istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler THEMIS – Ceza Hukuku Genel Hükümler

Themis - Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
248
Boyut :
19x27
Baskı :
20
ISBN/Ref :
9789750292118

Stok Durumu: Stokta var

282,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 253,80 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Ceza Hukukuna Giriş
  • Suç Hukuku
  • Yaptırım Hukuku


"Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı bu yapıtımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Kitapta ne yüzeysel geçilen bir konu ne de labirente dönüştürülen anlam açmazları bulunmaktadır. Amacımız ceza hukuku öğrenmek isteyenlere dolambaçtan uzak, yaşayan hukuku anlatan kesin ve net bilgiler verebilmektir.

Bu basıda 8. Yargı paketi ile yapılan değişiklikler kitaba işlenmiş ve bazı konulardaki anlatımlar daha yalınlaştırılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...VII
1. Kısım...
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ...
1. Bölüm...
CEZA HUKUKU VE İŞLEVİ...
I. CEZA HUKUKU ...1
II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ ...1
III. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...2
IV. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ...2
A. Yasallık (Kanunilik) İlkesi ...2
B. Kusursuz Ceza Olmaz İlkesi ...4
C. Cezaların Kişiselliği İlkesi ...5
D. Ümanizm İlkesi ...5
E. Hukuk Devleti İlkesi ...5
V. CEZA NORMU ...5
A. Genel Olarak ...5
B. Ceza Normunun Yorumu ...6
C. Ceza Normunun Uygulanma Alanı ...7
1. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı ...7
2. Kişi Bakımından Uygulanma Alanı ...12
3. Yer Bakımından Uygulanma Alanı ...24
2. Bölüm...
GERİ VERME...
I. KAVRAM ...33
II. KAYNAKLARI ...33
III. KOŞULLARI ...34
A. Olumlu Koşullar ...34
B. Olumsuz Koşullar ...36
IV. ÖZEL DURUMLAR ...39
A. Ölüm Cezası Gerektiren Suçlarda Geri Verme Sorunu ...39
B. Mali Suçlarda Geri Verme Sorunu ...39
C. Diğer Özel Durumlarda Geri Verme Sorunu ...39
V. USUL ...39
A. İstem ...39
B. Koruma Tedbirleri ...40
C. Yargılama ...41
D. Teslim ...42
E. Transit Geçiş Kararı ...42
VI. RIZAYA DAYALI GERİ VERME ...43
VII. TÜRKİYE’NİN GERİ VERME İSTEMLERİ ...43
VIII. ÖZELLİK (HUSUSİLİK) KURALI ...44
2. Kısım...
SUÇ HUKUKU...
1. Bölüm...
SUÇUN UNSURLARI...
1. Ayrım...
TİPE UYGUNLUK UNSURU...
I. GENEL OLARAK ...49
A. Kavram ...49
B. Sözde Suç ...50
1. Genel Olarak ...50
2. Türleri ...50
3. Sonucu ...52
II. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI ...52
A. Fail ...52
B. Suçun Mağduru ...53
C. Suçun Maddi Konusu ...54
D. Eylem (Fiil) ...55
1. Hareket ...55
2. Sonuç ...60
3. Nedensellik Bağı ...63
E. Suçun Nitelikli Şekilleri ...67
III. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI ...68
A. Genel Olarak ...68
B. Kast ...68
1. Genel Olarak ...68
2. Türleri ...70
3. Kastın Belirlenmesi ...75
4. Amaç ve Saik ...75
C. Taksir ...75
1. Kavram ...75
2. Taksirin Unsurları ...76
3. Taksir Türleri ...78
4. Taksirli Suçlarda Sorumluluk ...83
5. Taksir Kalıpları ...85
D. Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Suçlar ...85
E. Basın Suçlarında Cezai Sorumluluk ...87
2. Ayrım...
HUKUKA AYKIRILIK UNSURU...
I. GENEL OLARAK ...89
II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ ...90
A. Niteliği ...91
B. Özellikleri ...91
C. Türleri ...92
1. Meşru Savunma ...92
2. Görevin İfası ...95
3. İlgilinin Rızası ...96
4. Hakkın Kullanılması ...98
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması ...100
1. Genel Olarak ...100
2. Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaştan Dolayı Aşılması ...100
2. Bölüm...
SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN OLGULAR...
I. SUÇUN UNSURU SAYILMAYAN OLGULAR ...103
A. Ön Koşullar ...103
B. Cezalandırabilme Koşulları ...103
C. Kişisel Cezasızlık Nedenleri ...104
D. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Nedenler ...105
E. Ceza Muhakemesi Koşulları ...105
II. SUÇ OLUŞTURMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER ...106
A. Suç ve Haksız Eylem (Fiil) ...106
B. Suç ve İdari Yaptırım Gerektiren Eylemler ...106
1. Suçların Kabahatlerden Ayırt Edilmesi ...107
2. Suçların Disiplin Suçlarından Ayırt Edilmesi ...108
3. Bölüm...
CEZA SORUMLULUĞU (KUSURLULUK)...
I. GENEL OLARAK ...109
II. KUSUR YETENEĞİ ...109
A. Kavram ...109
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman ...110
1. Genel Olarak ...110
2. Nedeninde Serbest Hareketler Kuramı (Actiones Liberae in Causa, ALIC Kuralı) ...110
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar ...110
1. Yaş Küçüklüğü ...110
2. Sağır ve Dilsizlik ...111
3. Akıl Hastalığı ...112
4. Geçici Nedenler ...114
5. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma ...114
III. KUSURLULUĞU KALDIRAN NEDENLER ...115
A. Zorunluluk Durumu (Iztırar Hali) ...115
1. Genel Olarak ...115
2. Koşulları ...115
3. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu ...116
4. Zorunluluk Durumuna Benzeyen Kurumlar ...116
5. Sonuçları ...117
B. Amirin Emrini İfa ...117
1. Genel Olarak ...117
2. Koşulları ...118
3. Konusu Hukuka Aykırı Olup Suç Oluşturmayan Emirler ...118
4. Konusu Suç Oluşturan Emir ...119
C. Beklenmeyen Durumlar (Kaza ve Tesadüf) ...119
D. Zorlayıcı Nedenler (Mücbir Sebepler) ...119
E. Maddi ve Manevi Zorlama (Cebir, Tehdit ve Korkutma) ...120
F. Yanılma ...121
1. Hukuksal Yanılma ...121
2. Kastı Kaldıran Yanılma ...122
3. Kusurluluğu Etkileyen Yanılma ...125
G. Sapma ...127
IV. HAKSIZ TAHRİK ...127
A. Genel Olarak ...127
B. Hukuksal Niteliği ...127
C. Koşulları ...128
D. Haksız Tahrikin Aynı Olayda Diğer Kurumlarla Uygulanabilirliği ...130
E. Sonuçları ...131
4. Bölüm...
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ...
I. TEŞEBBÜS (KALKIŞMA) ...133
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği ...133
B. Koşulları ...134
C. İşlenemez Suç (Elverişsiz Teşebbüs) ...136
D. Teşebbüste Özel Durumlar ...137
E. Gönüllü Vazgeçme ...138
F. Etkin Pişmanlık ...139
G. Kalkışma (Teşebbüs) Suçları ...141
H. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlarda Cezanın Belirlenmesi ...141
II. İŞTİRAK ...141
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği ...141
B. Koşulları ...142
C. Türleri ...144
1. Faillik ...144
2. Şeriklik ...146
D. Suç Ortaklarının Kararlaştırılandan Farklı Bir Suç İşlemeleri ...149
E. Suçun Nitelikli Şekillerinin Ortaklara Geçişi ...150
F. Kışkırtıcı Ajanın Ceza Sorumluluğu ...150
G. Özel Durumlar ...151
1. Özgü Suçlara İştirak ...151
2. Çok Failli Suçlara İştirak ...151
3. Taksirli Suçlara İştirak ...153
H. Sonucu ...153
III. İÇTİMA ...153
A. Genel Olarak ...153
B. Suçun Tekliği ve Çokluğu ...153
C. Türk Ceza Yasası’nda Düzenlenen İçtima Türleri ...155
1. Bileşik Suç ...155
2. Zincirleme Suç ...157
3. Fikri İçtima ...162
D. Sapmanın İçtima Yönünden Değerlendirilmesi ...170
1. Hedefte Sapma ...171
2. Suçta Sapma ...174
3. Nedensellik Bağında Sapma ...175
E. Diğer İçtima Türleri ...176
1. Karma (Muhtelit) Suç ...176
2. Geçitli (Müterakki) Suç ...176
F. Yasaların İçtimaı (Görünüşte İçtima) ...177
1. Genel Olarak ...177
2. Türleri ...177
3. Kısım...
YAPTIRIM HUKUKU...
I. GİRİŞ ...181
A. Genel Olarak ...181
B. Türleri ...181
1. Cezalar ...181
2. Güvenlik Tedbirleri ...194
II. ERTELEME ...206
A. Tanımı ve Koşulları ...206
B. Denetim Süresi ...208
C. Ertelemenin Düşmesi ...208
D. Sonuçları ...209
III. KOŞULLU SALIVERİLME ...209
A. Tanımı ve Koşulları ...209
B. Denetim Süresi ...211
C. Karar ...211
D. Kararın Geri Alınması ...211
IV. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZANIN İNFAZI ...212
A. Tanımı ve Koşulları ...212
B. Yükümlülüğe Tabi Tutulma ve Buna Uyulmaması ...213
V. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN NEDENLER ...213
A. Genel Olarak ...213
B. Türleri ...214
1. Sanığın ve Hükümlünün Ölümü ...214
2. Af ...214
3. Zamanaşımı ...218
4. Şikâyetten Vazgeçme ...222
5. Uzlaşma ...223
6. Ön Ödeme ...224
VI. ADLİ SİCİL ...227
A. Genel Olarak ...227
B. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler ...227
C. Kayıtların Silinmesi ...228
VII. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ ...229
Kaynakça ...231

Ek Bilgi

Ürün Kodu 163360
Yayın Tarihi 2024 Nisan
Barkod 9789750292118
ISBN 9789750292118
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 20
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İsmail Ercan