Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Kişisel Hakların Şerhi Kişisel Hakların Şerhi

Kişisel Hakların Şerhi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
184
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750260247

Stok Durumu: Stokta var

200,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 180,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhinin ele alındığı bu çalışmada, hangi kişisel hakların tapu kütüğüne şerh edilebileceği, şerhlerin usulü ve şerhin kişisel haklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şerhi öngörülen kişisel haklarla uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Bu sebeple hangi hakların şerh edilebileceğinin, bu şerhin hukukî niteliğinin, usulünün ve etkilerinin tespiti önem arz etmektedir.

Çalışma, öncelikle şerh edilebilen kişisel hakların neler olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bununla birlikte kişisel hakların şerhinin usulü ve etkisi hususunda doktrinde ve yargı kararlarında ortaya konmuş görüşler değerlendirilmiştir. Bu görüş ve kararlardaki farklılıklar incelenmiş, olması gereken hukuk açısından değerlendirilmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu çalışmada, şerh edilebilecek kişisel haklar ile şerhin usulü ve etkisi hususlarının, bir bütünlük arz edecek şekilde okuyucuya sunulması amaç edinilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Medeni Kanun'da Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Borçlar Kanunu'n da Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Diğer Kanunlarda Düzenlenen Şerh Edilebilen Kişisel Haklar
Kişisel Hakların Şerhinin Usulü ve Süresi
Kişisel Hakların Şerhinin Hükmü

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 15
I. KONUN TAKDİMİ 15
II. KONUNUN ÖNEMİ 16
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE
KİŞİSEL HAKLAR
§2. TAPU SİCİLİ VE TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ 19
I. GENEL OLARAK TAPU SİCİLİ 19
II. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ 20
A. Genel Olarak 20
B. Kayıt 21
C. Tescil 22
D. Terkin 25
E. Düzeltme 26
F. Beyan 27
G. Şerh 29
1. Genel Olarak 29
2. Şerh Türleri 31
a. Kişisel Hakların Şerhi 31
b. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi 31
c. Geçici Tescil Şerhi 33
3. Şerh Türleri Konusunda Değerlendirme 35
§3. KİŞİSEL HAKLAR 39
I. GENEL OLARAK KİŞİSEL HAKLAR 39
II. KİŞİSEL HAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 39
III. EŞYAYA BAĞLI BORÇLAR VE HAKLAR 41
III. KİŞİSEL HAK– AYNİ HAK AYRIMI 45
İkinci Bölüm
ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR
§4. MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR 49
I. GENEL OLARAK 49
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK 50
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği 50
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şekli 51
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 52
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi 54
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK 56
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği 56
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli 58
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi 61
IV. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI 65
A. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği 65
B. Önalım Sözleşmesi 67
C. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kullanılması 68
D. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Şerhi 71
V. ALIM HAKKI 73
A. Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği 73
B. Alım Sözleşmesi 74
C. Alım Hakkının Kullanılması 75
D. Alım Hakkının Şerhi 76
VI. GERİ ALIM HAKKI 77
A. Geri Alım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği 77
B. Geri Alım Sözleşmesi 78
C. Geri Alım Hakkının Kullanılması 79
D. Geri Alım Hakkının Şerhi 80
VII. YASAL ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT 81
A. Yasal Önalım Hakkının Tanımı ve Hukukî Niteliği 81
B. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesi 82
C. Yasal Önalım Hakkından Feragat Sözleşmesinin Şerhi 86
VIII. PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANMA, KULLANMA VE TAŞINMAZIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE KARARLAR 87
A. Genel Olarak Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararlar 87
B. Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanma, Kullanma ve Taşınmazın Yönetimine İlişkin Anlaşmalar ve Kararların Şerhi 90
IX. PAYLI MÜLKİYETİN DEVAMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 94
A. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmeler 94
B. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşmelerin Şerhi 96
X. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR 97
A. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlamaları 97
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmalar 99
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Kanundan Doğan Kısıtlamalarının Ortadan Kaldırılması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaların Şerhi 100
XI. REHİNLİ ALACAKLININ BOŞ DERECEYE İLERLEME HAKKI 101
A. Taşınmaz Rehninde Sabit Dereceler Sistemi 101
B. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesi 104
C. Sabit Dereceler Sisteminde Boş Dereceye İlerleme Sözleşmesinin Şerhi 106
XII. ÜST HAKKININ SONA ERMESİ HALİNDE TAŞINMAZ MALİKİNE KALAN YAPILAR İÇİN ÜST HAKKI SAHİBİNE ÖDENECEK BEDELE VE ARAZİNİN İLK HALİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALAR 107
A. Genel Olarak Üst Hakkı 107
B. Üst Hakkı Sahibine Ödenecek Bedele ve Arazinin İlk Haline Getirilmesine İlişkin Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaların Şerhi 110
XIII. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE EVLİLİĞİN İPTALİ VEYA BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE EŞİN AİLE KONUTUNDA KALMA HAKKI 112
A. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 112
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığın Rejiminde Evliliğin İptali veya Boşanma Halinde Eşin Konutta Kalma Hakkı ve Şerhi 113
§5. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR 115
I. KİRA SÖZLEŞMESİ 115
A. Kira Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri 115
B. Kira Sözleşmesinin Çeşitleri 116
C. Kira Sözleşmesinin Şerhi 117
1. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Şartları 118
2. Kira Sözleşmesinin Şerhinin Etkisi 122
D. Alt Kiranın Şerhi 129
II. BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA 130
A. Bağışlama Sözleşmesi Tanımı, Unsurları ve Özellikleri 130
B. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama 130
C. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamanın Şerhi 131
§6. DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN ŞERH EDİLEBİLEN KİŞİSEL HAKLAR 133
I. KAT MALİKLERİ KURUL KARARLARININ ŞERHİ 133
A. Kat Mülkiyeti Tanımı ve Özellikleri 133
B. Kat Malikleri Kurulu 134
C. Kat Malikleri Kurulu Kararları 135
D. Kat Malikleri Kurul Kararlarının Şerhi 136
II. TİCARET ŞİRKETLERİNE AYNİ SERMAYE OLARAK TAAHHÜT EDİLEN TAŞINMAZLARIN ŞERHİ 138
A. Ticaret Şirketlerine Taşınmazların Sermaye Olarak Taahhüt Edilmesi 138
B. Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taahhüt Edilen Taşınmazların Şerhi 141
III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİ 143
A. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri 143
B. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şerhi 144
Üçüncü Bölüm
KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
§7. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN USULÜ, SÜRESİ VE TERKİNİ 147
I. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN ŞARTLARI 147
A. Şerh Edilebilecek Bir Kişisel Hakkın Bulunması 147
B. Şerh Anlaşması 148
1. Genel Olarak 148
2. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olduğu Haller 149
3. Şerh Anlaşmasının Gerekli Olmadığı Haller 150
C. Şerh Bildiriminde Bulunulması 151
II. ŞERHİN USULÜ 152
III. ŞERHİN SÜRESİ 153
IV. ŞERHİN TERKİNİ 154
§8. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜ 155
I. GENEL OLARAK 155
II. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER 156
III. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER 160
IV. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN YARGITAYIN GÖRÜŞÜ 161
V. KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ 164
Sonuç 169
Kaynakça 173
Kavramlar Dizini 183

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153901
Yayın Tarihi 2020 Haziran
Barkod 9789750260247
ISBN 9789750260247
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gökhan Şahan