Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tebligat Hukuku Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1176
Boyut :
17x25
Baskı :
12
ISBN/Ref :
9789750275975

Stok Durumu: Stokta var

490,00 TL

Detayları


Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altında Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükmü, dikkat edilecek hususlar, o maddeyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Eser son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu eser hazırlanırken tebligat bölümünde (kabulden teslimata kadar) çalışmalar yapılmış, tebliğ memurlarıyla hem şehir merkezinde hem de köylerde dağıtıma çıkılmış, kanunun nasıl uygulandığı yerinde görülmüştür. Yurt dışı tebligatlar konusunda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü "Tebligat Bürosu"n da, Hukuk Tebligat Bölümü ile Ceza Tebligat Bölümünde ve Türkiye Cumhuriyeti Hamburg (Almanya) Başkonsolosluğu'nda Tebligat Kanunu'nun 25/a maddesi çerçevesinde yapılan tebligatlarla ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Taraflar, iddia ve savunmalarını kanıtlayacak o konu ile ilgili emsal kararlara ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu ihtiyaç dikkate alınarak hazırlanan bu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili en emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
Umumî Hükümler
Kanunun Şümulü
Tebligat Esasları
Hususi Hükümler
Kazai Tebligat
İdari Tebligat
Mali Tebligat
Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler
Konu ile İlgili Önemli Mevzuat

İçindekiler

Sunuş 7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 17
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ 17
A. Tebligatın Tanımı 17
B. Tebligatın Önemi 18
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ 20
A. Genel Olarak 20
B. Adil Yargılanma Hakkı 21
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı 22
D. Usul Ekonomisi İlkesi 23
III. TEBLİGAT MEVZUATI 24
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler 24
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler 27
IV. SÜRELER 27
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI 33
İÇTİHATLAR 34
TEBLİGAT KANUNU 39
BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler 39
BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü 39
Madde 1: Tebligatın Yapılması 39
AÇIKLAMALAR 44
İÇTİHATLAR 54
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 57
AÇIKLAMALAR 57
İÇTİHATLAR 59
Madde 3: Ücret Tarifesi 60
AÇIKLAMALAR 60
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 63
AÇIKLAMALAR 63
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi 65
AÇIKLAMALAR 65
İÇTİHATLAR 68
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 75
AÇIKLAMALAR 75
İÇTİHATLAR 76
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 81
AÇIKLAMALAR 81
İÇTİHATLAR 85
Madde 7/a: Elektronik Tebligat 86
AÇIKLAMALAR 93
İÇTİHATLAR 96
İKİNCİ FASIL Tebligat Esasları 105
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 105
AÇIKLAMALAR 105
İÇTİHATLAR 107
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 109
AÇIKLAMALAR 109
İÇTİHATLAR 111
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat 117
AÇIKLAMALAR 118
AÇIKLAMA 129
İÇTİHATLAR 134
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 166
İlgili Mevzuat 166
AÇIKLAMALAR 168
İÇTİHATLAR 194
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 288
AÇIKLAMALAR 288
İÇTİHATLAR 297
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 333
AÇIKLAMALAR 334
İÇTİHATLAR 337
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat 364
AÇIKLAMALAR 364
İÇTİHATLAR 369
Madde 15: Sefer Hali 382
AÇIKLAMALAR 382
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 383
AÇIKLAMALAR 384
İÇTİHATLAR 389
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 410
AÇIKLAMALAR 411
İÇTİHATLAR 414
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 449
AÇIKLAMALAR 450
İÇTİHATLAR 453
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat 458
AÇIKLAMALAR 460
İÇTİHATLAR 464
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 473
AÇIKLAMALAR 473
İÇTİHATLAR 478
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 493
AÇIKLAMALAR 504
İÇTİHATLAR 528
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı 630
AÇIKLAMALAR 630
İÇTİHATLAR 632
Madde 23: Tebliğ Mazbatası 638
İÇTİHATLAR 654
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak 664
AÇIKLAMALAR 664
İÇTİHATLAR 665
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 666
AÇIKLAMALAR 666
İÇTİHATLAR 681
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … 689
AÇIKLAMALAR 690
İÇTİHATLAR 701
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 717
AÇIKLAMALAR 717
İÇTİHATLAR 719
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 723
AÇIKLAMALAR 723
Madde 28: İlanen Tebligat 725
AÇIKLAMALAR 727
İÇTİHATLAR 738
Madde 29: İlan Şekli 769
AÇIKLAMALAR 769
İÇTİHATLAR 777
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 789
AÇIKLAMALAR 789
İÇTİHATLAR 789
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 791
AÇIKLAMALAR 791
İÇTİHATLAR 791
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 793
AÇIKLAMALAR 793
İÇTİHATLAR 803
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 889
AÇIKLAMALAR 889
İlgili Mevzuat 889
İÇTİHATLAR 891
İKİNCİ BAP Hususi Hükümler 895
BİRİNCİ FASIL Kazai Tebligat 895
Madde 34: Şümulü 895
AÇIKLAMALAR 895
İÇTİHATLAR 897
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: 912
AÇIKLAMALAR 913
İÇTİHATLAR 927
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 1012
İlgili Mevzuat 1012
AÇIKLAMALAR 1012
İÇTİHATLAR 1014
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 1016
AÇIKLAMALAR 1016
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 1018
İlgili Mevzuat 1018
AÇIKLAMALAR 1018
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 1020
AÇIKLAMALAR 1020
İÇTİHATLAR 1021
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 1029
AÇIKLAMALAR 1029
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat 1030
AÇIKLAMALAR 1030
İÇTİHATLAR 1030
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat 1034
AÇIKLAMALAR 1034
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 1035
AÇIKLAMALAR 1035
İÇTİHATLAR 1036
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat 1042
AÇIKLAMALAR 1042
İKİNCİ FASIL İdari Tebligat 1043
Madde 45: Şümulü 1043
AÇIKLAMALAR 1043
İÇTİHATLAR 1045
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması 1047
AÇIKLAMALAR 1047
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 1048
AÇIKLAMALAR 1048
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 1049
AÇIKLAMALAR 1049
İÇTİHATLAR 1049
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 1052
AÇIKLAMALAR 1052
ÜÇÜNCÜ FASIL Mali Tebligat 1053
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 1053
AÇIKLAMALAR 1053
Madde 51: Diğer Mali Tebligat 1054
AÇIKLAMALAR 1054
İlgili Mevzuat 1057
AÇIKLAMALAR 1062
İÇTİHATLAR 1074
ÜÇÜNCÜ BAP Cezai Hükümler 1095
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 1095
İlgili Yazı 1095
AÇIKLAMALAR 1097
İÇTİHATLAR 1098
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek 1111
AÇIKLAMALAR 1111
İÇTİHATLAR 1111
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … 1113
AÇIKLAMALAR 1113
İÇTİHATLAR 1114
Madde 55: Yalan Beyan 1117
AÇIKLAMALAR 1117
İÇTİHATLAR 1118
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar 1119
AÇIKLAMALAR 1119
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar 1120
AÇIKLAMALAR 1120
DÖRDÜNCÜ BAP Müteferrik Hükümler 1121
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 1121
AÇIKLAMALAR 1121
İlgili Yazı 1121
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 1123
AÇIKLAMALAR 1123
Madde 60: Yönetmelik 1124
AÇIKLAMALAR 1124
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar 1125
AÇIKLAMALAR 1125
Madde 62: Kaldırılan Hükümler 1126
AÇIKLAMALAR 1126
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 1127
AÇIKLAMALAR 1127
İÇTİHATLAR 1128
Ek Madde 2 1134
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 1135
AÇIKLAMALAR 1135
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 1136
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi 1137
AÇIKLAMALAR 1137
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam 1138
AÇIKLAMALAR 1138
EKLER 1139
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Konulu Genelge 1141
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 1150
Uzman Görüşü 1161
Uzman Görüşü 1163
Yararlanılan Kaynaklar 1165
Kavramlar Dizini 1173

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158633
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750275975
ISBN 9789750275975
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 12
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi