Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • THEMIS – Ticaret Hukuku THEMIS – Ticaret Hukuku

Themis - Ticaret Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
584
Boyut :
16x24
Baskı :
4
ISBN/Ref :
9789750269127

Stok Durumu: Stokta var

99,00 TL

Detayları

Kitap, "Adli Yargı Hakimlik Sınavına" hazırlanan meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önceki baskılarda üç ayrı cilt olarak çıkarılan eserimiz tek cilt olarak ve ana kurgusu bozulmadan okuyucusuna sunulmaktadır.

Bu çerçevede, kitap baştan sona gözden geçirilmiş, bazı kısımlar yer yer yeniden kaleme alınmıştır. Her konunun içinde kutucuklar içinde önemli noktalar, karşılaştırmalar, istisnalar ve örneklere yer verilerek konular pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak mizampajın en baştan yapılması, başlıkların yer yer rahatlatılması, hacimde bir parça esneme yaratmıştır. Bu da okuyucularımızın kitabı daha rahat okuyabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Ticaret hukukunun kapsamlı bir ders olması gerçeği karşısında, konular da atlamadan inceleme yapmanın zorluğu ortadadır. Konular atlanmadan, olabildiğince sade bir şekilde kitap okuyucusuna sunulmuştur.

Okunan konuların hemen arkasından, çıkmış soruların çözülmesi, konuların zihne yerleşmesinde yararlı olacaktır. Adayların çalışırken, konuları eş zamanlı kanun metninden de takip etmeleri tavsiye olunur. Yer yer özellikle soruların yayımlanmadığı 2014 sonrası sorular için, ilgili konu ile bağlantılı olarak adli hakimlik sınavında soru geldiği bilgisi de paylaşılmıştır.

Bu baskıda, Ekim-2019'dan beri gerçekleşen tüm mevzuat değişiklikleri, atlanmadan ilgili yerlere işlenmiştir. Bu değişikliklere ilgili kısımlarda atıf yapılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

İçindekiler

Ön Söz ix
Kısaltmalar Cetveli xxiii
1. KISIM:
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE
TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
§ 1. Ticaret Hukukunda Sistemler 1
§ 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Başat Kavramı: “Ticarî İşletme” 2
I. KAVRAM VE TANIM 2
II. BİR ORGANİZASYONUN “TİCARÎ İŞLETME” SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 3
III. TİCARÎ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU 5
IV. TİCARÎ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE) 6
V. TİCARÎ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ 9
İkinci Bölüm
TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ SONUÇLARI VE
TİCARÎ HÜKÜMLER
§ 3. Ticarî İş 27
I. KAVRAM 27
II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER 27
III. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR 31
IV. 3095 SAYILI “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN”UN ÖNGÖRDÜĞÜ REJİM VE FAİZ ORANLARI 38
§ 4. Ticarî Hükümler 40
I. GENEL OLARAK 40
II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 41
III. TİCARÎ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR 43
Üçüncü Bölüm
TACİR VE ESNAF
§ 5. Tacir 45
I. GENEL OLARAK 45
II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI 45
III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET VE KÜLFETLER 50
IV. TACİR SIFATININ KAYBI VE BUNUN SONUÇLARI 62
Dördüncü Bölüm
TİCARÎ YARGI
§ 6. Genel Olarak Ticarî Yargı 63
I. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARÎ DAVA TÜRLERİ) 63
II. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLMESİ 67
Beşinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
§ 7. Genel Olarak Ticaret Sicili 69
I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 69
II. SİCİL İŞLEMLERİ 70
III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ 72
IV. İLAN VE ALENİYET 73
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 74
VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 76
VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 77
Altıncı Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
§ 8. Ticaret Unvanı 79
I. GENEL OLARAK 79
II. OLUŞTURULMASI 80
III. TİCARET UNVANI ile İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİKLER) 83
§ 9. İşletme Adı 85
Yedinci Bölüm
MARKA
§ 10. Marka 87
I. GENEL OLARAK MARKA VE TÜRLERİ 87
II. MARKANIN TESCİLİ 88
III. MARKANIN TESCİLİ VE SONUÇLARI 93
IV. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 94
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 96
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKKIN KORUNMASI 97
Sekizinci Bölüm
HAKSIZ REKABET
§ 11. Haksız Rekabet 101
I. KAVRAM VE HAKSIZ REKABET YOLUYLA KORUNAN DEĞERLER 101
II. KOŞULLAR 102
III. HAKSIZ REKABET HALLERİ 103
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR 108
Dokuzuncu Bölüm
TİCARÎ DEFTERLER
§ 12. Ticarî Defterler 113
I. GENEL OLARAK VE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN YETKİLERİ 113
II. TUTULACAK DEFTERLER 113
III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 114
IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ 116
Onuncu Bölüm
CARİ HESAP
§ 13. Cari Hesap 119
I. GENEL OLARAK 119
II. TANIM VE ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR 120
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 120
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 121
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 124
VI. ZAMANAŞIMI 124
On Birinci Bölüm
TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI
§ 14. Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları 125
I. BAĞIMLI YARDIMCILAR 127
II. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR 134
2. KISIM:
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE
BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
§ 1. Genel Olarak Şirketler Hukuku 157
§ 2. “Şirket”in Unsurları 157
I. GENEL OLARAK 157
II. UNSURLAR 159
§ 3. Şirketler Hukuku Alanındaki Tasnifler 163
I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE 163
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE 163
III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE 164
IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE 168
V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE 172
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
§ 4. Genel Olarak Adi Şirket 173
§ 5. Adi Şirketin Özellikleri 174
I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI VE SONUÇLARI 174
II. İŞLEVLERİ 174
III. KONUSU VE AMACI 175
§ 6. Adi Şirketin Kuruluşu 175
§ 7. Adi Şirketin İşleyişi 176
I. İÇ İLİŞKİ 176
II. DIŞ İLİŞKİ 184
III. SONA ERME 186
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 188
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
§ 8. Ticaret Şirketleri Hakkındaki Genel Hükümler 191
I. GENEL OLARAK 191
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 191
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 192
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
§ 9. Kollektif Şirket 201
I. GENEL OLARAK 201
II. TANIM VE UNSURLAR 201
III. KURULUŞU 202
IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK 203
§ 10. Kollektif Şirketin İşleyişi 204
I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 204
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER VE TEMSİL 207
III. ŞİRKET VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 208
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 210
V. SONA ERME VE TASFİYE 213
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
§ 11. Genel Olarak Komandit Şirket 215
I. TANIM 215
II. UNSURLAR 215
III. KURULUŞ 215
IV. İÇ İLİŞKİLER 216
V. DIŞ İLİŞKİLER VE SORUMLULUK 217
VI. SONA ERME 218
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
§ 12. Genel Olarak Anonim Şirket 219
I. GENEL OLARAK 219
II. KAVRAM VE TANIM 220
III. UNSURLAR 220
IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER 225
§ 13. Kuruluş 229
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 229
II. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR VE FESİH DAVASI 235
III. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK VE MASRAFLAR 236
IV. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE 236
Yedinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR
§ 14. Genel Olarak 239
§ 15. Yönetim Kurulu (YK) 241
I. GENEL OLARAK 241
II. SEÇİM, ATAMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ 241
III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 246
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 248
V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 253
§ 16. Müdürler 258
§ 17. Anonim Şirketlerde Denetim 259
I. GENEL OLARAK 259
II. HESAP DENETÇİSİ 259
§ 18. Genel Kurul (GK) 264
I. GENEL OLARAK 264
II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (Olağan ve Olağanüstü) 265
III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ 270
IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI 274
V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 278
VI. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIK NEDENLERİ 278
§ 19. Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerine İlişkin Bazı Haklar 284
I. ÇOĞUNLUK HAKLARI– BİREYSEL HAKLAR 284
II. AZINLIK HAKLARI 284
III. MÜKTESEP VE VAZGEÇİLMEZ HAKLAR 285
Sekizinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE MENKUL KIYMETLER
§ 20. Pay 287
I. GENEL OLARAK PAY 287
II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR 287
III. KAZANMA VE KAYBETME 288
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM–REHİN ile KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 288
V. PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 291
§ 21. Anonim Şirkette Menkul Kıymetler 301
I. GENEL OLARAK 301
II. PAY SENETLERİ VE PAY DEVRİ 302
III. İLMÜHABERLER 314
IV. İNTİFA SENETLERİ 314
V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 315
Dokuzuncu Bölüm
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE
SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI–FİNANSAL TABLOLAR VE
YEDEK AKÇELER
§ 22. Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Sermaye Artırımı–Azaltımı 317
I. GENEL OLARAK 317
II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI 317
§ 23. Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler 319
I. FİNANSAL TABLOLAR 319
II. YEDEK AKÇE 320
Onuncu Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
§ 24. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 323
I. GENEL OLARAK 323
II. SORUMLU OLANLAR 323
III. TESELSÜL VE BAŞVURU 326
IV. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI 327
On Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
§ 25. Anonim Şirketin Son Bulması 331
I. GENEL OLARAK VE SONA ERME NEDENLERİ 331
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 332
III. TASFİYE 333
On İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
§ 26. Genel Olarak Limited Şirket 337
I. GENEL OLARAK 337
II. TANIM VE UNSURLAR 337
III. ŞİRKETİN KURULUŞU 340
§ 27. Limited Şirketin İşleyişi ve Organlar 342
I. GENEL OLARAK 342
II. GENEL KURUL 342
III. MÜDÜR/MÜDÜRLER 345
§ 28. Limited Şirkette Pay Sahibilik Sıfatı, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları 347
I. PAYLAR, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY DEFTERİ 347
II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR 348
III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 351
IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 352
V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 355
VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 357
§ 29. Limited Şirkette Sözleşme Değişiklikleri 358
I. GENEL OLARAK 358
II. SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTMA 358
§ 30. Anonim Şirkete Yapılan Atıflar 359
§ 31. Limited Şirketin Sona Ermesi 360
I. SONA ERME NEDENLERİ 360
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 360
On Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
(BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
§ 32. Genel Olarak 361
§ 33. Birleşme 362
I. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BİRLEŞMELER 362
II. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 364
III. BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 366
IV. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 369
§ 34. Bölünme 370
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 370
II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BÖLÜNMELER 370
III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 373
IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 374
V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU VE İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ 376
VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ 376
§ 35. Tür Değiştirme 377
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 377
II. İLKELER VE GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ 377
III. ŞİRKET PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 379
IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI VE SÜREÇ 379
§ 36. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile İlgili Ortak Hükümler 381
I. ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ İNCELENMESİ 381
II. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI 382
III. SORUMLULUK 382
3. KISIM:
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
Birinci Bölüm
NEDEN KIYMETLİ EVRAK HUKUKU?
§ 1. Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Devri İlişkisi 383
I. GENEL OLARAK 383
II. “KIYMETLİ EVRAK” TERİMİ VE “ADİ SENET”TEN FARKLILIKLAR 384
III. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI; KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ VE ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK 391
§ 2. Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme 395
§ 3. Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları 397
§ 4. Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir 403
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 403
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU 405
§ 5. Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler 407
I. TEMSİL ETTİĞİ HAKKIN TÜRÜNE GÖRE 407
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ “MÜNDEMİÇ” HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE 408
III. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLAN TEMEL İLİŞKİ İLE BAĞLANTISINA GÖRE (İLLΖMÜCERRET KIYMETLİ EVRAK) 409
IV. DEVİR ŞEKLİ VEYA HAK SAHİBİNİ TESPİT ŞEKLİNE GÖRE 411
V. KAMU GÜVENİNE LAYIK OLUP OLMAMASINA GÖRE 425
§ 6. Kıymetli Evrakta Tahvil 425
İkinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
§ 7. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali 427
I. GENEL OLARAK 427
II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 428
III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER 429
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 432
Üçüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)
§ 8. Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri 435
I. GENEL OLARAK VE YASAL DÜZENLEME 435
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 435
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA 437
Dördüncü Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE VE BONO
§ 9. Poliçe ve Bono 441
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME VE İŞLEYİŞ 441
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI 445
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO VE ÇEK) VE EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI 457
§ 10. Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul 459
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU 459
II. GENEL OLARAK KABUL VE BONO İLE ÇEKTE DURUM 460
III. “DOKUZ SORUDA” KABULE ARZ 460
§ 11. Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu 470
I. GENEL OLARAK 470
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ 471
§ 12. Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları 486
I. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI 486
II. POLİÇE VE BONODA VADE TÜRLERİ 487
III. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI 489
§ 13. Poliçe ve Bonoda Hamilin Başvuru (Müracaat) Hakları 494
I. GENEL OLARAK 494
II. BAŞVURU HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI 495
III. İHBAR KÜLFETİ 502
IV. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 503
V. BAŞVURU BORÇLULARI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 505
VI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ 505
§ 14. Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı 506
I. GENEL OLARAK 506
II. SÜRELER 507
III. SÜRELERİN HESABI 509
IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI 509
V. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ 510
§ 15. Poliçe ve Bonoda Aval 511
I. GENEL OLARAK 511
II. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 511
§ 16. Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi 514
I. EMRE YAZILI HAVALE 514
II. EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ 514
III. CİROSU KABİL OLAN DİĞER SENETLER 514
Beşinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER KONULAR
§ 17. Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri 517
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 517
II. KARŞILIĞIN DEVRİ 518
Altıncı Bölüm
ÇEK
§ 18. Genel Olarak Çek 521
I. GENEL OLARAK 521
II. ÇEKİN İKTİSADÎ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 522
III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEKİN ÖZELLİKLERİ 523
§ 19. Çekin Unsurları 524
I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ 524
II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR 528
III. ÇEKE KONULAMAYACAK KAYITLAR 528
IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI VE YANSIMALARI 528
§ 20. Çekte Muhatap Banka–Düzenleyen İlişkileri 530
I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI 530
II. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 531
III. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 532
§ 21. Çekin Tedavülü 533
I. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER 533
§ 22. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları 536
I. GENEL OLARAK 536
II. TÜRK UYGULAMASININ YARATTIĞI BİR SORUN: ÇEKTE VADE 537
III. ÇEKİN İBRAZI 537
Kaynakça 549

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156443
Yayın Tarihi 2021 Mayıs
Barkod 9789750269127
ISBN 9789750269127
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 4
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Tamer Bozkurt