Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Trafik Kazalarında Kusur Trafik Kazalarında Kusur

Trafik Kazalarında Kusur

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
600
Boyut :
16x24
Baskı :
7
ISBN/Ref :
9789750259784

Stok Durumu: Stokta var

128,00 TL

Detayları

Uygulamaya dönük olarak hazırlanan "Trafik Kazalarında Kusur" kitabının yedinci baskısında; trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş, failin, mağdurun ve üçüncü kişinin kusuru da güncel yargı kararlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kusurla ilgili raporlarından örneklere yer verilmiştir.

Kitabın içeriğindeki; trafik kazalarındaki kusur oranları, trafik kazası tespit tutanağı, karayolunun kullanılması kuralları, trafik işaretlerine ve işaretçilere uyma, alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı, taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu, dönüş ve manevra, geçme yasağı, takip mesafesi, yavaş sürme ve yavaşlama yasağı, geçiş önceliği, indirme bindirme, durma, duraklama, park etme kuralları, araçların ışıklandırılması, araçların yüklenmesi, kamyon, kamyonet ve römorklarla yolcu taşınabilmesi, yaya, okul ve demiryolu geçitleri kurallarına aykırılık konuları ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin rapor örnekleri yalnızca uzmanların değil, geniş bir okur kitlesinin de ilgisini çekecektir.

Konu Başlıkları

  • Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğindeki Kurallar
  • Uygulamalı – Örnekli ve Şemalı Anlatım – Kusur Derecelendirilmesi
  • Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin Raporları
  • Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve İlgili Ceza
  • Hukuk Daire Kararları

İçindekiler

Önsöz 7
6. Baskıya Önsöz 9
Birinci Bölüm
KUSUR
§1. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR 27
I. 765 S. TCK’ya Göre 27
II. Kanuna Göre Taksirin Şekilleri 29
A. Dikkatsizlik 29
B. Tedbirsizlik 29
C. Meslek ve Sanatta Acemilik 30
D. Nizamlara, Emirlere ve Talimatlara Uymamazlık 30
III. Mağdur Kişinin Kusuru 31
IV. Üçüncü Kişinin Kusuru 36
V. Teknik Kusur 38
A. Teknik Kusur 38
B. Araçtaki Kanıtların Araştırılması 39
§2. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANLARI 44
A. 765 s. TCK’ya Göre 44
B. 5237 s. TCK. Uygulamasına Göre 47
§3. TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 48
I. İlgili Maddeler 48
A. Araç Sürücüleri Trafik Kazalarında [KTK. m. 84] 48
B. Yönetmelik Maddesi 157/a 49
II. Açıklama 49
A. Karayolunda Hızlı Seyretmekten Dolayı Kusurlu Haller 49
B. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller 50
C. Yayaların Kusurlu Davranışları 50
D. Diğer Kusurlu Haller 51
E. Uygulama 53
§4. TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI 54
I. İlgili Maddeler 54
A. Yönetmelik 156/a 54
B. Yönetmelik 154/a 55
II. Açıklama 55
A. Kaza Tespit Tutanağının Mahiyeti 55
B. Kaza Tespit Tutanağı Örneği 57
§5. TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORLAR 59
I. İlgili Maddeler 59
A. KTK Madde 83/6, 7 59
B. Yönetmelik Madde 158/b 59
C. 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu Madde 22 59
II. Açıklama 59
A. Bilirkişi Raporları 59
B. Raporların Değerlendirilmesi 59
C. Uygulamadan Örnek (Bodrum Asl. Ceza Mahk. 1998/785 No.lu Dosyasından) ve Diğer Bilirkişi Rapor Örnekleri 63
İkinci Bölüm
KURALLAR
§1. TRAFİK KURALLARINA AYKIRILIK 103
I. Genel Olarak 103
II. KTK Göre Trafik Kuralları 103
A. Genel Kurallar 103
B. Hız Kuralları 103
C. Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 103
D. Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla, Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar 104
E. Çeşitli Kurallar 104
§2. KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI 105
I. İlgili Maddeler 105
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 46/1, 2 105
B. Yönetmelik Madde 94 105
II. Açıklama 107
A. Sağdan Gidiş 107
B. Çok Şeritli Yollarda Seyir 107
C. Şerit değiştirmek 107
D. Bölünmüş Yollar 107
E. Şerit İzlemede Yasak Kurallar 107
F. Çok Şeritli Yollarda Başka Şeride Girmek 107
G. Üç Şeritli ve İki Yönlü Yollarda Şerit Değiştirme Yasağı 107
§3. TRAFİK İŞARETLERİNE VE İŞARETÇİLERE UYMA KURALLARI 108
I. İlgili Maddeler 108
A. Trafik İşaretlerine Uyma 108
B. Trafik İşaretlerine Uyma 108
C. Trafiğin Yönetimi 108
D. Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri 109
II. Açıklama 110
A. Trafik Polisinin İşaretleri 110
1. Trafik Polisinin Duruş Vaziyetine Göre 110
2. Örnekli Uygulama 111
a. Trafik Polisinin Bir Kolu Yanda 111
b. Trafik Polisinin Bir Kolu Yukarıda, Diğeri Aşağıda 111
c. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Ön ve Arka Cephenin Trafiğe Kapalı Olması 111
d. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Yol Kapalı 112
e. Trafik Polisince Yolun Açılması 112
f. İkazlara Uymada Öncelik Sırası 112
B. Trafik Işıkları 113
1. Kırmızı Işık 113
2. Yeşil Işık 113
3. Sarı Işık 113
4. Örnekli Uygulama 113
a. Yeşil, Sarı, Kırmızı Işıklar 113
b. Kırmızı Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık–Yeşil Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık 114
c. Kırmızı Işık Yanarken Sağ Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması 114
d. Kırmızı Işık Yanarken Sol Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması 114
C. Yol Çizgileri 115
1. Devamlı Olarak Çizilmiş Yol Çizgisi 115
2. Örnekli Uygulama 115
3. Kesik Yol Çizgileri 115
4. Örnekli Uygulama 115
5. Devamlı ve Kesik Yol Çizgileri 115
6. Örnekli Uygulama 115
7. Devamlı İki Yol Çizgisi 116
8. Örnekli Uygulama 116
D. Trafik İşaret Levhaları 116
1. Tehlike Uyarı İşaretleri 116
2. Trafik Tanzim İşaretleri 122
3. Durma ve Parketme İşaretleri 125
4. Bilgi İşaretleri 125
5. Otoyol İşaretleri 128
§4. ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI KURALI 129
I. İlgili Maddeler 129
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 48 129
B. Yönetmelik Madde 97 131
II. Açıklama 133
A. Alkollün Vücuttaki Etkisi 133
B. Zorunlu Mali Trafik ve Kasko Sigortalarının Etkilenmesi 135
C. Alkollü Araç Sürme Sonucu Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması 135
§5. TAŞIT KULLANMA SÜRELERİNE UYMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR 137
I. İlgili Maddeler 137
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 49/1, 2 137
B. Yönetmelik Madde 98 137
II. Açıklama 139
A. Devamlı Araç Sürme Süresi 139
B. Toplam Araç Sürme Süresi 140
C. Takograf Cihazının Kullanılmasındaki Amaç 140
D. Takograf Cihazı Bulunduracak Araçlar 140
§6. HIZ KURALLARI 140
I. İlgili Maddeler 140
A. Hız Sınırları 140
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 50 140
2. Yönetmelik Madde 100 140
B. Hız Sınırlarına Uyma 142
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 51/1 142
2. Yönetmelik Madde 101/1 142
3. Yönetmelik Madde 101/6 142
C. Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlamak 142
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 52/1 142
2. Yönetmelik Madde 101/8 143
II. Açıklama 143
§7. DÖNÜŞ VE MANEVRA (DOĞRULTU DEĞİŞTİRME) KURALLARI 148
I. İlgili Maddeler 148
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 53 148
B. Yönetmelik Madde 102 149
II. Açıklama 150
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 151
A. Kavşakta Bütün Araçların Dönüş İşareti Verme Mecburiyeti 151
B. Kavşakta Bir Kısım Araçların Dönüş İşareti Vermesi 152
C. Dönüş Şeridine Yanlış Yerleşme 152
D. Dönüş Yönüne Göre Yanlış Şeride Yerleşme 153
E. Sağa Dönüş 153
F. Sola Dönüş 154
G. Dönüş Yapan Sürücünün Geçen Yayaya Geçiş Hakkı Vermemesi 154
H. Uygun Şeritte Durmama 154
I. Dönüş Sırasında Bisiklet Yolundan Gelen Bisikletliye Geçiş Hakkı Vermemek 155
§8. ÖNDEKİ ARAÇLARI GEÇME KURALLARI 155
I. İlgili Maddeler 155
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/a 155
B. Yönetmelik Madde 103 156
II. Açıklama 157
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 158
A. Karşıdan Gelen Aracın Seyrini Tehlikeye Düşürmek 158
B. Sollamaya Geçen Aracın Sollanılması 159
C. Kendisini Takip Eden Sürücünün Kendisini Geçmeye Başlamış Olması 159
§9. GEÇME YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR 160
I. İlgili Maddeler 160
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/b 160
B. Yönetmelik Madde 104 160
II. Açıklama 160
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 161
A. Yaya ve Okul Geçitleri Yaklaşımında Geçme Yasağı 161
B. Tünellerde Geçme Yasağı 161
C. Kavşaklarda Geçme Yasağı 162
D. Dönemeçlerde Geçme Yasağı 162
E. Tepelerde Geçme Yasağı 163
F. Demiryolu Geçitlerinde Geçme Yasağı 163
G. Geçmenin Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerde 164
§10. GEÇİLEN ARAÇLARA AİT KURALLAR 164
I. İlgili Maddeler 164
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 55 164
B. Yönetmelik Madde 105 165
II. Açıklama 165
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 166
A. Geçiş Üstünlüğü Bulunan Aracın Geçmesinin Engellenmesi 166
B. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Aracın Seyrini Sağlamak 167
C. Geçilen Aracın Geç İşareti Vermesi 167
D. Yokuş Tırmanırken Hatalı Sollama 167
E. Yol Çizgi İşaretleri ve Yol Durumuna Göre Geçiş Yapılamayacak Yerler 168
F. Orta Şeridin Sürekli İşgal Edilmesi 168
G. Öndeki Aracın Sağından Geçmek 168
H. Geçiş Sırasında Kural İhlali 169
I. İki Yönlü Trafiğin Kullanıldığı Yolda Duran Bir Aracı Geçmek 169
§11. GİDİŞ YÖNÜ VE ŞERİT İZLEME KURALLARI 170
I. İlgili Maddeler 170
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/a 170
B. Yönetmelik Madde 94/a 170
II. Açıklama 171
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 173
A. İzlenmekte Olan Şeridin Kural Dışı Değiştirilmesi 173
B. Kavşaklarda Kural Dışı Şerit Değiştirilmesi 173
C. Trafiği Aksatacak Şekilde Şerit Değiştirme 173
D. Trafiğin Bir Yönde Hareket Ettiği Üç Şeritli Bir Yolda Şeritlerin Uygun Kullanılmaması 174
§12. GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA KURALLARI 175
I. İlgili Maddeler 175
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/b 175
B. Yönetmelik Madde 106/a, b 175
II. Açıklama 175
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 176
A. Tırmanan ve İnen Araçların Karşılaşması 176
§13. ARAÇLAR ARASINDAKİ MESAFE (TAKİP MESAFESİ) KURALI 177
I. İlgili Maddeler 177
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/c 177
B. Yönetmelik Madde 107 177
II. Açıklama 177
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 178
A. Güvenli ve Yeterli Takip Mesafesine Uyulmaması 178
B. Konvoy Halinde Seyreden Araçlar Arasındaki Yeterli Mesafe Bırakılmaması 178
§14. GEREKSİZ YERE YAVAŞ SÜRME VE YAVAŞLAMA YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR 179
I. İlgili Maddeler 179
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/d 179
B. Yönetmelik Madde 108 179
II. Açıklama 179
§15. AKSİNE BİR TRAFİK İŞARETİNİN BULUNMADIĞI TAŞIT YOLUNUN DAR OLDUĞU YERLERDE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI 179
I. İlgili Maddeler 179
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/e 179
B. Yönetmelik Madde 106/c 180
II. Açıklama 180
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 180
A. Motorlu Taşıt ile Motorsuz Taşıtın Karşılaşması 180
§16. KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KURALLARI 181
I. İlgili Maddeler 181
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 57 181
B. Yönetmelik Madde 109 182
II. Açıklama 183
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 184
A. Tali Yol – Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 184
B. Kavşak Kollarının Trafik Yoğunluğu Bakımından Farklı Oldukları İşaretlerle Belirlenmemiş Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 184
C. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş ya da Bölünmemiş Yoldan Gelen Araçların Geçiş Hakkı 185
D. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş veya Bölünmemiş Yoldan Gelen Motorlu Araçların Geçiş Hakkı 186
E. Dönel Kavşağa Gelen Aracın, Dönel Kavşak İçindeki Aracın Geçiş Hakkını Bozması 186
F. Taliyol, Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Gidiş, Dönüş Yönlerine Göre Geçiş Hakkı 187
G. Tali Yoldan Gelen Geçiş Hakkı Üstünlüğü Bulunan Araç ile Ana Yolda Seyreden Aracın Çarpışması 187
H. Gidiş–Dönüş Yönlerine Göre Araçların Geçme Sırası 188
I. Farklı Yönlere Seyir Halindeki Araçların Kavşakta Geçiş Önceliğini Bozmaları 188
İ. Raylı Sistemin Geçtiği Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 189
J. Geçiş Hakkı Trafik İşaret Levhaları ile Belirlenmiş Raylı Sistemin Bulunduğu Bir Kavşakta Araçların Geçiş Öncelik Sırası 189
§17. İNDİRME BİNDİRME VE KAPILARIN AÇILMASI KURALLARI 190
I. İlgili Maddeler 190
A. Karayolları Trafik Kanunun Madde 58/1 190
B. Yönetmelik Madde 110 190
II. Açıklama 190
§18. DURMA, DURAKLAMA KURALLARI 191
I. İlgili Maddeler 191
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 59/1 191
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 60/1 191
C. Yönetmelik Madde 113 191
II. Açıklama 192
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 193
A. Yaya Geçitlerinde Duraklamak 193
B. Görüşün Yeterli Olmadığı Tepelere Yakın Yerlerde ve Dönemeçlerde Duraklamak 193
C. Duraklayan veya Park Etmiş Araçların Yol Tarafındaki Yanında Duraklamak 193
§19. PARK ETME KURALLARI 194
I. İlgili Maddeler 194
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 61 194
B. Yönetmelik Madde 115 195
II. Açıklama 196
§20. DURMA, DURAKLAMA VE PARK ETME HALİNDE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN KURALLAR 197
I. İlgili Maddeler 197
A. Yönetmelik Madde 116 197
B. Yönetmelik Madde 117 197
C. Yönetmelik Madde 118 198
II. Açıklama 198
§21. ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI KURALLARI 199
I. İlgili Maddeler 199
A. Araçların Işıklandırılması 199
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 63/1, 2, 3 199
2. Yönetmelik Madde 126 199
B. Işıkların Kullanılması 199
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 64 199
2. Yönetmelik Madde 127 200
II. Açıklama 201
§22. ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI 202
I. İlgili Maddeler 202
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 65 202
B. Yönetmelik Madde 134 204
II. Açıklama 205
§23. KAMYON, KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI 206
I. İlgili Maddeler 206
A. Yönetmelik Madde 130 206
II. Açıklama 207
§24. BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR 208
I. İlgili Maddeler 208
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 66/1 208
B. Yönetmelik Madde 136 208
C. Yönetmelik Madde 150/a 209
II. Açıklama 209
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 210
A. Caddede Yan Yana Bisiklet Sürmek 210
B. Motosiklete Arkadan Çarpma 210
C. Öndeki Mobiletin Aniden Sol Şeride Dönüş Yapması 210
§25. ARAÇ MANEVRALARINI DÜZENLEYEN KURALLAR 211
I. İlgili Maddeler 211
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 67/1 211
B. Yönetmelik Madde 137 211
II. Açıklama 213
§26. YAYALARIN UYACAKLARI KURALLAR 214
I. İlgili Maddeler 214
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 68/1 214
B. Yönetmelik Madde 138 215
II. Açıklama 216
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 217
A. Taşıt Yolunun Sağında Karşıya Geçmek İçin Sabırsızlıkla Bekleyen Yaya 217
B. Karşıya Geçmek Üzere Taşıt Yoluna Henüz İnmiş Yaya 218
C. Işıklı Bir Kavşakta Bir Taşıt Sürücüsü, Dönüşü Sırasında Yayalara Yeşil Işık Yanması veya Yaya Geçidinde Yaya Bulunması 218
D. Yaya Yolu ve Banket Bulunmayan İki Yönlü Karayolunda Yayanın Yürüyüşü 219
E. Taşıt Yolunun Karşı Tarafına Araçların Arasından Geçiş Yapan Yaya 219
F. Yaya Geçidinin Başlangıcında Bekleyen Yaya 220
G. Yaya Geçidine Henüz İnmiş Yaya 220
H. Yayanın Farkedilme Mesafesi [Örnekli] 220
§27. HAYVANLA ÇEKİLEN VE ELLE SÜRÜLEN ARAÇLARI SÜRENLER İLE HAYVAN SÜRÜCÜLERİ HAKKINDAKİ KURALLAR 223
I. İlgili Maddeler 223
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 69 223
B. Yönetmelik Madde 139 223
II. Açıklama 224
§28. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR VE SÜRME KURALLARI 224
I. İlgili Maddeler 224
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 71 224
B. Yönetmelik Madde 141 225
C. Yönetmelik Madde 142 226
D. Yönetmelik Madde 143 227
II. Açıklama 227
A. Geçiş Üstünlüğü Kavramı 227
B. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Hareket Şekli 227
C. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Davranış Şekli 227
D. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Karşılaşması Hali 228
E. Cankurtaran Dışında Ayrım İşareti Bulunmayan Araçların Geçiş Üstünlüğünü Kullanma Şekli 228
F. Mavi Renkli Tepe Lambası Bulunan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar 228
G. Kırmızı Renkli Tepe Lambası 228
H. Sarı Renkli Tepe Lambası 228
I. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Olmayan Araçlar 228
§29. YAYA, OKUL VE DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEKİ KURALLAR 229
I. İlgili Maddeler 229
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 74/1 229
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 76/a, b 229
II. Açıklama 229
A. Yaya Geçidi 229
B. Okul Geçidi 229
C. Demiryolu Geçidi 229
D. Yayaların Uyacakları Diğer Kurallar 230
E. Yaya, Okul Geçitlerine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar 230
F. Kontrolsüz Demiryolu Geçidine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar 230
G. Yaya ve Okul Geçitlerinde Yönetmeliğe Göre Uyulacak Kurallar 231
§30. OKUL TAŞITLARI İLE İLGİLİ KURALLAR 232
I. İlgili Maddeler 232
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 75/1, 2, 3 232
B. Yönetmelik Madde 147 232
II. Açıklama 233
A. Dur Işıklı Cihazı 233
B. Rehber Öğretmen 233
§31. ÇOCUK, HASTA VE SAKAT TAŞITLARI, GÖZLERİ GÖRMEYEN YAYALAR, YÜRÜYÜŞ KOLLARINA İLİŞKİN KURALLAR 233
I. İlgili Maddeler 233
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 77/1 233
B. Yönetmelik Madde 149 233
II. Açıklama 234
§32. SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA KURALLARI 234
I. İlgili Maddeler 234
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 78/1 234
B. Yönetmelik Madde 150 (Değişik: 9.6.2008 – 26901 s. R.G.) 234
II. Açıklama 236
A. Emniyet Kemeri 236
B. 10 Yaşından Küçük Çocuklar 236
C. Motosiklet ve Motorlu Bisikletlerde Koruyucu Tertibat 237
§33. ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKİLMESİ KURALLARI 237
I. İlgili Maddeler 237
A. Yönetmelik Madde 133 237
II. Açıklama 238
A. Arızalı Aracı Çekecek Araç Türü 238
B. Bağlantı Türü 238
C. Bağlantı Uzunluğu 238
D. Bağlantıya Asılacak Kırmızı Bez veya Yansıtıcı 238
E. Freni Bozuk Aracın Çekilmesi Durumunda Bağlantı 238
F. Çekilme Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar 238
G. Arızalı Aracın Işık Donanımı Çalışmıyorsa 238
H. Römork, Yarı Römorkların Çekilmesi 239
I. Çekilme Sırasında Araçların Azami Hızı 239
§34. KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR 239
I. İlgili Maddeler 239
A. Yönetmelik Madde 135 239
II. Açıklama 240
A. Trafikte Tehlike Oluşturmaması İçin Tedbir 240
B Kuyruk ve Park Işıklarının Yakılamadığı vs. Durumlarda Alınacak Tedbir 240
C. Dönemeç veya Tepe Üstünde Arızalanan Araçlarda Alınacak Tedbir 240
D. Arızalanan Araç Tehlikeli Madde Taşıyorsa Alınacak Tedbir 240
E. Tedbir Alınıncaya Kadar Yapılacak İşlemler 241
F. Uygulamalı Kusur Tespiti (Kural İhlali) 241
1. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltılması–Kontrolsüz Yola Çıkan Bisiklete Çarpma 241
2. Sollama Yasağı Olan Yerde Önceki Aracı Sollarken Arkadan Çarpma 241
3. Şerit İhlali 241
4. Yayaya Yol İçinde Çarpma 241
5. Hatalı Sollama Yaparak Şerit İhlali Sonucu Çarpma 241
6. Arkadan Gece Seyir Esnasında Mobilete Çarpma 242
7. Ana Yol/Tali Yol Dörtlü Kavşağında Kaza 242
8. Yük Üzerinde Yolcu Taşımak Suretiyle Kazaya Neden Olmak 242
9. Yol Üzerinde Kontrolsüz Dolaşan Bisikletli Kişiyi Fark Ettiği Halde Çarpmak 242
10. Aşırı Alkol Alarak Şerit İhlali Yapmak Suretiyle Kazaya Sebebiyet Vermek 242
11. Kırmızı Işık Yanarken Geçme Esnasında Çarpma 243
12. İndirdiği Kişinin Arkadan Gelen Aracın Çarpmasına Maruz Kalması 243
13. Üst Geçidi Kullanmayarak Yolu Geçen Yayaya Çarpmak 243
14. Trafiğe Açık Yol Üzerinde Yayaya Çarpma 243
15. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerde Geri Manevra Yaparken Kazaya Sebebiyet Vermek 243
16. Yayanın Trafik Kazasına Neden Olması 244
17. Yaya Geçidinden Geçen Yayaya Çarpmak 244
18. Geriden Gelen Araç Trafiğine Dikkat Etmeden Kontrolsüz Şekilde Yol Kapatarak Kazaya Neden Olmak 244
19. Yolcu İndiren Aracın Solundan Geçerken, Duran Aracın Önünden Çıkan Mağdura Çarpmak Suretiyle Trafik Olayına Neden Olmak 244
20. Öndeki Aracın Sollama Sırasında Sola Dönüş Yapması Şeklinde Gelişen Kazada Kusur 244
21. Yola Çıkan Koyun Sürüsüne Çarpmamak İçin Direksiyon Kırıp Kazaya Neden Olmak 245
22. Kontrolsüz Kavşakta Taşıt Yolu Üzerinde Yayaya Çarpmak 245
23. Traktör Çamurluğundaki Yolculuk Yapan Mağdur Kişinin Devrilme Sonunda Yaralanması 245
24. Bisikleti Ön Tarafına Oturan Kişinin Kusuru 245
25. İlliyet Bağının Yokluğu 245
26. Bilinçli Taksirin Varlığı 246
27. Araca Arkadan Asılma Sonucu Oluşan Kaza 246
28. Arka Tekerin Fırlaması Sonucu Kaza 246
29. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi Sonucu Kaza 247
30. Taksirli Sonucun Kural İhlalinin Doğal Neticesi Olmalıdır 247
31. Traktör Römorkunda Taşınan Kişinin Düşerek Ölmesi 248
32. Hızlı Seyreden Aracın Ters Yola Girmesi 248
33. Ölenin Ani Şerit Değiştirmesi 248
34. Karşıdan Gelen Araçla Kendi Şeridinde Çarpışmak 249
35. Karşıdan Gelenin Yanlış Sollama Yapması 249
Üçüncü Bölüm
ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN
RAPORLARINDAN ÖRNEKLER (Kusurla ilgili)
1. Yayaya Çarpma 251
2. Geri Manevra Yaparken Yayaya Çarpma 252
3. Kırmızı Işıkta Geçmek, Kavşak İhlali 252
4. Yayaya Çarpma 253
5. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmamak – Tali Yoldan Ana Yola Kontrolsüz Çıkan Bisiklete Çarpmak 254
6. Aracın, Duran Bisikletliye Çarpması, Şerit İhlali 255
7. Yayaya Çarpma – Sürücünün Kusursuz Hali 256
8. Hatalı Sollama – Karşı Yönden Gelen Aracın Yolunu Kapama 257
9. Önde Giden Mobiletin Aniden Sol Şeride Dönüş Yapması – Sağ Şeritten Sinyalsiz ve Kontrolsüz Şekilde Dönüşe Geçen Mobiletliye Çarpma 258
10. Alternatifli Kusur Oranı – Yayaya Çarpma 258
11. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmama – Yayanın Farkedilmesi 260
12. Sollamadan Sonra Geçilen Aracın Önüne Ani Çıkmak 260
13. Yayaya Çarpma – Yayanın İlk Geçiş Hakkını Araçlara Tanımaması – Yayanın Farkedilmesi 261
14. Şerit İhlali – Kontrolsüz Sevk ve İdare – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetme 262
15. Karşı Yönden Gelen Trafiği Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak – Gelen Mobiletin Önünü Kapatmak 263
16. Motorsikletle Hızla Kavşağa Yaklaşma – Anayol Trafiğini Kontrol Etmeden Kavşağa Giriş Yapmak – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak 264
17. Yayaya Çarpma – Küçük Çocuğun Yola Fırlaması – Islak Zemin – Düşük Hızla Seyretmeme 264
18. Kavşakta Oto ile Motosikletin Çarpışması 265
19. Üç Aracın Karıştığı Ard Arda Oluşan Kaza 266
20. Yayaya Çarpma – Yolun Sağından Yürüyen Yayaya Arkadan Çarpma 268
21. Tali Yol Ana Yol Kavşağı – Kavşağa Yaklaşırken Hızını Düşürmeme 269
22. Yayaya Çarpma – Meskun Mahalle Yaklaşırken Tedbir Almama – Anayoldan Geçen Araçlara Yayanın İlk Geçiş Hakkı Vermemesi 270
23. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Yoldan Geçen Araçlara Vermeme 271
24. Park Halindeki Araca Çarpma – Alternatifli Kusur Oranı 272
25. Yakın Takip – Hatalı Olarak Sol Şeride Girme Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma 273
26. Şerit İhlali – Karşıdan Gelen Araçla Çarpışma – Sağ Tarafa Kaçmama 274
27. Arkadan Mobilete Çarpma – Hızını Yol ve Trafiğin Şartlarına Göre Ayarlamama 275
28. Şerit Tecavüzü – Karşı Yönden Gelen Araca Çarpma 276
29. Daralan Yolda Çarpışma 276
30. Kaldırım Üzerindeki Yayaya Çarpmak 278
31. Alternatifli Kusur Oranı 279
32. Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – Aracı Devirmek 280
33. Gidişe Göre Yolun Sol Tarafından Kavşağa Giren Bisikletle Çarpışmak 281
34. Sert Fren Tatbiki ile Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek 282
35. Arka Trafiği Kontrol Etmeden Hatalı Sola Dönüşe Geçmek 283
36. Önde Zikzag Yaparak Giden Bisiklete Arkadan Çarpma – Hızı Düşürmeme 284
37. Yayaya Çarpma, Tehlikeli Şekilde Karşıya Geçme 284
38. Yolun İcap ve Şartlarına Göre Hızını Ayarlamamak 285
39. Karşı İstikamet Şeridine Girmek – Karşı Karşıya Çarpışmak 286
40. Yayaya Taşıt Yolunda Çarpma 287
41. Hızla Viraja Girmek – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – TIR’ı Devirmek 288
42. Yayaya Çarpmak – Geceleyin Yol Kaplamasında Yürüyen Yayanın Kendi Can Emniyetini Almaması 289
43. Alternatifli Kusur Oranı – Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma 290
44. Meskun Mahal Dışında Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak – Düşük Hızla Seyretme 291
45. Yasaya Çarpmak – Seyir İstikametine Göre Yolun Solundan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmak 292
46. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağının Olup Olmadığı 292
47. Orta Refüjdeki Yayaya Çarpmak – Meskun Mahalde Hızını Düşürmemek 294
48. İtiraz Üzerine Yeniden Düzenlenen Üniversite Öğretim Üyelerinin Raporu 295
49. Taşıt Yolu İçinde Yürüyen Yayaya Çarpmak 296
50. İtiraz Üzerine Düzenlenmiş Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu 297
51. Kavşakta Çarpışma 298
52. Öndeki Aracı Yakın Takip Etme Sonucu Sağ Tarafta Bulunan Çocuklara Çarpmak 299
53. Traktör Çamurluğuna Binip Dengesini Kaybederek Düşme Sonucu Oluşan Kaza 300
54. Yayaya Çarpma – Park Halindeki Araca Yakın Seyrederek Sıkıştırma Sonucu Kazaya Sebebiyet 301
55. Hayvan Çıkışının Kazaya Kısmen Etkisi – Hızını Görüş Mesafesine Göre Ayarlamama 302
56. Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Yoldan Çıkıp Devrilmek 303
57. Yayaya Çarpma – Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmama – Yayayı Farkettiği Halde Tedbir Almama 303
58. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağı – Ölüm Nedeni 304
59. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkına Yayanın Uymaması 307
60. Bisikletliye Çarpma – Kavşağa Tedbirsiz Girme – Yolun Elverişliğini Beklememe 308
61. Geçiş Önceliğine Uymamak – Kontrolsüz Kavşağa Girmek 308
62. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkı İhlali 309
63. Yayaya Çarpmak – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmamak – Hızlı Seyretmek 310
64. Dönüş Hatası, Kavşak İhlali 311
65. Hatalı Sollama Yapan Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışmamak İçin Sağa Direksiyon Kırmak 312
66. Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu 313
67. Karşı Yönden Gelen Trafiğe Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak 314
68. Trafik Dairesinin Hukuk Mahkemesine Gönderdiği Rapor 314
69. Yola Fırlayan Yayaya Çarpma – Kovalanan Yayanın Ölümünde İlliyet Bağı 316
70. Kavşakta Otobüsle Mobiletin Çarpışması 318
71. Sürücü Kusuru – Aracın Devrilmesi 319
72. Yolcu İndirmesi Sırasında Yolcunun Araç Kapısına Parmağını Kaptırması 320
73. Yolcu İndirme Sırasında Gelen Aracın Çapması 321
74. İlk Geçiş Hakkına Uymamak – Kavşağa Gelirken Hızını Azaltmamak 322
75. Arkadan Gelen Aracın Seyir Şeridini Kapatmak 323
76. Sollama İmkanına Sahip Olmasına Rağmen Çarpmak 324
77. Aydınlatmanın Mevcut Olmadığı Yolda Yayaya Çarpmak 324
78. Gelen Aracın Seyir Platformuna Giriş Yapmak 325
79. Alternatifli Yeşil Işık Yanması Halinde Kusur 325
80. Karşıdan Karşıya Geçmekte Olan Yayaya Çarpmak 327
81. Yayanın Taşıt Trafiğine Dikkatsizce Girmesi 328
82. Okul Taşıtında İnme Sırasında Çarpma 328
83. Kontrolsüz Şekilde Sol Şeridi Kullanmak 329
84. Duran Taşıtın Önünden Yola Çıkan Çocuğa Çarpmak 330
85. Motosikletle Yol İçinde Yayaya Çarpmak 331
86. Park Sahasından Kontrolsüz Ana Yola Giriş Yapan Araca Arkadan Çarpma 332
87. Kırmızı Işıkta Durmadan Kavşakta Hasarlı Kazaya Neden Olunması 334
88. Geri Manevra Yaparken Aracın Arkasındaki Yayaya Çarpma 335
89. Şerit Tecavüzü–Devamlı Düz Çizginin Hatalı Olduğu Savunması 336
90. Işık İhlali – Alternatifli Kusur Durumu 338
91. Alternatifli Kusur Paylaşımı–Işık Kontrolü Kavşakta Işık İhlali 338
92. Kavşağa Yaklaşırken Hız Düşürmemek, Tali Yoldan Anayola Kontrolsüz Girmek 340
93. Dönüş Kuralı İhlali–Arka Trafiği Kontrol Etmemek Suretiyle Arkadan Gelen Aracın Önünü Kapatmak 341
94. Kontrolsüz Doğrultu Değiştirmek–Düz Seyreden Aracın İstikamet Şeridini Kapatmak 342
95. Geceleyin Yeterli Tedbir Almadan Aracın Yolda Park Halinde Bırakılması 343
96. Yayanın İlk Geçiş Hakkına Sahip Aracın Geçişine Dikkat Etmeden Yola Girmesi 344
97. Sollama Sırasında Geçilen Araca Çarpma Suretiyle Kazaya Sebebiyet Verilmesi 346
98. Geceleyin Işık Donanımsız Motosikletle Trafiğe Çıkmak Suretiyle Ölümlü Kazaya Neden Olmak 347
99. Yolu Kontrolsüz Geçen Yayalara Otobüsün Çarpmasıyla Ölümlü Kazaya Neden Olmak 347
100. Otomobille, Sağ Önde Seyreden ve Ani Sola Yönelen Bisikletliye Çarpma Sonucu Ölümlü Kazaya Neden Olmak 349
101. Motosikletin Yayaya Çarpmasında Yayanın Asli, Sürücünün Tali Kusurlu Olması 350
102. Arka Taraftan Gelen Aracın Seyir Şeridini Kapatarak Kazaya Neden Olmada Asli Kusur 351
Dördüncü Bölüm
YARGITAY KARARLARI (Kusurla İlgili)
I. YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARLARI 353
II. YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ KARARLARI 407
III. HUKUK DAİRESİ KARARLARI 518
Ek Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE TRAFİK KAZALARINDA CEZAİ SORUMLULUK
I. Taksir 571
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 571
1. Taksir/Bilinçli Taksir 571
2. Taksirin Unsurları 573
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir 575
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep 576
II. Taksirle Öldürme 577
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 577
1. Görev 577
2. Suçun Faili 577
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi 580
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt 580
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması 581
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması 581
II. Taksirle Yaralama 582
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 583
1. Görev 583
2. Şikayet Şartı 583
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması 584
Kaynakça 587
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 589
Kavramlar Dizini 597

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153498
Yayın Tarihi 2020 Mart
Barkod 9789750259784
ISBN 9789750259784
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 7
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Erhan Günay