Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • THEMIS – Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri THEMIS – Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri

Themis - Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
376
Boyut :
16x24
Baskı :
7
ISBN/Ref :
9789750283864

Stok Durumu: Stokta var

185,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 166,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Esas itibarıyla iki ana kısımdan oluşan bu kitapta; Ülkemiz İdaresinin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile İdarenin baş aktörleri olan kamu görevlilerinin hukuksal rejimi kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır.

Kitabın, "Türkiye'nin İdari Yapısı" kısmında; öncelikle idari teşkilata hâkim olan ilkeler ele alınmıştır. Daha sonra, "Merkezden Yönetim" bölümünde merkezi idarenin "baş kent teşkilatı" ile "taşra teşkilatı"; "Yerinden Yönetim" bölümünde ise "mahallî idareler", "hizmetsel kuruluşlar" ve "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" ile "düzenleyici ve denetleyici üst kurullar" ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

Kitabın "Kamu Görevlileri" kısmında ise, ilk olarak memurluğun genel esasları ile memurluk mesleğinin temel ilkeleri ile memurların hak ve yükümlülükleri ve memurlara yasak olan hususlar ele alınmıştır. Daha sonra, memurların disiplin rejimi ile memur yargılamasında izlenen usul ve esaslar ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...V
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI...
Birinci Kısım...
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER...
Birinci Bölüm: MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ ...3
I. KAVRAM ...3
II. MERKEZDEN YÖNETİM ...4
A. Genel Olarak ...4
B. Merkezden Yönetimin Özellikleri ...5
C. Merkezden Yönetimin Faydaları ...6
D. Merkezden Yönetimin Sakıncaları ...6
E. Yetki Genişliği ...7
1. Genel Olarak ...7
2. Yetki Genişliğinin Özellikleri ...8
III. YERİNDEN YÖNETİM ...8
A. Genel Olarak ...8
B. Yerinden Yönetimin Türleri ...9
1. Mahallî İdareler (=Coğrafi Yerinden Yönetim) ...9
2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (=Fonksiyonel Yerinden Yönetim) ...9
3. “Mahallî İdareler” ile “Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları”nın...
Karşılaştırılması ...10
C. Yerinden Yönetimin Özellikleri ...11
D. Yerinden Yönetimin Faydaları ...11
E. Yerinden Yönetimin Sakıncaları ...12
İkinci Bölüm: İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ ...13
I. GENEL OLARAK ...13
II. HİYERARŞİ ...14
A. Kavram ...14
B. Hiyerarşik Makamlar ...15
1. Bakanlıklarda ...15
2. Merkezi İdarede ...15
3. Yerinden Yönetim Kuruluşlarında ...15
4. Her Kademede ...15
VIII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
C. Hiyerarşi Gücünün Kapsamı ...15
1. Üst’ün, Astlarının Memuriyet Durumuna İlişkin İşlemler Yapma...
Yetkisi ...15
2. Üst’ün, Asta Emir Verme Yetkisi ...16
3. Üst’ün, Astın İşlemlerini Denetleme Yetkisi ...16
III. İDARİ VESAYET ...16
A. Kavram ...16
B. İdari Vesayet – Medeni Vesayet Ayrımı ...17
C. İdari Vesayetin Özellikleri ...18
D. İdari Vesayet Makamları ...18
E. İdari Vesayetin Kapsamı ...18
1. Organlar Üzerinde ...18
2. İşlemleri üzerinde ...19
IV. HİYERARŞİ İLE İDARİ VESAYETİN KARŞILAŞTIRILMASI ...20
Üçüncü Bölüm: KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ ...23
I. KAVRAM ...23
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN...
ÖLÇÜTLER ...24
A. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulması ...24
B. Devlet Tarafından ve Kamu Gücüne Dayanılarak Kurulması ...24
C. Kamusal Yetki ve Ayrıcalıklarla Donatılması ...24
D. Amacın “Kamu Yararı”, Faaliyetin Konusunun “Kamu Hizmeti”...
Olması ...25
E. Kendi Varlıklarına Son Verememesi ve Statülerinde Değişiklik...
Yapamaması ...25
F. Mallarının Statüsü ve Gelirleri ...25
G. Personelin Statüsü ...25
İkinci Kısım...
MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT TEŞKİLATI...
Birinci Bölüm: CUMHURBAŞKANLIĞI ...29
Birinci Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANININ KONUMU, SEÇİMİ VE...
SORUMLULUĞU ...29
I. CUMHURBAŞKANININ KONUMU ...29
II. CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI, ADAYLIĞI VE SEÇİMİ ...29
A. Genel Olarak ...29
B. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları ...30
İçindekiler IX...
C. Aday Gösterilme ...30
D. Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi ...30
E. Adaylara Yardım ...31
F. Seçim Dönemi, Seçim Döneminin Başlangıcı ve Seçimlerin...
Tamamlanması ...31
G. Seçim Sistemi ve Uygulanması ...32
H. Cumhurbaşkanı Seçiminin Geri Bırakılması ...32
III. CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞI ...32
IV. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU ...33
A. Genel Olarak ...33
B. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ...33
1. Soruşturma Açılmasını İsteme ve İstemin Karara Bağlanması ...34
2. Soruşturmanın Yürütülmesi ...34
3. TBMM Genel Kurulunda Görüşme ve Yüce Divana Sevk ...34
4. Görevin Sona Ermesi ...34
5. Diğer Hükümler ...34
C. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının...
Sorumluluğu ...35
İkinci Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ ...36
I. GENEL OLARAK ...36
II. CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA YER ALAN GÖREV VE...
YETKİLERİ ...36
III. CUMHURBAŞKANININ KANUNLARDAN KAYNAKLANAN...
GÖREV VE YETKİLERİ ...38
IV. CUMHURBAŞKANININ OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN ETME...
YETKİSİ ...38
A. Genel Olarak ...38
B. Olağanüstü Hal (OHAL) Sebepleri ...39
C. Olağanüstü Halin Amacı ...40
D. Olağanüstü Hal İlanına İlişkin Usuller ...40
E. Olağanüstü Halin Konusu (=Sonuçları) ...40
F. Olağanüstü Hal İlanının Yargısal Denetimi ...41
G. Olağanüstü Halin Uygulanması ...41
V. CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ ...42
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ...42
1. Düzenleme Alanı ...43
2. Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenebilecek...
Hususlar ...44
3. Yayımı ...44
4. Yargısal Denetimi ...44
X THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
B. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ...45
1. Genel Olarak ...45
2. Düzenleme Alanı ...46
3. Yayımı ...46
4. Yargısal Denetimi ...47
C. Yönetmelik ...47
1. Genel Olarak ...47
2. Yayımı ...47
3. Yargısal Denetimi ...48
D. Diğer Düzenleyici İşlemler ...49
VI. CUMHURBAŞKANININ ÜST KADEME KAMU...
YÖNETİCİLERİNİ ATAMA YETKİSİ ...49
A. 3 no.lu Kararnamenin (I) Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kadro,...
Pozisyon ve Görevlere Atanma ...49
B. 3 no.lu Kararnamenin (II) Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kadro,...
Pozisyon ve Görevlere Atanma ...50
C. 3 no.lu Kararnamenin (I) ve (II) Sayılı Cetvellerinde Yer Almayan...
Kadro, Pozisyon ve Görevlere Atanma ...50
VII. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNİ...
DEVREDEBİLMESİ ...50
Üçüncü Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI ...52
I. GENEL OLARAK ...52
II. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI ...52
A. Genel Olarak ...52
B. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Cezai Sorumluluğu ...53
1. Soruşturma Açılmasını İsteme ve İstemin Karara Bağlanması ...53
2. Soruşturmanın Yürütülmesi ...53
3. TBMM Genel Kurulunda Görüşme ve Yüce Divana Sevk ...53
4. Görevin Sona Ermesi ...53
5. Diğer Hükümler ...54
C. Cumhurbaşkanına Vekâlet ...54
III. CUMHURBAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ...54
IV. CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE DANIŞMANI ...55
V. ÖZEL TEMSİLCİ ...55
VI. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ...55
VII. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI ...55
A. Genel Olarak ...55
B. İdari İşler Başkanı ...56
1. Genel Olarak ...56
2. Başkanın Görevleri ...57
İçindekiler XI...
C. İdari İşler Başkanlığında Sorumluluk ve Yetki Devri ...57
VIII. ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER ...57
IX. PERSONELİN STATÜSÜ ...58
A. Kadrolu Personel ...58
B. Kadroya Bağlı Süreli Personel ...58
C. Kadroya Bağlı Olmayan Süreli Personel ...59
D. Kısmi Zamanlı Personel ...59
E. Sözleşmeli Personel ...59
X. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI ...59
A. Genel Olarak ...59
B. Kurulların Genel Görev ve Yetkileri ...60
C. Kurulların Çalışma Usulleri ve Koordinasyon Toplantıları ...60
D. Kurulların Sır Saklama Yükümlülüğü ...61
XI. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ ...61
XII. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR ...62
A. Devlet Denetleme Kurulu ...63
1. Genel Olarak ...63
2. Denetimin Kapsamı ...64
3. Devlet Denetleme Kurulunun Oluşumu ...64
4. Devlet Denetleme Kurulunun Görevleri ...65
5. Devlet Denetleme Kurulunun Yetkileri ...65
6. Devlet Denetleme Kurulunun Raporları ...66
B. Savunma Sanayii Başkanlığı ...67
1. Oluşumu ...67
2. Görevleri ...67
3. Savunma Sanayii İcra Komitesi ...68
İkinci Bölüm: BAKANLIKLAR ...69
I. GENEL OLARAK ...69
II. BAKAN ...69
A. Genel Olarak ...69
B. Bakanların Görev ve Yetkileri ...70
1. Devlet Tüzelkişiliğini Temsil Etme ...70
2. Denetim (Hiyerarşi ve Vesayet) Yetkisi ...70
3. İşbirliği ve Koordinasyon Yetkisi ...70
4. Düzenleme Yetkisi ...71
5. Atama Yetkisi ...71
6. Üst Yöneticilik Yetkisi ...71
C. Bakanların Yetki Devredebilmesi ...71
D. Bakanların Sorumluluğu ...72
1. Siyasal Sorumluluk ...72
XII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
2. Hukuki Sorumluluk ...72
3. Cezai Sorumluluk ...72
III. BAKANLIK TEŞKİLATI ...73
A. Bakanlıkların Temel Kuruluşları ve Hiyerarşik Kademeler ...73
B. Merkez Teşkilatı ...74
1. Genel Olarak ...74
2. Bakan Yardımcısı ...74
3. Bakan Müşaviri ...74
C. Taşra Teşkilatı ...75
D. Yurtdışı Teşkilatı ...75
E. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar ...76
1. Genel Olarak ...76
2. Bağlı Kuruluşlar ...76
3. İlgili Kuruluşlar ...76
4. İlişkili Kuruluşlar ...77
Üçüncü Bölüm: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ...79
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ...79
II. YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA ...80
A. Oluşumu ...80
B. Görevleri ...80
C. Toplantıları ve Kararları ...81
Dördüncü Bölüm: MERKEZİ İDAREYE YARDIMCI KURULUŞLAR ...83
I. GENEL OLARAK ...83
II. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU (MGK) ...84
A. Milli Güvenlik Kavramı ...84
1. İkinci Dünya Savaşından Önceki Durum ...84
2. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Durum ...84
B. Milli Güvenlik Kurulunun Dünü ...85
1. Yüksek Müdafaa Meclisi ...85
2. Milli Savunma Yüksek Kurulu ...86
3. 1961 Anayasası Döneminde Milli Güvenlik Kurulu ...87
C. 1982 Anayasası Döneminde Milli Güvenlik Kurulu ...88
D. Milli Güvenlik Kurulunun Çalışma Usulü ...89
E. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ...89
1. Genel Sekreter ...89
2. Hizmet Birimleri ...89
3. Genel Sekreterliğin Görevleri ...90
İçindekiler XIII...
III. DANIŞTAY ...90
A. Danıştay’ın Konumu ve İdari Görevleri ...90
B. Danıştay Kararlarının Türü ve Özellikleri ...91
1. Danışma Kararları ...91
2. İnceleme Kararları ...91
3. İdari Kararları ...91
C. Danıştay’ın İdari Görevlerini Yerine Getiren Kuruluşlar ...92
1. İdari Daire ...92
2. İdari İşler Kurulu ...93
3. Danıştay’ın Diğer İdari Kuruluşları ...93
D. Danıştay’ın Personeli ...94
1. Danıştay Meslek Mensupları ...94
2. Danıştay Tetkik Hâkimleri ve Danıştay Savcıları ...96
3. Memurlar ...96
IV. SAYIŞTAY ...96
A. Genel Olarak ...96
B. Sayıştay’ın Görevleri ...97
C. Sayıştay’ın Yetkileri ...98
D. Sayıştay’ın Denetim Görevi ...98
1. Denetimin Genel Esasları ...98
2. Denetimin Kapsamı ...99
3. TBMM’den Gelen Denetim Talepleri ...99
E. Sayıştay’ın Organları ...100
1. Başkanlık ...100
2. Daireler ...100
3. Genel Kurul ...100
4. Temyiz Kurulu ...101
5. Daireler Kurulu ...101
F. Sayıştay Görevlileri ...101
1. Sayıştay Başkanı ...101
2. Sayıştay Daire Başkanları ...102
3. Sayıştay Üyeleri ...102
4. Sayıştay Başsavcı ve Savcıları ...102
V. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ...102
A. Genel Olarak ...102
B. Başkan ve Üyeleri ...102
C. Konseyin Görev ve Yetkileri ...103
XIV THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
Üçüncü Kısım...
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI...
I. KAVRAM ...107
II. İL GENEL İDARESİ ...108
A. Kurulması, Kaldırılması ve Adlarının Değiştirilmesi ...108
B. İl İdaresinin Bölümleri ...109
1. Vali ...109
2. İl Müdürü (=İl İdare Şube Başkanı) ...112
3. İl İdare Kurulu ...112
III. İLÇE İDARESİ ...113
A. Kurulması, Kaldırılması ve Adlarının Değiştirilmesi ...113
B. İlçe İdaresinin Bölümleri ...113
1. Kaymakam ...113
2. İlçe Müdürü (İlçe İdare Şube Başkanı) ...116
3. İlçe İdare Kurulu ...116
Dördüncü Kısım...
YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI...
Birinci Bölüm: MAHALLİ (=YEREL) İDARELER ...121
I. KAVRAM ...121
II. İL ÖZEL İDARESİ ...122
A. Tanımı ve Kuruluşu ...122
B. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları ...123
C. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları ...124
D. İl Özel İdaresinin Organları ...125
1. İl Genel Meclisi ...125
2. İl Encümeni ...129
3. Vali ...131
E. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması ...131
F. İl Özel İdaresi Teşkilatı ve Personeli ...132
G. İl Özel İdaresinin Denetimi ...132
H. İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması ...133
I. İl Özel İdaresinin Gelirleri ...133
İ. İl Özel İdaresi Bütçesi ve Kesinhesap ...134
J. Borçlanma ve İktisadi Girişimler ...134
III. BELEDİYE ...135
A. Tanımı ve Kuruluşu ...135
İçindekiler XV...
B. Belediye Sınırları ...135
1. Sınırların Tespiti ve Kesinleşmesi ...135
2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü ...136
C. Belde Adının Değiştirilmesi ...136
D. Birleşme ve Katılma ...136
E. Ayrılma Yoluyla Belde Kurulması ...137
F. Tüzelkişiliğin Sona Erdirilmesi ...137
G. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları ...137
H. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ...138
I. Belediyenin Organları ...139
1. Belediye Meclisi ...140
2. Belediye Encümeni ...144
3. Belediye Başkanı ...146
İ. Belediye Organlarının Görevden Uzaklaştırılması ...148
J. Belediye Teşkilatı ve Personeli ...148
K. Belediyelerin Denetimi ...149
L. Hizmetlerde Aksama ...149
M. Belediyenin Gelirleri ...150
N. Belediye Bütçesi ve Kesinhesap ...151
O. Borçlanma ve İktisadi Girişimler ...151
Ö. Mahalle İdaresi ...151
1. Tanımı ve Kuruluşu ...151
2. Görevleri ...152
3. Organları ...152
4. Mali Kaynakları ...153
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ...153
A. Tanımı, Kuruluşu ve Sınırları ...153
B. Görev ve Yetkileri ...154
1. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri ...154
2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev ve Yetkileri ...155
3. Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyesi İşlemleri Üzerindeki...
Denetim Yetkisi ...155
C. Büyükşehir Belediyesinin Organları ...156
1. Büyükşehir Belediye Meclisi ...156
2. Büyükşehir Belediye Encümeni ...158
3. Büyükşehir Belediye Başkanı ...158
D. Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli ...160
E. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri ...160
F. Büyükşehir Belediye Bütçesi ...160
G. Şirket Kurulması ...161
XVI THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
H. Büyükşehir Belediyeleri ile Diğer Belediyelerin...
Karşılaştırılması ...161
V. KÖY İDARESİ ...162
A. Tanımı ...162
B. Kurulması ve Kaldırılması ...162
C. Görev ve Yetkileri ...164
1. Görevleri ...164
2. Yetkileri ...164
D. Köyün Organları ...164
1. Köy Derneği ...164
2. Köy İhtiyar Meclisi ...165
3. Köy Muhtarı ...166
E. Köy Personeli ...168
1. Genel Olarak ...168
2. Köy Korucuları ...168
F. Köy Bütçesi ve Gelirleri ...169
1. Köy Bütçesi ...169
2. Köy Gelirleri ...169
VI. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ ...170
A. Genel Olarak ...170
B. Kuruluşu ...171
C. Birliğin Organları ...171
1. Birlik Meclisi ...171
2. Birlik Encümeni ...172
3. Birlik Başkanı ...173
D. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ...173
E. Ülke Düzeyinde Birlik Kurulması ...173
İkinci Bölüm: HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI...
(=KAMU KURUMLARI) ...175
I. GENEL OLARAK ...175
II. KAMU İDARELERİ İLE KAMU KURUMLARININ BELLİ BAŞLI...
FARKLARI ...176
A. Kuruluşları Açısından ...176
B. Faaliyetleri Açısından ...176
C. Ortaya Çıkış Zamanları Açısından ...177
III. KAMU KURUMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ...177
A. Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma ...177
B. Kamu Tüzelkişiliğine Sahip Olma ...178
C. Özerkliğe Sahip Olma ...178
D. Vesayet Denetimine Tabi Olma ...178
İçindekiler XVII...
E. Ayrı Bir Malvarlığına ve Bütçeye Sahip Olma ...178
F. Tâbi Olduğu Hukuki Rejim ...178
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ ...179
A. Faaliyet Alanları Açısından ...179
B. Yönetim Biçimleri Açısından ...179
V. FAALİYET KONULARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARI ...180
A. İdari Kamu Kurumları ...180
1. Genel Olarak ...180
2. Faaliyet Konuları ...180
3. Teşkilatı ve Personeli ...181
4. Bütçesi ve Malvarlığı ...181
B. İktisadi Kamu Kurumları ...181
1. Genel Olarak ...181
2. KİT’lerin Türleri ...182
3. KİT’lerin Özellikleri ...184
4. KİT’lerin Organları ve Personeli ...185
C. Sosyal Kamu Kurumları ...186
1. Genel Olarak ...186
2. Özellikleri ...188
D. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları ...188
1. Genel Olarak ...188
2. Özellikleri ...189
VI. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI ...189
A. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kalkınma İdaresi ...189
1. Genel Olarak ...189
2. Görevleri ...190
B. 642 Sayılı KHK ile Oluşturulan Bölge Kalkınma İdareleri ...190
VII. KALKINMA AJANSLARI ...191
VIII. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI ...193
A. Genel Olarak ...193
B. Özellikleri ...193
1. Kamu Kurumu Niteliğinde Olma ...193
2. Kanunla Kurulma ...194
3. Organlarının Kendi Üyeleri Tarafından Seçilmesi ...194
4. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanma ...194
5. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamama ...194
6. Özerk Bütçeli Olma ...195
XVIII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
Üçüncü Bölüm: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÜST KURULLAR...
(=BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) ...197
I. GENEL OLARAK ...197
II. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ ...198
A. Bağımsızlık ...198
B. Regülasyon ...199
III. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER ...199
A. Genel Olarak ...199
B. Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri ...200
C. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda...
Yer Alan Bağımsız İdari Otoriteler ...203
1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ...203
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ...204
3. Sermaye Piyasası Kurulu ...205
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ...206
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ...207
6. Kamu İhale Kurumu ...207
7. Rekabet Kurumu ...208
8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ...209
9. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ...210
10. Nükleer Düzenleme Kurumu ...211
11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu211...
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI SORULARI ...213
KAMU GÖREVLİLERİ...
Birinci Bölüm: KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR ...239
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI ...239
II. 657 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ ...240
A. Memurlar ...241
B. Sözleşmeli Personel ...241
C. İşçiler ...241
III. MEMUR TANIMLAMALARI VE MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ ...242
A. Mevzuatımızda Memur Tanımları ...242
1. 1982 Anayasasına Göre Memur ...242
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur ...242
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Memur ...243
B. Memurluğun Özellikleri ...243
IV. MEMURLUK MESLEĞİ ...243
A. Genel Olarak ...243
İçindekiler XIX...
B. Memurluk Mesleğinin İlkeleri ...244
1. Liyakat ...244
2. Kariyer ...245
3. Sınıflandırma ...245
İkinci Bölüm: MEMURLUĞA GİRİŞ, GÖREVE BAŞLAMA VE...
MEMURLARIN İLERLEMESİ ...247
I. MEMURLUĞA GİRİŞ ...247
A. Memurluğa Girişe İlişkin Temel İlkeler ...247
B. Memurluğa Girişte Aranan Koşullar ...247
1. Genel Koşullar ...247
2. Özel Koşullar ...249
C. Memurluk İhtiyacının Saptanması ve Duyurulması ...250
D. Sınav ve Memur İhtiyacının Karşılanması ...251
E. Sınavlara İlişkin Genel Yönetmelik ...252
1. Genel Olarak ...252
2. KPSS’nin Usul ve Esasları ...252
3. KPSS Duyurusu ...252
4. KPSS’nin Yapılması ve KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi ...253
F. Atama ...253
II. GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA ...253
III. ADAYLIK VE ADAYLIK SONUNDA ASLİ MEMURLUĞA...
ATANMA ...254
IV. İSTİSNAİ MEMURLUK ...255
V. MEMURLARIN İLERLEMELERİ ...255
A. Kademe İlerlemesi ...256
B. Derece Yükselmesi ...256
1. Genel Olarak ...256
2. Özel Olarak İlk Dört Dereceye Yükselme ...257
C. İdari Görevlere Atanma ...257
D. Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme ...257
VI. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI ...258
VII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ...258
Üçüncü Bölüm: MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU HUKUKSAL REJİM ...261
I. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TÂBİ OLDUĞU...
YASAKLAR ...261
A. Memurların Yükümlülükleri ...261
1. Sadakat Yükümlülüğü, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık ...261
2. Davranış ve İşbirliği ...264
XX THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
3. Amir Olmanın Gereklerini Yerine Getirme ...264
4. Hiyerarşik Üste Bağlılık ve İtaat ...264
5. Dikkat ve Özen Gösterme ...265
6. Verdiği Zararları Giderme ...265
7. Mal Bildirimi ...265
8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme ...267
9. Hizmeti Kişisel Olarak ve Kesintisiz Bir Biçimde Yürütme ...267
10. Kıyafet Yükümlülüğü ...267
B. Memurların Tâbi Olduğu Yasaklar ...268
1. Başka Bir Görev Alma Yasağı ...268
2. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı ...268
3. Grev Yasağı ...268
4. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı ...269
5. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı ...269
6. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı ...269
7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı ...269
8. Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı ...270
9. Siyasi Faaliyette Bulunma ve Siyasi Partilere Girme Yasağı ...270
10. Ayrımcılık Yasağı ...270
11. Bölücü ve Yıkıcı Faaliyette Bulunma Yasağı ...270
12. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı ...270
II. MEMURLARIN HAKLARI ...271
A Uygulamayı İsteme Hakkı ...271
B. Güvenlik Hakkı (=Memurluk Güvencesi) ...271
C. Hizmet Hakkı ...272
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı ...273
E. Aylık (=Maaş) Hakkı ...273
1. Genel Olarak ...273
2. Aylık – Ücret Ayrımı ...274
F. Yolluk (=Harcırah) Hakkı ...274
G. Diğer Sosyal Haklar ...274
1. Aile Yardımı Ödeneği ...275
2. Doğum Yardımı Ödeneği ...275
3. Ölüm Yardımı Ödeneği ...275
4. Giyecek ve Yiyecek Yardımı ...276
H. Toplu Sözleşme Hakkı ...276
I. Sendika Hakkı ...276
1. Genel Olarak ...276
2. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ...277
İ. İzin Hakkı ...279
1. Yıllık İzin ...279
2. Sağlık izni ...279
İçindekiler XXI...
3. Hastalık izni ...280
4. Refakat İzni ...280
5. Mazeret izni ...280
6. Aylıksız İzin ...282
III. MEMURLARIN MALİ SORUMLULUĞU ...283
A. Yönetilenlere Karşı Sorumluluğu ...283
B. İdareye Karşı Sorumluluğu ...284
Dördüncü Bölüm: MEMURLARIN DİSİPLİN REJİMİ VE MEMUR...
YARGILAMASI ...285
I. GENEL OLARAK DİSİPLİN REJİMİ ...285
II. DİSİPLİN CEZASI VE CEZA HUKUKU ...286
III. DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ...287
A. Yasallık İlkesi ...287
1. Yasallık İlkesinin Anayasal Düzenlemesi ...287
2. Yasallık İlkesinin 657 Sayılı Kanundaki Düzenlemesi ...288
B. Ölçülülük İlkesi ...288
C. Savunmasız Ceza Olmaz İlkesi ...288
D. Tek Eyleme Tek Ceza (=Non Bis İn İdem) İlkesi ...288
E. “Kuşkudan Sanık Yararlanır” İlkesi ...289
F. Gizlilik İlkesi ...289
G. Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi ...289
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ ...289
A. Uyarma ...289
B. Kınama ...290
C. Aylıktan Kesme ...290
D. Kademe İlerlemesinin Durdurulması ...290
E. Memurluktan Çıkarma ...290
V. DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN 657 SAYILI KANUNDAKİ...
TEKNİK İLKELER ...291
VI. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR ...291
VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA USUL ...292
A. Zamanaşımı ...292
B. Karar Süresi ...292
C. Savunma Hakkı ...293
VIII. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI ...293
IX. İTİRAZ ...293
X. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ ...294
XXII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri...
XI. MEMURLARIN YARGILANMASI ...294
A. Genel Olarak ...294
B. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usulü ...295
1. Kanunun Kapsamı ve Kapsamı Dışında Kalanlar ...295
2. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi ve Soruşturma İzni ...295
3. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler ...296
4. Ön İnceleme ...297
5. Karar ...298
6. İtiraz ...298
7. Hazırlık Soruşturması ve Soruşturmayı Yapacak Merciler ...298
8. Yetkili ve Görevli Mahkeme ...299
Beşinci Bölüm: MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN...
DURUMLAR VE MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ...301
I. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR ...301
A. Kadro Açığı ...301
B. Görevden Uzaklaştırma ...301
1. Kavram ...301
2. Görevden Uzaklaştırma Yetkisine Sahip Makamlar ...302
3. Görevden Uzaklaştırmanın Doğurduğu Sonuçlar ...302
II. MEMURLUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR ...303
A. Çekilme (=İstifa) ...303
1. Genel Olarak ...303
2. Çekilen ve Çekilmiş Sayılan Memurların Yeniden Atanmaları ...304
B. Çekilmiş (=Müstafi) Sayılma ...305
C. Çıkarılma ...305
D. Koşullarda Eksiklik ...306
E. Bağdaşmazlık ...306
F. Ölüm ...306
G. Emeklilik ...306
1. Genel Olarak ...306
2. Emeklilik Nedenleri ...306
3. Emekliliğe Sevk İşlemi ...307
4. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar ...308
5. Emeklilik Hakkının Düşmesi ...308
KAMU GÖREVLİLERİ SORULARI ...309
Ek: CUMHURBAŞKANLIĞININ VE BAKANLIKLARIN TEŞKİLAT YAPISI ...329
Kaynakça ...351

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160872
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750283864
ISBN 9789750283864
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 7
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Reşit Gürbüz