Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Tebligat Hukuku Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1160
Boyut :
17x25
Baskı :
13
ISBN/Ref :
9789750283482

Stok Durumu: Stokta var

950,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 855,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
 • Umumî Hükümler
 • Kanunun Şümulü
 • Tebligat Esasları
 • Hususi Hükümler
 • Kazai Tebligat
 • İdari Tebligat
 • Mali Tebligat
 • Cezai Hükümler
 • Müteferrik Hükümler
 • Konu ile İlgili Önemli Mevzuat


Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altında Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükmü, dikkat edilecek hususlar, o maddeyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu eser hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, Kanun'un nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür. Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tebligat Bürosunda, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

İçtihat ağırlıklı bir çalışma olan bu eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili güncel emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Sunuş ...7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ...
GENEL BİLGİLER...
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ ...17
A. Tebligatın Tanımı ...17
B. Tebligatın Önemi ...19
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ ...20
A. Genel Olarak ...20
B. Adil Yargılanma Hakkı ...21
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı ...22
D. Usul Ekonomisi İlkesi ...24
III. TEBLİGAT MEVZUATI ...24
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler ...24
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler ...27
IV. SÜRELER ...27
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI ...32
İÇTİHATLAR ...33
TEBLİGAT KANUNU...
BİRİNCİ BAP...
Umumi Hükümler...
BİRİNCİ FASIL...
Kanunun Şümulü...
Madde 1: Tebligatın Yapılması ...63
AÇIKLAMALAR ...68
İÇTİHATLAR ...78
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması ...83
AÇIKLAMALAR ...83
İÇTİHATLAR ...85
Madde 3: Ücret Tarifesi ...86
AÇIKLAMALAR ...86
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar ...89
AÇIKLAMALAR ...89
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi ...91
AÇIKLAMALAR ...91
İÇTİHATLAR ...94
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar ...101
AÇIKLAMALAR ...101
İÇTİHATLAR ...101
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri ...107
AÇIKLAMALAR ...107
İÇTİHATLAR ...111
Madde 7/a: Elektronik Tebligat ...112
AÇIKLAMALAR ...116
İÇTİHATLAR ...123
İKİNCİ FASIL...
Tebligat Esasları...
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi ...163
AÇIKLAMALAR ...163
İÇTİHATLAR ...165
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar ...167
AÇIKLAMALAR ...167
İÇTİHATLAR ...169
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat ...173
AÇIKLAMALAR ...174
AÇIKLAMA ...183
İÇTİHATLAR ...188
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat ...203
İlgili Mevzuat ...203
AÇIKLAMALAR ...205
İÇTİHATLAR ...233
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat ...302
AÇIKLAMALAR ...302
İÇTİHATLAR ...311
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat ...321
AÇIKLAMALAR ...322
İÇTİHATLAR ...325
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat ...335
AÇIKLAMALAR ...335
İÇTİHATLAR ...340
Madde 15: Sefer Hali ...351
AÇIKLAMALAR ...351
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat ...352
AÇIKLAMALAR ...353
İÇTİHATLAR ...358
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası ...382
AÇIKLAMALAR ...383
İÇTİHATLAR ...386
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat ...419
AÇIKLAMALAR ...420
İÇTİHATLAR ...423
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat ...428
AÇIKLAMALAR ...430
İÇTİHATLAR ...434
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi ...444
AÇIKLAMALAR ...444
İÇTİHATLAR ...449
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina ...462
AÇIKLAMALAR ...473
İÇTİHATLAR ...498
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı ...585
AÇIKLAMALAR ...585
İÇTİHATLAR ...586
Madde 23: Tebliğ Mazbatası ...592
İÇTİHATLAR ...608
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak ...618
AÇIKLAMALAR ...618
İÇTİHATLAR ...619
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü ...620
AÇIKLAMALAR ...620
İÇTİHATLAR ...636
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … ...648
AÇIKLAMALAR ...649
İÇTİHATLAR ...660
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı ...681
AÇIKLAMALAR ...681
İÇTİHATLAR ...683
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat ...687
AÇIKLAMALAR ...687
Madde 28: İlanen Tebligat ...689
AÇIKLAMALAR ...690
İÇTİHATLAR ...702
Madde 29: İlan Şekli ...747
AÇIKLAMALAR ...747
İÇTİHATLAR ...752
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar ...764
AÇIKLAMALAR ...764
İÇTİHATLAR ...764
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi ...766
AÇIKLAMALAR ...766
İÇTİHATLAR ...766
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü ...768
AÇIKLAMALAR ...768
İÇTİHATLAR ...778
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat ...876
AÇIKLAMALAR ...876
İlgili Mevzuat ...876
İÇTİHATLAR ...878
İKİNCİ BAP...
Hususi Hükümler...
BİRİNCİ FASIL...
Kazai Tebligat...
Madde 34: Şümulü ...882
AÇIKLAMALAR ...882
İÇTİHATLAR ...883
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: ...894
AÇIKLAMALAR ...895
İÇTİHATLAR ...909
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat ...997
İlgili Mevzuat ...997
AÇIKLAMALAR ...997
İÇTİHATLAR ...999
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat ...1001
AÇIKLAMALAR ...1001
İÇTİHATLAR ...1001
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması ...1003
İlgili Mevzuat ...1003
AÇIKLAMALAR ...1003
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması ...1005
AÇIKLAMALAR ...1005
İÇTİHATLAR ...1006
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti ...1015
AÇIKLAMALAR ...1015
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat ...1016
AÇIKLAMALAR ...1016
İÇTİHATLAR ...1016
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat ...1019
AÇIKLAMALAR ...1019
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat ...1020
AÇIKLAMALAR ...1020
İÇTİHATLAR ...1021
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat ...1022
AÇIKLAMALAR ...1022
İKİNCİ FASIL...
İdari Tebligat...
Madde 45: Şümulü ...1023
AÇIKLAMALAR ...1023
İÇTİHATLAR ...1025
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması ...1027
AÇIKLAMALAR ...1027
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat ...1028
AÇIKLAMALAR ...1028
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat ...1029
AÇIKLAMALAR ...1029
İÇTİHATLAR ...1029
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat ...1032
AÇIKLAMALAR ...1032
ÜÇÜNCÜ FASIL...
Mali Tebligat...
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat ...1033
AÇIKLAMALAR ...1033
Madde 51: Diğer Mali Tebligat ...1034
AÇIKLAMALAR ...1034
İlgili Mevzuat ...1037
AÇIKLAMALAR ...1043
ÜÇÜNCÜ BAP...
Cezai Hükümler...
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar ...1085
İlgili Yazı ...1085
AÇIKLAMALAR ...1087
İÇTİHATLAR ...1088
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek ...1099
AÇIKLAMALAR ...1099
İÇTİHATLAR ...1099
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … ...1101
AÇIKLAMALAR ...1101
İÇTİHATLAR ...1102
Madde 55: Yalan Beyan ...1105
AÇIKLAMALAR ...1105
İÇTİHATLAR ...1106
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar ...1107
AÇIKLAMALAR ...1107
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar ...1108
AÇIKLAMALAR ...1108
DÖRDÜNCÜ BAP...
Müteferrik Hükümler...
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması ...1109
AÇIKLAMALAR ...1109
İlgili Yazı ...1109
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf ...1111
AÇIKLAMALAR ...1111
Madde 60: Yönetmelik ...1112
AÇIKLAMALAR ...1112
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar ...1113
AÇIKLAMALAR ...1113
Madde 62: Kaldırılan Hükümler ...1114
AÇIKLAMALAR ...1114
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat ...1115
AÇIKLAMALAR ...1115
İÇTİHATLAR ...1116
Ek Madde 2 ...1122
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması ...1123
AÇIKLAMALAR ...1123
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi ...1124
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi ...1125
AÇIKLAMALAR ...1125
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam ...1126
AÇIKLAMALAR ...1126
EKLER ...1127
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Konulu Genelge ...1129
Tebliğ ...1138
Uzman Görüşü ...1150
Uzman Görüşü ...1152
Kavramlar Dizini ...1158

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160794
Yayın Tarihi 2023 Mart
Barkod 9789750283482
ISBN 9789750283482
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 13
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi