Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticari İşletme Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
416
Boyut :
13x19
Baskı :
12
ISBN/Ref :
9789750280740

Stok Durumu: Stokta var

151,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 128,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Ticari İşletme
  • Ticari İş, Ticari Hüküm, Ticari Yargı
  • Tacir, Ticaret Sicili
  • Ticaret Unvanı , İşletme Adı, Marka
  • Rekabet ve Haksız Rekabet
  • Ticari Defterler, Cari Hesap
  • Tacir Yardımcıları
  • Örnek Sorular


Kitap; fakülte ve yüksekokullarda okutulan ticaret hukuku ve işletme hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen meslek sınavları için de uygun bir kaynaktır.

İlgili derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, ticari işletme hukukunun bütün konularına kısaca yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına sınırlı olarak değinilmiştir.

Kitap yeni baskısında mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...23
Giriş...
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU ...27
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ ...29
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER ...32
1. Subjektif Sistem ...32
2. Objektif Sistem ...33
3. Ticari İşletme Sistemi ...34
4. Karma Sistem ...34
IV. TİCARİ MEVZUAT ...34
1. Kanunlar ...35
2. Kanun Hükmünde Kararnameler ...36
3. Tüzükler ...36
4. Yönetmelikler ...36
5. Tebliğler ...36
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ ...37
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU ...38
Birinci Bölüm...
TİCARİ İŞLETME...
I. GENEL OLARAK ...43
II. TANIMI ...43
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ ...44
1. Kazanç Sağlama Hedefi ...45
2. Devamlılık ...46
3. Bağımsızlık ...47
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak ...47
a. Genel Olarak ...47
b. Tacir–Esnaf Ayırımı ...49
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI ...52
1. Kişi Unsuru ...52
2. Maddi Unsur ...53
3. Maddi Olmayan Unsur ...53
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI ...55
1. Genel Olarak ...55
2. Merkez ...55
3. Şube ...56
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri ...56
b. Şubenin Unsurları ...58
aa. Merkezle Aynı Gerçek veya Tüzel Kişiye Ait Olmak ...58
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık ...59
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık ...59
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak ...60
ee. Ayrı Muhasebe ...61
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları ...61
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ...64
1. Genel Olarak ...64
2. Devrin Kapsamı ...65
3. Devrin Şekli ...68
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları ...69
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ ...73
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ ...75
1. Genel Olarak ...75
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları ...77
a. Rehin Veren ...77
b. Rehin Alan ...78
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Yapılması ...79
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tescili ...80
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Kapsamı ...82
6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları ...83
7. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi ...85
ÖRNEK SORULAR ...87
İkinci Bölüm...
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ YARGI...
I. TİCARİ İŞ ...91
1. Genel Olarak ...91
2. Ticari İş Türleri ...91
a. TTK’da Düzenlenen İşler ...92
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler ...92
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi) ...93
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler ...95
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları ...96
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma ...96
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi ...96
c. Ticari İşlerde Faiz ...97
aa. Faiz Kavramı ...97
bb. Faizin Türleri ...97
cc. Faizin Niteliği ...98
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı ...99
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma ...102
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi ...103
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz ...103
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih ...104
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı ...105
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği ...105
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar ...106
II. TİCARİ HÜKÜM ...107
1. TTK’da Yer Alan Hükümler ...107
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler ...108
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI ...109
1. Emredici Hükümler ...109
2. Sözleşme Hükümleri ...109
3. Ticari Hükümler ...110
4. Ticari Örf ve Adetler ...110
5. Genel Hükümler ...113
IV. TİCARİ YARGI ...113
1. Genel Olarak ...113
2. Ticaret Mahkemeleri ...114
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri ...114
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki ...115
3. Ticari Davalar ...116
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4.1) ...117
b. Nisbi Ticari Davalar ...119
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar ...119
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri ...120
5. Başka Mahkemelerin Görevli Olduğu Ticari Davalar ...122
6. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü ...124
7. Ticari Uyuşmazlıklarda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ...125
ÖRNEK SORULAR ...129
Üçüncü Bölüm...
TACİR...
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI ...133
1. Tacir Olanlar ...133
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması ...133
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi ...134
2. Tacir Sayılanlar ...137
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar ...140
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI ...142
1. Genel Olarak ...142
2. Ticaret Şirketleri ...142
3. Dernekler ...143
4. Vakıflar ...144
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ...145
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar ...146
7. Kooperatifler ...147
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER ...148
1. Donatma İştiraki ...148
2. Hakim Teşebbüs ...149
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ ...149
1. Tacir Sıfatının Kazanılması ...149
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi ...150
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI ...151
1. İflasa Tabi Olmak ...152
a. Ticareti Terk Eden Tacir ...153
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları ...153
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri ...154
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu ...154
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri ...154
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar ...154
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak ...155
3. Ticaret Siciline Kaydolmak ...155
4. Ticari Defterler Tutmak ...156
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek ...156
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak ...158
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı ...159
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak ...159
9. Ücret ve Faiz İstemek ...160
10. Faiz, Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmemesi ...161
11. Fatura ve Teyit Mektubu ...165
a. Fatura Vermek ...165
b. Teyit Mektubu Göndermek ...167
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz ...168
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ...172
1. Ticari Defterlerin Delil Olması ...172
2. Bazı İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması ...172
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler ...174
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları ...174
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları ...175
c. Ayıp İhbar Süreleri ...176
d. Satıcının Temerrüdünün Sonuçları ...178
4. Hapis Hakkı ...178
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER ...180
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI ...181
ÖRNEK SORULAR ...185
Dördüncü Bölüm...
TİCARET SİCİLİ...
I. GENEL OLARAK ...189
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI ...189
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ ...191
1. Aleniyet ...191
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği ...192
3. İlan ...192
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk ...193
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ ...194
1. Talep Üzerine Tescil ...194
a. Talebin Şekli ve Süresi ...194
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi ...195
aa. Kanuna Uygunluk ...195
bb. Gerçeğe Uygunluk ...196
cc. Kamu Düzenine Uygunluk ...197
c. Sicil Memurunun Kararı ...197
aa. Tescil Talebinin Kabulü ...197
bb. Tescil Talebinin Reddi ...198
cc. Geçici Tescil ...198
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz ...200
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil ...201
3. Tescile Davet ...201
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI ...203
1. Genel Olarak ...203
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi ...203
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi ...204
b. Tescilin Kurucu Etkisi ...204
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi ...205
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi ...205
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi ...205
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği ...207
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven ...208
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER ...209
1. Hukuki Sorumluluk ...209
2. Cezai Sorumluluk ...210
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık ...210
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak ...210
ÖRNEK SORULAR ...211
Beşinci Bölüm...
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA...
I. GENEL OLARAK ...215
II. TİCARET UNVANI ...215
1. Genel Olarak ...215
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler ...216
3. Ticaret Unvanının Yapısı ...217
a. Çekirdek ...217
b. Ek ...218
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları ...218
bb. Ek Seçme Zorunluluğu ...220
aaa. Ayırt Edici Ekler ...220
bbb. Şube Ekleri ...221
ccc. Tasfiye Eki ...222
4. Ticaret Unvanının Oluşumu ...222
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı ...222
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı ...223
aa. Ticaret Şirketleri ...223
aaa. Kollektif Şirketler ...223
bbb. Komandit Şirketler ...224
ccc. Anonim Şirketler ...224
ddd. Limited Şirketler ...226
bb. Kooperatifler ...226
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler ...227
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı ...228
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı ...228
5. Ticaret Unvanının Tescili ...229
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı ...231
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali ...233
8. Ticaret Unvanının Korunması ...234
a. Tekel Hakkı ...234
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları ...235
9. Ticaret Unvanı İle İlgili Cezai Yaptırımlar ...236
III. İŞLETME ADI ...237
IV. MARKA ...239
1. Genel Olarak ...239
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri ...240
3. Marka Türleri ...241
4. Markanın Tescili ...243
5. Tescil Edilmeyecek Markalar ...244
a. Mutlak Red Nedenleri ...244
b. Nisbi Red Nedenleri ...245
6. Markanın Sağladığı Haklar ...247
a. Markayı Kullanma Hakkı ...247
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı ...248
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri ...250
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması ...251
a. Markanın Devri (SMK m. 148) ...251
b. Markanın Teminat Gösterilmesi ...252
c. Markanın Haczi ...253
d. Marka Lisansı (SMK m. 24) ...253
9. Markanın Korunması ...254
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (SMK, m. 29) ...254
b. Hukuki Sorumluluk (SMK m. 149) ...255
c. Cezai Sorumluluk (SMK m. 30) ...257
10. Marka Hakkının Sona Ermesi ...258
a. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (SMK m. 25, 26) ...258
c. Koruma Süresinin Dolması (SMK m. 28) ...261
d. Marka Hakkından Vazgeçme (SMK m. 28.3) ...261
ÖRNEK SORULAR ...263
Altıncı Bölüm...
REKABET VE HAKSIZ REKABET...
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI ...269
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler ...269
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler ...271
II. HAKSIZ REKABET ...275
1. Genel Olarak ...275
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları ...276
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri ...279
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri İle Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ...279
aa. Kötüleme ...279
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek ...281
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak ...283
dd. İktibas ve İltibas ...283
ee. Karşılaştırmalı Reklam ...286
ff. Göstermelik Yem İle Aldatma (Mostra İle Avlama) ...289
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma ...290
hh. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlamak ...290
ıı. Bilgi Gizlemek ...290
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek ...291
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak ...292
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak ...292
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek ...293
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek ...293
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek ...294
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek ...294
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek ...295
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak ...296
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak ...296
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma ...297
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak ...297
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ...297
e. İş Şartlarına Uymamak ...298
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak ...298
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar ...299
a. Hukuk Davaları ...299
aa. Tespit Davası (TTK m. 56.1.a) ...299
bb. Önleme Davası (TTK m. 56.1.b) ...300
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade – TTK m. 56.1.c) ...300
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56.1.d) ...301
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56.1.e) ...302
b. Hukuk Davalarında Taraflar ...303
aa. Davacılar ...303
aaa. Rakip ...303
bbb. Müşteriler ...303
ccc. Mesleki Teşekküller ...303
bb. Davalılar ...304
aaa. Haksız Rekabet Eden ...304
bbb. İstihdam Eden ...304
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri ...305
cc. Kararın İlanı ...306
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası ...307
ee. İhtiyati Tedbirler ...307
ff. Yetkili Mahkeme ...308
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı ...308
c. Ceza Davaları ...309
ÖRNEK SORULAR ...311
Yedinci Bölüm...
TİCARİ DEFTERLER...
I. GENEL OLARAK ...317
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...318
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER ...319
1. Yevmiye Defteri ...320
2. Defteri Kebir ...321
3. Envanter Defteri ...322
4. Karar Defteri ...323
5. Pay Defteri ...323
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler ...323
7. İhtiyari Defterler ...324
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER ...324
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması ...324
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması ...325
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi ...325
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması ...325
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması ...326
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması ...327
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması ...328
V. ENVANTER ...328
VI. FİNANSAL TABLOLAR ...328
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI ...329
1. Defterlerin Teslimi ...330
2. Defterlerin İbrazı ...331
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI ...332
1. Defterlerin Saklanması ...332
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi ...333
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU ...334
1. Genel Olarak ...334
2. Ticari Defterlerin Delil Olmasının Şartları ...335
3. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması ...336
4. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması ...337
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI ...339
1. Hukuki Sorumluluk ...339
2. Cezai Sorumluluk ...339
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller ...339
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller ...340
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller ...340
ÖRNEK SORULAR ...341
Sekizinci Bölüm...
CARİ HESAP...
I. GENEL OLARAK ...347
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ ...347
III. CARİ HESABIN TÜRLERİ ...349
IV. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI ...350
V. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR ...353
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI ...354
1. Bütünlük İlkesi ...354
2. Yenileme ...355
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması ...355
4. Hesap Devresi – Sözleşme Süresi ...355
5. Bakiyenin Tespiti ...356
6. Cari Hesapta Faiz ...358
a. Hesap Devresi İçinde ...358
aa. Faizin Başlangıcı ...358
bb. Faiz Uygulanacak Alacak ...359
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi ...359
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı ...361
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz ...362
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz ...363
7. Ücret ve Masraflar ...364
8. Hesap Bakiyesinin Haczi ...364
VII. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ...365
VIII. ZAMANAŞIMI ...365
ÖRNEK SORULAR ...366
Dokuzuncu Bölüm...
TACİR YARDIMCILARI...
I. GENEL OLARAK ...367
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI ...367
1. Ticari Temsilci ...368
a. Tanımı ...368
b. Atanması ...368
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri ...369
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları ...370
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar ...370
aaa. İşletme Konusu Dışında Kalan İşler ...371
bbb. Temel İşlemler ...371
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması ...371
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar ...371
aaa. Şube İşleri ...372
bbb. Birlikte Temsil ...372
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar ...373
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi ...373
2. Ticari Vekil ...374
3. Pazarlamacı ...375
a. Tanımı ve Özellikleri ...375
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri ...377
c. Pazarlamacının Hakları ...378
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi ...380
4. Yetkisiz Çalışanlar ...381
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI ...381
1. Acente ...382
a. Tanımı ...382
b. Özellikleri ...382
c. Acentenin Yetkileri ...383
d. Acentenin Borçları ...384
e. Acentenin Hakları ...386
aa. Tekel Hakkı ...386
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı ...386
cc. Ücret Hakkı ...386
dd. Hapis Hakkı ...387
f. Acenteliğin Sona Ermesi ...388
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları ...388
h. Acentenin Rekabet Yasağı ...390
2. Simsar ...391
3. Komisyoncu ...392
a. Tanımı ve Özellikleri ...392
b. Komisyoncunun Borçları ...393
c. Komisyoncunun Hakları ...394
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması ...396
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi ...397
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu ...397
a. Tanımı ve Özellikleri ...397
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları ...398
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ...399
ÖRNEK SORULAR ...401
ÖRNEK SORULAR CEVAP ANAHTARI ...405
Kaynakça (Ticaret Hukuku–Ticari İşletmeye göre güncellenecek) ...407
Kavram Dizini ...411

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159750
Yayın Tarihi 2022 Ekim
Barkod 9789750280740
ISBN 9789750280740
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 12
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İsmail Kayar