sözleşmede Faiz Ödenmesini Öngörmemiş Olmaları-106
 • aa. -Faiz Oranının TBK md. 388/I’e Göre Belirlenmesi ve Bu Hükmün Uygulanmasındaki Güçlükler-107
 • bb. -Faiz Oranının 3095 sayılı Kanuna Göre Belirlenmesi-111
 • cc. -Yabancı Para Birimi Üzerinden Yapılan Tüketim Ödüncü Sözleşmelerinde Faiz Oranının Belirlenmesi-112
 • dd. -Bankaların Ödünç Para Verme İşleri ile Mevduat Kabulünde Uygulayacakları Faiz Oranlarının Belirlenmesi-118
 • ee. -Finansal Kuruluşların Ödünç Verme Faaliyetlerinde Uygulayacakları Faiz Oranlarının Belirlenmesi-119
 • D. -FAİZİN ÖDENME ZAMANI-120
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BENZER NİTELİKTEKİ HUKUKİ İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • 7. -BANKALARIN YAPTIKLARI BENZER HUKUKİ İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRMA-121
 • I. -TASARRUF MEVDUATI-121
 • II. -KATILMA HESABI, ÖZEL CARİ HESAP SÖZLEŞMELERİ ve FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ-133
 • A. -GENEL OLARAK-133
 • B. -MUDÂREBE-135
 • C. -MUŞÂREKE-135
 • D. -MURÂBAHA-136
 • E. -FİNANSAL KİRALAMA (İCÂRE, LEASİNG)-136
 • F. -SELEM VE İSTİSNA-138
 • G. -TEVERRUK-138
 • H. -SUKUK-138
 • I. -TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA-139
 • III. -KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİ-145
 • A. -GENEL OLARAK-145
 • B. -KREDİ AÇMA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER-149
 • 1. -Çerçeve Sözleşme Görüşü-149
 • 2. -Birden Fazla Aşamalı Sözleşme Görüşü-150
 • 3. -Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü-151
 • 4. -Ön Sözleşme Görüşü-151
 • 5. -Seçimlik Sözleşme Görüşü-152
 • 6. -Karma Sözleşme Görüşü-152
 • 7. -Tüketim Ödüncü Benzeri Sözleşme Görüşü-153
 • 8. -Cari Hesap Sözleşmesi Görüşü-153
 • 9. -Şartlı Tüketim Ödüncü Görüşü-154
 • 10. -Tüketim Ödüncü Sözleşmesi Görüşü-154
 • 11. -Kendine Özgü Yapısı Olan (sui generis) Sözleşme Görüşü-156
 • 12. -Sonuç-156
 • IV. -TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ-158
 • A. -GENEL OLARAK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ-158
 • B. -BAĞLI TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMELERİ-160
 • V. -KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ-161
 • 8. -DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERLE KARŞILAŞTIRMA-167
 • I. -MİSLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI (USULSUZ TEVDİ)-167
 • II. -FAKTORİNG ve FORFAİTİNG İŞLEMLERİ-172
 • A. -GENEL OLARAK FAKTORİNG ve FORFAİTİNG-172
 • B. -FAKTORİNG-172
 • C. -FORFAİTİNG-175
 • III. -TASARRUF SANDIĞI ve BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ-177
 • IV. -KREDİ (İTİBAR) MEKTUBU-180
 • V. -ADİ ORTAKLIK-182
 • VI. -TİCARİ SENETLERİN İSKONTOSU veya SATIN ALINMASI-187
 • VII. -AVANS-188
 • VIII. -CARİ HESAP-189
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜNÜN MESLEKİ FAALİYET OLARAK YÜRÜTÜLMESİ
 • 9. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ YAPMAYA İLİŞKİN HUKUKİ SINIRLAR-191
 • I. -MİSLİ EŞYA ÖDÜNCÜ BAKIMINDAN-191
 • II. -PARA ÖDÜNCÜ BAKIMINDAN (PARA ÖDÜNCÜNÜN MESLEKİ FAALİYET OLARAK YAPILMASI)-192
 • A. -GENEL OLARAK-192
 • B. -TEFECİLİK SUÇU-193
 • C. -KAZANÇ KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR-195
 • 1. -Kredi Kuruluşları (Mevduat ve Katılım Bankaları)-196
 • a. -Mevduat Bankaları-197
 • b. -Katılım Bankaları-197
 • 2. -Ödünç Para Verme İşleri ile Uğraşmaya Yetkili Olan Diğer Kişi ve Kuruluşlar-197
 • a. -Genel Olarak-197
 • b. -Finansal Kiralama Şirketleri-202
 • c. -Faktoring Şirketleri-203
 • d. -Finansman Şirketleri-203
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
 • 10. -YARAR ve HASARIN ÖDÜNÇ ALANA GEÇMESİ-205
 • 11. -ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI-208
 • I. -ÖDÜNÇ VERENİN ÖNCE İFA ETME BORCU-208
 • II. -ÖDÜNÇ KONUSUNU DEVRETME BORCU-209
 • A. -ZİLYETLİĞİN ÖDÜNÇ ALANA DEVRİ-209
 • B. -MÜLKİYETİN ÖDÜNÇ ALANA DEVRİ-216
 • 1. -Genel Olarak Ödünç Konusunun Mülkiyetinin Devri-216
 • 2. -Para Ödüncünde Devir-219
 • a. -Ülke Parası ile Ödeme-219
 • b. -Yabancı Para Birimi ile Ödeme-223
 • 3. -İfa Yeri-225
 • a. -Genel Olarak İfa Yeri-225
 • b. -Mal Teslimi Borçlarında İfa Yeri-231
 • c. -Para Borçlarında İfa Yeri-232
 • C. -DEVİR BORCUNUN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI-236
 • D. -ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE DÜŞMESİ HALİNDE ÖDÜNÇ VERENİN DEVİR BORCUNU İFADAN KAÇINABİLMESİ-237
 • E. -ÖDÜNÇ VERENİN AYIPTAN ve ZAPTTAN SORUMLULUĞU (TEKEFFÜL BORCU)-238
 • 12. ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI-239
 • I. -ÖDÜNÇ KONUSUNU KABUL ETME BORCU-239
 • II. -ÖDÜNÇ KONUSUNU MİSLEN GERİ VERME BORCU-240
 • A. -GENEL OLARAK-240
 • B. -ÖDÜNÇ KONUSUNUN DEĞERİNİ KORUYUCU ÖNLEMLER-243
 • 1. -Ödünç Konusunun Bir Mal Olması Halinde-243
 • 2. -Ödünç Konusunun Bir Miktar Para Olması Halinde-244
 • C. -AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ve UYARLAMA-249
 • III. -FAİZ ÖDEME BORCU-255
 • IV. -SÖZLEŞME YAPMA GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU-258
 • 13. TÜKETİM ÖDÜNCÜNDE BORCUN İFA EDİLMEMESİ-259
 • I. -ALACAKLIDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE BORCUN İFA EDİLEMEMESİ-259
 • A. -GENEL OLARAK-259
 • B. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNDE ALACAKLININ TEMERRÜDÜ-260
 • 1. -Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Alacaklının Temerrüdünün Özellikleri-260
 • 2. -Ödünç Verenin Sorumluluğunun Hafiflemesi-261
 • 3. -Ödünç Verenin Sorumluluğunun Sona Ermesi-262
 • C. -ALACAKLIDAN KAYNAKLANAN DİĞER İFA ENGELLERİ-264
 • II. -BORÇLUDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE BORCUN İFA EDİLMEMESİ-265
 • A. -GENEL OLARAK BORÇLUNUN BORCUNU HİÇ veya GEREĞİ GİBİ İFA ETMEMESİ-265
 • B. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-267
 • 1. -Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Borçlu Temerrüdünün Özellikleri-267
 • 2. -Para Borcunu Geri Vermede Temerrüt ve Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmesi-271
 • a. -Türk Lirası Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde-271
 • aa. -Ticari Nitelikte Olmayan Tüketim Ödüncü Bakımından-271
 • bb. -Ticari Nitelikteki Tüketim Ödüncü Bakımından-273
 • b. -Yabancı Para Birimi Üzerinden Yapılan Tüketim Ödüncü Sözleşmelerinde-275
 • c. -Bileşik (Mürekkep) Faiz Yasağı-276
 • d. -Tüketim Ödüncünde Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Zaman-278
 • e. -Temerrüt Faizi ile Karşılanamayan (Aşkın /Munzam) Zararın Tazmin Edilmesi-280
 • 14. -TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ-282
 • I. -TÜKETİM ÖDÜNCÜNDE ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) ve BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ)-282
 • A. -ÖDÜNÇ KONUSU ALACAĞIN (ve İADE ALACAĞININ) DEVRİ-282
 • B. -ÖDÜNÇ KONUSU BORCUN ÜSTLENİLMESİ (BORCUN NAKLİ)-285
 • II. -BORCA KATILMA-287
 • III. -SÖZLEŞMENİN DEVRİ ve SÖZLEŞMEYE KATILMA-290
 • A. -SÖZLEŞMENİN DEVRİ-290
 • B. -SÖZLEŞMEYE KATILMA-292
 • ALTINCI BÖLÜM
 • TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ve ZAMANAŞIMI
 • 15. -SONA ERME HALLERİ-297
 • I. -İFA ile SONA ERME-297
 • II. -SÜRENİN DOLMASI-297
 • III. -FESİH BİLDİRİMİ-298
 • IV. -ÖDÜNÇ ALANIN VADESİNDEN ÖNCE PARA veya ŞEYİ GERİ VERMESİ-300
 • V. -ÖDÜNÇ ALANIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE DÜŞMESİ HALİNDE ÖDÜNÇ VERENİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ-304
 • 16. -ZAMANAŞIMI-305
 • I. -GENEL OLARAK TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI-305
 • A. -ÖDÜNÇ KONUSUNUN DEVRİNDEN ÖNCE-305
 • B. -ÖDÜNÇ KONUSUNUN DEVRİNDEN SONRA-306
 • II. -FAİZ ALACAĞININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI-310
 • III. -GERİ VERME BORCUNUN REHİN ile GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLMASI HALİNDE ZAMANAŞIMI-313
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER-317
 • KAYNAKÇA-323
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 142192
  Yayın Tarihi 2014 Nisan
  Barkod 9786051463810
  ISBN 9786051463810
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Sert Kapak
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Ekrem Kurt