Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Taşınmazların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Konulması Taşınmazların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Konulması

Taşınmazların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Konulması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
160
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750264870

Stok Durumu: Stokta var

52,00 TL

Detayları

Sermaye anonim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Kanun koyucu mukayeseli hukukta da olduğu gibi anonim şirketlere nakdi sermaye konulabilmesinin yanında ayni sermaye getirilebilmesini mümkün kılmıştır. Bu noktada, ayni sermaye niteliğinde olan taşınmazlar anonim şirketlere sermaye olarak getirilebilecektir.

Bununla birlikte anonim şirketlere ayni sermaye getirilmesi, taşınmazlar özelinde birtakım ek düzenlemelere tabi olup, bu çalışmada taşınmazların anonim şirketlere sermaye olarak konulması konusu incelenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye
Taşınmazlar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri
Sınırlı Ayni Haklar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri
Ayni Sermaye Borcunun İfa Edilmemesi

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
I. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE VE AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR 15
A. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE 15
1. Genel Olarak Sermaye Kavramı 15
2. Anonim Şirketlerde Sermaye 16
3. Sermayenin Fonksiyonları 19
4. Sermayenin Unsurları 21
a. Genel Olarak 21
b. Belirli ve Paylara Bölünmüş Olması 21
c. Nakit Olarak İfade Edilmesi 23
d. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması 24
5. Sermaye – Malvarlığı İlişkisi 24
6. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler 25
a. Genel Olarak 25
b. Nakdi Sermaye – Ayni Sermaye Ayrımı 26
7. Ayni Sermayenin Temel Özellikleri 29
a. Genel Olarak 29
b. Maddi Edim Niteliğinde Olması 30
c. Nakden Değerlendirilebilmesi 31
d. Devredilebilir Olması 32
e. Üzerinde Sınırlı Ayni Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmaması 34
(1) Genel Olarak 34
(2) Sınırlı Ayni Haklar Açısından Değerlendirme 35
(3) Haciz ve Tedbir Açısından Değerlendirme 37
B. AYNİ SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLAR 38
1. Taşınmazlar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri 38
a. Taşınmaz Kavramı 38
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 40
c. Genel Olarak Taşınmazlar 41
(1) Arazi 41
(2) Bağımsız ve Sürekli Haklar 43
i. Bir İrtifak Hakkı Bulunmalıdır 44
ii. İrtifak Hakkı Bağımsız Nitelikte Olmalıdır 44
iii. İrtifak Hakkı Sürekli Olmalıdır 44
iv. Hak Sahibi Olan Kişinin Talep Etmesi 45
(3) Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler 45
d. Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri 46
2. Tapusuz Taşınmazların Niteliği ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri 49
a. Genel Olarak Tapusuz Taşınmazlar 49
b. Tapusuz Taşınmazların Ayni Sermaye Yeterlilikleri 50
3. Taşınmazların Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar ve Ayni Sermaye Yeterlilikleri 51
a. Sınırlı Ayni Hak Kavramı 51
b. Genel Olarak Sınırlı Ayni Haklar 52
(1) İrtifak Hakları 52
i. Genel Olarak 52
ii. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları 53
iii. Kişiye Bağlı Olan İrtifak Hakları 54
(a) El Değiştirmesi Mümkün Olmayan İrtifak Hakları 54
aa. İntifa Hakkı 54
bb. Oturma Hakkı 56
(b) El Değiştirebilen İrtifak Hakları 57
aa. Üst Hakkı 58
bb. Kaynak Hakkı 60
iv. Diğer Düzensiz İrtifaklar 61
(2) Taşınmaz Yükü 63
(3) Taşınmaz Rehni 65
c. Sınırlı Ayni Hakların Ayni Sermaye Yeterlilikleri 66
II. TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK KONULMASI 69
A. GENEL OLARAK MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM 69
1. Fransız Hukuku 69
2. İsviçre Hukuku 70
3. AB Hukuku 72
B. TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZLARIN AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI 73
1. Sermaye Olarak Taahhüdü 73
a. Genel Olarak 73
b. Sermaye Koyma Taahhüdünün Hukuki Niteliği 74
(1) Genel Olarak Sermaye Koyma Borcu 74
(2) Sermaye Taahhüdünün Hukuki Niteliği 75
c. Sermaye Taahhüdünün Şekli 76
(1) Esas Sözleşmeye Kaydı 76
i. Genel Olarak 76
ii. Esas Sözleşmede Yer Alması Gereken Bilgiler 77
(2) Şerh Talebi 78
d. Değerlemeye Tabi Tutulması 84
(1) Genel Olarak 84
(2) Değerleme Sürecinin Başlatılması 85
(3) Değerleme Raporunun İçeriği 88
i. Adil ve Uygun Değerleme Yapılması 88
ii. Değerin Tespit Anı 89
iii. Raporda Yer Alacak Hususlar 89
(4) Değerleme Raporuna İtiraz 91
i. Genel Olarak 91
ii. İtiraz Edebilecek Kişiler 92
iii. İtirazın Süresi 93
iv. Mahkeme Onayına Tabi Haller 95
v. Mahkeme Onayının Etkisi 96
(5) Düşük veya Aşırı Değerleme 98
i. Genel Olarak 98
ii. Esas Sözleşmede Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi 99
iii. Bilirkişi Raporunda Düşük veya Aşırı Değerin Belirlenmesi 100
(6) Bilirkişi Raporunun Sicil Dosyasına Konulması 101
2. Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması Borcunun Muacceliyeti ve İfası 102
a. Genel Olarak 102
b. Edimin Muacceliyeti 102
c. Sermaye Borcunun İfası ve Tescilsiz İktisap Görüşü 104
d. Tapuya Tescilde Bulunulması 109
e. İhtiyati Tedbir 111
C. AYNİ SERMAYE KONULMASINDA KANUNUN DOLANILMASININ ENGELLENMESİ 112
1. Genel Olarak 112
2. Kuruluş Sırasında Aynın Devralınması 114
3. Kuruluştan Sonra İki Yıl İçinde Aynın Devralınması 115
4. Finansal Yardım Yasağı 118
D. ZAMANAŞIMI 121
E. SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 121
1. Genel Olarak 121
2. Önceki Sermaye Taahhütlerinin Ödenmiş Olması Ön Şartının Ayni Sermaye Taahhütleri Bakımından Uygulanabilirliği 123
3. Sermayeye Dönüştürülmemiş Olan Bir Serbest İç Kaynak Bulunmaması Ön Şartı ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Taşınmazlar Açısından Uygulanabilirliği 125
4. Sermaye Artırımında Taşınmazların Esas Sözleşmede Belirtilmesi Sorunu 127
III. AYNİ SERMAYE BORCUNUN İFA EDİLMEMESİ 129
A. İRADE SAKATLIĞI 129
1. Genel Olarak 129
2. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Sonra 130
3. Şirketin Ticaret Siciline Tescilden Önce 131
B. FİİL EHLİYETİNDEN YOKSUNLUK 132
C. KANUNİ ŞEKİL ŞARTINA AYKIRILIK 133
1. Genel Olarak 133
2. Tescil Engeli Teşkil Etmesi ve Ticaret Sicilinin İnceleme Yetkisi 133
3. Sermaye Koyma Borcunun Geçersizliğine Yol Açması 134
D. İMKANSIZLIK 135
1. Genel Olarak 135
2. Baştan Objektif İmkansızlık 135
3. Sonradan İmkânsızlık 136
4. Şirketin Tam Tasarrufuna Geçmesinden Sonraki İmkânsızlık 137
E. AYIPLI İFA VE ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL 138
1. Genel Olarak 138
2. Hasar ve Yararın Şirkete Geçişi 139
3. Ayıplı İfa 140
4. Zapta Karşı Sorumluluk 143
F. TEMERRÜT VE ISKAT 146
1. Genel Olarak 146
2. Temerrüdün Sonuçlarının Taşınmazların Ayni Sermaye Borcunda Uygulanabilirliği 146
3. Iskat Müessesesinin Uygulanabilirliği 148
Sonuç 149
Kaynakça 153
Kavramlar Dizini 158
Özgeçmiş 160

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155259
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9789750264870
ISBN 9789750264870
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Atakan Biçkici