Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Şirketler Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
267
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9786050508543

Stok Durumu: Stokta var

60,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

OLAYLAR    1

OLAY 1    3

Gizli Adi Şirket - Ortakların Tacir Sıfatı ve Sorumluluğu - Kazancın Paylaşılması    3

OLAY 2    8

Adi Şirket - Kâr ve Zarara Katılma - Tasfiye Payının Belirlenmesi    8

OLAY 3    11

Adi Şirket - Tüzel Kişilik - Hak ve Fiil Ehliyeti - Elbirliği

Mülkiyeti - Adi Şirkette Sermaye Payı - Adi Şirkette Tacir Sıfatı    11

OLAY 4    12

Adi Şirket - Kollektif Şirket - Tacir Gibi Sorumlu Olma - İyiniyetli Üçüncü Kişinin Korunması - Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar    12

OLAY 5    13

Adi Şirket - Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi - Zamanaşımı    13

OLAY 6    15

Adi Şirket - Kuruluş - Sözleşmenin Şekli - Devri Özel Şekle Tâbi Malvarlığı Unsurlarının Sermaye Olarak Getirilmesi    15

OLAY 7    17

Adi Şirket - Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi

- Rekabet Yasağı - Alt Katılım Ortaklığı - İşletme Konusunun Değiştirilmesi - Kâr ve Zarar Paylaşımı - Tasfiye Payı    17

OLAY 8    23

Adi Şirket Ortaklarının Sorumluluğu - Sona Erme -Yönetim Yetkisinin Kaldırılması    23

 

OLAY 9    25

Kollektif Şirketlerde Yöneticinin Atanması ve Görevden Alınması

-    Oy Hakkı - Kâr Dağıtımının Gerçekleştirilmemesi - İtiraz Hakkı

-    Rekabet Yasağı - Sözleşme Değişikliği - Ortağın Kişisel Alacaklıları . 25

OLAY 10    30

Kollektif Şirketin Kuruluşundan Önceki Aşama - Kollektif Şirket Kurucularının İka Ettiği Haksız Fiillerden Sorumluluk - Kurucuların Yaptığı Hukuki İşlemlerden Sorumluluk    30

OLAY 11    32

Kollektif Şirket Sözleşmesinde Eksiklik - Tescilden Önce

Sorumluluk - Şirket Sözleşmesinin Tescili    32

OLAY 12    34

Kollektif Şirket    - Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı - Rekabet

Yasağının Kapsamı - Fiili İşletme Konusu - Zamanaşımı    34

OLAY 13    37

Kollektif Şirket - Kollektif Şirkette Yönetim ve Temsil - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması - İşletme Konusu ve İşletme Konusu

Dışındaki İşlemler    37

OLAY 14    40

Kollektif Şirket Kuruluşu - Sermaye Koyma Borcu ve İfası    40

OLAY 15    43

Anonim Şirket - Kuruluş, Kuruluştan Doğan İşlemler ve Sorumluluk, Kuruluş Masrafları - Borcun Yüklenimi    43

OLAY 16    48

Ortağın Kişisel Alacaklısının Şahıs ve Sermaye Şirketlerindeki Konumu - Şirket Alacaklısı ile Ortağın Kişisel Alacaklısının Ayırt Edilmesi - Haciz İhbarnamesi - Sermaye Borcunun

Ödenmemesi ve Alacaklının Başvurusu    48

 

OLAY 17    52

Anonim Şirket - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

-    Doğrudan - Dolaylı Zarar Ayrımı - Sorumluluktan Kurtulma

-    Kusuru ve Kusursuzluğu İspat Yükünün Kimde Olduğu - İbra

-    Sorumluluk Davasında Zamanaşımı    52

OLAY 18    62

Anonim Şirket - Kuruluş Döneminden Sonraki Bir İşletme veya Ayının Devralınması veya Kiralanması - Sermayenin (Malvarlığının) ve Alacaklıların Korunması İlkesi - Kanuna Karşı Hile

-    Yöneticilerin Sorumluluğu    62

OLAY 19    66

Anonim Şirket - Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Ehliyetleri, Seçilme Koşulları - Emredici Hükümler İlkesi

-    Genel Kurul Kararlarının İptali - Alacaklıların Korunması    66

OLAY 20    70

Anonim Şirket Yönetim Kurulu - Yönetim ve Temsil    70

OLAY 21    74

Anonim Şirket - Ortakların Sorumluluğu - Tek Borç İlkesi

-    Ticari Borca Kefalet    74

OLAY 22    76

Ticaret Şirketlerinin Kuruluştan Önceki Aşamada Tâbi Olduğu Statü

-    Adi Şirket, Kollektif Şirket - Sermaye Payı - Emeğini Sermaye

Olarak Getiren Ortağın Zarardan Muaf Tutulup Tutulamayacağı    76

OLAY 23    81

Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler - Sermaye Payı

-    Taşınır, Taşınmaz Mallar ile Fikri Mülkiyet Haklarının Sermaye Olarak Taahhüdü - Ayın Sermaye Ön Şartlar - İlgili Sicile Şerh Düşülmesi - Ayın Sermayede Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri

-    Nakit Sermayenin İfa Şekli - İhtiyati Tedbir - Hukuki Menfaat    81

 

OLAY 24    85

Anonim Şirketlerde Kuruluş - Kanuna Karşı Hile    85

OLAY 25    88

Anonim Şirketlerde Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Yetkisi

-    Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi

-    Şirket Merkezinin Değiştirilmesi    88

OLAY 26    90

Birleşme - Devralınan Şirketin Borçlarından Sorumluluk    90

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ    93

YARGITAY KARARI 1    95

Adi Şirket   - Zarar Paylaşımı   - Emeğini Sermaye Olarak Getiren Ortağın Durumu    95

YARGITAY KARARI 2    97

Adi Şirket - Sermaye - Taşınmaz - Tahsis - Şekil Şartı    97

YARGITAY KARARI 3    100

Adi Şirket - Ayın Sermaye Taahhüdü - Şekil    100

YARGITAY KARARI 4    102

Adi Şirket - Yöneticinin Şirket Kazancı ile Taşınmaz Edinmesi

-    Tasfiye Payı - Resmi Şekil    102

YARGITAY KARARI 5    106

Adi Şirket - Temsil - Dolaylı Temsil - Taraf Ehliyeti    106

YARGITAY KARARI 6    108

Ticaret Şirketleri - İşletme Konusu - Ultra Vires

-    Askıda Geçerli ve Askıda Geçersiz Sözleşmeler

-    İşletme Konusu Dışına Çıkılarak İşlem Yapılması    108

YARGITAY KARARI 7    110

Anonim Şirket - Ticari İşletmenin Sermaye Olarak Konulması    110

 

YARGITAY KARARI 8    112

Ayın Sermaye Taahhüdü - Hacizli Taşınmaz - Ayının Mülkiyetinin Geçişi - Tescile Zorlama Davasının Açılmasının Gerekip Gerekmediği    112

YARGITAY KARARI 9    114

Anonim Şirket - Ayni Sermaye - Mülkiyetin Geçişi -Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri    114

YARGITAY KARARI 10    117

Anonim Şirket - Kuruluş Dönemindeki İşlemler

-    Borcun Yüklenimi - Müteselsil Sorumluluk

-    Şirket Tüzel Kişiliğinin Borcu Üstlenme Koşulları    117

YARGITAY KARARI 11    119

Anonim Şirket - Kuruluş - Kuruluştan Sonra İki Yıl İçindeki Devralmalar - Kira Sözleşmesi - Genel Kurul Onayı    119

YARGITAY KARARI 12    121

Anonim Şirket - Temsil Yetkisi - Tek Başına İmza Yetkisi

-    Birlikte İmza - Sicilin Müspet İşlevi    121

YARGITAY KARARI 13    122

Anonim Şirket - Temsil Yetkisi - Münferiden Temsil - Çift İmza    122

YARGITAY KARARI 14    123

Anonim Şirket - Yönetim ve Temsil Yetkileri

-    Yetkinin Devredilmesi - Çift İmza - Şahsi Sorumluluk    123

YARGITAY KARARI 15    125

Anonim Şirket - Murahhas Müdür - Müdür - Temsil Yetkisi

-    Yetki Devri - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

-    Merkez ve Şube İşleri ile Birlikte İmza Sınırlamaları

-    İyiniyetin Korunması - Sicilin Olumlu İşlevi    125

YARGITAY KARARI 16    128

Anonim Şirket - Yöneticilerin Sorumluluğu - Doğrudan Zarar

-    Şirketin Malvarlığının Borçtan Kurtulmak İçin Başkalarına Devredilmesi - İbra - Şirketin İflası - Alacaklının Dava Hakkı    128

 

YARGITAY KARARI 17    131

Anonim Şirket - Kuruluştan Doğan Sorumluluk ve İbra    131

YARGITAY KARARI 18    133

Anonim Şirket - Finansal Tabloların Görüşülmesinin Ertelenmesi

-    Azınlık Hakları - Genel Kurulda Temsil - İbraya Katılma

-    Yetkisiz Katılım - Genel Kurul Kararlarının İptali

-    Kâr Payı Dağıtımı Kararı - Olağanüstü Yedek Akçe Ayrılması    133

YARGITAY KARARI 19    137

Anonim Şirket - Sermaye Borcunun İfası - Yöneticilerin

Sermaye Alacağını Şirkete İntikal Ettirmemesi - Zamanaşımı    137

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR    139

KAYNAKÇA    220

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156278
Yayın Tarihi 2021 Nisan
Barkod 9786050508543
ISBN 9786050508543
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ebru Tüzemen Atik, Mehmet Cemil Türk, Oğuz Yolal, Tamer Bozkurt