Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tebligat Hukuku Bilgisi Tebligat Hukuku Bilgisi

Tebligat Hukuku Bilgisi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
424
Boyut :
16x24
Baskı :
8
ISBN/Ref :
9789750286537

Stok Durumu: Stokta var

280,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 238,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
  • Umumi Hükümler
  • Tebligat Esasları
  • Hususi Hükümler
  • Kazai Tebligat
  • Mali Tebligat
  • Cezai Hükümler
  • Müteferrik Hükümler


Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o maddeyle ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup, her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış, hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, Kanun'un nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür. Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tebligat Bürosunda, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda, Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Sunuş ...7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ...
GENEL BİLGİLER...
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ ...15
A. Tebligatın Tanımı ...15
B. Tebligatın Önemi ...17
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ ...19
A. Genel Olarak ...19
B. Adil Yargılanma Hakkı ...21
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı ...22
D. Usul Ekonomisi İlkesi ...24
III. TEBLİGAT MEVZUATI ...25
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler ...25
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler ...27
IV. SÜRELER ...28
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI ...33
TEBLİGAT KANUNU...
BİRİNCİ BAP...
Umumi Hükümler...
BİRİNCİ FASIL...
Kanunun Şümulü...
Madde 1: Tebligatın Yapılması ...35
AÇIKLAMALAR ...40
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması ...51
AÇIKLAMALAR ...51
Madde 3: Ücret Tarifesi ...54
AÇIKLAMALAR ...54
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar ...57
AÇIKLAMALAR ...57
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi ...59
AÇIKLAMALAR ...59
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar ...62
AÇIKLAMALAR ...62
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri ...63
AÇIKLAMALAR ...63
Madde 7/a: Elektronik Tebligat ...67
AÇIKLAMALAR ...71
İKİNCİ FASIL...
Tebligat Esasları...
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi ...87
AÇIKLAMALAR ...87
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar ...89
AÇIKLAMALAR ...89
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat ...91
AÇIKLAMALAR ...93
AÇIKLAMA ...104
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat ...110
İlgili Mevzuat ...110
AÇIKLAMALAR ...112
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat ...145
AÇIKLAMALAR ...145
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat ...154
AÇIKLAMALAR ...155
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat ...160
AÇIKLAMALAR ...160
Madde 15: Sefer Hali ...167
AÇIKLAMALAR ...167
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat ...168
AÇIKLAMALAR ...169
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası ...178
AÇIKLAMALAR ...179
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat ...183
AÇIKLAMALAR ...184
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat ...187
AÇIKLAMALAR ...189
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi ...194
AÇIKLAMALAR ...194
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina ...200
AÇIKLAMALAR ...211
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı ...239
AÇIKLAMALAR ...239
Madde 23: Tebliğ Mazbatası ...241
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak ...259
AÇIKLAMALAR ...259
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü ...261
AÇIKLAMALAR ...261
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … ...276
AÇIKLAMALAR ...277
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı ...290
AÇIKLAMALAR ...290
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat ...292
AÇIKLAMALAR ...292
Madde 28: İlanen Tebligat ...294
AÇIKLAMALAR ...295
Madde 29: İlan Şekli ...308
AÇIKLAMALAR ...308
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar ...314
AÇIKLAMALAR ...314
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi ...315
AÇIKLAMALAR ...315
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü ...316
AÇIKLAMALAR ...316
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat ...329
AÇIKLAMALAR ...329
İlgili Mevzuat ...329
İKİNCİ BAP...
Hususi Hükümler...
BİRİNCİ FASIL...
Kazai Tebligat...
Madde 34: Şümulü ...332
AÇIKLAMALAR ...332
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: ...334
AÇIKLAMALAR ...335
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat ...352
İlgili Mevzuat ...352
AÇIKLAMALAR ...352
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat ...355
AÇIKLAMALAR ...355
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması ...356
İlgili Mevzuat ...356
AÇIKLAMALAR ...356
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması ...358
AÇIKLAMALAR ...358
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti ...360
AÇIKLAMALAR ...360
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat ...361
AÇIKLAMALAR ...361
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat ...362
AÇIKLAMALAR ...362
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat ...363
AÇIKLAMALAR ...363
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat ...365
AÇIKLAMALAR ...365
İKİNCİ FASIL...
İdari Tebligat...
Madde 45: Şümulü ...366
AÇIKLAMALAR ...366
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması ...368
AÇIKLAMALAR ...368
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat ...369
AÇIKLAMALAR ...369
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat ...370
AÇIKLAMALAR ...370
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat ...371
AÇIKLAMALAR ...371
ÜÇÜNCÜ FASIL...
Mali Tebligat...
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat ...372
AÇIKLAMALAR ...372
Madde 51: Diğer Mali Tebligat ...373
AÇIKLAMALAR ...373
İlgili Mevzuat ...376
AÇIKLAMALAR ...382
ÜÇÜNCÜ BAP Cezai Hükümler ...397
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar ...397
İlgili Yazı ...397
AÇIKLAMALAR ...399
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek ...401
AÇIKLAMALAR ...401
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … ...402
AÇIKLAMALAR ...402
Madde 55: Yalan Beyan ...403
AÇIKLAMALAR ...403
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar ...405
AÇIKLAMALAR ...405
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar ...406
AÇIKLAMALAR ...406
DÖRDÜNCÜ BAP...
Müteferrik Hükümler...
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması ...407
AÇIKLAMALAR ...407
İlgili Yazı ...407
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf ...409
AÇIKLAMALAR ...409
Madde 60: Yönetmelik ...410
AÇIKLAMALAR ...410
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar ...411
AÇIKLAMALAR ...411
Madde 62: Kaldırılan Hükümler ...412
AÇIKLAMALAR ...412
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat ...413
AÇIKLAMALAR ...413
Ek Madde 2 ...415
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması ...416
AÇIKLAMALAR ...416
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi ...417
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi ...418
AÇIKLAMALAR ...418
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam ...419
AÇIKLAMALAR ...419
Kavram Dizini ...421

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161691
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750286537
ISBN 9789750286537
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 8
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi