istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Teminat Hukuku Teminat Hukuku

Teminat Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1392
Boyut :
17x25
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750285240

Stok Durumu: Stokta var

1.550,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 1.395,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Teminat Hukukunun Temel Esasları
  • Reel Teminatlar
  • Kişisel Teminatlar
  • Teminat Hukukuna Dair Diğer Meseleler


Teminat hukuku; medeni hukuk ile borçlar, eşya, ticaret, icra ve iflas, tüketici, banka ve finans hukukunun kesiştiği, geniş bir uygulama alanına sahip önemli bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca uygulamada borçların ifasına güvence sağlayan tipik yahut atipik çok sayıda teminat türü ile karşılaşılmaktadır.

Önemine ve geniş uygulama alanına karşın tüm teminatları; temel esasları, uygulama sorunları ve ilgili yargı içtihatları ile birlikte tek bir eser kapsamında ele alan bir çalışma ülkemizde maalesef bulunmamaktadır. Bu sebeple uygulamacılar ve araştırmacılar, teminat hukuku alanında karşılaştıkları her sorunda ayrı bir eser temin etmek yahut birçok kaynağa dağılmış bilgileri derlemek zorunda kalmaktadır. Bu ise önemli bir zaman kaybına ve maliyete sebep olmaktadır. Ayrıca söz konusu eserlerin önemli bir kısmı yargı kararlarının herhangi bir sistematik ve açıklama olmaksızın bir araya getirildiği kitaplardan oluşmaktadır.

İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak, teminat hukuku alanında bir anlamda öncü bir eser oluşturmak amacıyla, içerisinde ayni teminatlardan kişisel teminatlara geniş bir yelpazede teminat türlerinin ele alındığı elinizdeki eser kaleme alınmıştır.

Alfabetik olarak yazılmıştır.

• Alacağın Teminat Amaçlı İnançlı Devri, Z. Ü. Kahveci
• Alacak Ve Diğer Hak Teminatları Alacak Rehni, Hilal R. Yıldız
• Anonim Şirket Pay (Hisse) Rehni, A. Güncan
• Avantajları Ve Dezavantajları İle İnceleme, O. Ersöz
• Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemi, Deniz Ve İçsu Araçları Üzerinde Sözleş. Dayanan Rehin Hakkının Kurulması, Y. Yavşan
• Banka Teminat Mektup. Hukuki Niteliği Ve Uyg. Sorun Oluşturan Durumlar, M. Kama
• Birlikte Kefalet, E. C. Yıldırır
• Deniz T. Hukuku Alanındaki Teminatlar Kurtarma Ücr. Kan. Doğan Teminatları Hakkında Değer., M. U. Aytekin
• Diğer Taşınmaz Teminatları, B. Çetiner
• Gemi Alacaklısı Hakkının Esasları, C. S. Akyol
• Hapis Hakkı Genel Hapis Hakkı, B. Çetiner
• İpotek Mi İnançlı/Vefa (Geri Alım) Hakkıyla Taşınmaz Devri Mi?, O. Ersöz
• İpotek, B. Çetiner
• Kefalet Sözleş. Kurulması Ve Geçerlilik Şartları, N. Kaşka
• Kefalet Sözleş. Sona Ermesi, R. Bağrıaçık
• Kefaletten Dönme (Tbk M. 599), M. Öcal
• Kefilin Savunma İmkanları, A. E. Celep
• Kefilin Sorum. Kapsamı, M. Y. Eldem
• Kiraya Verenin Hapis Hakkı, M. M. Pekşan
• Maddî Hukuk Ve Takip Hukuku Bağlamında Kira Sözleş. İle İpotek İlişkisi, A. Çelik
• Mülkiyetin Devrini Talep Hakkı (Titrk M. 14/1/A.) Bir Örtülü Boşluk Mudur?, Akkanat-Öztürk
• Müteselsil Kefalet, G. Mehmed
• Navlun Sözleş. Taşıyan Lehine Doğan Alacakların Kanuni Ve Akdi Teminatları, M. U. Aytekin
• Önce Rehne Başvuru Kuralının İstisnaları, T. Gündoğdu
• Rehnin Aleniyeti Ve Belirliliği, A.F. Korkmaz
• Sınai Ve Fikri Mülkiyet Haklarının Teminat Olarak Gösterilmesi, E. Ü. Çin
• Tem. Amacıyla Düz. Senetlere Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibe İlişkin Değer., M. Altınkaya
• Tem. Amaçlı Garanti Sözleş., Mahiyeti, Hüküm Ve Neticeleri, A. E. Altan - S. Şentarhanacı
• Tem. Huk. Temel Esasları, B. Çetiner
• Tem. Mektuplarında Bankanın Ödeme Talebine Karşı İleri Sürebileceği Savunmalar, F. Eken
• Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na Göre Kiracılık Hakkının Rehninin Değer., I. Yörük
• Yaban. Ve .....Teminat Gös.., E. Külüşlü

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...35
BÖLÜM I...
TEMİNAT HUKUKUNUN TEMEL ESASLARI...
TEMİNAT HUKUKUNUN TEMEL ESASLARI...
Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER...
I. TEMİNAT KAVRAMI ...45
II. TEMİNAT TÜRLERİ ...47
A. Kişisel ve Reel Teminatlar ...47
B. Fer’i (Bağımlı) ve Bağımsız (Soyut) Teminatlar ...50
III. TEMİNAT SAĞLAMAYA YÖNELİK İŞLEMLER ...54
A. Genel Olarak Teminat Sağlamaya Yönelik Hukuki İşlemler ...54
1. Teminat Sözleşmesi ...54
2. Teminat Sağlama İşlemi ...57
B. Teminat Sağlamaya Yönelik İşlem Ehliyeti ...59
1. Evli Kişiler ...59
2. Ehliyetsizler ...60
3. Tüzel Kişilerin Teminat İşlemleri Açısından İşlem Ehliyeti ...62
4. Müflis veya Konkordato Süresi Verilen Borçlunun İşlem Ehliyeti ...68
C. İradi Temsil Yoluyla Yapılan Teminat Sağlama İşlemleri ...70
1. Temsil Yetkisi ...70
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı ...76
3. Temsil Yetkisi Aşılarak veya Kötüye Kullanılarak Yapılan Teminat Sağlama İşlemleri ...81
a. Temsil Yetkisinin Aşılması ...81
b. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması ...85
4. Yetkisiz Temsil Yoluyla Teminat İşlemi Yapılmasının Sonuçları ...88
D. Teminat İşlemlerinde Yer Alan Genel İşlem Koşulları: Genel Teminat Koşulları ...91
1. Genel ...91
2. Yürürlük Denetimi ...91
3. İçerik Denetimi ...94
4. Geniş Kapsamlı Teminat Amacı İçeren Teminat Koşulları ...98
IV. TEMİNAT HAKKININ İKAME (YERİNİ ALAN) DEĞERLER (“SURROGATE”) ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ ...103
BÖLÜM II...
REEL TEMİNATLAR...
Birinci Kısım:...
TAŞINMAZ TEMİNATLARI...
İPOTEK...
Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER...
I. İPOTEĞİN KONUSU TAŞINMAZ ...111
A. Üst Hakkı ...111
B. Aile Konutu ...115
C. Bütünleyici Parça ve Eklentiler ...118
D. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler ...122
E. Pay ve Paylı Taşınmaz Üzerinde İpotek ...124
F. İpotekli Taşınmaza İlişkin Kira Bedelleri ...126
G. Üzerinde Tasarruf Yetkisini Sınırlayıcı Şerh Bulunan Taşınmazlar ...128
II. HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN İPOTEK HAKKI ...130
A. Causa: İpotek Sözleşmesi ...130
1. Genel ...130
2. İpotek Sözleşmesinde Değişiklik ...132
a. İpotek Yükünün Artmasına Yol Açan Değişiklikler ...133
b. Alacaklı Tarafında Değişiklik ...138
c. Borçlunun Değişmesi ...141
d. Kişiliğin Sona Ermesi, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ...142
e. Alacağın Değişmesi ...144
f. İpotek Teminatı Sağlayanın Değişmesi ...146
B. İpotekle Teminat Altına Alınan Alacak ...146
1. Anapara İpoteği ...148
a. Anapara ...148
b. Takip Giderleri ...149
c. Gecikme (Temerrüt) Faizi ...152
d. Sözleşme Faizi ...157
e. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar ...165
2. Üst Sınır İpoteği ...167
a. Hangi Alacaklar İçin Kurulabilir? ...167
b. Üst Sınır İpoteğinin Kapsamı ...170
c. Üst Sınır ve Anapara İpoteğinin Birbirine Dönüştürülmesi ...173
3. Yabancı Para Üzerinden Gösterilen Alacak İçin Kurulan İpotek ...174
a. Genel ...174
b. Yabancı Para İpoteği Kurulabilmesinin Koşulları ...174
c. Yabancı Para İpoteğinin Alacak Bakımından Kapsamına İlişkin Özellikler ...181
C. İpotekli Alacak İçin Zamanaşımının İşlememesi ...185
D. İpoteğin Kuruluşu ...187
1. Genel ...187
2. Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde Aynı Alacak İçin İpotek Kurulması ...190
a. Birden Fazla Taşınmaz Üzerine Ayrı Ayrı İpotek Kurulması (Çoklu İpotek) ...190
b. Paylı ve Toplu İpotek ...191
aa. Toplu İpotek ...192
bb. Paylı İpotek ...196
3. Taşınmazda Bulunan Üçüncü Kişilere Ait Eklentilerin Durumu ...198
E. İpotek İlişkisinin Devamında Taşınmaza İlişkin Değişiklikler ...199
1. İpotekli Taşınmazın Kısmen Devri ...199
2. İpotekli Taşınmazın Hasara Uğraması, Yok Olması yahut Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atılması ...200
3. İpotekli Taşınmazın Tamamen veya Kısmen Kamulaştırılması ile Taşınmazların Birleştirilmesi (Tevhid) ...205
4. İpotekli Taşınmaz(lar)ın Devri, Bölünmesi, Aynen Taksimi ...211
a. İpotekli Bir Taşınmazın Tamamen Devri ...211
b. İpotekli Taşınmaz(lar)da Diğer Devir, Bölünme (İfraz), Kat Mülkiyetine Geçiş Yahut Aynen Taksim İşlemlerinin Sonuçları ...212
5. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde Yeni Malikin Borcu Üstlenmesi ...218
6. Üçüncü Kişi İpoteğinde Malikin Yükten Kurtarma Hakkı ...221
III. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKLARI ...224
A. Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan İpotek Hakları ...225
1. Genel ...225
2. İmar Uygulamalarından Doğan Kanuni İpotek Hakları ...225
B. Dolayısıyla Kanundan Doğan (Tescile Tabi) İpotek Hakları ...229
1. Genel ...229
2. Satıcının Kanuni İpotek Hakkı ...230
3. Mirasçıların ve Diğer Elbirliği Ortaklarının İpotek Hakkı ...231
4. Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı ...231
5. Üst Hakkı Bağlamında Tanınan İpotek Hakları ...232
6. Kat Maliklerinin İpotek Hakkı ...233
7. Yapı Alacaklısı İpoteği ...233
a. Genel ...233
b. Koşulları ...234
c. Pay, Bağımsız Bölüm ve Birden Fazla Taşınmaz Üzerinde Yapı İpoteği ...236
d. İpoteğin Kesin ve Geçici Tescili ...238
e. Yapı Alacağı İpoteğinin Önceliği ...241
IV. TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ DIŞINDAKİ HALLERDE İPOTEĞİN SONA ERMESİ ...242
A. İpoteğin Tapu Sicilinden Terkini ile Sona Ermesi ...242
1. Genel ...242
2. Terkini Talep Yetkisi Sağlayan Hukuki İşlemler ...243
B. İpotek Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ...246
C. İpoteğin Güvence Altına Aldığı Alacağın Sona Ermesi ...247
D. Taşınmazın Ortadan Kalkması ile İpoteğin Sona Ermesi ...251
V. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ...252
A. Temel İlke ve Kurallar ...252
1. Önce Rehne Başvurma Kuralı ve İstisnaları ...252
2. Anapara ve Üst Sınır İpoteği Ayırımının Takip Hukuku Bakımından Sonuçları ...256
3. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Tarafları: Alacaklı, Borçlu ve Üçüncü Kişi Malik ...258
B. İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesinde Taşınmaz Üzerindeki İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükleri ve Kişisel Hakların Durumu ...261
C. Takibe Dayanak Yapılan İpotek ile Taşınmaz Üzerindeki Diğer İpoteklerin İlişkisi: Sabit Dereceler Sistemi ...264
1. Genel ...264
2. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları ...265
a. Sözleşmeden Doğan İstisna ...265
b. Kanundan Kaynaklanan İstisnalar ...267
DİĞER TAŞINMAZ TEMİNATLARI...
Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER...
I. GENEL ...271
II. TAŞINMAZLARIN TEMİNAT AMAÇLI DEVRİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELER ...271
A. İnançlı Temlik Anlaşması ...271
B. Geri Alım Hakkı İçeren Taşınmaz Satış Sözleşmesi ...275
C. Teminat Amaçlı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ...277
III. TAŞINMAZ TEMİNATININ SAĞLANMASI: TAŞINMAZIN DEVRİ YAHUT DEVRİ TAAHHÜDÜ ...281
IV. TAŞINMAZIN TEMİNAT AMAÇLI DEVRİNE YÖNELİK İŞLEMLER VE LEX COMİSSORİA YASAĞI ...282
V. ALACAĞIN DEVRİ YAHUT SONA ERMESİNİN TEMİNATA ETKİSİ ...286
A. Alacağın Devri ...286
B. Alacağın Sona Ermesi ...288
VI. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI ...291
VII. TAŞINMAZ REHNİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ ...294
KAYNAKÇA ...295
MADDÎ HUKUK VE TAKİP HUKUKU BAĞLAMINDA...
KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İPOTEK İLİŞKİSİ...
Aziz ÇELİK...
GİRİŞ ...305
I. İPOTEK İLİŞKİSİ AÇISINDAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR ...307
A. Kira Alacağının İpotek Kapsamına Girmesi ...307
1. Genel Olarak ...307
2. Konu Açısından Değerlendirme ...307
3. Süre Açısından Değerlendirme ...309
B. İpoteğin Kira Sözleşmesi Üzerindeki Hukukî İşlemlere Etkisi ...311
1. Genel Olarak ...311
2. Satış Talebinden Önce ...311
3. Satış Talebinden Sonra ...312
C. İpoteğin Kira Alacağı Üzerindeki Tasarruflara Etkisi ...314
II. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP AÇISINDAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ DURUMLAR ...319
A. Kiracılara Bildirim Yapılması ...319
B. Kira Bedellerinin Muhafazası ve Alacaklıya Ödenmesi ...321
C. Diğer Takip Yollarına veya İcra İflas Kurumlarına Başvuru Halinde Kira Alacaklarının Durumu ...322
1. Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru Halinde Kira Alacaklarının Durumu ...322
2. İflas Yoluyla Takibe Başvuru Halinde Kira Alacaklarının Durumu ...324
3. Konkordato Halinde Kira Alacaklarının Durumu ...325
D. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Durumunda Kira Sözleşmesinin Durumu ...326
SONUÇ ...329
KAYNAKÇA ...331
İPOTEK Mİ İNANÇLI/VEFA (GERİ ALIM) HAKKIYLA TAŞINMAZ DEVRİ Mİ? – AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME...
Oğuz ERSÖZ...
GİRİŞ ...335
I. KURULUŞ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME ...338
A. İpoteğin Kuruluşu ...338
1. Hukuki Sebebin Gerçekleşmesi ...338
a. İpotek (Rehin) Sözleşmesi ...338
b. Ölüme Bağlı Tasarruf ...340
c. Kanun Hükmü ...340
2. Tescil ...340
B. İnançlı İşlemin Kuruluşu ...341
1. İnanç Sözleşmesi ...341
2. İnançlı Devir Anlaşması ...345
C. Vefa (Geri Alım) Hakkının Kuruluşu ...345
II. HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME ...346
A. İpoteğin Hükümleri ...346
1. Alacaklının Önce İpoteğe Başvurması Gerekliliği ...346
2. Tapu Siciline Güvenin Etkisi ...347
3. İpotekli Taşınmazın Devri ve Devralanın Borcu Üstlenmesi ...348
4. İpotekli Alacağın Devri ...349
B. İnançlı İşlemin Hükümleri ...349
1. İşlemin Tarafları Bakımından ...349
a. Genel Olarak ...349
b. Lex Commissoria Yasağının Uygulanabilirliği ...350
c. İnanılanın İnanç Konusunu İade Etme Yükümlülüğü ...351
2. Üçüncü Kişiler Bakımından ...352
C. Vefa Hakkının Hükümleri ...354
III. SONA ERME HALLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME ...355
A. İpoteğin Sona Ermesi ...355
1. Terkin ...355
2. Sürenin Son Bulması ...356
3. Taşınmazın Yok Olması ...356
4. İdari İşlemin İptali ...356
B. İnançlı İşlemin Sona Ermesi ...356
1. Sürenin Son Bulması ...356
2. Amacın Gerçekleşmesi ...356
3. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunmaması ...357
C. Vefa Hakkının Sona Ermesi ...357
SONUÇ ...358
KAYNAKÇA ...361
İkinci Kısım:...
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDAKİ TEMİNATLAR...
6750 SAYILI KANUN KAPSAMINDA...
REHNİN ALENİYETİ VE BELİRLİLİĞİ...
Abdullah Furkan KORKMAZ...
GİRİŞ ...367
I. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ İLE İLGİLİ TAŞINIR REHNİ HUKUKU İLKELERİ ...367
A. Aleniyet İlkesi ...367
B. Belirlilik İlkesi ...369
1. Rehin Konusunda Belirlilik ...369
2. Rehinli Alacakta Belirlilik ...372
II. 7099 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNDE REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN İŞLEVİ ...373
A. Genel Olarak ...373
B. Misli Eşya Bakımından ...374
C. Misli Eşya Haricindeki Varlıklar Bakımından ...375
III. 7099 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN İŞLEVİ ...376
A. Genel Olarak ...376
B. Misli Eşyalar Bakımından ...380
1. TİTRK m. 3/a Kapsamındaki Kimseler ve Sicili İncelemekle Yükümlü Olanlar Bakımından ...380
2. Diğer Kimseler Bakımından ...381
C. Misli Eşya Haricindeki Varlıklar Bakımından ...381
1. TİTRK m. 3/a Kapsamındaki Kimseler ve Sicili İncelemekle Yükümlü Olanlar Bakımından ...381
2. Diğer Kimseler Bakımından ...382
SONUÇ ...383
KAYNAKÇA ...386
MÜLKİYETİN DEVRİNİ TALEP HAKKI (TİTRK m. 14/1/a.)...
BİR ÖRTÜLÜ BOŞLUK MUDUR?...
Dr. Elif Beyza AKKANAT–ÖZTÜRK...
GİRİŞ ...389
I. KENDİNE ÖZGÜ BİR TAŞINIR REHNİ DÜZENİ: TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ...390
II. TİTRK m. 14/1/a KAPSAMINDA MÜLKİYETİN DEVRİNİN TALEP EDİLMESİ ...394
III. LEX COMMISORIA YASAĞININ ANLAMI VE SONUÇLARI ...395
A. Düzenlemenin Genel Çerçevesi ...395
B. Mülkiyeti Devir Talebinin Lex Commisoria Yasağı Karşısındaki Durumu ...398
SONUÇ ...401
KAYNAKÇA ...402
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NA GÖRE...
KİRACILIK HAKKININ REHNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...
Işılay YÖRÜK...
GİRİŞ ...405
I. KULLANIM HAKKININ DEVRİ (TBK m. 322), KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ (TBK m. 323) VE TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TTK m. 11/III) ...406
A. Kullanım Hakkının Devri (TBK m. 322) ...406
B. Kira İlişkisinin Devri (TBK m. 323) ...407
C. Ticari İşletmenin Devri (TTK m. 11/III) ...408
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA KİRACILIK HAKKININ REHNİ ...410
A. Genel Olarak ...410
B. Kiracılık Hakkının Rehni ...411
III. DEĞER TESPİTİ ...413
A. Genel Olarak ...413
B. Kiracılık Hakkına İlişkin Değer Tespiti ...415
IV. BORCUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ÜZERİNE ALACAKLININ HAKLARI ...416
A. Kiracılık Hakkının Kullanılması veya Bir Üçüncü Kişiye Kullandırtılması ...416
B. İcra ve İflas Hukuku Açısından Kiralama Hakkının Kullanılması ...417
1. Genel Olarak ...417
2. Kiralananın Rehin Alacaklısına Teslimi ...418
3. Alt Kira Sözleşmesi Kapsamında Kira Gelirlerinden Yararlanma ...420
4. Genel Hükümlere Göre Takip ...420
SONUÇ ...422
KAYNAKÇA ...424
Üçüncü Kısım:...
DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDAKİ TEMİNATLAR...
KURTARMA ÜCRETİNİN KANUNDAN DOĞAN...
TEMİNATLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER...
Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN...
GİRİŞ ...427
I. KURTARMA ÜCRETİ ALACAĞI ...427
II. KURTARMA ÜCRETİNİN KANUNİ TEMİNATLARI ...429
A. Kurtarma Ücreti İçin Teminat Gösterilmesi Zorunluluğu ...429
B. Kanundan Doğan Teminat Türleri ...430
1. Kanuni Rehin Hakkı ...430
2. Hapis Hakkı ...430
3. İhtiyati Haciz ...431
C. Kurtarma Ücretinin Teminatlarına Dair Değerlendirmeler ...431
1. Hapis Hakkı Rehin Hakkından Farklı Nitelikte Bir Teminattır ...432
2. Kurtarma Ücretinin Borçluları Arasında Teselsül Bulunmamakta ve Gemi ile Diğer Eşyaya Düşen Kurtarma Ücretlerinin Teminatları Arasında Bağımsızlık Söz Konusu Olmaktadır ...434
3. Teminatlar Arasında Kısmî Seçim Hakkı Bulunmaktadır ...436
4. Kanuni Teminatların Muhataplarının Kimler Olabileceğinin Tespitinde Teminatın Niteliği Belirleyici Olmaktadır ...437
KAYNAKÇA ...439
NAVLUN SÖZLEŞMELERİNDE TAŞIYAN LEHİNE DOĞAN ALACAKLARIN KANUNİ VE AKDİ TEMİNATLARI...
Dr. Öğr. Üyesi Metin Uğur AYTEKİN...
I. GENEL OLARAK ...441
II. HAPİS HAKKI ...442
A. Genel Olarak ...442
B. Hapis Hakkının Hukuki Niteliği ...444
C. Taşıyanın Hapis Hakkının Konusu ...445
D. Hapis Hakkının Teminat Altına Aldığı Alacaklar ...449
E. Hapis Hakkının Şartları ...452
1. Borçlunun Rızasıyla Zilyetlik ...452
2. Muaccel Alacağın Mevcut Olması ...455
3. Eşya ile Alacak Arasında İrtibat Bulunması ...456
F. Hapis Hakkının Doğumu ve İleri Sürülmesi ...457
1. Hapis Hakkının Doğum Anı ...457
2. Hapis Hakkının İleri Sürülmesi ...458
a. Hapis Hakkını İleri Sürebilecek Kişiler ...458
b. Hapis Hakkının İleri Sürülmesinin Sonuçları ...459
aa. Genel Olarak ...459
bb. Hapis Hakkının İleri Sürülmesinin Zamanaşımı Üzerindeki Etkisi ...461
3. Hapis Hakkının İleri Sürülmesine Engel Olan Hâller ...461
a. Hapis Hakkının Kullanılmasının Bertaraf Edilmiş Olması ...461
aa. Alacaklının Yükümlülük Üstlenmesi ...462
bb. Borçlunun Talimatının Bulunması ...464
b. Kamu Düzeni ile Bağdaşmayan Hâllerin Mevcut Olması ...465
c. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Geçerli Olması ...466
4. Hapis Hakkının Muhatapları ...466
a. Taşıtan ve Gönderilen ...466
b. Alt Taşıtan ve Üçüncü Kişiler ...468
G. Hapis Hakkının Hükümleri ...471
1. Alıkoyma Hakkı ...471
a. Kullanılışı ve Kapsamına Giren Eşya ...471
b. Alacaklının Sorumlulukları ...473
aa. Eşyanın Korunması Sorumluluğu ...473
bb. Eşyanın Haksız Olarak Alıkonulmasından Doğan Sorumluluk ...475
2. Hapsedilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi ...477
a. Genel Olarak ...477
b. Paraya Çevirmenin Ön Şartları ...478
aa. Bildirimde (İhbarda) Bulunma ...478
bb. Teminat Gösterilmemesi ...480
c. İcra Yoluyla Paraya Çevirme ...482
aa. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması ve Sonuçları ...482
bb. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip ...485
cc. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip ...489
dd. Eşyanın Satışı ...493
aaa. Genel Olarak ...493
bbb. Sıra ...495
d. Tarafların Anlaşması ya da Zaruret Hâlinde Özel Satışla Paraya Çevirme ...497
e. Takas ...498
H. Hapis Hakkının Sona Ermesi ...498
1. Borçlunun Yeterli Teminat Göstermesi ...499
2. Zilyetliğin Kaybedilmesi ...500
a. Zilyetliğin Kaybının Sonuçları ...500
b. Teslimden Sonra Hapis Hakkından Doğan Yetkilerin Kullanılması ...501
aa. Mahkemeye Müracaat ...503
bb. Zilyetliğin Gönderilende Bulunması ...504
c. Zilyetliği Koruyucu Davalar ...504
3. Alacağın Sona Ermesi ...506
4. Alacak ile Hapis Hakkının Konusu Arasındaki İrtibatın Ortadan Kalkması ...506
5. Hapis Hakkının Konusunun Yok Olması ...506
III. TAŞIYANIN EŞYA ÜZERİNDEKİ AKDİ HAPİS HAKKINA DAİR DEĞERLENDİRMELER VE SÖZLEŞME KAYITLARI ...507
A. Genel Olarak ...507
B. Navlun Sözleşmelerinde Yer Verilen Hapis Hakkı ile İlişkili Kayıtlar ...508
1. Lien Klozu ...508
a. İngiliz Müşterek Hukukunda Lien Hakkı ...509
b. Sözleşmeye Dayalı Lien Hakkı ...510
c. Lien Klozunun Türk Hukuku Yönünden İncelenmesi ...512
aa. Kanuni Rehin ve Hapis Hakkı Yönünden ...512
bb. Teslime Bağlı Taşınır Rehni Yönünden ...514
cc. Alacak Rehni Yönünden ...515
2. Anti Lien Klozu ...517
3. Cesser Klozu ...518
KAYNAKÇA ...521
GEMİ ALACAKLISI HAKKININ ESASLARI...
Cafer Sadık AKYOL...
I. GEMİ ALACAKLISI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ ...525
A. Genel Olarak ...525
B. Niteliği ...527
II. GEMİ ALACAKLISI HAKKININ KONUSU, KAPSAMI VE TEMİN ETTİĞİ ALACAKLAR ...529
A. Konusu ve Kapsamı ...529
1. Gemi Kavramı ...530
2. Kapsamı ...532
B. Temin Edilen Alacaklara İlişkin Esaslar ...535
III. GEMİ ALACAKLISI HAKKININ ÖZELLİKLERİ ...536
A. Sınırlı Sayı İlkesine Tâbi Olması ...536
B. Öncelik ...536
C. Gemiyi Takip Etmesi ...538
D. Alacağa Bağlı Olarak Devir ve İntikal Etmesi ...540
IV. GEMİ ALACAKLISI HAKKININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN ESASLAR ...541
A. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi ...541
B. Diğer Sona Erme Sebepleri ...545
1. Deniz Hukuku Hükümlerinden Kaynaklanan Sebepler ...545
2. Genel Hükümlerden Kaynaklanan Sebepler ...548
SONUÇ ...550
KAYNAKÇA ...554
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI GEMİ, DENİZ VE...
İÇSU ARAÇLARI ÜZERİNDE SÖZLEŞMEYE DAYANAN...
REHİN HAKKININ KURULMASI...
Yasin YAVŞAN...
I. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...557
II. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI ...560
III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI ÜZERİNDE REHİN HAKKININ KURULMASI ...562
A. Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kurulması ...562
1. Genel Olarak ...562
2. Rehin Sözleşmesi ...564
3. Tasarruf İşlemi ...566
a. Ayni Sözleşme ...566
b. Zilyetliğin Devri ...568
4. Art Rehin Hakkının Kurulması ...572
B. Teslimsiz Sicilli Taşınır Rehni Türü Olarak Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması ...574
1. TİTRK’nun Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Gemi ve Araçlara Uygulanabilirliği ...574
2. Rehnin Konusu ...577
3. Rehnin Kuruluşu ...578
4. Rehinli Taşınır Sicilinin Aleniyeti ...581
SONUÇ ...583
KAYNAKÇA ...585
Dördüncü Kısım:...
ALACAK VE DİĞER HAK TEMİNATLARI...
ALACAK REHNİ...
Hilal Rabia YILDIZ...
I. GENEL OLARAK ...591
II. ALACAK REHNİNE HAKİM OLAN İLKELER ...594
III. KURULMASI ...598
A. Genel Olarak ...598
B. Adi Alacaklarda ...600
1. Borçlandırıcı İşlem ...600
2. Tasarruf İşlemi ...601
a. Rehin Sözleşmesi ...601
b. Senede Bağlı Alacaklarda Senetlerin Teslimi ...603
C. Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklarda ...606
1. Genel Olarak ...606
2. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak Kavramı ...606
3. Rehnin Kurulması için Ortak Şartlar ...608
a. Borçlandırıcı İşlem ...608
b. Tasarruf İşlemi ...608
4. Senedin Devir Türüne Özgü Şartlar ...609
a. Hamile Yazılı Senetlerde ...609
b. Emre Yazılı Senetlerde ...611
aa. Genel Olarak ...611
bb. Senedin Rehin Amacıyla Ciro Edilmesi ...611
cc. Yazılı Devir Beyanı ...616
c. Nama Yazılı Senetlerde ...616
d. Art Rehinde ...617
e. Rehinli Tahvilde ...618
IV. ALACAK REHNİNİN BAZI ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ ...619
A. Mevduat Rehni ...619
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında “Güvence” ...621
C. Anonim ve Limited Ortaklıkta Payın Rehni ...622
D. Kaydileştirilmiş Sermaye Piyasası Araçlarının Rehni ...623
E. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Alacak Rehni ...625
1. Genel Olarak ...625
2. Alacak Hakkının Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Konu Olması ...626
V. HÜKÜMLERİ ...629
A. Rehnin Kapsamı ...629
1. Konu Bakımından ...629
2. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacak Bakımından ...632
B. Rehinde Sıra İlişkisi ...633
C. Lex Commissoria Yasağı ...634
D. Rehin Veren ve Rehin Alanın Borçları ...635
1. Genel Olarak ...635
2. Rehin Verenin Borçları ...635
3. Rehin Alanın Borçları ...638
E. Rehin Konusu Alacağın Yönetimi ve Ödenmesi ...640
F. Rehnin Paraya Çevrilmesi ...643
1. Cebri İcra Yoluyla ...643
2. Özel Yolla ...645
3. Alacaklıya Tahsil Yetkisi Verilmesi ...648
VI. SONA ERMESİ ...651
KAYNAKÇA ...655
ALACAĞIN TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI DEVRİ...
Zeynep Ülkü KAHVECİ...
I. ALACAĞIN TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI DEVRİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ...661
A. Alacağın Devri ...662
B. İnanç Sözleşmesi ...666
C. Alacağın Teminat Amaçlı İnançlı Devrinin Türleri ...669
1. Münferit Devir ...669
2. Toptan (Topyekûn) Devir ...670
3. Çerçeve Devir ...670
D. Alacağın İnançlı Devrinin İfa Uğruna Edimden ve İfa Yerine Edimden Farkı ...670
II. ALACAĞIN TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI DEVRİNİN TERCİH EDİLMESİNİN NEDENLERİ ...671
A. Alacak Rehninin Tanımı ve Türleri ...671
1. TMK Uyarınca Alacak Rehni ...671
2. TRK Uyarınca Alacak Rehni ...672
B. Alacağın Teminat Amaçlı İnançlı Devrinin Alacak Rehnine Kıyasla Avantajları ...673
III. ALACAĞIN TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI DEVRİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR ...675
A. Alacağın Teminat Amaçlı İnançlı Devrinin Sonuçları ...675
B. İnananın Alacağın Devri Sebebiyle Karşılaşabileceği Sorunlar ...678
C. İnanılanın Alacağın Devri Sebebiyle Karşılaşabileceği Sorunlar ...680
IV. ALACAĞIN TEMİNAT AMAÇLI İNANÇLI DEVRİNİN UYGULAMADAKİ YERİ ...683
A. Uluslararası Uygulaması ...683
B. Günümüzde Uygulanma Şekli ...683
1. Uygulamada İzlenen Yol ...684
a. Devredilen Alacaklar ...684
b. Alacakların Devredildiği Hesap ...686
c. Kredi Borcunun Ödenmesi ...687
2. Kredi Verenin Karşılaşabileceği Risklere Karşı Alınan Önlemler ...687
a. Borçlunun Devirden Haberdar Edilmesi ...688
b. Borçludan Teyit / Kabul Mektubu Alınması ...689
SONUÇ ...690
KAYNAKÇA ...691
TEMİNAT AMACIYLA DÜZENLENEN SENETLERE DAYALI...
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA...
TAKİBE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER...
Miray ALTINKAYA...
GİRİŞ ...693
I. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP HAKKINDA GENEL BİLGİLER ...694
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİBE BAŞVURU KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN TEMİNAT AMACIYLA DÜZENLENEN SENETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...696
A. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibe Başvuru Koşulları ...696
1. Kambiyo Senedi Vasfının Bulunması ...696
2. Vadenin Gelmiş Olması ...698
3. Alacaklının Takip Hakkının Bulunması ...699
B. Teminat Amacıyla Düzenlenen Senetlerin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olup Olmadığı ...700
III. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE TEMİNAT KAYDINA İLİŞKİN MUHALEFETİN İLERİ SÜRÜLMESİ ...704
A. Takip Hukuku Açısından Muhalefetin Hukuki Niteliği ...704
B. Teminat Kaydına İlişkin Muhalefetin Ödeme Emrine İtiraz Yoluyla İleri Sürülmesi ...707
C. Teminat Kaydına İlişkin Muhalefetin Şikâyet Yoluyla İleri Sürülmesi ...709
SONUÇ ...711
KAYNAKÇA ...712
ANONİM ŞİRKET PAY (HİSSE) REHNİ...
Atahan GÜNCAN...
GİRİŞ ...715
I. PAY ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ ...716
II. REHİN HAKKININ KURULMASI ...726
A. Çıplak Paylar Üzerinde ...726
B. Pay Senetleri Üzerinde ...735
1. Kıymetli Evraka İlişkin MK 956 Hükmüne Göre ...735
a. Hamiline Yazılı Pay Senedi Üzerinde ...735
b. Nama Yazılı Pay Senedi Üzerinde ...741
2. Diğer Hakların Rehnine İlişkin MK 955/3 Hükmüne Göre ...749
3. TİTRK Hükümlerine Göre ...751
C. Kaydi Pay Üzerinde ...754
III. REHİN HAKKININ HÜKÜMLERİ ...760
SONUÇ ...768
KAYNAKÇA ...772
SINAİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ...
TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ...
Esin ÜNAL ÇİN...
GİRİŞ ...783
I. SINAİ VE FİKRİ HAKLAR ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKININ KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...783
A. Rehin Hakkının Konusu ...783
B. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği ...786
C. Rehin Hakkına Uygulanacak Hükümler ...787
II. SINAİ VE FİKRİ HAKLAR ÜZERİNDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI ...789
A. Kuruluşu ...789
1. Rehin Sözleşmesi ...791
2. Rehnin Sicile Tescili ve Etkisi ...794
3. İyi Niyetin Korunduğu Haller ...796
B. Hukuki Sonuçları ...798
1. Rehnin Kapsamı ...798
a. Teminat Altına Alınan Alacak Bakımından Kapsamı ...798
b. Rehin Yüklü Sınai ve Fikri Hak Bakımından Kapsamı ...799
2. Rehin Hakkının Korunması Bakımından Tarafların Yükümlülükleri ...800
a. Özenle Yönetme Yükümlülüğü ...800
b. Art Rehni Bildirme Yükümlülüğü ...803
III. SINAİ VE FİKRİ HAK REHNİNİN SONA ERMESİ VE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ...804
A. Sınai ve Fikri Hak Rehninin Sona Ermesi ...804
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi ...805
SONUÇ ...808
KAYNAKÇA ...810
Beşinci Kısım:...
HAPİS HAKKI...
GENEL HAPİS HAKKI...
Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER...
I. GENEL ESASLARI ...815
II. HAPİS HAKKININ DOĞUMUNUN KOŞULLARI ...816
A. Hapis Hakkının Konusu ...816
B. Mülkiyet ve Zilyetlik Koşulları ...819
1. Hapsedilen Eşyanın Borçlunun Mülkiyetinde Olması ...819
2. Borçlunun Rızası ile Alacaklının Eşyaya Zilyetliği ...822
3. Muaccel Alacak ...823
4. Alacak ile Eşya Arasında Bağlantı ...824
a. Medeni Bağlantı ve Medeni Hapis Hakkı ...824
b. Ticari Bağlantı ve Ticari Hapis Hakkı ...827
III. HAPİS HAKKININ KULLANIMINA ENGEL OLAN DURUMLAR ...829
A. Genel Olarak ...829
B. Sözleşmeyle Hapis Hakkının Kaldırılması ...829
C. Borçlunun Talimatı ...831
D. Hakkın Kötüye Kullanılması Durumu ...831
IV. HAPİS HAKKININ HÜKÜMLERİ ...833
A. Alacaklının Alıkoyma Hakkı ...833
B. Alacaklının Sorumluluğu ...835
C. Eşyanın Paraya Çevrilmesi ...836
1. İcra Yoluyla Paraya Çevirme ...837
2. Özel Paraya Çevirme Yöntemi ...839
3. Takas Yoluyla Paraya Çevirme ...839
4. Nama ve Emre Yazılı Evrakın Paraya Çevrilmesi ...840
KAYNAKÇA ...841
KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI...
Muhammed Melih PEKŞAN...
GİRİŞ ...845
I. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI ...845
A. Genel Olarak ...845
B. Genel Hapis Hakkı ile Farkları ...847
II. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ ŞARTLARI ...848
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi ...848
B. Zaman Diliminin Dolması ...849
C. Hapis Hakkının Konusu ...850
1. Kiracının Eşyası ...850
2. Alt Kiracının Eşyası ...853
3. Üçüncü Kişinin Eşyası ...854
III. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KULLANILMASI ...855
A. Genel Olarak ...855
B. Defter Tutulması ...857
C. Takip Yoluyla Paraya Çevirme ...858
D. Kiralanandan Gizlice Veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi ...860
SONUÇ ...862
KAYNAKÇA ...863
BÖLÜM III...
KİŞİSEL TEMİNATLAR...
Birinci Kısım:...
KEFALET SÖZLEŞMESİ...
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE...
GEÇERLİLİK ŞARTLARI...
Nilay KAŞKA...
GİRİŞ ...869
I. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ...870
A. Genel Olarak ...870
B. Sözleşmenin Kurulma ve Hüküm Doğurma Anı ve Kefalet Tarihi ...871
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ...873
A. Kefalet Sözleşmesinde İrade Sakatlığı Bulunmaması ...873
B. Kefalet Sözleşmesinde Hukuka, Ahlaka, Kişilik Hakkına ve Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık Olmaması ...878
C. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması ...880
1. Genel Olarak ...880
2. Gelecekte Doğacak veya Şarta Bağlı Borca Kefalet ...882
3. Eksik Borca Kefalet ...883
4. Asıl Borcun Geçersizliği ...884
D. Gerçek Kişilerin Kefil Olma Ehliyeti ...886
1. Genel Olarak ...886
2. Sınırlı Ehliyetsizler ...886
3. Yasal Danışman Atanmış Kişiler ...888
4. İflas ve Konkordatonun Kefil Olma Ehliyetine Etkisi ...889
5. Eşin Rızası ...889
a. Genel Olarak ...889
b. Rızanın Şekli ve Verilme Zamanı ...894
c. Eş Rızasının Aranmayacağı İstisnai Haller ...897
aa. Mahkemece Verilmiş Bir Ayrılık Kararı veya Yasal Olarak Ayrı Yaşama Hakkı ...897
bb. TBK m. 586/III’te Öngörülen İstisnalar ...900
d. Eş Rızasının Aranacağı Değişiklikler ...902
aa. Genel Olarak ...902
bb. Kefilin Sorumlu Olacağı Limitin Artırılması ve Adi Kefaletin Müteselsil Kefalete Dönüştürülmesi ...903
cc. Kefilin Yararına Olan Güvencelerin Önemli Ölçüde Azalması ...903
dd. Değişikliğe Rıza Verilmemesi ...905
e. Eş Rızasında İrade Sakatlığı ...906
f. Eş Rızasında Temsil ...907
g. Rıza Verilmemesi Halinde Mahkemeye Başvurunun Mümkün Olup Olmadığı ...908
E. Kefalet Sözleşmesinde Şekil ...909
1. Genel Olarak ...909
2. Elle Yazılması Zorunlu Olan Unsurlar ...913
a. Sorumlu Olunacak Azami Miktar (Kefalet Limiti) ...914
b. Kefalet Tarihi ...918
c. Mütelselsil Kefalet ...919
3. İcra Kefaleti ...922
4. Kira Sözleşmelerinde Kefalet ...923
5. İpotek Akit Tablosunda Yer Alan Kefaletin Geçerliliği ...925
6. Okuma Yazma Kabiliyetinden Yoksun Gerçek Kişilerin Durumu ...927
7. Resmî Şekilde Yapılan Kefalet Sözleşmelerinin Geçerliliği ...928
8. Kefilin Sorumluluğunun Borcun Belirli Bir Miktarıyla Sınırlandırılması ...930
9. Kefilin Sorumluluğunu Artıran veya Azaltan Değişiklikler ...931
10. Şekle Aykırılığa İlişkin Sorunlar ...933
a. Şekle Aykırılığın Sonucu ve İleri Sürülmesi ...933
b. Şekle Aykırılığa Kasten Sebep Olan Kefile Yönelik Tazminat Talebi ...935
c. Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinde İfa ...935
aa. Şekle Aykırılığın Bilinmemesi ...936
bb. Şekle Aykırılığın Bilinmesi ...937
III. KEFİL OLMA KONUSUNDA TEMSİL YETKİSİ ...939
A. Özel Yetki–Genel Yetki Sorunu ...940
B. Kefil Olma Konusunda Temsil Yetkisinin Verilmesinde Eşin Rızasının Aranıp Aranmayacağı Sorunu ...942
C. Temsil Yetkisinin Verilmesinde Şekle İlişkin Sorun ...943
IV. KEFİL OLMA VAADİ ...946
A. Kefil Olma Vaadinde Eşin Rızasının Aranıp Aranmayacağı ...946
B. Kefil Olma Vaadinin Şekli ...947
SONUÇ ...948
KAYNAKÇA ...951
MÜTESELSİL KEFALET...
Gülden MEHMED...
GİRİŞ ...955
I. MÜTESELSİL KEFALETİN TANIMI VE NİTELİĞİ ...957
A. Genel Olarak Adi Kafalet ve Müteselsil Kefalet ...957
B. Müteselsil Kefaletin Niteliği ...963
C. Müteselsil Kefalet Borcunun Özellikleri ...964
1. Asıl Borçtan Ayrı Bağımsız Bir Borç Olması ...964
2. Parayla Belirlenen Bir Borç Olması ...965
3. Bağımlı Bir Feri Borç Olması ...967
4. Tali Bir Borç Olması ...970
5. Teminat Sebebine Dayanan Bir Borç Olması ...972
D. Müteselsil Kefaletin Şartları ...972
1. Geçerli Bir Asıl Borç Var Olmalıdır ...972
2. Müteselsil Kefaletin Kurulmasına Yönelik İcap ve Kabul Şartının Tamamlanmış Olması ...975
3. Müteselsil Kefalet Miktarının Belirli Olması ...976
4. Müteselsil Kefil Olma Ehliyetinin Olması ...976
5. Müteselsil Kefil Olma İradesi Sakat Olmamalıdır ...981
E. Alacaklının Müteselsil Kefile Başvurabilmesinin Koşulları ...983
1. Genel Olarak ...983
2. Borçlunun İfade Gecikmesi ...984
3. Alacaklının Asıl Borçluya İhtar Göndermesi ...984
4. Borçlunun Açıkça Ödeme Güçsüzlüğü İçinde Olması ...987
5. Borcun Teslime Bağlı Taşınır Rehni ve Alacak Rehniyle Güvence Altına Alınmamış Olunması ...987
F. Müteselsil Kefaletin Şekli ...989
G. Müteselsil Kefaletin Sona Ermesi ...993
1. Müteselsil Kefaletin Kanundan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi ...993
2. Müteselsil Kefaletin Kendine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi ...995
II. MÜTESELSİL KEFALETİN BENZER HUKUKİ KURUMLARDAN FARKI ...996
A. Adi Kefalet–Müteselsil Kefalet Farkı ...996
B. Müteselsil Borçluluk–Müteselsil Kefalet ...996
C. Borca Katılım–Müteselsil Kefalet ...997
D. Rehin Sözleşmesi–Müteselsil Kefalet ...997
E. Aval–Müteselsil Kefalet ...998
F. Garanti Sözleşmesi–Müteselsil Kefalet ...998
SONUÇ ...1001
KAYNAKÇA ...1002
BİRLİKTE KEFALET...
Dr. Efe Can YILDIRIR...
I. TBK M. 587 UYARINCA BİRLİKTE KEFALET KAVRAMI ...1005
A. Gerçek Birlikte Kefalet ...1005
1. Tanımı ...1005
a. Ortaklaşa Kefil Olma (Nitelikli Varsayım) ...1005
b. Asıl Borcun Ayniyeti ...1008
B. Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet ...1010
II. BİRLİKTE KEFALETTE ALACAKLI İLE KEFİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER ...1012
A. Gerçek Birlikte Kefalet Bakımından ...1012
1. Adi Birlikte Kefalette ...1012
a. Kendi Payından Adi Kefil Gibi Sorumluluk (Paylı Sorumluluk) ...1014
aa. Pay Hesabı ...1015
bb. Bölme def’i ...1016
b. Birlikte Kefillerinin Paylarından Kefile Kefil Gibi Sorumluluk ...1017
2. Müteselsil Birlikte Kefalet Açısından ...1017
a. Kanuni Düzenleme ...1017
b. Asıl Borçluyla Kefiller Arasında Teselsül Bulunması (Tam Müteselsil Birlikte Kefalet) ...1019
c. Sadece Kefiller Arasında Teselsül Bulunması (Eksik Müteselsil Birlikte Kefalet) ...1020
d. Sınırlı bölme def’i ...1022
aa. TBK m. 587 / f. 2, c. 2 Uyarınca İleri Sürülmesi ...1023
bb. TBK m. 587 / f. 2, c. 3 Uyarınca İleri Sürülmesi ...1025
aaa. Diğer Kefillerin Kendi Paylarını Ödemiş Olmaları ...1025
bbb. Diğer kefillerin aynî güvence sağlamış olmaları ...1026
e. TBK m. 593 Uyarınca Alacaklının Ödemeyi Kabul Külfeti ve Müteselsil Birlikte Kefalete Etkisi ...1027
B. Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet Bakımından ...1030
C. Gerçek Birlikte Kefil ile Gerçek Olmayan Birlikte Kefilin Aynı Borca Kefil Olması Hâlinde Alacaklı ile İlişkiler ...1031
III. TBK M. 587 UYARINCA KEFİLLER ARASI İLİŞKİLER ...1032
A. Gerçek Birlikte Kefalet Çerçevesinde ...1032
1. Kefillerin Birbirlerine Rücuunun Kanuni Dayanağı ...1032
a. Adi Birlikte Kefalet Açısından ...1032
b. Müteselsil Birlikte Kefalet Açısından ...1034
2. Rücu Hakkının Varlığı ve Kullanılması İçin Aranan Şartlar ...1036
3. Kefilin Birlikte Kefiline Rücu Hakkının Kapsamı ...1037
4. Kefiller Arasındaki Rücunun Asıl Borçluya Rücu ile İlişkisi ...1038
5. Kefiller Arasındaki İlişkilerde Rücu Alacağının Tabi Olduğu Zamanaşımı ...1039
6. Kefillerin Birbirlerine Rücu Hakkında Yaptıkları Aksi Yöndeki Anlaşmalar ...1040
7. Birlikte Kefalet Açısından Rücu ve Halefiyet İlişkisi ...1040
a. Kefillerin Birbirlerine Rücuu Açısından TBK m. 596 / f. 1 ile TBK m. 168 Arasındaki İlişki ...1040
b. Kefillerin Birbirlerine Rücuu Açısından Rücu Hakkı ve Halefiyet Arasındaki İlişki ...1041
c. Kefillerin Birbirleri ile İlişkileri Açısından Teminatların Akıbeti ve Etkisi ...1044
B. Gerçek Olmayan Birlikte Kefalet Çerçevesinde ...1050
IV. KEFİLİN SORUMLULUKTAN TBK M. 587 / F. 3 UYARINCA KURTULMASI ...1052
A. Kanuni Düzenleme ...1052
B. TBK m. 587 / f. 3 (İBK m. 497 / f. 3)’ün Düzenlenme Nedeni ...1054
C. Hükmün Uygulama Alanı ...1054
D. Şartları ...1056
1. Kefilin Aynı Borca Başka Kişilerin de Kefil Olduğunu ya da Olacağını Varsayması ...1056
a. TBK m. 587 / f. 3 Çerçevesinde Nitelikli Varsayım Kavramı ...1056
b. Nitelikli Varsayımın Hukuki Niteliği ...1060
2. Kefilin Nitelikli Varsayımının Gerçekleşmemesi ...1062
a. Varsayıma Konu Olan Kişilerin Kefil Olmaması ...1062
b. Varsayıma Konu Edilen Mevcut Kefilin Alacaklı Tarafından Sorumluluktan Kurtarılması ...1064
c. Varsayıma Konu Olan Mevcut Kefilin Kefaletinin Geçersizliğine Karar Verilmesi ...1065
E. Sonuçları ...1069
KEFİLİN SAVUNMA İMKANLARI...
Ayça Ebru CELEP...
I. GENEL OLARAK ...1073
II. ADİ KEFALETTE KEFİLİN SAHİP OLDUĞU DEFİLER ...1073
A. Adi Kefilin Tartışma/Peşin Dava Defi ...1074
B. Tartışma/Peşin Dava Def’inin İleri Sürülemeyeceği Haller ...1075
1. Borçlu Aleyhine Yapılan Takibin Sonucunda Kesin Aciz Belgesi Alınması ...1076
2. Borçlunun İflasına Karar Verilmiş veya Borçluya Konkordato Mehli Verilmiş Olması ...1079
3. Asıl Borçlunun Türkiye’de Takibinin İmkânsız Olması Veya Önemli Ölçüde Güçleşmesi ...1080
C. Adi Kefilin Rehnin Paraya Çevrilmesi Defi ...1082
III. MÜTESELSİL KEFALETTE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ DEF’İ ...1086
IV. MÜTESELSİL KEFİLİN TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ VE ALACAK REHNİNİN ÖNCELİKLE PARAYA ÇEVRİLMESİ SAVUNMASINI YAPAMAYACAĞI DURUMLAR ...1091
V. BİRLİKTE KEFALET ...1092
A. Gerçek Anlamda Adi Birlikte Kefalette Bölme Defi ...1092
B. Gerçek Anlamda Müteselsil Birlikte Kefalet Sınırlı Bölme Defi ...1095
KAYNAKÇA ...1102
KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI...
Mine YAĞCI ELDEM...
GİRİŞ ...1105
I. KEFİLİN YASAL SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ...1106
A. Esas Borçtan Sorumluluk ...1108
1. Genel Olarak ...1108
2. Esas Borcun Tespitine İlişkin Kanuni Yorum Kuralı ...1114
3. Esas Borçtaki Değişikliklerin Kefilin Sorumluluğuna Etkisi ...1115
B. Borçlunun Kusur veya Temerrüdünün Yasal Sonuçlarından Sorumluluk ...1118
C. Dava ve Takip Masrafları ile Rehinlerin Teslimi ve Rehin Haklarının Devrinden Doğan Masraflardan Sorumluluk ...1124
D. Akdî Faiz ve Tahvil Karşılığında Ödünç Verilen Anapara Faizinden Sorumluluk ...1125
II. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMININ KEFALET SÖZLEŞMESİ İLE GENİŞLETİLMESİ VEYA DARALTILMASI ...1127
III. KEFİLİN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN AZAMİ MİKTARLA SINIRLI SORUMLULUĞU ...1128
SONUÇ ...1132
KAYNAKÇA ...1135
KEFALETTEN DÖNME...
(TBK m. 599)...
Mesut ÖCAL...
GİRİŞ ...1139
I. DÖNME HAKKININ KULLANILMASININ KOŞULLARI ...1139
A. Genel Olarak ...1139
B. Asıl Borcun Henüz Doğmamış Olması ...1146
C. Asıl Borçlunun Mali Durumuna İlişkin Koşul ...1151
1. Asıl Borçlunun Mali Durumunun Önemli Ölçüde Bozulması ...1151
2. Asıl Borçlunun Mali Durumunun Kefilin İyiniyetli Varsayımından Çok Daha Kötü Olduğunun Anlaşılması ...1153
II. DÖNME HAKKININ KULLANILMASI ...1154
III. DÖNME HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI ...1155
SONUÇ ...1160
KAYNAKÇA ...1162
KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ...
Rıdvan BAĞRIAÇIK...
GİRİŞ ...1165
I. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN ASIL BORCA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ ...1166
A. Asıl Borcun İfa Edilmesi ...1167
B. İbra ...1167
C. Takas ...1168
D. Yenileme ...1168
E. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi ...1169
F. Asıl Borcun İfasının İmkansızlaşması ...1169
G. Zamanaşımı ...1170
H. Tereke İçin Defter Tutulduğu Sırada Alacağın Bildirilmemesi ...1171
İ. Kesin Hüküm ...1171
J. Asıl Borcu Doğuran Hukuki İlişkinin Sonradan Hükümsüz Hale Gelmesi ...1172
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN KENDİSİNE İLİŞKİN SEBEPLERLE SONA ERMESİ ...1172
A. Borcun Genel Sona Erme Sebeplerinin Kefalet Sözleşmesi Bakımından Etkisi ...1173
B. Kefilin Borcunun Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi ...1175
1. Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi ...1175
a. Genel Olarak ...1175
b. Süreli Kefaletin Söz Konusu Olduğu Durumlar ...1177
2. Süreli Olmayan Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi ...1178
a. Genel Olarak ...1178
b. Muaccel Borçlarda ...1178
c. Muacceliyeti Bildirime Bağlı Borçlarda ...1180
d. Müteselsil Kefilin TBK m. 601’den Yararlanması ...1181
e. Sürekli Borç İlişkilerine Kefalette TBK m. 601’in Uygulanması ...1182
3. Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönmesi ...1182
4. Kanunda Öngörülen Azami Sürenin Dolması ...1185
5. Borcun Nakli ve Bir Malvarlığı veya İşletmenin Devralınması ...1187
6. Çalışana Kefalet Durumunda Kefilin Fesih Hakkını Kullanması ...1188
7. Birlikte Kefalet Varsayımının Gerçekleşmemesi ...1188
C. Alacaklıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Erme ...1191
1. Alacaklının Kefilin Ödeme Teklifini Kabul Etmemesi ...1191
2. Alacaklının Özen Yükümlülüğünün Öngörüldüğü Durumlarda ...1192
a. Alacaklının Asıl Borçlunun Durumu Hakkında Kefilin Bilgilendirilmesi, Borçlunun İflası ya da Konkordato Mehli Verilmesi Halinde Kefile Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Davranması ...1192
b. Alacaklının Teminatları ve Borç Senetlerini Muhafaza, Teslim ve İfada Bulunan Kefile Bilgi Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranması ...1195
aa. Teminatları Muhafaza Yükümlülüğüne Aykırılık ...1198
bb. Teminatları Devir Yükümlülüğüne Aykırılık ...1198
cc. Bilgi Verme ve Borç Senetlerini Muhafaza ve Teslim Yükümlülüğüne Aykırılık ...1199
c. Çalışanlara Kefalette Alacaklının Gözetim ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranması ...1199
SONUÇ ...1201
KAYNAKÇA ...1206
İkinci Kısım:...
GARANTİ SÖZLEŞMESİ...
TEMİNAT AMAÇLI GARANTİ SÖZLEŞMESİ,...
MAHİYETİ, HÜKÜM VE NETİCELERİ...
Ayşe Esra ALTAN...
Selim ŞENTARHANACI...
I. GİRİŞ VE GARANTİ SÖZLEŞMELERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ...1209
II. GARANTİ MEFHUMU VE GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN MAHİYETİ ...1212
A. Garanti Mefhumu ...1212
B. Garanti Sözleşmesinin Tanımı ...1212
III. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN BENZER HUKUKİ KURUMLARLA İLİŞKİSİ VE FARKLARI ...1215
A. Garanti Sözleşmesinin Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhütle İlişkisi ...1215
B. Garanti Sözleşmesinin Benzer Diğer Hukuki Kurumlardan Farkı ...1216
IV. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI ...1216
V. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI ...1219
A. Tali Olması ...1219
B. Risk ...1219
C. Bağımsız Bir Yükümlülük Teşkil Etmesi ...1219
VI. GARANTİ SÖZLEŞMESİNDEKİ RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ ...1220
A. Garanti Verenin Muhatabın Talebini İncelemesi ...1221
B. Garanti Verenin Muhataba Olan Borcunun Kapsamı ...1225
C. Garanti Verenin Muhataba Olan Borcunun Hukuki Niteliği ...1227
D. Garanti Verenin Lehtara Rücu Etmesi ...1228
VII. GARANTİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ...1229
SONUÇ ...1231
KAYNAKÇA ...1233
BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE...
UYGULAMADA SORUN OLUŞTURAN DURUMLAR...
Musa KAMA...
GİRİŞ ...1235
I. GENEL OLARAK BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI ...1236
A. Banka Teminat Mektubu Kavramı ...1236
B. Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği ...1237
1. Kefalet Sözleşmesi – Garanti Sözleşmesi Ayrımının Önemi ...1239
2. Banka Teminat Mektuplarının Hukuku Niteliğinin Tespitinde Kullanılan Ölçütler ...1240
C. Teminat İlişkisinin Kurulması ...1244
D. Geçerlilik Koşulları ...1247
E. Teminat İlişkisinin Sona Ermesi ...1249
II. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN UYGULAMADA SORUN OLUŞTURAN DURUMLAR ...1249
A. Banka Teminat Mektuplarının Ödenmesi Talebi ...1249
B. Ödeme Talebinin Reddedilmesi ...1250
C. İhtiyati Tedbir Kararı Alınması ...1254
D. Banka Teminat Mektuplarının Haczi ...1256
E. Banka Teminat Mektubunun yahut Alacağın Devri ...1257
F. Banka Teminat Mektuplarında Zamanaşımı ...1259
SONUÇ ...1261
KAYNAKÇA ...1262
TEMİNAT MEKTUPLARINDA BANKANIN...
ÖDEME TALEBİNE KARŞI İLERİ SÜREBİLECEĞİ SAVUNMALAR...
Furkan EKEN...
I. BANKA TEMİNAT MEKTUBU SÖZLEŞMESİ İLE MUHATAP VE LEHTAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME ARASINDAKİ BAĞLANTININ İNCELENMESİ ...1265
II. BANKANIN MUHATABIN ÖDEME TALEBİNE KARŞI İLERİ SÜREBİLECEĞİ SAVUNMALAR ...1270
A. Banka Teminat Mektubu Sözleşmesinin Geçersizliğine İlişkin Savunmalar ...1270
1. Bankanın Taahhüdünün Emredici Hukuk Kurallarına veya Ahlaka Aykırı Olması ...1270
2. Banka ve Muhatap Arasındaki Hukuki İlişkide İrade Sakatlığı Bulunması ...1271
3. Teminat Mektubunun Sahte Olması ...1277
4. Mektubun Yetkisiz Temsilci Tarafından Düzenlenmiş Olması ...1278
B. Banka Teminat Mektubu Sözleşmesine Dayalı Savunmalar ...1279
1. Ödeme Talebinin Teminat Mektubunda Öngörülen Şekilde Yapılmamış Olması ...1279
2. Teminat Mektubunun Niteliğinden Kaynaklanan Savunmalar ...1279
a. Ödeme Taahhüdünün Şarta Bağlanmış Olması Durumunda ...1279
b. Süreli Teminat Mektuplarında Süre Bitimine Kadar Bankaya Yazılı Başvuruda Bulunulmamış Olması ...1281
c. Avans Teminat Mektuplarında Bankanın İleri Sürebileceği Savunmalar ...1282
3. Teminat Mektubu Metninde Öngörülen Riskin Gerçekleşmemiş ya da Sona Ermiş Olması ...1284
C. Temel İlişkiye Dayalı Savunmalar ...1285
1. Ödeme Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu Savunması ...1285
a. Türk Hukukunda ...1285
b. Alman Hukukunda ...1289
2. Temel İlişkinin Emredici Hükümlere ve Ahlâka Aykırı Olduğu Savunması ...1291
D. Diğer Savunmalar ...1292
1. Takas Def’i ...1292
2. Zamanaşımı Def’i ...1294
a. Süreli Teminat Mektuplarında ...1294
b. Süresiz Teminat Mektuplarında ...1295
3. Bankanın Muhatap ile İbra Sözleşmesi Yapmış Olduğu Savunması ...1298
4. İfa İmkânsızlığı Savunması ...1300
E. Lehtarın İhtiyati Tedbir Kararı Alarak Ödemeye Engel Olması ...1303
III. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ...1303
KAYNAKÇA ...1305
BÖLÜM IV...
TEMİNAT HUKUKUNA DAİR DİĞER MESELELER...
ÖNCE REHNE BAŞVURU KURALININ İSTİSNALARI...
Tansu GÜNDOĞDU...
GİRİŞ ...1309
I. ÖNCE REHNE BAŞVURU KURALI ...1310
A. Genel Olarak ...1310
B. Önce Rehne Başvuru Kuralının Amacı ...1312
C. Önce Rehne Başvuru Kuralının Hukuki Niteliği ...1313
II. ÖNCE REHNE BAŞVURU KURALININ İSTİSNALARI ...1315
A. Kanundan Doğan İstisnalar ...1315
1. İcra ve İflas Kanunu’ndan Doğan İstisnalar ...1315
a. Rehnin Alacağı Karşılayamaması ...1315
b. Konut Finansmanından Kaynaklanan Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar ...1316
c. Kambiyo Senedine Dayalı Takip ...1317
d. Alacağın Faiz ve Senelik Taksit Alacağı Olması ...1318
e. Borçlunun Sadece Rehin Hakkına İtiraz Etmesi ...1319
2. Diğer Kanunlardan Doğan İstisnalar ...1320
a. Kefile Karşı Takip ...1320
b. Gemi Alacaklıları ...1323
B. Yargıtay İçtihatlarından Doğan İstisnalar ...1323
1. Tahsilde Tekerrür Olmamak Şartıyla Aynı Zamanda Birden Fazla Takibin Yapılabilmesi ...1323
2. Üst Sınır İpoteğine İlişkin Durum ...1324
C. Doktrin Görüşlerinden Doğan İstisnalar ...1326
1. Alacaklının Feragati ...1326
2. Borçlunun Feragati ...1326
3. Alacaklı ve Borçlunun Anlaşması ...1327
4. Alacaklı ve Rehin Veren Üçüncü Kişinin Anlaşması ...1327
5. Rehnin Başka Bir Ülkede Bulunması ...1327
6. Kiralayanın Hapis Hakkı ...1328
III. ÖNCE REHNE BAŞVURU KURALININ İLERİ SÜRÜLMESİ ...1328
SONUÇ ...1330
KAYNAKÇA ...1332
TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN VE TÜRKİYE’DE...
MUTAD MESKENİ BULUNMAYAN VATANDAŞLARIN...
TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ...
Emre KÜLÜŞLÜ...
GİRİŞ ...1335
I. TE

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161412
Yayın Tarihi 2023 Mayıs
Barkod 9789750285240
ISBN 9789750285240
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Abdullah Furkan Korkmaz, Bilgehan Çetiner