Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Ticari İşletme Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
520
Boyut :
17x25
Baskı :
19
ISBN/Ref :
9789750281006

Stok Durumu: Stokta var

282,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 239,70 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • İşletmenin Unsurları
 • Ticari İşletmenin Devri
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
 • Tacir ve Tacir Yardımcıları
 • Ticari Davalar
 • Ticari Defterler
 • Ticaret Sicili
 • Cari Hesap
 • Haksız Rekabet
 • Ticaret Unvanı

Ticari İşletme Hukuku kitabının ilk basısı 1973 yılında Prof. Dr. Reha Poroy tarafından yazıldı. Kitabın 7. basısında kitap Poroy/Yasaman olarak çıkarıldı. Bu tarihten 2009 yılına kadar bu şekilde yeni basılar birbirini takip etti. 2009 yılında Reha Poroy vefat etti. Bu tarihten sonra onun da adı daima baki kalmak kaydı ile yeni basıları Prof.Dr. Hamdi Yasaman devam ettirdi . Bugün ilk basıdan 49 yıl geçtikten sonra 19. basıya ulaşmış olduk.

1973 den beri basılan ve bugün 19. basısına erişen Ticaret İşletme Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve diğer bazı hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Bu kitap aynı zamanda uygulamaya da hitap ettiği için, avukatlar ve akademisyenler tarafından da tercih edildi. Ticaret Hukuku alanında bu kitap temel bir eser olarak kabul edildi.

Ticari İşletme Hukuku en son 2019 yılında 18. Basısı yapılmış idi. Bu basıda, bu dönemde çıkan eserler ile mahkeme kararları kitaba işlendi ve kitap güncel hale getirildi.

Ticaret Kanununun temelini teşkil eden ticari işletmeyi konu alan bu eser, ticaret hukukunun genel hükümlerini teşkil eder. Kitapta, ticari işletmenin unsurları anlatıldıktan sonra, ticari işletmenin diğer hukuki işlemlere konu olması, yani ticari işletmenin devri, ticari işletmelerin birleşmesi, tür değiştirmesi, ticari işletmenin rehni, haczi gibi konular işlenmiştir. Bundan sonra ticaret hayatının en önemli aktörü olan Tacir ve Tacir Yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, acente, tek satıcı, komisyoncu, simsar) bölümleri yazılmıştır. Ticari Davalar, Ticari Defterler, Ticaret Sicili, Cari Hesap, Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanı kitabın diğer konularıdır.

Vefat eden öğretim üyelerinin kitaplarının asistanları tarafından devam ettirilmesi bilhassa İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir gelenek haline gelmiştir. Ticaret Hukukunun duayen hocası müteveffa Prof. Dr. Reha Poroy'un ticari işletme hukuku kitabı ve adı yeni basılarda yaşamaya devam edecektir.

2019 yılında yapılan 18. Basının kitapları tükenmiştir. Piyasada bulunmayan bu kitap, gelişen mevzuat, mahkeme kararları ve doktrin nazara alınarak güncellenmiştir.

Kitap hem hukuk fakültelerindeki talebelere yönelik olduğu gibi, akademisyenlere ve uygulamaya da cevap verecek niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

On Dokuzuncu Basıya Önsöz ...5
Birinci Basıya Önsöz ...7
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER...
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI ...25
A. Genel Olarak ...25
B. Ticaret Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi ...27
1. Eski Zamanlar ...27
2. Orta Çağ ...28
3. Yakın Zamanlar ve Kanunlaştırma Hareketleri ...29
4. Bugünkü Durum ...30
C. Ticaret Hukuku’nun Genel Teorisi ...34
D. Ticaret Hukuku’nun Bağımsızlığı ...36
E. Ticaret Hukuku’nun Özellikleri ve Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri ...38
II. TÜRK TİCARET HUKUKU ...39
A. Tarihi Gelişim ...39
B. Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ...40
C. Yeni Ticaret Kanunu’nun Altında Yatan Temel Dinamikler ...41
III. PLAN VE BİBLİYOGRAFYA ...43
A. Ticari İşletme Hukuku Başlığı Altında Ele Alınan Konular ...43
B. Bibliyografya ...43
Birinci Bölüm...
TİCARİ İŞLETME...
I. GENEL OLARAK ...51
A. Kavram ve Terimler ...51
B. Belli Başlı Sistemlerde Ticari İşletme Esasının Ele Alınış Tarzı ...53
C. Ticaret Kanunu Sisteminde Ticari İşletmenin Fonksiyonu ...54
II. TİCARİ İŞLETME KISTASLARI ...55
A. Kıstasların Tespiti ve Değerlendirilmesi ...55
B. Esnaf İşletmesi için Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Gelir Sağlamak ...56
C. Devamlılık ...57
D. Bağımsızlık ...58
III. TİCARİ İŞLETMENİN BİR BÜTÜN TEŞKİL ETMESİ, DEVRE VE DİĞER HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI ...58
A. Ticari İşletmenin Bir Bütün Teşkil Etmesi ...58
B. Ticari İşletmenin Devri ...60
C. Ticari İşletmenin Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması ...66
IV. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ ...70
V. BİR TİCARİ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİ İLE BİRLEŞMESİ VEYA TÜR DEĞİŞTİRMESİ ...70
A. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi ile Birleşmesi ...71
B. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketine ya da Bir Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi ...71
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ ...72
A. Genel Olarak ...74
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Tarafları ...78
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Konusu ...78
1. Münferit Taşınırlar ...80
2. İşletmenin Bütünü ...85
D. Ticari İşlemlerde Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Rehni ...85
E. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması ...88
F. Ticari İşlemlerde Rehinli Taşınır Siciline Tescil ...89
G. Ticari İşlemlerde Rehin Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Borçları ...90
H. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi ...93
I. Görevli ve Yetkili Mahkeme ...93
VII. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI ...94
A. Genel Olarak ...94
B. Şube Niteliği ...94
C. Şube Niteliğinin Sonuçları ...95
İkinci Bölüm...
TİCARİ İŞ VE HÜKÜMLER...
I. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI ...97
A. Genel Olarak ...97
B. Çeşitli Sistemler ...98
C. Ticaret Kanunu’nun Sistemi ...99
1. Tanım ...99
2. Ticari İşler ...100
3. Ticari Hükümler ...103
II. BİR İŞİN TİCARİ OLARAK NİTELENMESİNİN SONUÇLARI ...104
A. Genel Olarak ...104
B. Ticari İşlerde Teselsül ...104
C. Ticari İşlerde Faiz ...104
III. BİR HÜKMÜN TİCARİ OLARAK NİTELENDİRİLMESİNİN SONUÇLARI ...128
A. Genel Olarak ...128
B. Ticari Bir İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası ...130
1. Emredici Hükümler ...130
2. Sözleşme ...130
3. Yorumlayıcı veya Tamamlayıcı Hükümler ...130
4. Ticari Örf ve Adet ...131
5. Genel Hükümler ...133
C. Ticari Hükümlerle Konulmuş Zamanaşımı Süreleri ...133
Üçüncü Bölüm...
TİCARİ DAVALAR...
I. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURMA ...135
A. Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan Alacak ve Tazminat Olan Ticari Davalar ...135
B. Zorunlu Arabuluculukta Usul ...137
1. Yetki ...138
2. Arabuluculuk Süresi ...138
3. Sürelerin Durması ...138
II. TİCARİ DAVALAR ...138
III. TİCARİ DAVA KISTASLARI ...139
A. Kıstasların Değerlendirilmesi ...139
B. Mutlak Ticari Davalar ...140
1. Türk Ticaret Kanunu’nda ...140
2. Türk Medeni Kanun’da ...140
3. Türk Borçlar Kanunu’nda ...140
4. Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Mevzuat ...141
5. Ticarete Özgü Yerler Hakkındaki Özel Hükümler ...142
6. Bankalar, Diğer Kredi Kuruluşları, Finansal Kurumlar ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemeler ...143
C. Ticari Sayılması için Hiç Olmazsa Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Gereken Davalar ...143
1. Türk Borçlar Kanunu’nda ...143
2. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Mevzuat ...144
D. Her İki Taraf için Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar ...145
E. Özel Hükümler Gereğince Ticaret Mahkemesinde Görülecek Davalar ...146
IV. TİCARET DAVALARINDA GÖREV ...147
A. Asliye Ticaret Mahkemeleri ...147
V. TİCARİ DAVALARDA USUL KURALLARI ...148
A. Genel Olarak ...148
B. Özel Deliller ...149
C. Ticari Davalarda ve Ortaklıklarda Basit Yargılama Usulü ...149
Dördüncü Bölüm...
TACİR...
I. GENEL OLARAK ...153
A. Tacir Sıfatının Fonksiyonu ve Önemi ...153
B. Türk Ticaret Kanunu’nun Tacir Sıfatının Tayininde Kabul Ettiği Sistem ...153
II. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI ...154
A. Sıfatın Kazanılması ve Kaybı ...154
B. Unsurları ...155
1. Bir Ticari İşletmenin Varlığı ...155
2. Ticari İşletmeyi Kısmen Dahi Olsa İşletmek ...155
3. İşletme Faaliyetinin Kendi Adına İcrası ...156
C. Özel Durumlar ...156
III. TÜZEL KİŞİLER VE DONATMA İŞTİRAKİ ...158
A. Tacir Sıfatının Genel Olarak Kazanılması ...158
B. Ticaret Şirketlerinin Tacir Sıfatı ...159
C. Derneklerde Tacir Sıfatı ...160
D. Donatma İştiraki ...161
E. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurumların Tacir Sıfatı ...161
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ ...162
A. Çeşitli Açılardan Sınıflandırma ...162
B. Ticaret Karinesi ...163
C. Tacirlere Uygulanan Özel Hükümler ...163
1. İflas ...164
2. Ticari Örf ve Âdetin Tacirler Hakkında Mutlak Olarak Uygulanması ...164
3. Ücret veya Cezanın İndirilmesini İsteyememe ...164
4. Ücret ve Faiz İsteme ...168
5. Fatura ve Teyid Mektubu Gönderme ...169
6. Hapis Hakkında, İrtibatın Var Olduğu Varsayımından Faydalanma ...177
D. Tacirin Tabi Olduğu Yükümlülükler ...178
1. Kanun Hükümlerine (TTK m. 39–52) Uygun Olarak Bir Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak ...178
2. Ticari İşletmeyi Ticaret Siciline Kaydettirmek ...178
3. Ticari Defterler Tutmak ...178
4. Fatura Vermek ve Bedel Ödenmiş ise Bunu Faturada Göstermek ...179
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek ...179
6. Ticaret Odası’na Kaydolmak ...182
7. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ...183
E. İki Tarafı Tacir Sıfatını Haiz Kişiler Olan Ticari İşler Hakkındaki Özel Hükümler ...184
1. Ticari Defterlerin Delil Olması ...184
2. İhbar ve İhtarlar ...185
3. Tacirler Arasındaki Ticari Satış ve Mal Değişimleri (Trampalar) ...187
a. Kısmi İcra ...187
b. Alıcının Temerrüdü ...189
F. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmelerinde Temerrüt ve Taksitle Ödeme Yasağı ...194
G. Esnafa Uygulanan Tacir Sıfatı ile İlgili Hükümler ...199
Beşinci Bölüm...
ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLAR...
I. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN ANLAŞMALAR ...204
A. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARI DÜZENLEYEN MENKUL MAL SATIMINA İLİŞKİN VİYANA ANTLAŞMASI (CISG) ...206
B. ULUSLARARASI TİCARİ SATIŞLARDA MALLARIN SEVK VE TESLİMİNDE KULLANILAN TERİM VE KURALLAR ...214
1. Incoterms ...214
C. Uluslararası Ticari Satışlarda Ödeme Şekilleri ...218
1. Peşin Ödeme (Prepayment) ...218
2. Prefinansman Yoluyla Ödeme (Prefinancing) ...218
3. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) ...219
4. Mal Karşılığında Ödeme (Cash Against Goods) ...219
5. Belge Karşılığında Ödeme (Cash Against Documents) ...220
6. Akreditif ...221
a. Tanımı ve İşleyişi ...221
b. Akreditif İlişkisini Yöneten İlkeler ...223
c. Akreditif Türleri ...224
D. ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE TAHKİM ...226
Altıncı Bölüm...
TİCARET SİCİLİ...
I. GENEL OLARAK ...234
A. Çeşitli Siciller ve Ticaret Sicili Kavramı ...234
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI ...237
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü ...237
B. Ticaret Sicilinin Denetimi ...238
C. Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması–Mernis Sistemi ...238
D. Açıklık İlkesi ...241
1. İnceleme ve Suret Alma ...241
2. İlan ...241
III. TİCARET SİCİLİNDEKİ İŞLEMLER ...241
A. Tescil Talebi ...241
1. Tescil Edilebilecek Hususlar ...241
2. Tescil ve İlan Sicil işlemleri ...242
B. Tadil Talebi ...244
C. Terkin Talebi ...244
IV. SİCİL MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ ...244
A. Kanuni Şartların Olup Olmadığının İncelenmesi ...245
B. Gerçeğe Uygunluk İncelemesi ...252
C. Kamu Düzeni Bakımından İnceleme ...252
D. Sicil Müdürünün Kararına İtiraz ...253
IV. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONU ...254
A. Kapsamı ...254
B. Sicilin Üçüncü Kişilere Etkisi ...255
1. Etkinin Başlangıcı ...255
2. Sicilin Olumlu ve Olumsuz Etkisi ...256
3. Sicilin Açıklayıcı, Kurucu ve Onarıcı Etkisi ...257
C. Görünüşe Güven İlkesi ve Sonucu ...258
V. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR ...260
A. Hukuki Sorumluluk ve Tazminat ...260
1. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan ...260
2. Gerektiği Halde Düzeltme İstememe ...261
B. Devletin ve Ticaret Odasının Sorumluluğu ve Tazminat ...261
C. Cezai Yaptırımlar ...262
1. Sicil Memurunun Davetine Cevap Vermeme ...262
2. Kötü Niyetle Gerçeğe Aykırı Beyan ...262
3. Tescili ve İlanı Gereken Değişiklikleri Bildirmeme ...263
Yedinci Bölüm...
TİCARİ DEFTERLER...
I. GENEL OLARAK ...265
A. Defter Tutma–Tarihi Gelişim–Sistemler ...265
B. Türk Sisteminin Esası ...266
II. ÇEŞİTLİ DEFTERLER VE BUNLARI TUTMA USULÜ ...267
A. Çeşitli Defterler ...267
B. Ticari Muhasebeye Hakim Olan İlkeler ...268
III. DEFTER TUTMA VE DEFTERLERLE VESİKALARI SAKLAMA YÜKÜMÜ ...269
A. Açılış ve Kapanış Onayları ...269
B. Saklama Yükümlülüğü ...269
C. Zayi Olma ...270
IV. SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR ...271
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK FONKSİYONU ...271
A. Temel Kural ...271
B. Delil Niteliği ...273
Sekizinci Bölüm...
TİCARİ İŞLETMEYE BAĞLI YARDIMCILAR VE...
ÇEŞİTLİ ARACILIK FAALİYETLERİ...
I. GENEL OLARAK ...279
A. Ticari İşletmenin Faaliyetinde Çeşitli Yardımcılar ve Aracılar ...279
B. Türk Sisteminde Yardımcılar ve Aracılar ...280
II. BAĞLI YARDIMCILAR ...281
A. Ticari Temsilci ...281
1. Tanım ...281
2. İşletme (Müvekkil) ile Arasındaki Bağ ...282
3. Yetkinin Sınırlandırılması ...282
4. Temsil Yetkisinin Geri Alınması ...282
B. Ticari Vekil ...282
1. Tanım, Yetkileri ve Sınırlanması ...282
2. Yetkinin Geri Alınması ve Ticari Vekilliğin Son Bulması ...284
3. Pazarlamacı ...284
C. Rekabet Yasağı ...287
D. İşletme Sahibinin Durumunda Değişiklik ...287
III. ACENTE ...288
A. Tanım ve Nitelikleri ...289
B. Acente Sözleşmesinin Şekli ...290
C. Aracı Acente–Sözleşme Yapan Acente ...291
D. Acentenin Temsil Yetkisi ...292
1. Hakkı Koruyan Beyanlar ve Dava ...292
2. Bedeli Kabul, Yenileme ve Miktardan İndirim ...296
3. Sözleşme Yapma ...296
4. Yetkisizlik veya Yetkiyi Aşma ...297
E. Acente ile Müvekkili Arasındaki Bağ (İç İlişki) ...297
1. Tekel ...297
2. Acentenin Borçları ...298
3. Acentenin Hakları ...300
a. Olağanüstü Masraflar ...300
b. Ücret ...300
c. Hapis Hakkı ...301
F. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi ...302
1. Sürenin Sona Ermesi ...302
2. Kanunda Öngörülen Sebeplerle Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi ...302
3. Olağan Fesih–Feshi İhbar ...302
4. Olağanüstü Fesih–Haklı Sebeple Fesih ...303
G. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları ...304
1. Genel Hükümlere Göre Tazminat ...304
a. Haklı Sebeple Fesihte Tazminat ...304
b. Başlamış İşlerin Tamamlanması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini ...304
c. Acentelik Veren veya Acentenin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi ve İflası Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Uygun Tazminat ...304
2. Denkleştirme İstemi (Portföy Tazminatı) ...304
3. Denkleştirme Talep Edebilmenin Şartları ...307
a. Yeni Müşterilerin Kazandırılması–Önemli Menfaat Elde Edilmesi ...307
b. Müvekkilin Önemli Menfaat Elde Etmesi ...308
c. Acentenin Ücret Kaybına Uğraması ...308
d. Hakkaniyetin Denkleştirme Talebini Haklı Kılması ...308
4. Denkleştirme İsteminin Hesaplanması ...309
5. Hak Düşürücü Süre–Zamanaşımı ...310
6. Acentenin Denkleştirme İsteminin Benzer Sözleşmelere Uygulanması ...310
a. Tek Yetkili Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanması ...312
b. Franchise Sözleşmelerine Uygulanması ...312
c. Marka Lisans Sözleşmelerine Uygulanması ...312
H. Rekabet Yasağı Anlaşması ...314
IV. TEK SATICI ...317
A. Tanım ...318
B. Unsurları ...321
1. Kendi Adına ve Hesabına Hareket ...321
2. Süreklilik ...321
3. Belirli Bir Bölgede Münhasır Satış Hakkı (Tekel Hakkı) ...322
C. Hukuki Niteliği ...322
D. Tek Satıcının Borçları ...323
E. Yapımcının Borçları ...324
F. Sözleşmenin Sona Ermesi ...327
G. Zamanaşımı ...330
V. KOMİSYONCU ...330
A. Tanımı ve Nitelikleri ...330
B. Dış Münasebet ...331
1. Üçüncü Kişi ile Yapılan Sözleşmede Komisyoncunun Taraf Sıfatı ...331
2. Komisyoncunun Kendi Kendisi ile Sözleşme Yapması ...332
C. İç Münasebet ...332
1. Komisyoncunun Borçları ...332
2. Komisyoncunun Hakları ...334
D. Komisyoncu ile Müvekkil Arasındaki Bağın Sona Ermesi ...334
E. Zamanaşımı ...335
F. Taşıma İşleri Komisyoncusu ...335
1. Tanım ve Nitelikleri ...335
2. Borçları ...335
3. Hakları ...335
4. Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması ...335
5. Zamanaşımı ...335
VI. SİMSAR ...336
A. Tanım ve Nitelikleri ...336
B. Simsarın Borçları ...338
1. Esas Borçları ...338
2. Müvekkilin Menfaatini Koruma ...338
C. Simsarın Hakları ...339
1. Masraflar ...339
2. Ücret ...339
D. Simsarlık Akdinin Sona Ermesi ...340
E. Zamanaşımı ...340
Dokuzuncu Bölüm...
CARİ HESAP...
I. GENEL OLARAK ...342
A. Kavram ve Tarihi Gelişim ...342
B. Türk Sistemi ...342
II. ANLAŞMANIN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ ...343
A. Şekil ve Taraflar ...343
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar ...348
C. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar ve Hükümleri ...349
D. Hesap Devresi, Takas, Faiz, Bakiyenin Haczi ...350
III. SONA ERME ...352
A. Genel Olarak (TTK m. 98) ...352
B. Ölüm ve Hacir Halleri ...353
IV. Zamanaşımı ...353
Onuncu Bölüm...
HAKSIZ REKABET...
I. GENEL OLARAK ...359
A. Rekabet Kavramı ve Düzenlenmesi ...359
B. Türk Sistemi ...366
1. Ticaret Kanunu ...366
2. Ticari Olmayan Haksız Rekabet (TBK m. 57) ...366
3. Haksız Rekabet–Rekabet Hukuku ...369
4. İthalatta Haksız Rekabet ...370
II. HAKSIZ REKABETİN AMAÇ VE İLKELERİ ...371
A. Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet Halleri ...378
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ve Özellikle: ...378
a. Kötüleme (m. 55/1–a1) ...378
B. Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Getirmek (m. 55/1–a2) ...385
C. Müstesna Yeteneğe Malik Bulunduğu Zannını Uyandırmak (m. 55/1–a3) ...389
D. Karıştırılma (İltibas) (m. 55/1–a4) ...389
E. Karşılaştırmalı Reklamlar (m. 55/a–5) ...406
1. Reklam Aldatıcı Olmamalıdır ...410
2. Karşılaştırılan Mal veya Hizmetlerin Aynı Nitelikte ve Özellikte Olması veya Aynı İstek ve İhtiyaca Cevap Vermesi ...414
3. Reklam Rakibi ve Rakibin Ürününü Kötüleyici Olmamalıdır ...414
4. Başkasının İtibarından Haksız Yere Faydalanmamalıdır ...414
5. Reklam İltibas Yaratmaya Müsait Olmamalıdır ...415
6. Rakibin Kimliğinin Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Sorunu ...415
F. Tedarik Fiyatının Altında Satışa Sunmak (m. 55/a–6) ...418
G. Ek Edimlerle Gerçek Değer Hakkında Yanıltmak (m. 55/a–7) ...421
H. Saldırgan Satış Yöntemleri (m. 55/a–8) ...421
I. Ürünlerin Özelliklerini Gizleyerek Müşteriyi Yanıltmak (m. 55/a–9) ...424
İ. Tüketici Kredilerinde, Taksitli Satış veya Benzeri Satış Şartlarında Tüketicinin Korunması (m. 55/a–10, 11, 12) ...424
J. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek (m. 55/1–b1) ...426
K. Yardımcıları Görevlerini Kötüye Kullanmaya Kandırmak (m. 55/1–b2) ...428
L. Yardımcılara İşletmenin Sırlarını İfşa Ettirmek veya Ele Geçirmek (m. 55/1–b3) ...428
M. Taksitli Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmelerini Sona Erdirmeye Yönelik Hareket Etmek (m. 55/1–b4) ...429
N. Başkasına Ait İş Ürünlerinden Yetkisiz ve Haksız Şekilde Faydalanmak (m. 55/c) ...430
O. Sırlardan Faydalanma ve Yayma (m. 55/1–d) ...432
Ö. İş Hayatı Şartlarına Riayet Etmeme (m. 55/1–e) ...433
P. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak (m. 55/f) ...437
R. FSEK’te Öngörülen Haksız Rekabet Halleri ...445
1. Ad ve Alametler İle Çoğaltılmış Nüshaların Şekilleri ...445
2. İşaret, Resim ve Ses ...449
3. Ticaret Kanunu’nun Hazırlanmasından Sonra İsviçre Haksız Rekabet Kanunu’nda Getirilen Yeni Haksız Rekabet Halleri ...451
III. HAKSIZ REKABETTE HUKUK DAVALARI ...453
A. Taraflar ...453
1. Davacılar (TTK. m. 56) ...454
2. Davalılar ...454
a. Basın (TTK m. 58): ...456
b. İnternet Hizmet Sağlayıcıları ...457
B. Zamanaşımı ...459
C. İhtiyati Tedbirler ...460
D. Açılabilecek Davalar ...461
1. Fiilin Haksız Rekabet Teşkil Ettiğinin Tespiti Davası: ...461
2. Haksız Rekabetin Önlenmesi (Men’i) Davası: ...462
3. Haksız Rekabetin Ortadan Kaldırılması (Ref’i) Davası ...463
4. Maddi Tazminat Davası ...463
5. Manevi Tazminat Davası ...465
6. Kararın İlanı ...466
E. Hükmün İcrasında Özellik ...466
F. Görevli ve Yetkili Mahkeme ...467
1. Görevli Mahkeme ...467
2. Yetkili Mahkeme ...469
IV. HAKSIZ REKABETTE CEZA DAVALARI ...469
A. Davanın Açılması ...469
B. Cezayı Gerektiren Fiiller ...470
C. Yaptırımlar ...470
D. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk ...470
On Birinci Bölüm...
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR...
I. GENEL OLARAK ...472
A. Çeşitli Kavramlar ...472
1. Unvan ve İşletme Adı ...472
2. Marka ...473
3. Coğrafi İşaretler (Menşe Adı ve Mahreç İşaretleri) ve Geleneksel Ürün Adı ...478
4. Alan Adı (Domain Name) ...479
B. Unvanın Teşkilinde Sistemler ...490
C. Türk Sisteminde Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Fonksiyonu ...490
II. ÇEŞİTLİ TİCARET UNVANLARI ...492
A. Unvanın Teşkilinde Genel Düzen ...492
B. Çeşitli Ticaret Unvanlarının Düzeni ...494
1. Gerçek Kişiler ...494
2. Adi Ortaklıklar ...495
3. Kollektif Ortaklıklar ...495
4. Komandit Ortaklıklar ...495
5. Anonim ve Limited Ortaklıklar ile Kooperatifler ...495
6. Ortaklık Dışındaki Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki ...496
7. Şube Unvanları ...497
C. Unvanın Devamı Uğruna Gerçeklik İlkesinden Uzaklaşma ...497
1. Kişinin Adının Değişmesi ...497
2. Kollektif ve Komandit Ortaklıklar ile Donatma İştirakinde Ortaklar Bakımından Değişiklikler ...498
III. UNVANIN KORUNMASI ...498
A. Tekel Halinde Kullanma Hakkı ...498
1. Tescili Önleme ...498
2. Kullanmaya Müdahale ...500
B. Hükmün Yayınlanması ...504
C. İhbar Yükümü ...505
D. Uluslararası Koruma ...505
IV. UNVANIN DEVRİ ...505
A. Konunun Değerlendirilmesi ...505
B. İşletme ile Birlikte Devir ...505
C. İflas ve Miras Halleri ...506
V. İŞLETME ADI ...506
A. Özellikleri ...506
B. İşletme Adının Devri ...507
C. Esnafın Durumu ...507
VI. ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR ...508
A. Yaptırımların Konulma Amacı ...508
B. Hukuki Yaptırım ...508
1. Tespit ...508
2. Men ...508
3. Ref ...508
4. Maddi tazminat ...508
5. Manevi tazminat ...509
6. Kararın ilanı ...510
C. Cezai Yaptırım ...510
VII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ...510
A. Görevli Mahkeme ...510
B. Yetkili Mahkeme ...511
Kavramlar Dizini ...513

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159835
Yayın Tarihi 2022 Ekim
Barkod 9789750281006
ISBN 9789750281006
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 19
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hamdi Yasaman, Reha Poroy