istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Kusurlu Görevliye Rücu Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Kusurlu Görevliye Rücu

Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Kusurlu Görevliye Rücu

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
540
Boyut :
16x24
Baskı :
4
ISBN/Ref :
9789750282140

Stok Durumu: Stokta var

650,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 585,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Tapu Sicili
  • Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet'in Sorumluluğu
  • Taraf ve Dava Ehliyeti
  • Devlet'in Rücu Hakkı


2012 yılında ilk baskısı yayımlanan, "Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu" isimli kitabın bu baskısı gözden geçirilip, genişletilerek hazırlanmıştır.

Önceki baskının önsözünde de vurgulandığı üzere, tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğunu öngören TMK'nın 1007. maddesi, ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. Uygulamada görülen sorunların çözümü, bilimsel görüşlere ve yargısal kararlara borçludur. Tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle hak sahiplerinin uğradığı zarardan Devletin sorumluluğunun anlatılması ve anlaşılması dikkate alınarak, uygulamada görülen uyuşmazlıkları çözümleyen karar örneklerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İşlenen konulara ilişkin yer verilen Yargıtay'ın yakın tarihlerde vermiş olduğu kararların baş tarafına özetler de konulmak suretiyle kolaylık sağlanmıştır.

Bu baskı, "Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu" ve "Kusurlu Görevliye Rücu" olmak üzere iki kitap halinde hazırlanmıştır. Mevzuat eki kitabın sonuna alınmak suretiyle, ihtiyaç sahiplerine ve uygulayıcılara kolaylık sağlanmak amaçlanmıştır. Kitap hazırlanış şekli ile tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan zararlardan Devletin sorumluluğu bakımından ihtiyaç duyulan bilgileri karşılayacak ve sorunların çözümüne yardımcı olacak içeriğe sahiptir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Dördüncü Baskıya Önsöz ...7
Üçüncü Baskıya Önsöz ...9
İkinci Baskıya Önsöz ...11
Sunuş ...13
Kısaltmalar ...23
Birinci Kitap...
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU...
Birinci Bölüm...
TAPU SİCİLİ...
I. GİRİŞ ...27
II. TAPU SİCİL KAVRAMI ...35
III. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI ...39
A. Asli/Ana Siciller ...41
1. Tapu Kütüğü ...41
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü ...46
3. Yevmiye Defteri ...48
4. Kanıtlayıcı/Resmî Belgeler ...51
5. Plan ...52
B. Yardımcı/Fer’i Unsurlar ...52
1. Mal Sahipleri Sicili ...52
2. Aziller Sicili ...53
3. Düzeltmeler Sicili ...54
4. Kamu Orta Malları Sicili ...54
IV. KADASTRO GÖRMEMİŞ BÖLGELERDE TUTULAN DEFTERLER ...55
V. TAPU SİCİLİNE HAKİM TEMEL İLKELER ...59
A. Talep/İstem İlkesi ...59
B. Her Taşınmaza Bir Sahife Açılması İlkesi ...59
C. Tescil İlkesi ...61
1. Tescilin Olumlu Hükmü ...64
2. Tescilin Olumsuz Hükmü ...66
D. Sebebe Bağlılık İlkesi ...67
E. Güven İlkesi ...71
1. Güven İlkesinin Konusu Olan Sicil ve İşlemler ...96
2. İyiniyetin Korunmadığı Haller ...105
a. Kamu Malları ...105
b. Kişisel Haklar ...112
c. Çifte Tapu ...113
d. Kanunen Takyitli Taşınmazlar ...116
e. Kanun Gereği Yapılan İşlemler ...117
F. Kamuya Açıklık/Aleniyet İlkesi ...118
G. Devletin Sorumluluğu İlkesi ...123
İkinci Bölüm...
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLET’İN SORUMLULUĞU...
I. GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI ...131
II. DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN MAHİYETİ ...133
A. Kusur Sorumluluğu ...135
B. Sebep Sorumluluğu ...136
III. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI ...140
A. Tapu Sicil İşlemi Bulunmalıdır ...142
B. Devletin Tutulmasından Sorumlu Olduğu Sicil İşlemleri ...146
1. Tapu Sicili Üzerinden Yapılan İşlemler ...146
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü ...146
3. Medeni Kanununun Yürürlük Tarihinden Önceki Tapu Sicilleri ...146
4. Ticaret Sicili ...148
5. Gemi Sicili ...149
6. Kadastro Geçmemiş Bölgelerdeki Tapu Sicilleri ...149
C. İşleme Tabi Niteliğini Yitiren Kayıtlar ...150
1. Tescil İşlemleri ...153
a. Tescil Kavramı ...153
b. Tescil Olunacak Haklar ...160
c. Tescil Edilmemesi Gereken Bir Hakkın Tapuya Tescili Halinde Devletin Sorumluluğu ...161
d. Geçerli Bir Tescilin Koşulları ...162
aa. Yazılı Beyan ...162
bb. Tasarruf Hakkının İspatı ...164
cc. Tescili Haklı Gösteren Bir Sebebin Varlığı ve Belgelendirilmesi ...167
e. Tescilin Hükmü ...170
e. Yolsuz Tescil ...170
f. Kadastro İşlemleri ...172
2. Şerhler İlişkin İşlemler ...187
a. Kişisel Hakların Şerhi ...187
aa. Şerhin Etkisi ...188
bb. Şerhin Silinmesi/Kaldırılması ...189
b. Malikin Tasarruf Yetkisini Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler ...190
c. Geçici Tescil Şerhi ...190
3. Beyanlara İlişkin İşlemler ...191
D. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması ...195
1. Koşulları Yerine Getirilmeden Tescilin Yapılmış Olması ...202
2. Tescil Edilmesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmemesi ...210
3. Tescil Edilmemesi Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmesi ...218
a. Tapuda Yapılan İntikal İşlemleri Nedeniyle Yapılan Hatalar ...223
b. Hukuki Değerini Yitiren Tapu Kayıtları ...223
4. Tescil veya Terkinin Dayandığı Hukuki İşlemin Geçersizliği ...224
a. Ehliyetsizlik ...225
b. İmkânsızlık ...227
c. Hukuka Aykırılık ...228
d. İşlemin Konusunun Ahlaka Aykırı Olması ...229
e. Resmi Siciller Üzerinde Yapılan Tescil ...229
5. Tescile Esas Alınan Belgeler Nedeniyle Meydana Gelen Yolsuzluklar ...231
a. Tescil İşleminde Kullanılan Vekaletnameler ...232
b. Devir Yetkisini Kapsamayan Vekaletnameler ...254
c. Tescile Esas Olan Sahte İlam Nedeniyle Sicilin Yolsuzlaşması ...255
d. Ayni Hakkı Devreden Kişinin Kimliği Üzerinden Yapılan Sakatlıklar ...262
e. Taşınmaz Malın Niteliklerinden Kaynaklanan Hukuka Aykırılık ...271
f. Kamu Hizmet Malları ...274
g. Orta Mallar ...275
h. Yollar, Meydanlar ve Köprüler ...281
ı. Ormanlar ...281
i. Kıyı Kanunun Kapsamında Olan Yerler ...296
j. Şerhlerle İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı ...299
aa. Kişisel Hakların Şerhi ...299
bb. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlamak Amacıyla Yapılan Şerhler ...300
cc. Geçici Tescil Şerhleri ...301
dd. Şerhin Etkisi ...301
ee. Tapu siciline Hukuka Aykırı Olarak Şerh Edilen Kişisel Haklara İlişkin Zarardan Devletin Sorumluluğu ...302
ff. Mahkemece Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Tapu Kütüğüne Yazılmaması Nedeniyle Doğan Zarardan Devletin Sorumluluğu ...303
k. Beyanlarla İlgili İşlemlerin Hukuka Aykırılığı ...304
l. Çifte Tapu Halinde Devlet’in Sorumluluğu ...305
m. Tapu Kaydının Tesisinden Sonra Taşınmazın Niteliğinde Meydana Gelen Değişikler ...306
E. Zararın Gerçekleşmiş Olması ...309
1. Genel Olarak ...309
2. Zararın Türü ...314
3. Zararın Gerçekleştiği An ...315
4. Zararı ve Miktarını Kanıtlamak ...321
5. Tazminatın Belirlenmesi ...323
a. Genel Olarak ...323
b. Zararın Belirlenmesi Tarihi ...326
c. Zarar Miktarına Faiz Eklenmesi ...327
d. Taşınmazın Niteliğine Göre Zararın Belirlenmesi ...328
e. Zararın Gerçekleştiği Tarihe Göre Değerlendirme Yapılmalıdır ...328
f. Arsa Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Zararın Tespiti ...329
g. Arazi Niteliğindeki Taşınmazlara İlişkin Zararın Tespiti ...329
h. Yargıtay Kararları ...330
6. Tazminattan İndirim Yapılması ...346
a. Genel Olarak ...346
b. Zarar Verenin Kusurunun Ağırlığı veya Hafifliği ...347
c. Zarar Görenin Ortak Kusuru ...347
d. Zarar Görenin, Zarara Razı Olması ...348
e. Diğer İndirim Sebepleri ...349
F. Zarardan Sorumlu Olanlar ...360
1. Genel Olarak ...360
2. Sorumluluk Kavramı ...361
a. Dış İlişkide Sorumluluk ...364
aa. Devlet ve Noter Aleyhine Birlikte Dava Açılması ...367
bb. Devletle Birlikte Tapu Görevlisi Hakkında Dava Açılamaz. ...368
b. İç İlişkide Sorumluluk ...369
3. Devletin Sorumluluğu ...370
a. Devletin Sorumlu Olmadığı İşlemler ...379
aa. Sicilin Tutulması İle İlgili Olmayan Zararlar ...379
bb. Tapu Kanunun 26. Maddesi Uyarınca Yapılması Tapu Görevlisine Verilen İşlemlerden Doğan Zararlar ...380
cc. Tapu İşleminin Konusunun İmkansız Olması ...381
dd. Tapu İşleminin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olması ...381
ee. Aşırı Yararlanma, Hata, Hile ve Korkutma Sonucu Oluşan Sicil Kayıtları Karşısında Devletin Sorumluluğu: ...381
ff. Şerhler ve Beyanlara İlişkin İşlemler ...383
gg. İhtiyati Tedbirlere İlişkin İşlemler ...384
hh. Anayapının Tümü Harap Olmuş, Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz ...385
ıı. Olağan Zamanaşımı ...386
ii. Kütük Dışı Kazanmalarda ...386
jj. Çifte Tapu Halinde ...387
kk. Muvazaalı İşlemler ...388
4. İşleme Tabi Niteliğini Yitiren Kayıtlar Üzerinden Yapılan Temlikler ...390
5. Tapu Görevlisinin Sorumluluğu ...392
6. Kusurlu Üçüncü kişilerin sorumluluğu ...400
a. Noterin Sorumluluğu ...400
b. Sahte Vekaletname Halinde Sorumluluk ...402
7. Zarar Verenler Arasındaki (Birbirine Karşı) Rücu Hakkı ...404
G. Nedensellik Bağı ...410
H. Tazminat İstem Hakkının Kullanılış Şekli ...414
Üçüncü Bölüm...
USULE İLİŞKİN KURALLAR...
I. DAVANIN TARAFLARI ...417
A. Genel Olarak ...417
1. Taraf ehliyeti ...418
2. Dava ehliyeti ...419
a. Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti ...419
b. Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti ...419
c. Dava Takip Yetkisi ...420
d. Taraf Sıfatı ...420
B. Taraflar ...420
1. Davacı Gerçek Kişiler ...421
a. Tek Kişi Mülkiyeti ...421
b. Birlikte Mülkiyet ...421
aa. Paylı Mülkiyet ...422
bb. Elbirliği Mülkiyeti ...422
2. Tüzel Kişileri ...430
a. Hazine ...431
aa. Genel Olarak ...431
bb. Davacı ...433
cc. Davalı ...437
dd. Taraf Değişikliği ...444
II. GÖREV VE YETKİ ...446
A. Görevli Yargı Yeri ...446
B. Görevli Mahkeme ...455
C. Yetkili Mahkeme ...458
III. ZAMANAŞIMI ...461
İkinci Kitap...
DEVLETİN KUSURLU GÖREVLİYE RÜCU...
Birinci Bölüm...
GENEL OLARAK DEVLETİN RÜCU HAKKI...
I. GİRİŞ ...479
II. RÜCU HAKKININ YASAL DÜZENLENMESİ ...482
A. Anayasada Yer Alan Hükümler ...482
B. Tapu Siciline İlişkin Düzenleme ...482
C. Ticaret Siciline İlişkin Düzenleme ...483
D. Gemi Siciline İlişkin Düzenleme ...484
E. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Düzenleme ...484
III. RÜCU HAKKI SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI ...486
A. Kusur Koşulu ...486
B. Zararın Ödenmesi ...487
IV. KUSURLU GÖREVLİLERE RÜCU: ...487
A. Devletin Kusuru Bulunan Görevliye Rücu ...488
B. Zarar Verenlerin Birbirine Karşı Sorumluluğu ...489
V. RÜCU HAKKININ KAPSAMI: ...490
İkinci Bölüm...
RÜCU DAVALARINDA YARGILAMA İŞLEMLERİ...
I. TARAF VE DAVA EHLİYETİ ...493
A. Genel Olarak ...493
B. Davacı ...493
C. Davalı ...494
II. GÖREV VE YETKİ ...494
A. Görev ...495
B. Yetki ...495
III. RÜCU HAKKININ KULLANILIŞ ŞEKLİ ...496
IV. ZAMANAŞIMI ...497
MEVZUAT EKİ...
Türk Medeni Kanunun Tapu Sicili ile İlgili Hükümleri ...499
Kat Mülkiyeti Kanununun İlgili Hükümleri ...506
Türk Ticaret Kanunun İlgili Hükümleri ...506
Tapu Kanunun İlgili Hükümleri ...507
Tapu Sicil Tüzüğü ...508
Kaynakça ...535
Kavramlar Dizini ...537

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160297
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282140
ISBN 9789750282140
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 4
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Süleyman Sapanoğlu