Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1184
Boyut :
17x25
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750281785

Stok Durumu: Stokta var

960,00 TL

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
  • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası
  • Kanun Yolları
  • Uygulamaya Yönelik Bilgiler
  • Dava İle İlgili Örnekler
  • Dava İle İlgili Emsal Kararlar


Kitapta, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar konusu ele alınmıştır. Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan bütün sözleşmelerin geçerliliği resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de ileride taşınmaz mülkiyetinin tapuda devrini yapmayı taahhüt eden bir ön sözleşmedir.

Kitabın giriş kısmında konuyla ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca dava dilekçesi, cevap dilekçesi, tensip tutanağı, ön inceleme tutanağı, duruşma tutanakları, hukuki yazışmalar, kısa karar, gerekçeli karar, istinaf ve temyiz dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. İçtihat ağırlıklı kitapta; Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak, emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır. Kararlar yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Sunuş ...7
İçindekiler ...9
Birinci Bölüm TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ...15
I. MEVZUAT ...15
II. TANIMI ...19
III. HUKUKİ NİTELİĞİ ...19
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir ...19
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur ...20
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı ...20
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir ...20
E. Taraflara Sağladığı Haklar ...20
IV. ÖNEMİ ...21
V. ŞEKLİ ...21
VI. ÇEŞİTLERİ ...25
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI ...25
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı ...25
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı ...26
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı ...26
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı ...26
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI ...27
A. Genel Bilgi ...27
B. Vaat Borçlusu ...27
C. Vaat Alacaklısı ...29
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU ...31
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI ...32
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ ...33
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI ...34
A. Genel Bilgi ...34
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı ...35
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER ...38
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI ...39
İkinci Bölüm TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ...41
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ...41
A. Mevzuat ...41
B. Genel Bilgi ...42
C. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi ...44
D. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi ...45
E. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları ...47
F. Ödenmeyen Bedelin Tespiti ...49
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER ...49
A. İmara Aykırı Yapılar ...49
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama ...50
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama ...50
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama ...51
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar ...51
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama ...52
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama ...53
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama ...53
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama ...53
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama ...54
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI ...54
A. Mevzuat ...54
B. Genel Bilgi ...54
C. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi ...57
1. Genel Bilgi ...57
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler ...57
3. İşlem Aşamaları ...57
4. İşlemin Mali Yönü ...58
D. Şerh İşleminin Terkini ...58
1. Genel Bilgi ...58
2. Terkin İşleminin Aşamaları ...58
3. Terkin İşleminin Mali Yönü ...59
4. Konu İle İlgili Genelge ...59
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU ...60
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ ...60
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ ...61
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU ...62
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ ...62
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR ...64
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı ...64
B. Gabin İddiası ...66
C. Hile İddiası ...67
D. Korkutma (İkrah) ...67
E. Ehliyetsizlik İddiası ...68
F. Sahtecilik İddiası ...69
G. İyiniyet İddiası ...70
H. Zamanaşımı ...71
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ...72
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ...73
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ ...74
A. Görev ...74
B. Yetki ...76
C. Tapu İptal ve Tescil Davası ...76
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ...76
Üçüncü Bölüm KANUN YOLLARI ...79
1. İstinaf ...79
2. Temyiz ...80
UYGULAMAYA YÖNELİK KISA BİLGİLER ...81
DAVANIN AÇILMASI VE YARGILAMA AŞAMALARI ...81
1. Dilekçeler Aşaması ...81
2. Ön İnceleme Aşaması ...87
3. Tahkikat Aşaması ...89
4. Sözlü Yargılama Aşaması ...91
5. Hüküm Aşaması ...91
6. Kanun Yolları ...92
DAVA İLE İLGİLİ ÖRNEKLER ...93
Dava Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat) ...93
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Kat Karşılığı Satılan Taşınmazın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat) ...95
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan Tapu iptali ve Tazminat Davası) ...98
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Mirasçı Tarafından Yine Mirasçılara Satılan Taşınmazın Tapu İptali Cebren Tescili Dava Dilekçesi) ...101
Dava Dilekçesi (Muris Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satılan Taşınmazın Cebren Tescili Dava Dilekçesi) ...102
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talepli İtirazın İptali Dava Dilekçesi) ...104
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi İle Satışı Ve Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi) ...106
Dava Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Edimin İmkânsızlığı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi) ...109
Dava Dilekçesi (Tapu Tahsis Belgesi İle Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi) ...111
Dava Dilekçesi (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi) ...112
Dava Dilekçesi (Taşınmazın Cebren Tescili İstemi Dilekçesi) ...114
Dava Dilekçesi (Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi) ...115
Cevap Dilekçesi (Kat Karşılığı Taşınmaz Satış Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası) ...116
Cevap Dilekçesi ...117
Cevaba Cevap Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi) ...118
Islah Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Kat Karşılığı Verilen Taşınmaz Islah Dilekçesi) ...120
Gerekçeli Mahkeme Kararı (Tapusuz Taşınmazın Taşınmaz Satış Vaadi İle Satışı Nedenli Tapu İptali ve Cebren Tescil) ...121
İstinaf Dilekçesi (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasının İstinaf Dilekçesi) ...123
İstinaf Talebine Karşı Verilen Cevap Dilekçesi (Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat) ...126
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ...128
YARGITAY DAİRE KARARLARI ...220
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ...1141
Kavram Dizini ...1183

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160134
Yayın Tarihi 2022 Kasım
Barkod 9789750281785
ISBN 9789750281785
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi