Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tapu İptali ve Tescil Davaları Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1248
Boyut :
17x25
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750266669

Stok Durumu: Stokta var

280,00 TL

Detayları

Kitapta;

- Aile konutu nedeniyle,
- Arazi mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi nedeniyle,
- Ehliyetsizlik nedeniyle, harici satım sözleşmesi nedeniyle,
- İmar değişikliği veya kadastral parselin ihyası nedeniyle,
- İnançlı işlem nedeniyle,
- İradeyi sakatlayan haller nedeniyle,
- Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması nedeniyle,
- Mera iddiası nedeniyle,
- Mirasçılığın gizlenmesi nedeniyle,
- Muris muvazaası nedeniyle,
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle,
- Önalım hakkı nedeniyle,
- Sahtecilik nedeniyle,
- Tapu tahsis belgesi nedeniyle,
- Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedeniyle,
- Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle,
- Yolsuz tescil nedeniyle,
- Yüklenicinin temliki işlemi nedeniyle,
- Zilyetlik (zamanaşımı) nedeniyle,

Tapu iptali ve tescil davaları, açıklamalar, örnek dilekçeler ve güncel Yargıtay kararları çerçevesinde incelenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tapu İptali ve Tescil Davası İle İlgili Genel Bilgiler
Aile Konutu Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi Nedenine
Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Ehliyetsizlik Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Harici Satım Sözleşmesine Dayanan
Tapu İptali ve Tescil Davası
İmar Değişikliği Veya Kadastral Parselin İhyası Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
İnançlı İşlem Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
İradeyi Sakatlayan Haller Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Mer'a İddiası Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Sınırlandırma Davası
Mirasçılığın Gizlenmesi (Ketm–İ Verese) Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Tapu Tahsis Belgesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Yolsuz Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Zilyetliğe (Zamanaşımına) Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası

İçindekiler

Önsöz 7
Birinci Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 31
II. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 31
III. TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA TARAFLAR 32
IV. TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA YARGILAMA AŞAMALARI 32
A. Dilekçeler Aşaması 33
B. Ön İnceleme Aşaması 39
C. Tahkikat Aşaması 42
D. Sözlü Yargılama Aşaması 44
E. Hüküm Aşaması 44
V. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 44
VI. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DAVA SONUNDA KARAR VERİLEN VEKÂLET ÜCRETİ 46
VII. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA KANUN YOLLARI 49
A. OLAĞAN KANUN YOLLARI 50
1. İstinaf 50
2. Temyiz 50
B. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 51
VIII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 52
Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dilekçesi 52
Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 52
Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 53
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 54
IX. ÖRNEK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 55
1. Dava Dilekçesi 55
2. Tensip Zaptı 56
3. Hukuki Yazışmalar 58
a. Kadastro Müdürlüğüne 58
b. Tapu Müdürlüğüne 59
c. Belediye Başkanlığına 59
d. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 60
4. Ön İnceleme Duruşma Zaptı 60
5. Duruşma Zaptı–Karar Celsesi 62
6. Gerekçeli Karar Evrakı 63
X. YARGITAY KARARLARI 67
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 67
Yargıtay Daire Kararları 92
İkinci Bölüm
AİLE KONUTU NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 133
II. AÇIKLAMALAR 133
A. Genel Olarak 133
B. İstemde Bulunabilecekler 134
C. İstenen Belgeler 134
D. Aile Konutu Şerhinin Tescili 134
E. Aile Konutu Şerhinde Özel Durumlar 135
F. Aile Konutu Şerhinin Etkisi 135
G. Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonucu 136
H. Aile Konutu Şerhinin Terkini 136
I. Bildirimde Bulunma 137
İ. Mali Yönü 137
III. AİLE KONUTU NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 137
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 138
Aile Konutu Şerhi Konulması İçin Talep Dilekçesi 138
Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Nedeniyle Açılan
Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 139
Taşınmazın Aile Konutu Olarak Tahsisi ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi
Talebi Dilekçesi 140
Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Davası Dilekçesi 141
V. YARGITAY KARARLARI 142
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 142
Yargıtay Daire Kararları 147
Üçüncü Bölüm
ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN
MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 195
II. HAKSIZ YAPI 196
III. YAPIYI ARAZİ MALİKİNİN YAPTIRMASI HALİ 196
A. Malzeme Sahibinin Malzemenin Geri Verilmesi Talebi 196
B. Tazminat İstemi 197
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi İsteği 197
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 199
Arsa Üzerine İyiniyetle Yapılan Yapı Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 199
Temliken Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 200
Temliken Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 201
V. YARGITAY KARARLARI 203
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 203
Yargıtay Daire Kararları 217
Dördüncü Bölüm
EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 239
I. GENEL OLARAK 239
III. HAK EHLİYETİ 240
IV. FİİL EHLİYETİ 240
A) Kavram 240
B) Fiil Ehliyetinin Şartları 240
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma (Sezginlik, Temyiz Kudreti) 241
a) Genel Olarak 241
b) Ayırt etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller 241
aa) Yaş Küçüklüğü 241
bb) Akıl Hastalığı 242
cc) Akıl Hastalığı 242
dd) Sarhoşluk 243
ee) Diğer Sebepler 243
2. Ergin Olma 243
3. Kısıtlı Olmama 243
V. EHLİYETSİZLİK 244
A) Tam Ehliyetsizlik 244
B) Sınırlı Ehliyetsizler 245
VI. EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 245
A) Genel Olarak 245
B) Ehliyetsizlik Sebebine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 245
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 247
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 248
Ehliyetsizlik Nedeni İle Tapu İptal Ve Tescil Davası Dilekçesi 248
VIII. YARGITAY KARARLARI 250
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 250
Yargıtay Daire Kararları 252
Beşinci Bölüm
HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 275
II. AÇIKLAMALAR 276
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 279
Harici Satış Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Olmazsa Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 279
Harici Satış Sözleşmesinin Geçerli Olmaması Nedeniyle sebepsiz Zenginleşme Davası Dilekçesi 280
IV. YARGITAY DAİRE KARARLARI 281
Altıncı Bölüm
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ VEYA KADASTRAL PARSELİN İHYASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 307
II. AÇIKLAMALAR 308
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 310
Kadastro Çalışmasında Yapılan Hata Nedenli Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 310
Kadastro Yenileme Sonrası Ölçüm Hatası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 311
IV. YARGITAY KARARLARI 313
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 313
Yargıtay Daire Kararları 319
Yedinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 349
II. İNANÇ SÖZLEŞMELERİ 350
A) Hukuki Dayanak 350
B) Kavram ve Hukuki Nitelik 350
C) Tarafları 352
D) Hüküm ve Sonuçları 352
E) İspat 352
III. İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 353
A) Genel Olarak 353
B) Dava Açma Süresi 355
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 356
İnanç Sözleşmesi Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 356
İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 357
V. YARGITAY KARARLARI 359
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 359
Yargıtay Daire Kararları 370
Sekizinci Bölüm
İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 399
II. GENEL OLARAK 400
III. İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER 400
A) Yanılma (Hata) 400
1. Kavram 400
2. Hata Türleri 400
a) Saik Hatası–Beyan Hatası 400
b) Esaslı Hata–Esaslı Olmayan Hata 401
3. Hatanın Hükümleri 402
B) Hile (Aldatma) 403
C) Korkutma (İkrah) 404
D) Aşırı Yararlanma (Gabin) 406
1. Kavram 406
2. Aşırı Yararlanmanın Unsurları 407
a) Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunması (Objektif Unsur) 407
b) Sübjektif Unsurlar 408
3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 410
IV. İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 413
A) Genel Olarak 413
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 416
V. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 416
Hile Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 416
VI. YARGITAY KARARLARI 418
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 418
Yargıtay Daire Kararları 424
Dokuzuncu Bölüm
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 449
II. AÇIKLAMALAR 450
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 451
Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alımı Davası Dilekçesi 451
IV. YARGITAY DAİRE KARARLARI 452
Onuncu Bölüm
MER’A İDDİASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI
I. MEVZUAT 461
II. MERA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI 462
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 464
Mera İddiası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 464
IV. YARGITAY KARARLARI 466
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 466
Yargıtay Daire Kararları 469
Onbirinci Bölüm
MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ (KETM–İ VERESE) NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. KAVRAM 505
II. ÇEŞİTLİ KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 505
A) Mirasbırakan (Muris) 505
B) Ölüm (Vefat) 506
C) Tereke 506
D) Mirasın Geçişi (Külli Halefiyet) 506
E) Mirasçı 507
F) Mirasın Açılması 507
III. MİRASÇILIK EHLİYETİ 508
IV. MİRASIN GEÇMESİ 508
A) İradi Mirasçılar 508
B) Yasal Mirasçılık ve Zümre Sistemi 509
V. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİ 510
A) Genel Olarak 510
B) Mirasçılık Belgesi Alınmasında Usul 511
C) Mirasçılık Belgesinin İptali veya Düzeltilmesi 511
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 512
Mirasçılığın Gizlenmesi (Ketm–i Verese Nedeniyle) Tapu iptal ve Tescil 512
VII. YARGITAY DAİRE KARARLARI 514
Onikinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ 534
I. MUVAZAA 534
Açıklamalar 534
1. Giriş 534
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği 535
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu 537
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar 537
a. Muvazaa Anlaşması 538
b. Görünüşteki İşlem 538
c. Gizli işlem 538
d. Aldatma Kastı 539
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ 539
Açıklamalar 539
1. Adi (Mutlak) Muvazaa 539
2. Nisbi Muvazaa 540
§2. MUVAZAA 541
I. Mevzuat 541
II. Açıklamalar 541
1. Genel Olarak 541
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 543
3. Tapu İptali ve Tescil 544
4. Ecrimisil Talebi 544
§3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 546
I. Mevzuat 546
II. Açıklamalar 546
1. Görevli Mahkeme 546
2. Yetkili Mahkeme 547
a. Mevzuat 547
b. Açıklama 548
§4. MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER ARASINDAKİ AYRIM 548
I. Mevzuat 548
II. Açıklamalar 548
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım 548
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım 550
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım 550
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki 551
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım 553
§5. USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 555
I. Mevzuat 555
II. Açıklamalar 555
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz 555
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir 555
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir 555
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez 555
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi 556
6. Terekeye Temsilci Atanması 556
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır 556
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri 556
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi 556
10. İhtiyati Tedbir İstemi 557
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası 557
12. Terditli Dava Açılması 557
III. Taraflar 557
1. Davacı 557
2. Davalı 562
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması 562
4. İspat 562
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 564
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı 564
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı 564
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur 566
d. İptal Davasında, Tescil İsteği 567
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur 567
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz 568
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır 568
6. Zamanaşımı 568
§6. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 569
I. Mevzuat 569
II. Açıklamalar 570
1. Yargılama Harçları 570
2. Yargılama Masrafları 570
3. Vekâlet Ücreti 573
§7. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 574
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 574
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 576
Tazminat Davası Dilekçesi 577
§8. YARGITAY KARARLARI 579
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 579
Yargıtay Daire Kararları 609
Onüçüncü Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 641
II. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 643
A) Tanımı ve Hukuki Niteliği 643
B) Sözleşmenin Kurulması 643
1. Sözleşmenin Tarafları 643
2. Sözleşmenin Şekli 645
3. Tarafların Borçları 646
a) Bakım Alacaklısının Borçları 646
b) Bakım Borçlusunun Borçları 647
aa) Bakım Alacaklısını Aile Topluluğu İçine Kabul Etme 647
bb) Bakıp Gözetme Borcu 647
4. Sözleşmenin Sona Ermesi 648
a) Bakım Alacaklısının Ölümü 648
b) Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Sözleşmeyi İptal Davası 648
c) Edimler Arasında Önemli Ölçüdeki Oransızlık Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 648
d) Sözleşmenin Devamının Borca Aykırılık Nedeniyle Çekilmez veya Diğer Önemli Sebeplerle İmkansız Hale Gelmesi yada Aşırı Ölçüde Güçleşmesi Nedeniyle Fesih 649
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEYMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 651
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 652
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 652
V. YARGITAY DAİRE KARARLARI 654
Ondördüncü Bölüm
ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI 685
I. MÜLKİYET HAKKI 685
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 685
2. Mevzuat 686
3. Açıklamalar 687
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 687
5. Taşınmazın Tescil İle veya Tescil Öncesi Mülkiyetinin Kazanılması 689
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 690
1. Mevzuat 690
2. Açıklamalar 690
III. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 694
1. Mevzuat 694
2. Açıklamalar 695
3. Önalım Hakkı 696
4. Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler 699
5. Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması 700
6. Önalım Bedeli 701
IV. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 701
1. Mevzuat 701
2. Açıklamalar 702
§2. ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ 702
I. ÖNALIM HAKKINDAN VEYA AÇILAN DAVADAN FERAGAT 702
1. Mevzuat 702
2. Önalım Hakkından Feragat 703
3. Açılan Davadan Feragat 703
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ 703
1. Mevzuat 703
2. Açıklamalar 703
III. ÖNALIM HAKKI KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI 704
1. Mevzuat 704
2. Açıklamalar 704
IV. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ 704
1. Mevzuat 704
2. Açıklamalar 705
§3. ÖNALIM DAVASINA KONU OLAMAYACAK BAZI HUKUKİ İŞLEMLER 705
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 705
1. Mevzuat 705
2. Açıklamalar 705
II. CEBRİ ARTIRMA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLAR 708
1. Mevzuat 708
2. Açıklamalar 708
III. FERAGAT VE VAZGEÇMENİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİNE 708
1. Mevzuat 708
2. Açıklamalar 709
IV. FİİLİ TAKSİM HALİNDE ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI 709
1. Mevzuat 709
2. Açıklamalar 710
V. İHTİYARİ AÇIK ARTIRMALAR 710
1. Mevzuat 710
2. Açıklamalar 710
VI. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 711
1. Mevzuat 711
2. Açıklamalar 711
VII. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 711
1. Mevzuat 711
2. Açıklamalar 712
VIII. MEVCUT PAYDAŞLAR ARASINDAKİ SATIŞLARDA VEYA TÜM PAYLARIN BİRLİKTE SATILMASINDA 712
1. Mevzuat 712
2. Açıklamalar 712
IX. PAYIN BİR ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK KONULMASI 713
1. Mevzuat 713
2. Açıklamalar 713
X. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 714
1. Mevzuat 714
2. Açıklamalar 714
XI. TRAMPA SÖZLEŞMESİ 715
1. Mevzuat 715
2. Açıklamalar 715
XII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ 715
1. Mevzuat 715
2. Açıklamalar 716
XIII. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIMI 717
1. Mevzuat 717
2. Açıklamalar 717
XIV. TOPLULAŞTIRMA 718
1. Mevzuat 718
2. Açıklamalar 719
XV. ÖZEL KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELERİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 719
§4. ÖNALIM DAVASINDA USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR 721
I. ÖNALIM DAVASINDA TARAFLAR, TARAF VE DAVA EHLİYETİ 721
1. Önalım Davasında Taraf ve Dava Ehliyeti 721
Mevzuat 721
Açıklamalar 722
2. Elbirliği Şeklinde Malik Olanların Dava Ehliyeti 722
Açıklamalar 723
3. Dava Açıldıktan Sonra Payın Temliki Halinde Taraf Değişikliği 723
Mevzuat 723
Açıklamalar 723
II. ÖNALIM HAKKINDAN EŞİT YARARLANMA İLKESİ 726
1. Mevzuat 726
2. Açıklamalar 726
III. ÖNALIM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 727
1. Görevli Mahkeme 727
Mevzuat 727
Açıklamalar 727
2. Yetkili Mahkeme 728
Mevzuat 728
Açıklamalar 728
IV. ÖNALIM DAVASINDAKİ USULÜ İŞLEMLER 728
1. Mevzuat 728
2. Açıklamalar 728
V. DAVANIN AÇILMASI 730
1. Mevzuat 730
2. Açıklamalar 731
VI. MUVAZAA 731
1. Mevzuat 731
2. Açıklamalar 732
VII. KARAR 733
1. Mevzuat 733
2. Açıklamalar 734
VIII. BEKLETİCİ MESELE 735
1. Mevzuat 735
2. Açıklamalar 735
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 736
1. Mevzuat 736
2. Açıklamalar 736
3. Yargılama Harçları 737
4. Yargılama Masrafları 737
5. Vekâlet Ücreti 738
X. KANUN YOLLARI 738
1. İstinaf 738
2. Temyiz 739
§5. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 740
Kanuni Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası 740
§6. YARGITAY KARARLARI 741
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 741
Yargıtay Daire Kararları 751
Onbeşinci Bölüm
SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. AÇIKLAMALAR 783
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 785
Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası 785
III. YARGITAY DAİRE KARARLARI 787
Onaltıncı Bölüm
TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. AÇIKLAMALAR 809
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 814
Tapu Tahsise Dayanan Tapu İptal ve Tescil, Olmazsa Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 814
III. YARGITAY KARARLARI 815
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 815
Yargıtay Daire Kararları 832
Onyedinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 865
I. MEVZUAT 865
II. TANIMI 868
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 868
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir 868
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur 869
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı 869
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir 869
E. Taraflara Sağladığı Haklar 869
IV. ÖNEMİ 870
V. ŞEKLİ 870
VI. ÇEŞİTLERİ 874
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI 874
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 874
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı 875
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı 875
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı 875
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 876
A. Genel Bilgi 876
B. Vaat Borçlusu 876
C. Vaat Alacaklısı 878
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU 880
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 881
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ 882
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI 883
A. Genel Bilgi 883
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı 884
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 887
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI 888
§2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 888
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 888
A. Mevzuat 888
B. Genel Bilgi 889
C. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi 892
D. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi 892
E. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 894
F. Ödenmeyen Bedelin Tespiti 896
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER 896
A. İmara Aykırı Yapılar 896
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama 897
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama 898
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama 899
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar 899
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama 900
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama 900
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama 901
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama 901
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama 901
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI 901
A. Mevzuat 901
B. Genel Bilgi 902
C. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi 904
1. Genel Bilgi 904
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler 904
3. İşlem Aşamaları 905
4. İşlemin Mali Yönü 905
D. Şerh İşleminin Terkini 905
1. Genel Bilgi 905
2. Terkin İşleminin Aşamaları 906
3. Terkin İşleminin Mali Yönü 906
4. Konu İle İlgili Genelge 906
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU 907
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ 908
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ 908
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU 909
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ 910
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR 911
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı 911
B. Gabin İddiası 913
C. Hile İddiası 914
D. Korkutma (İkrah) 915
E. Ehliyetsizlik İddiası 915
F. Sahtecilik İddiası 917
G. İyiniyet İddiası 917
H. Zamanaşımı 918
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 920
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 921
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 922
A. Görev 922
B. Yetki 923
C. Tapu İptal ve Tescil Davası 924
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 924
§3. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 926
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 926
Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 927
§4. YARGITAY KARARLARI 928
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 928
Yargıtay Daire Kararları 931
Onsekizinci Bölüm
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 963
A. Tanım 963
B. Hukuki Niteliği 963
C. Unsurları 964
1. Bir İşin Görülmesi veya Bir Hizmetin İfası 964
2. İşin Vekâlet Veren Yararına Görülmesi 964
3. Tarafların Anlaşması 964
4. İşin Görülmesinde Zaman Kaydına Bağlı Olmama 965
5. Sözleşmenin Her Zaman Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilebilmesi 965
6. Ücret Unsuru 965
D. Şekli 965
E. Tarafların Borçları 966
1. Vekilin Borçları 966
a) Sadakat ve Özen Borcu 966
b) İşi Özenle Görme Borcu 967
c) Vekâlet Verenin İradesine Ve Özellikle Talimatına Uygun Olarak Yerine Getirme Borcu 967
d) Sır Saklama Borcu 968
e) Hesap Verme Borcu 968
f) Aldıklarını Verme Borcu 968
2. Vekâlet Verenin Borçları 969
a) Ücret Ödeme Borcu 969
b) Vekilin Yaptığı Giderleri Ve Verdiği Avansları Ödeme Borcu 969
c) Vekili, Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçlardan Kurtarma Borcu 970
d) Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 970
F. Vekâletin Sona Ermesi 970
1. Vekâletin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi 970
2. Vekâletin İşin Görülmesi veya Belirlenen Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi 971
3. Ölüm, Ehliyetin Kaybı ve İflas Nedeniyle Sona Erme 971
II. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 972
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 973
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 973
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 974
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılmasın Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davası 976
IV. YARGITAY KARARLARI 980
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 980
Yargıtay Daire Kararları 990
Ondokuzuncu Bölüm
YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 1015
II. AÇIKLAMALAR 1015
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 1019
Yolsuz Tescil Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1019
IV. YARGITAY KARARLARI 1020
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1020
Yargıtay Daire Kararları 1029
Yirminci Bölüm
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 1073
A. Tanımı 1073
B. Hukuki Niteliği 1073
C. Unsurları 1074
1. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi 1074
2. Müteahhidin Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Borcunun Altına Girmesi 1074
3. Tarafların Anlaşması 1074
D. Sözleşmenin Şekli 1074
II. ALACAĞIN DEVRİ 1075
A. Genel Olarak 1075
Mevzuat 1075
B. Açıklamalar 1077
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN DEVRİ 1077
A. Genel Olarak 1077
B. Yüklenicinin Temliki İşleminin Konusu ve Hukuki Niteliği 1079
C. Temlik Sözleşmesinin Şekli 1079
D. Temlik Alanın Hukuki Durumu 1080
IV. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ 1080
A. Görevli Mahkeme 1080
B. Yetkili Mahkeme 1082
C. Taraflar 1082
V. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 1082
Yükleniciden Temlik İle Satın Alınan Taşınmaz İle İlgili Tapu İptali ve Tescil 1082
VI. YARGITAY KARARLARI 1085
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1085
Yargıtay Daire Kararları 1104
Yirmibirinci Bölüm
ZİLYETLİĞE (ZAMANAŞIMINA) DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 1147
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI 1148
A. Açıklamalar 1148
B. Olağan (Sicile Dayanan) Zamanaşımı 1149
1. Şartları 1149
a) Taşınmaz Tapu Sicilinde Kayıtlı Olmalıdır 1149
b) Tapu Sicilinde Yolsuz Bir Tescil Bulunmalıdır 1149
c) Malik Olarak Görünen Kişi Taşınmaza Zilyet Olmalıdır. 1149
2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanmanın Hükümleri 1150
C. Olağanüstü (Sicil Dışı) Zamanaşımı Yoluyla Kazanma 1150
1. Genel Olarak 1150
2. Türk Medeni Kanununa Göre Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Koşulları 1151
a) Taşınmaza İlişkin Şartlar 1151
aa) Genel Olarak 1151
bb) Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır 1152
cc) Malikin Tapudan Belli Olmaması 1152
b) Zilyetliğe İlişkin Şartlar 1153
aa) Malik Sıfatıyla Zilyetlik Olunmalıdır 1153
bb) Zilyetlik Yirmi Yıl Süreyle Devam Etmelidir 1154
cc) Zilyetlik Süresi Davasız ve Aralıksız Geçirilmelidir 1154
c) Usul Kuralları 1154
3. Kadastro Kanununa Hükümleri 1155
a) Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Tespiti 1155
b) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Tespiti 1156
aa) Genel Olarak 1156
bb) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımıyla Kazanımı 1157
aaa) Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Olmamalıdır 1157
bbb) Zilyetlik Yirmi Yıl Süreyle Devam Etmelidir 1158
ccc) Zilyetlik Süresi Davasız ve Aralıksız Geçirilmelidir 1158
ddd) Zilyetlik Malik Sıfatıyla Sürdürülmelidir 1158
eee) Taşınmazın Miktarı Kazanmaya Uygun Olmalıdır 1159
c) İmar–İhya İddiasında Yapılması Gereken İşlemler 1159
d) Kadim Mera–Tahsisli Mera Araştırması 1160
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 1162
Tapusuz Taşınmazlara İlişkin Olağanüstü Zamanaşımı Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1162
Fevkalade Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1163
Zamanaşımı Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1164
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1166
Anayasa Mahkemesi Kararı 1166
IV. YARGITAY KARARLARI 1173
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1173
Yargıtay Daire Kararları 1199
YARARLANILAN KAYNAKLAR 1243
Kavramlar Dizini 1245

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155833
Yayın Tarihi 2021 Şubat
Barkod 9789750266669
ISBN 9789750266669
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi