Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları

Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
456
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750287466

Stok Durumu: Stokta var

265,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 225,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Ticari İşletme Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Deniz Ticareti Hukuku


Hukuk öğretiminde uygulama çok önemli yer tutar. Böylece öğrenilen teorik bilgilerin pratik çalışmalar yoluyla pekiştirilmesi gerekir. Zira öğrencilerin özellikle yazabilme, muhakeme edebilme yetenekleri böyle gelişir. Bununla birlikte test soruları da artık ciddi bir alan tutmaya başlamıştır. Bu itibarla öğrencilerin her ikisine yönelik de kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Ticaret hukukunun öğretimine yönelik ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku ve deniz ticareti hukuku alanlarında hazırlanan kitapta, hem tümü çözümlü olaylara hem de cevap anahtarlı test formatındaki sorulara yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
İkinci Baskıya Önsöz ...9
§ 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKU...
I. TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI ...19
OLAY 1: Vakıfların Tacir Sıfatı ...19
OLAY 2: Ticari Satım, Ayıp İhbarları, Fatura, Cezai Şart ...20
Sorular ...20
Cevaplar ...20
OLAY 3: Haksız Rekabet ...22
Sorular ve Cevaplar ...22
OLAY 4: Haksız Rekabet ...23
Sorular ve Cevaplar ...24
OLAY 5: ...27
Sorular ve Cevaplar ...28
OLAY 6: ...29
Sorular ve Cevaplar: ...29
OLAY 7: Acentelik, Tekel Hakkı ...30
Sorular ve Cevaplar ...31
OLAY 8: Tacir Sıfatı, Ticaret Sicili, Ticari İş, İflasa Tabi Olma, İşletmenin Devri ...32
Sorular ve Cevaplar ...32
OLAY 9: Temsilci Acente, Acentenin Ücret Hakkı, Kefalet ...34
Sorular ve Cevaplar ...35
OLAY 10: Ticaret Unvanı, Ticari İş, Tacirin Ücret Hakkı, Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı, Faturaya İtiraz ...36
Sorular ve Cevaplar ...36
OLAY 11: Ticari İşletmenin Devri ...37
Sorular ve Cevaplar ...38
OLAY 12: Ticari Temsilci, Ticaret Siciline Tescili, Yetkileri ...39
Sorular ve Cevaplar ...39
OLAY 13: Tacir Sıfatı, Ticari İş, Ceza Koşulu ve Tenkis Edilebilmesi Şartı ...41
Sorular ve Cevaplar ...41
OLAY 14: Şube, Sicil Müdürünün İşlemi, İşleme Karşı İtiraz Yolu ...48
Soru ve Cevap ...48
OLAY 15: Pazarlamacı, Yetkileri ...49
Soru ve Cevap ...49
OLAY 16: Ticari Vekil, Yetkileri ...50
Soru ve Cevap ...50
OLAY 17: Aracı Acente, Yetkisiz Acente, Bileşik Faiz ...51
Sorular ve Cevaplar ...51
OLAY 18: Yurt Dışında Merkezi Olan Bir Firmanın Türkiye’de Aracılığının Yapılması ...53
Sorular ve Cevaplar ...53
OLAY 19: Tacir Sıfatı, Ticari İş, Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar, Arabuluculuk Dava Şartı, Ticaret Unvanı ...55
Sorular ve Cevaplar ...56
OLAY 20: Teyit Mektubu, Faturaya İtiraz, Ticari Satım Ayıp İhbarı, Acente ...57
Sorular ve Cevaplar ...58
OLAY 21: Acentenin Müvekkili Adına Beyanda Bulunma ve Beyanları Kabul Yetkisi ...60
Soru ve Cevap ...60
OLAY 22: Adi Ortaklıkta Tacir Sıfatı, Acentelik ...62
Sorular ve Cevaplar ...62
OLAY 23: Ruhsat Alınmadan Tacir Sıfatı, Ticaret Sicilinin İşlevi, Ticari İş, Arabuluculuk, Ticareti Terk, İşletmenin Devri ...65
Sorular ve Cevaplar ...65
A. Ticari İş, Ticari Dava, Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı,Tüketici İşlemi, Tüketici İşlemlerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculukla İlgili Özet Bilgi ve Uygulama Örnekleri ...67
1. TTK.'nın Uygulama Alanı ...67
a. Ticari İş Kriterleri ...67
b. Ticari İş Olmanın Hukuki Sonuçları ...68
i. Bir Tarafı Tacir Olan (Ticari) İşlere Uygulanacak Hükümler ...68
ii. İki Tarafı Tacir Olan (Ticari) İşlere Uygulanacak Hükümler ...68
c. Ticari Dava ...68
i. Mutlak Ticari Dava ...68
ii. Herhangi Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Şartlıyla Ticari Dava Sayılan Haller ...68
iii. Nispi Ticari Dava ...69
iv. Ticari Dava Olmanın Sonuçları (Tüm Ticari Davalara Yönelik Sonuçlar) ...69
2. TKHK. Kapsamında Tüketici, Tüketici İşlemi, Hukuki Sonuçları ...69
a. Tüketicinin Tanımı ...69
b. TKHK. Kapsamında Tüketici İşlemi ve Hukuki Sonuçları ...69
i. TKHK. Kapsamında Tüketici İşlemi ...69
ii. Tüketici İşlemi Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar ...70
Uygulama Örnekleri ...70
II. TİCARİ İŞLETME HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI ...75
Ticari İşletme Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı ...106
§ 2 ŞİRKETLER HUKUKU...
I. ŞİRKETLER HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI ...107
OLAY 1: Adi Ortaklık, Sözleşme Şekli, Temsil, Zarardan Muaf Tutulma, Payın Devri, Sorumluluk ...107
Sorular ve Cevaplar ...107
OLAY 2: Kollektif Şirket ...111
Sorular ve Cevaplar ...111
OLAY 3: Ticaret Şirketlerinde Bölünme, Tür Değiştirme ...114
Sorular ve Cevaplar ...115
OLAY 4: Tek Kişilik Anonim Şirket, Anonim Şirketlerde Ayın Nevinden Sermayeye Değer Biçilmesi, Kanuna Karşı Hile ...122
Sorular ve Cevaplar ...123
OLAY 5: Adi Ortaklıkta Yönetim, Temsil, Olağan İş, Olağanüstü İş ...126
Sorular ve Cevaplar ...127
OLAY 6: Anonim Şirketlerde Sermaye, Ayın Nevinden Sermayeye Değer Biçme, Tescilden Önceki İşlemlerden Sorumluluk, Bağlam, Oyda İmtiyaz, Azınlık Hakkı ...129
Sorular ve Cevaplar ...130
OLAY 7: Adi Ortaklık, Ortağın Zarardan Muaf Tutulabilmesi, Adi Ortaklıkta Ticari Temsilciliğin Koşulları, Olağanüstü İşler, Birleşme, Bölünme ...132
Sorular ve Cevaplar ...133
OLAY 8: Anonim Şirket, Temsil, Sermaye Taahhüdü, Kanuna Karşı Hile ...136
Sorular ve Cevaplar ...136
OLAY 9: Anonim Şirketlerde İbra, Özel Denetçi, Payın Devri, Bağlam ...138
Sorular ve Cevaplar ...138
OLAY 10: Anonim Şirket, Ticaret Unvanı, Birleşme, Kayıtlı Sermaye ...141
Sorular ve Cevaplar ...141
OLAY 11: Anonim Şirket, Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Önalım Hakkı, Azınlık Hakkı ...145
Sorular ve Cevaplar ...145
OLAY 12: Kooperatif, Ortakların Sorumluluğu, Açık Kapı İlkesi, Organları, Genel Kurul, Genel Kurul Kararlarının İptali ...150
Sorular ve Cevaplar ...150
II. ŞİRKETLER HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI ...157
Şirketler Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı ...180
§ 3 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU...
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI ...181
OLAY 1: Bono, Ciro, Şahsi Def’i, Ehliyetsizlik, İmzaların Bağımsızlığı ...181
Sorular ve Cevaplar ...181
OLAY 2: Temsil Ettiği Hak Bakımından ve Devir Şekli Yönünden Bono, Temsil, Faiz Kaydı, Aval ...183
Sorular ve Cevaplar ...183
OLAY 3: Poliçe, Bono ve Çek’in Temsil Ettiği Hak, Devir Şekilleri, Def’i ...187
Sorular ve Cevaplar ...188
OLAY 4: Poliçe, Sorumsuzluk Kaydı, Faiz, Kısmi Kabul, Def’i, Açık Senet ...190
Sorular ve Cevaplar ...190
OLAY 5: Poliçede Vade, Ciro, Aval ...192
Sorular ve Cevaplar ...193
OLAY 6: Çek, Devir Şekli, Geçerlilik Şartları, Post Date Çek, Beyaz Ciro, Karşılıksız Çek, Aval, Çekten Cayma, Sahte İmza, Teyitli Çek, Müracaat Hakkı, Zamanaşımı, Kambiyo Senetlerine Özgü Takip ...196
Sorular ve Cevaplar ...197
II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TEST SORULARI ...204
Kıymetli Evrak Hukuku Sorularının Cevap Anahtarı ...235
§ 4 ÖZEL SİGORTA HUKUKU...
I. SİGORTA HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR ...237
OLAY 1: Sigorta Acenteleri, Prim, Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ...237
Sorular ve Cevaplar ...237
OLAY 2: Sigorta Sözleşmesi, Şekli Süre, Maddi Süre, Teknik Süre ...241
Sorular ve Cevaplar ...241
OLAY 3: Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi, Sigorta Menfaati, Prim Ödeme Borcu, Beyan Yükümlülüğü, Dain–i Mürtehin ...242
Sorular ve Cevaplar ...242
OLAY 4: Çifte Sigorta Şartları ve Hukuki Sonuçları ...246
Sorular ve Cevaplar ...246
OLAY 5: Kasko, Halefiyet, Haksız Fiil Talebi ...247
Sorular ve Cevaplar ...248
OLAY 6: Sigorta Menfaati, Sözleşmeyle Belirlenmeyen Teminat Süresi, Teminatın Kapsamı, İspat Yükü ...249
Sorular ve Cevaplar ...249
OLAY 7: Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta ...251
Soru ve Cevap ...251
OLAY 8: Eksik Sigorta ...252
Soru ve Cevap ...252
OLAY 9: Sigortanın Türleri, Zenginleşme Yasağı, Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta, Eksik Sigorta, Reasürans ...252
Sorular ve Cevaplar ...253
OLAY 10: Dain–i Mürtehin, All Risks, Beyan Yükümlülüğü, Sigorta Tazminatının İcra Müdürlüğüne Ödenmesi, Halefiyet ...255
Sorular ve Cevaplar ...255
OLAY 11: Sigorta Sözleşmesinin Maddi Süresi, Beyan Yükümlülüğü, Sonraki Primleri Ödeme Borcunda Temerrüt, Halefiyet, Hayat Sigortası ...258
Sorular ve Cevaplar ...258
OLAY 12: Teminatın Kapsamda Olup Olmadığının İspatı Yükü, Eksik Sigorta, Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta ...262
Sorular ve Cevaplar ...262
OLAY 13: Mal Sigortaları, Sigorta Menfaati, Sigorta Süreleri, Dain–i Mürtehin ...263
Sorular ve Cevaplar ...263
OLAY 14: Sigortanın Maddi Başlangıcı, Beyan Yükümlülükleri, Prim Ödeme Borcu, İzleyen Primlerde Temerrüt ...265
Sorular ve Cevaplar ...266
II. SİGORTA HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI ...269
Özel Sigorta Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı ...321
§ 5 DENİZ TİCARETİ HUKUKU...
I. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR ...323
OLAY 1: Navlun Sözleşmesi, Donatanın Sorumluluğu ...323
Soru ve Cevap ...323
OLAY 2: Gemi, Navlun Sözleşmesi, İfası, Starya, Sürestarya, Geminin Ticari Yönetimi, Gemi İpoteği, ...324
Sorular ve Cevaplar ...325
OLAY 3: Starya ve Sürestarya Süreleri ve Hesaplanmaları, Gemi İpoteği, Ticari Yönetim, Gemi ...328
Sorular ve Cevaplar ...328
OLAY 4: Konişmento, Sorumsuzluk Kaydı ...332
Soru ve Cevap ...333
OLAY 5: Çatma ...333
Soru ve Cevap ...334
OLAY 6: Gemi Mülkiyeti, Gemi İpoteği ...334
Sorular ve Cevaplar ...335
OLAY 7: Gemi Kira Sözleşmesi, Gemi İşletme Müteahhidi, Çatma, Güverte Yükü ...335
Sorular ve Cevaplar: ...335
OLAY 8: Starya, Sürestarya, Yükleme, İstif, Boşaltma Masrafları ...337
Sorular ve Cevaplar ...337
OLAY 9: Navlun Sözleşmesi, Sorumsuzluk Kaydı, FIO Kaydı, ...341
Sorular ve Cevaplar ...341
OLAY 10: Gemi Satım Sözleşmesi, Şekli, Gemi Mülkiyeti, Eklenti, Teferruat, Türk Bayrağı Çekme Koşulları, Ticaret Gemisi Kavramı, Gemi İpoteği, Gemi Kira Sözleşmeleri ...342
Sorular ve Cevaplar ...342
OLAY 11: Gemi Kavramı ...345
Soru ve Cevap ...345
OLAY 12: Gemi Mülkiyeti, Gemi Sicili, Gemi İpoteği, Gemi Siciline Tescilli Olmayan Gemilerde Mülkiyet ...346
Sorular ve Cevaplar ...346
OLAY 13: Türk Bayrağı Çekme, Donatma İştiraki, Müşterek Donatanların Sorumluluğu, Gemi İpoteği ...349
Sorular ve Cevaplar ...350
OLAY 14: Klaslama, Gemi Tamir Bakım Onarım Sözleşmesi, Gemi Acenteliği, Davada Görevli Mahkeme ...352
Sorular ve Cevaplar ...353
OLAY 15: Gemilerin İhtiyati Haczi Koşulları, Teminat, Hapis Hakkı, Vaktinden Önce Satış ...363
Sorular ve Cevaplar ...363
OLAY 16: Gemi Mülkiyetinin Satımı, Mülkiyetin İktisap Anı, Gemi İpoteği, Gemi Siciline Tescilli Olmayan Gemilerde Gemi Rehni, Türk Bayrağı Çekme Hakkı ve Kullanılabilmesi, Olağanüstü Zamanaşımı ile Gemi Mülkiyetinin İktisabı Koşulları ...372
Sorular ve Cevaplar ...372
II. DENİZ TİCARETİ HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI ...377
Deniz Ticareti Hukuku Test Soruları Cevap anahtarı ...452
Kavramlar Dizini ...453

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161891
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750287466
ISBN 9789750287466
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Şaban Kayıhan