Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
440
Boyut :
13,5 x 19,5 cm
Baskı :
8
ISBN/Ref :
9789750240881

Stok Durumu: Stokta var

60,00 TL

Detayları

"Hukukumuzda talep ve dava hakları, alacak hakları, şikâyet ve müracaat hakları gibi hemen hemen bütün haklar belirli sürelerde kullanılmadığı takdirde zamanaşımına uğramakta veya düşmekte ve artık o hakkı elde etme imkânı kalmamaktadır. Yine kanunlarla belirlenmiş sürelerde bazı işlemlerin yapılmaması ya da bazı beyanlarda bulunulmaması halinde, aslında borçlu olunmadığı halde ödeme yapma durumunda kalınabilmekte veya çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir.
Kitabın ilk yayımlandığı 2008 yılından bu tarafa, içeriğinde yer alan Kanunlarda köklü değişiklikler oldu. 2011 yılında Türk Ticaret, Türk Borçlar ve Hukuk Muhakemeleri Kanunları yasalaştı. 2012-2015 yılları arasında kanunlarda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Son olarak da 2016 yılının Temmuz ayında çıkan 6723 ve 6728 sayılı Kanunlarla TTK, İİK ve İYUK'nda ufak değişiklikler yapıldı.
Hukukumuzun temelini oluşturan kanunların ve dolayısıyla sürelerin sık sık değişmesi, binlerce sayfa tutan kanun metinlerinden bu süreleri bulup çıkarmayı ve akılda tutmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu zorluktan hareketle, usul kanunlarında ve temel kanunlarda yer alan süreler, bu sürelerde yapılması gerekenler ve süresinde gereğinin yapılmaması halinde karşılaşılacak sonuçlar, sistematik cetvel halinde biraraya getirilerek, başta hukukçular olmak üzere herkesin elinin altında bulunması gereken pratik bir eser olarak sunulmaktadır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Türk Medeni Kanunu
  • Türk Borçlar Kanunu
  • Türk Ticaret Kanunu
  • İcra ve İflas Kanunu
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
  • Ceza Muhakemesi Kanunu
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu
  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  • Kamu İhale Kanunu
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sekizinci Baskıya Önsöz  11
Kanunlar Fihristi  13
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  53
Zamanaşımı  54
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  56
Zamanaşımına Tabi Haklar  59
Zamanaşımı Süreleri  60
Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı ve Hesaplanması  61
Zamanaşımının Durması  63
Zamanaşımının Kesilmesi  65
Zamanaşımından Feragat  68
Zamanaşımının Bağlı Alacaklara Etkisi  69
Zamanaşımının İleri Sürülme Zamanı  69
TÜRK MEDENİ KANUNU  71
KİŞİLER HUKUKU  71
GERÇEK KİŞİLER  71
Kişilik  71
Adın Değiştirilmesi  71
Gaiplik Kararı İstemi  71
TÜZEL KİŞİLER  72
Dernekler  72
Dernek Kuruluş Bildirimi ve Belgelerin İncelenmesi  72
İlk Genel Kurul Toplantısı  72
Üyeliğin Kazanılması  72
Olağan Genel Kurul Toplantısı  73
Genel Kurul Toplantısına Çağrı  73
Genel Kurul Kararının İptali  73
Yönetim Kurulunun Oluşumu  73
Vakıflar  73
Vakıf Kuruluşuyla İlgili Kararların Temyizi  73
Vakfın Faaliyetten Geçici Olarak Alıkonulması  74
AİLE HUKUKU  74
EVLİLİK HUKUKU  74
Evlenme  74
Nişanlılık  74
Zamanaşımı  74
Evlenme Ehliyeti ve Engelleri  74
Kadın İçin Bekleme Süresi  74
Evlenme Başvurusu ve Töreni  74
Evlenme Başvurusunun İncelenmesi ve Reddi  74
Evlenme İzni  75
Batıl Olan Evlenmeler  75
Nisbî Butlan Hallerinde Eşlerin Dava Açma Hakkını Düşürücü Süre  75
Boşanma  76
Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Hayata Kast Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi  76
Evlilik Birliğinin Sarsılması  77
Boşanma Davasında Geçici Önlemler  77
Ayrılık Süresi  77
Boşanmada Tazminat ve Nafaka  77
Eşler Arasındaki Mal Rejimi  77
Envanter  77
Edinilmiş Mallara Katılmada Çüncü Kişilere Karşı Dava  78
Paylaşmalı Mal Ayrılığında Paylaşmaya Aykırı Davranışlar  78
HISIMLIK  78
Soybağının Kurulması  78
Kocanın Babalığı  78
Babalık Karinesi  78
Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme  79
Kocanın Babalığın Reddi Davası Açabilme Süresi  79
Diğer İlgililerin Dava Hakkı  79
Tanıma ve Babalık Hükmü  80
Tanımada Hak Düşürücü Süreler  80
Babalık Karinesi  80
Babalık Davasında Hak Düşürücü Süreler  80
Evlat Edinme  81
Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Genel Koşulları  81
Birlikte Evlat Edinme  81
Tek Başına Evlat Edinme  81
Küçüğün Rızası ve Yaşı  82
Ana Babanın Rızasının ve Rızanın Geri Alınmasının Zamanı  82
Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi  82
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Hak Düşürücü Süre  82
Aile  83
Aile Malları  83
Aile Malları Ortaklığından Ayrılmada Bildirim Süresi  83
Aile Yurdu Kurulmasında İlan  83
Aile Yurdunun Malikin Sağlığında Sona Ermesi  83
VESAYET  83
Vesayet Düzeni  83
Vesayeti Gerektiren Haller  83
Küçüklük  83
Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Nedeniyle Kısıtlama  84
Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Nedeniyle Kısıtlama  84
Kısıtlama Kararının İlanı  84
Vasinin Atanması  84
Vasi Atama Kararının Tebliği  84
Vasilikten Kaçınma ve İtiraz  84
Vasinin Görevden Alınması Halinde Yeni Vasi Atama Süresi  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Koşulları  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kararına İtiraz  85
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasında Usul  85
Vesayetin Yürütülmesi  86
Vasinin Görevleri  86
Vasinin Defter Tutması  86
Vesayet Altındaki Kişinin Paralarının Yatırılması  86
Taşınmazların Satılmasına Onay Verme  86
Küçüğün Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  87
Kısıtlının Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  87
Vasilik Görevinin Süresi  87
Vesayet Dairelerinin Görevleri  87
Vasinin Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Şikayet ve İtiraz  87
Vesayet Makamından İzin Alınması  87
Vesayetin Sona Ermesi  88
Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi  88
Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde  88
Vasilik Görevinin Sona Ermesi  88
Görevden Alınmaya İtiraz  88
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları  88
Vasi veya Kayyıma Açılacak Sorumluluk Davasında Olağan Zamanaşımı  88
Vasi veya Kayyıma Açılacak Sorumluluk Davasında Olağanüstü Zamanaşımı  89
MİRAS HUKUKU  89
MİRASÇILAR  89
Ölüme Bağlı Tasarruflar  89
Tasarruf Ehliyeti  89
Vasiyette Ehliyet  89
İrade Sakatlığı  89
Tasarruf Özgürlüğü  90
Tasarruf Edilebilir Kısım Hesap Edilirken Borçların İndirilmesi  90
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri  90
Vasiyet: Resmî Vasiyetname Düzenlenmesi  90
Sözlü Vasiyetin Belgelenmesi  90
Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  91
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  91
Atanma ve Ehliyet  91
Görev ve Yetkileri  91
Denetlenmesi  91
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi  91
Hak Düşürücü Süreler  91
Tenkise Tabi Kazandırmalar  92
Hak Düşürücü Süreler  92
MİRASIN GEÇMESİ  92
Mirasın Açılması  92
Gaibin Mirasının Güvence Karşılığı Teslimi  92
Hazinenin İstemi  93
Mirasının Geçmesinin Sonuçları  93
Koruma Önlemleri  93
Başka Yerde Ölen Mirasbırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimine Bildirilmesi  93
Defter Tutma  93
Mirasçıların Bilinmemesi  94
Vasiyetname ile İlgili İşlemler  94
Vasiyetnamenin Açılması  94
Mirasçılık Belgesi  94
Mirasın Kazanılması  95
Vasiyet Alacaklısının Dava Hakkının Zamanaşımı  95
Mirasın Reddi  95
Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret  95
Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  96
Ret Halinde Sorumluluk  96
Resmi Defter Tutma  96
Koşulları  96
İlan Yoluyla Çağrı  96
Defter Tutmanın Sona Ermesi  97
Beyana Çağrı  97
Resmi Tasfiye  97
Yönetim  97
Miras Sebebiyle İstihkak Davası  97
Zamanaşımı  97
Mirasın Paylaşılması  98
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı  98
Birlikte Yaşayanların Hakkı  98
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu  98
Garanti Borcu  98
Müteselsil Sorumluluk  98
EŞYA HUKUKU  98
MÜLKİYET  98
Genel Hükümler  98
Paylı Mülkiyette Paylaşma İstemi  98
İntifa Hakkı Sahibinin Durumu  99
Taşınmaz Mülkiyeti  99
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı  99
Yeni Arazi Oluşması  99
Kazandırıcı Olağan Zamanaşımı  99
Kazandırıcı Olağanüstü Zamanaşımı  99
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları  100
Taşkın Yapılarda Taşmaya İtiraz  100
Yasal Önalım Hakkında Hak Düşürücü Süre  100
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı  100
Alım ve Geri Alım Hakları  101
Taşınır Mülkiyeti  101
Bulunmuş Eşyanın Korunması ve Satılması  101
Mülkiyetin Kazanılması, Geri Verme  101
Kazandırıcı Zamanaşımı  101
SINIRLI AYNİ HAKLAR  101
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü  101
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları  101
İntifa Hakkının Süresi  101
Geri Vermede İstem Haklarının Zamanaşımı  102
Devir İsteme Hakkı  102
Üst Hakkı Konusu ve Tapu Kütüğüne Kayıt  102
Sona Ermede Üst Hakkı Sahibine Bedel Ödenmesi  102
Üst Hakkı İradının Güvencesi Olarak İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı  103
Üst Hakkı Süresinin Üst Sınırı  103
Kaynak Hakkı  103
Taşınmaz Yükü  103
Alacaklının Taşınmazı Yükten Kurtarma Yetkisi  103
Yükümlünün Taşınmazı Yükten Kurtarma Yetkisi  104
Alacaklının Hakkının Niteliği  104
Taşınmaz Rehni  104
Genel Hükümler  104
Taşınmazların Birleştirilmesi Halinde Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması  104
Arazinin İyileştirilmesi Halinde Borcun Ödenmesi ve Rehnin Sona Ermesi  104
İpotek  105
İpotekten Kurtarma Koşuları ve Usulü  105
Taşınmazın Devri  105
Taşınmazın Bölünmesi  105
Satıcılar, Mirasçılar ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımında Tescil  106
Zanaatkar ve Yükleniciler Bakımından Tescil  106
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi  106
Muacceliyet Bildirimi  106
Yükten Kurtarma  106
Bölünme  107
Senedin Kaybedilmesi Nedeniyle İptal  107
İlan Yoluyla Duyuru  107
Taşınır Rehni  108
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar  108
Arta Kalan Para Üzerinde Hak  108
Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı  108
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ  108
Zilyetlik  108
Dava Hakkının Düşmesi  108
Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası  109
Tapu Sicili  109
Kaydedilecek Taşınmazlar  109
Yevmiye Defteri ve Belgeler  109
Aynî Hakların Sona Ermesi Nedeniyle Terkin ve Değiştirme  109
TÜRK BORÇLAR KANUNU  111
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  111
GENEL HÜKÜMLER  117
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI  117
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri  117
Hazır Olanlar Arasında Süresiz Önerinin Kabul Süresi  117
Hazır Olmayanlar Arasında Süresiz Önerinin Kabul Süresi  117
Aşırı Yararlanma  117
İrade Bozukluğunun Giderilmesi  118
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri  118
Kural Olarak Zamanaşımı  118
Rücu İsteminde Zamanaşımı  119
Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi  119
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri  119
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İstemlerde Zamanaşımı  119
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI  119
Zamanaşımı  119
On Yıllık Zamanaşımı  119
Beş Yıllık Zamanaşımı  120
Borcun İkrar Edilmesi veya Karara Bağlanması Nedeniyle Zamanaşımının Kesilmesi Üzerine Yeni Sürenin Başlaması  120
Zamanaşımı veya Hak Düşürücü Süre Dolmuşsa Davanın Reddinde Ek Süre  120
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ  121
Borcun Üstlenilmesi  121
Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması  121
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ  121
SATIŞ SÖZLEŞMESİ  121
Taşınır Satışı  121
Genel Olarak Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme  121
Hayvan Satışında Gözden Geçirme ve Satıcıya Bildirme  121
Ayıptan Doğan Sorumluluğa İlişkin Zamanaşımı  122
Satış Bedelinin Ödenmesi ve Satılanın Devralınması  122
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar  122
Satış İlişkisi Doğuran Hakların Süresi ve Şerhi  122
Önalım Hakkının Kullanılması ve Hükümleri  122
Taşınmaz Satışında Ayıptan Sorumluluk Zamanaşımı  123
Bazı Satış Türleri  123
Taksitle Satışta Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması ve Geri Alma Açıklaması  123
Taksitli Satışta Peşinatı Ödeme Borcu ve Sözleşmenin Süresi  123
Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Seçimlik Hakkı  124
Ön Ödemeli Taksitle Satışın Tanımı, Şekli ve İçeriği  124
Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Süresi  124
Ön Ödemeli Taksitle Satışta Alıcının Temerrüdü  124
Açık Artırma Yoluyla Satışta Artırmanın İptali  125
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ  125
Tanımı  125
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  125
Bağışlama Ehliyeti  125
Bağışlama Önerisinin Geri Alınması  126
Bağışlamanın Geri Alınması Hakkının Süresi ve Mirasçılara Geçmesi  126
KİRA SÖZLEŞMESİ  126
Genel Hükümler  126
Kiracının Kira Bedelini İfa Zamanı  126
Kiracının Temerrüdü  127
Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  127
Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  127
Kira İlişkisinin Devri  128
Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  128
Taşınır Kiralarında Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi  128
Kiralananın Geri Verilmesinde Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Eksikliklerin Kiracıya Bildirilmesi  128
Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması  129
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları  129
Kiracının Güvence Vermesi  129
Kira Bedelinin Belirlenmesi  129
Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi  130
Kira Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi  130
Kira Sözleşmesinin Kiraya Verenin Gereksinimi, Yeniden İnşa ve İmar Sebebine Dayalı Dava Yoluyla Sona Ermesi  131
Kira Sözleşmesinin Yeni Malikin Gereksinimine Dayalı Dava Yoluyla Sona Ermesi  131
Kira Sözleşmesinin Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle Sona Ermesi  132
Dava Süresinin Uzaması  132
Yeniden Kiralama Yasağı  133
Ürün Kirası  133
Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu  133
Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih Bildirimi  133
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ  134
Tüketim Ödüncü  134
Zamanaşımı  134
Geri Verme Zamanı  134
HİZMET SÖZLEŞMELERİ  134
Genel Hizmet Sözleşmesi  134
İşverenin Ücret Ödeme Borcu  134
Ev Düzeni İçinde Çalışmada İşçinin Kişiliğinin Korunması  135
Ceza Koşulu ve İbra  135
Hafta Tatili ve İş Arama İzni  135
Yıllık İzin Süresi  136
İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devrinde Hizmet İlişkisinin Devri  136
Belirli Süreli Sözleşmede Sözleşmenin Sona Ermesi  136
Belirsiz Süreli Sözleşmede Fesih Bildirim Süresi  136
Deneme Süresi İçinde Fesih  137
İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakması Nedeniyle İşverenin Tazminat İstemi  137
Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle Borçların Muaccel Olması  137
Rekabet Yasağı  138
Pazarlamacılık Sözleşmesi  138
Pazarlamacılık Sözleşmesinde Deneme Süresi  138
Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Özel Fesih Süresi  139
Evde Hizmet Sözleşmesi  139
İşverenin Ürünün Kabulünde Varsa Ayıpları Bildirme Süresi  139
Ücretin Ödenme Periyodu  139
ESER SÖZLEŞMESİ  140
Eserin Kabulünden Sonra Ortaya Çıkan Ayıpların Yükleniciye Bildirilme Süresi  140
Eserin Ayıplı Olması Nedeniyle Yükleniciye Karşı Açılacak Davalarda Zamanaşımı  140
YAYIM SÖZLEŞMESİ  140
Toplama Eserlerde veya Dergilerde Çıkan Uzun Yazıların Başka Yerde Yayımlatılması  140
HAVALE  141
Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki  141
İfa Edilmeme Hâlinde Bildirim  141
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ  141
Ardiye Ücretinin Ödenme Periyodu  141
KEFALET SÖZLEŞMESİ  141
Kefaletin Kanun Gereğince Sona Ermesi  141
Süreli Olmayan Kefalette Sona Erme  142
Çalışanlara Kefalette Sona Erme  142
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ  143
Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi  143
Ömür Boyu Gelirin Ödenme Periyodu  143
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  143
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Önel Verilerek Feshi  143
Bakım Borçlusunun Ölümü  143
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  144
Belirsiz Süreli Ortaklıkta Fesih Bildirim Süresi  144
TÜRK TİCARET KANUNU  145
KANUNDA GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  145
BAŞLANGIÇ  153
Ticari Davalar ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Görüleceği Mahkemeler  153
Ticari İşlerde Faizin Oran Serbestisi ve Bileşik Faizin Şartları  153
TİCARİ İŞLETME  153
TACİR  153
Tacir Olmanın Hükümleri  153
Fatura ve Teyit Mektubu  153
Ticari Satış ve Mal Değişimi  154
TİCARET SİCİLİ  154
Tescili Gerekli Hususların Tescil Süresi  154
Tescili Gereken Hususlarda Değişiklikler  154
Sicil Müdürünün İnceleme Görevi ve Geçici Tescil  155
Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz  155
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI  155
Ticaret Unvanının Tescili  155
HAKSIZ REKABET  156
Haksız Rekabete Dayalı Davalarda Zamanaşımı  156
TİCARİ DEFTERLER  156
Envanter ve Faaliyet Dönemi (Hesap Yılı)  156
Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Saklama Süresi  157
CARİ HESAP  157
Bakiyenin Belirlenmesi  157
Bileşik Faiz ve Sözleşme ile Belirlenebilecek Hükümler  158
Ölüm ve Kısıtlılık Halinde Cari Hesabın Sona Ermesi  158
Bakiyenin Haczi  158
Zamanaşımı  158
ACENTELİK  159
Acentenin Ücrete Hak Kazanma Zamanı  159
Ücretin Ödeme Zamanı  159
Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  159
Denkleştirme İstemi  159
Rekabet Yasağı Anlaşması  160
Ticaret Şirketleri  161
GENEL HÜKÜMLER  161
Sermaye Koyma Borcu  161
Sermaye Olarak Devredilen Alacakların Tahsili  161
Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme  161
Birleşme  161
Ara Bilanço  161
İnceleme Hakkı  161
Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi  162
Alacakların Teminat Altına Alınması  163
Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi  163
Bölünme  163
Ara Bilanço  163
Bölünme Belgelerini İnceleme Hakkı  163
Alacakların Teminat Altına Alınması  164
Ortakların Kişisel Sorumluluğu  164
Tür Değiştirme  164
Kuruluş ve Ara Bilanço  164
İnceleme Hakkı  165
Ortak Hükümler  165
Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi  165
Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları  165
Şirketler Topluluğu  166
Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri  166
Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  166
Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması  166
Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı  168
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denetleme Yetkisi  168
KOLLEKTİF ŞİRKET  169
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu  169
Tescil Yükümlülüğü  169
Ortaklar Arasındaki İlişkiler  169
Finansal Tabloların Çıkarılması  169
Rekabet Yasağına Aykırı Hareket  169
Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması  170
Şirket Süresinin Uzatılması Hâlinde Kişisel Alacaklıların İtiraz Hakkı  170
Haciz ve Şirketin Feshini İsteme Hakkı  170
Ortağın Ölümü  171
Haklı Sebeplerle Ortağın Şirketten Ayrılması  171
Şirket Alacaklılarının Ortaklara Karşı İstem Haklarının Zamanaşımı  171
Özel Durumlarda Zamanaşımı  172
Tasfiye  172
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  172
Son Bilançoya İtiraz Süresi  172
KOMANDİT ŞİRKET  173
Şirketin Niteliği ve Kuruluşu  173
Tescil Yükümlülüğü  173
Ortaklar Arasındaki İlişkiler  173
Kâr Payı Hakkına İlişkin Ortaklar Kurulu Kararlarına Dava Açma Süresi  173
Rekabet Yasağına Aykırı Hareket  174
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  175
Kişisel Alacaklıların Şirket Süresinin Uzatılması Hâlinde İtiraz Hakkı  175
Kişisel Alacaklıların Haciz ve Şirketin Feshini İsteme Hakkı  175
Ortağın Ölümü  175
Ortağın Haklı Sebeplerle Şirketten Ayrılması  176
Ayrılan Ortağın Payına İlişkin Şirket Alacaklılarının İstem Haklarının Zamanaşımı  176
Şirketin Ticari İşletmesinin Devralınmasında Zamanaşımı  176
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  177
Son Bilançoya İtiraz Süresi  177
ANONİM ŞİRKET  177
Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler  177
Kuruluş Belgelerinin Şirketçe Saklanma Süresi  177
Pay Sahibinin Bire Düşmesi  178
Nakden Taahhüt Edilen Pay Bedellerinin Ödenme Süresi  178
Ödeme Yeri 

Ek Bilgi

Ürün Kodu 146668
Yayın Tarihi 2017 Ocak
Barkod 9789750240881
ISBN 9789750240881
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 8
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yaşar Güçlü