Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tapu İptali ve Tescil Davaları Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1184
Boyut :
17x25
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750275906

Stok Durumu: Stokta var

495,00 TL

Detayları

Kitapta;

- Aile konutu nedeniyle,
- Arazi mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi nedeniyle,
- Ehliyetsizlik nedeniyle, harici satım sözleşmesi nedeniyle,
- İmar değişikliği veya kadastral parselin ihyası nedeniyle,
- İnançlı işlem nedeniyle,
- İradeyi sakatlayan haller nedeniyle,
- Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması nedeniyle,
- Mera iddiası nedeniyle,
- Mirasçılığın gizlenmesi nedeniyle,
- Muris muvazaası nedeniyle,
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle,
- Önalım hakkı nedeniyle,
- Sahtecilik nedeniyle,
- Tapu tahsis belgesi nedeniyle,
- Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedeniyle,
- Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle,
- Yolsuz tescil nedeniyle,
- Yüklenicinin temliki işlemi nedeniyle,
- Zilyetlik (zamanaşımı) nedeniyle,

Tapu iptali ve tescil davaları, açıklamalar, örnek dilekçeler ve güncel Yargıtay kararları çerçevesinde incelenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tapu İptali ve Tescil Davası İle İlgili Genel Bilgiler
Aile Konutu Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi Nedenine
Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Ehliyetsizlik Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Harici Satım Sözleşmesine Dayanan
Tapu İptali ve Tescil Davası
İmar Değişikliği Veya Kadastral Parselin İhyası Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
İnançlı İşlem Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
İradeyi Sakatlayan Haller Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Mer'a İddiası Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Sınırlandırma Davası
Mirasçılığın Gizlenmesi (Ketm–İ Verese) Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Tapu Tahsis Belgesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Yolsuz Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Yüklenicinin Temliki İşlemine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Zilyetliğe (Zamanaşımına) Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası

İçindekiler

Önsöz 7
Birinci Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 31
II. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 31
III. TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA TARAFLAR 32
IV. TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA YARGILAMA AŞAMALARI 32
A. Dilekçeler Aşaması 33
B. Ön İnceleme Aşaması 39
C. Tahkikat Aşaması 42
D. Sözlü Yargılama Aşaması 44
E. Hüküm Aşaması 44
V. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 44
VI. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA DAVA SONUNDA KARAR VERİLEN VEKÂLET ÜCRETİ 46
VII. TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA KANUN YOLLARI 49
A. OLAĞAN KANUN YOLLARI 50
1. İstinaf 50
2. Temyiz 50
B. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 51
VIII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 52
Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dilekçesi 52
Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 52
Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 53
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 54
IX. ÖRNEK TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 55
1. Dava Dilekçesi 55
2. Tensip Zaptı 56
3. Hukuki Yazışmalar 58
a. Kadastro Müdürlüğüne 58
b. Tapu Müdürlüğüne 59
c. Belediye Başkanlığına 59
d. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 60
4. Ön İnceleme Duruşma Zaptı 60
5. Duruşma Zaptı–Karar Celsesi 62
6. Gerekçeli Karar Evrakı 63
X. YARGITAY KARARLARI 67
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 67
Yargıtay Daire Kararları 89
İkinci Bölüm
AİLE KONUTU NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 123
II. AÇIKLAMALAR 123
A. Genel Olarak 123
B. İstemde Bulunabilecekler 124
C. İstenen Belgeler 124
D. Aile Konutu Şerhinin Tescili 124
E. Aile Konutu Şerhinde Özel Durumlar 125
F. Aile Konutu Şerhinin Etkisi 125
G. Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonucu 126
H. Aile Konutu Şerhinin Terkini 126
I. Bildirimde Bulunma 127
İ. Mali Yönü 127
III. AİLE KONUTU NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 127
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 128
Aile Konutu Şerhi Konulması İçin Talep Dilekçesi 128
Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 129
Taşınmazın Aile Konutu Olarak Tahsisi ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 130
Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Davası Dilekçesi 131
V. YARGITAY KARARLARI 132
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 132
Yargıtay Daire Kararları 138
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 164
Üçüncü Bölüm
ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ NEDENİNE
DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 169
II. HAKSIZ YAPI 170
III. YAPIYI ARAZİ MALİKİNİN YAPTIRMASI HALİ 170
A. Malzeme Sahibinin Malzemenin Geri Verilmesi Talebi 170
B. Tazminat İstemi 171
C. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Malikine Geçirilmesi İsteği 171
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 173
Arsa Üzerine İyiniyetle Yapılan Yapı Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 173
Temliken Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 174
Temliken Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 175
V. YARGITAY KARARLARI 177
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 177
Yargıtay Daire Kararları 191
Dördüncü Bölüm
EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 209
I. GENEL OLARAK 209
III. HAK EHLİYETİ 210
IV. FİİL EHLİYETİ 210
A) Kavram 210
B) Fiil Ehliyetinin Şartları 210
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma (Sezginlik, Temyiz Kudreti) 211
a) Genel Olarak 211
b) Ayırt etme Gücünü Ortadan Kaldıran Haller 211
aa) Yaş Küçüklüğü 211
bb) Akıl Hastalığı 212
cc) Akıl Hastalığı 212
dd) Sarhoşluk 213
ee) Diğer Sebepler 213
2. Ergin Olma 213
3. Kısıtlı Olmama 213
V. EHLİYETSİZLİK 214
A) Tam Ehliyetsizlik 214
B) Sınırlı Ehliyetsizler 215
VI. EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 215
A) Genel Olarak 215
B) Ehliyetsizlik Sebebine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 215
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 217
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 218
Ehliyetsizlik Nedeni İle Tapu İptal Ve Tescil Davası Dilekçesi 218
VIII. YARGITAY KARARLARI 220
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 220
Yargıtay Daire Kararları 222
Beşinci Bölüm
HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 239
II. AÇIKLAMALAR 240
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 242
Harici Satış Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Olmazsa Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 242
Harici Satış Sözleşmesinin Geçerli Olmaması Nedeniyle sebepsiz Zenginleşme Davası Dilekçesi 243
IV. YARGITAY DAİRE KARARLARI 244
Altıncı Bölüm
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ VEYA KADASTRAL PARSELİN İHYASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 271
II. AÇIKLAMALAR 272
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 274
Kadastro Çalışmasında Yapılan Hata Nedenli Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 274
Kadastro Yenileme Sonrası Ölçüm Hatası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 275
IV. YARGITAY KARARLARI 277
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 277
Yargıtay Daire Kararları 283
Yedinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 311
II. İNANÇ SÖZLEŞMELERİ 312
A) Hukuki Dayanak 312
B) Kavram ve Hukuki Nitelik 312
C) Tarafları 314
D) Hüküm ve Sonuçları 314
E) İspat 314
III. İNANÇLI İŞLEM NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 315
A) Genel Olarak 315
B) Dava Açma Süresi 317
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 317
İnanç Sözleşmesi Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 317
İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 318
V. YARGITAY KARARLARI 320
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 320
Yargıtay Daire Kararları 332
Sekizinci Bölüm
İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 375
II. GENEL OLARAK 376
III. İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER 376
A) Yanılma (Hata) 376
1. Kavram 376
2. Hata Türleri 376
a) Saik Hatası–Beyan Hatası 376
b) Esaslı Hata–Esaslı Olmayan Hata 377
3. Hatanın Hükümleri 378
B) Hile (Aldatma) 379
C) Korkutma (İkrah) 380
D) Aşırı Yararlanma (Gabin) 382
1. Kavram 382
2. Aşırı Yararlanmanın Unsurları 383
a) Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunması (Objektif Unsur) 383
b) Sübjektif Unsurlar 384
3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 386
IV. İRADEYİ SAKATLAYAN HALLER NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI 389
A) Genel Olarak 389
B) Görevli ve Yetkili Mahkeme 392
V. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 392
Hile Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 392
VI. YARGITAY KARARLARI 394
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 394
Yargıtay Daire Kararları 400
Dokuzuncu Bölüm
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 427
II. AÇIKLAMALAR 428
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 429
Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alımı Davası Dilekçesi 429
IV. YARGITAY DAİRE KARARLARI 430
Onuncu Bölüm
MER’A İDDİASI NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE
SINIRLANDIRMA DAVASI
I. MEVZUAT 435
II. MERA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI 436
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 437
Mera İddiası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 437
IV. YARGITAY KARARLARI 439
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 439
Yargıtay Daire Kararları 442
Onbirinci Bölüm
MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ (KETM–İ VERESE) NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. KAVRAM 467
II. ÇEŞİTLİ KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 467
A) Mirasbırakan (Muris) 467
B) Ölüm (Vefat) 468
C) Tereke 468
D) Mirasın Geçişi (Külli Halefiyet) 468
E) Mirasçı 469
F) Mirasın Açılması 469
III. MİRASÇILIK EHLİYETİ 470
IV. MİRASIN GEÇMESİ 470
A) İradi Mirasçılar 470
B) Yasal Mirasçılık ve Zümre Sistemi 471
V. MİRASÇILIK (VERASET) BELGESİ 472
A) Genel Olarak 472
B) Mirasçılık Belgesi Alınmasında Usul 473
C) Mirasçılık Belgesinin İptali veya Düzeltilmesi 473
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 473
Mirasçılığın Gizlenmesi (Ketm–i Verese Nedeniyle) Tapu iptal ve Tescil 473
VII. YARGITAY DAİRE KARARLARI 475
Onikinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ 494
I. MUVAZAA 494
Açıklamalar 494
1. Giriş 494
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği 495
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu 497
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar 497
a. Muvazaa Anlaşması 498
b. Görünüşteki İşlem 498
c. Gizli işlem 498
d. Aldatma Kastı 499
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ 499
Açıklamalar 499
1. Adi (Mutlak) Muvazaa 499
2. Nisbi Muvazaa 500
§2. MUVAZAA 501
I. Mevzuat 501
II. Açıklamalar 501
1. Genel Olarak 501
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi 503
3. Tapu İptali ve Tescil 504
4. Ecrimisil Talebi 504
§3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 506
I. Mevzuat 506
II. Açıklamalar 506
1. Görevli Mahkeme 506
2. Yetkili Mahkeme 507
a. Mevzuat 507
b. Açıklama 508
§4. MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER ARASINDAKİ AYRIM 508
I. Mevzuat 508
II. Açıklamalar 508
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım 508
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım 510
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım 510
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki 511
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım 513
§5. USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 515
I. Mevzuat 515
II. Açıklamalar 515
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz 515
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir 515
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir 515
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez 515
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi 516
6. Terekeye Temsilci Atanması 516
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır 516
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri 516
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi 516
10. İhtiyati Tedbir İstemi 517
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası 517
12. Terditli Dava Açılması 517
III. Taraflar 517
1. Davacı 517
2. Davalı 522
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması 522
4. İspat 522
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 524
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı 524
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı 524
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur 526
d. İptal Davasında, Tescil İsteği 527
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur 527
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz 528
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır 528
6. Zamanaşımı 528
§6. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 529
I. Mevzuat 529
II. Açıklamalar 530
1. Yargılama Harçları 530
2. Yargılama Masrafları 530
3. Vekâlet Ücreti 533
§7. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 534
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 534
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 536
Tazminat Davası Dilekçesi 537
§8. YARGITAY KARARLARI 538
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 538
Yargıtay Daire Kararları 564
Onüçüncü Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ HUKUKSAL NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 607
II. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 609
A) Tanımı ve Hukuki Niteliği 609
B) Sözleşmenin Kurulması 609
1. Sözleşmenin Tarafları 609
2. Sözleşmenin Şekli 611
3. Tarafların Borçları 612
a) Bakım Alacaklısının Borçları 612
b) Bakım Borçlusunun Borçları 613
aa) Bakım Alacaklısını Aile Topluluğu İçine Kabul Etme 613
bb) Bakıp Gözetme Borcu 613
4. Sözleşmenin Sona Ermesi 614
a) Bakım Alacaklısının Ölümü 614
b) Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Sözleşmeyi İptal Davası 614
c) Edimler Arasında Önemli Ölçüdeki Oransızlık Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 614
d) Sözleşmenin Devamının Borca Aykırılık Nedeniyle Çekilmez veya Diğer Önemli Sebeplerle İmkansız Hale Gelmesi yada Aşırı Ölçüde Güçleşmesi Nedeniyle Fesih 615
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEYMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 617
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 618
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 618
V. YARGITAY DAİRE KARARLARI 620
Ondördüncü Bölüm
ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI 655
I. MÜLKİYET HAKKI 655
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 655
2. Mevzuat 656
3. Açıklamalar 657
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 657
5. Taşınmazın Tescil İle veya Tescil Öncesi Mülkiyetinin Kazanılması 659
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 660
1. Mevzuat 660
2. Açıklamalar 660
III. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 664
1. Mevzuat 664
2. Açıklamalar 665
3. Önalım Hakkı 666
4. Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler 669
5. Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması 671
6. Önalım Bedeli 671
IV. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 672
1. Mevzuat 672
2. Açıklamalar 672
§2. ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ 672
I. ÖNALIM HAKKINDAN VEYA AÇILAN DAVADAN FERAGAT 672
1. Mevzuat 672
2. Önalım Hakkından Feragat 673
3. Açılan Davadan Feragat 673
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ 673
1. Mevzuat 673
2. Açıklamalar 674
III. ÖNALIM HAKKI KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI 674
1. Mevzuat 674
2. Açıklamalar 674
IV. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ 674
1. Mevzuat 674
2. Açıklamalar 675
§3. ÖNALIM DAVASINA KONU OLAMAYACAK BAZI HUKUKİ İŞLEMLER 675
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 675
1. Mevzuat 675
2. Açıklamalar 675
II. CEBRİ ARTIRMA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLAR 678
1. Mevzuat 678
2. Açıklamalar 678
III. FERAGAT VE VAZGEÇMENİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİNE 679
1. Mevzuat 679
2. Açıklamalar 679
IV. FİİLİ TAKSİM HALİNDE ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI 680
1. Mevzuat 680
2. Açıklamalar 680
V. İHTİYARİ AÇIK ARTIRMALAR 681
1. Mevzuat 681
2. Açıklamalar 681
VI. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 681
1. Mevzuat 681
2. Açıklamalar 681
VII. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 682
1. Mevzuat 682
2. Açıklamalar 682
VIII. MEVCUT PAYDAŞLAR ARASINDAKİ SATIŞLARDA VEYA TÜM PAYLARIN BİRLİKTE SATILMASINDA 682
1. Mevzuat 682
2. Açıklamalar 683
IX. PAYIN BİR ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK KONULMASI 683
1. Mevzuat 683
2. Açıklamalar 684
X. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 684
1. Mevzuat 684
2. Açıklamalar 685
XI. TRAMPA SÖZLEŞMESİ 685
1. Mevzuat 685
2. Açıklamalar 685
XII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ 686
1. Mevzuat 686
2. Açıklamalar 687
XIII. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIMI 687
1. Mevzuat 687
2. Açıklamalar 687
XIV. TOPLULAŞTIRMA 688
1. Mevzuat 688
2. Açıklamalar 689
XV. ÖZEL KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELERİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ 690
§4. ÖNALIM DAVASINDA USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR 692
I. ÖNALIM DAVASINDA TARAFLAR, TARAF VE DAVA EHLİYETİ 692
1. Önalım Davasında Taraf ve Dava Ehliyeti 692
Mevzuat 692
Açıklamalar 692
2. Elbirliği Şeklinde Malik Olanların Dava Ehliyeti 693
Açıklamalar 693
3. Dava Açıldıktan Sonra Payın Temliki Halinde Taraf Değişikliği 693
Mevzuat 693
Açıklamalar 694
II. ÖNALIM HAKKINDAN EŞİT YARARLANMA İLKESİ 697
1. Mevzuat 697
2. Açıklamalar 697
III. ÖNALIM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 697
1. Görevli Mahkeme 698
Mevzuat 698
Açıklamalar 698
2. Yetkili Mahkeme 698
Mevzuat 698
Açıklamalar 698
IV. ÖNALIM DAVASINDAKİ USULÜ İŞLEMLER 699
1. Mevzuat 699
2. Açıklamalar 699
V. DAVANIN AÇILMASI 701
1. Mevzuat 701
2. Açıklamalar 701
VI. MUVAZAA 702
1. Mevzuat 702
2. Açıklamalar 702
VII. KARAR 704
1. Mevzuat 704
2. Açıklamalar 704
VIII. BEKLETİCİ MESELE 705
1. Mevzuat 705
2. Açıklamalar 706
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 706
1. Mevzuat 706
2. Açıklamalar 707
3. Yargılama Harçları 707
4. Yargılama Masrafları 707
5. Vekâlet Ücreti 708
X. KANUN YOLLARI 709
1. İstinaf 709
2. Temyiz 710
§5. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 710
Kanuni Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası 710
§6. YARGITAY KARARLARI 711
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 711
Yargıtay Daire Kararları 722
Onbeşinci Bölüm
SAHTECİLİK NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. AÇIKLAMALAR 769
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 771
Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası 771
III. YARGITAY DAİRE KARARLARI 773
Onaltıncı Bölüm
TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. AÇIKLAMALAR 791
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 796
Tapu Tahsise Dayanan Tapu İptal Ve Tescil, Olmazsa Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 796
III. YARGITAY KARARLARI 797
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 797
Yargıtay Daire Kararları 814
Onyedinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
§1. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 849
I. MEVZUAT 849
II. TANIMI 852
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 852
A. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bir Önsözleşmedir 852
B. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kişisel Bir Hak Doğurur 853
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yasal Dayanağı 853
D. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmensin Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir 853
E. Taraflara Sağladığı Haklar 853
IV. ÖNEMİ 854
V. ŞEKLİ 854
VI. ÇEŞİTLERİ 858
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI 858
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 858
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı 859
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı 859
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı 859
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 860
A. Genel Bilgi 860
B. Vaat Borçlusu 860
C. Vaat Alacaklısı 862
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU 864
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 865
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ 866
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI 867
A. Genel Bilgi 867
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı 868
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 871
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI 872
§2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI 872
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 872
A. Mevzuat 872
B. Genel Bilgi 873
C. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi 876
D. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi 876
E. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 878
F. Ödenmeyen Bedelin Tespiti 880
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER 880
A. İmara Aykırı Yapılar 880
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama 881
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama 882
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama 883
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar 883
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama 884
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama 884
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama 885
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama 885
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama 885
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI 885
A. Mevzuat 885
B. Genel Bilgi 886
C. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi 888
1. Genel Bilgi 888
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler 888
3. İşlem Aşamaları 889
4. İşlemin Mali Yönü 889
D. Şerh İşleminin Terkini 889
1. Genel Bilgi 889
2. Terkin İşleminin Aşamaları 890
3. Terkin İşleminin Mali Yönü 890
4. Konu İle İlgili Genelge 890
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU 891
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ 892
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ 892
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU 893
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ 894
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR 895
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı 895
B. Gabin İddiası 897
C. Hile İddiası 898
D. Korkutma (İkrah) 899
E. Ehliyetsizlik İddiası 899
F. Sahtecilik İddiası 901
G. İyiniyet İddiası 901
H. Zamanaşımı 902
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ 904
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 905
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 906
A. Görev 906
B. Yetki 908
C. Tapu İptal ve Tescil Davası 908
XIII. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL 908
§3. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 910
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 910
Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 911
§4. YARGITAY KARARLARI 912
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 912
Yargıtay Daire Kararları 915
Onsekizinci Bölüm
VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 939
A. Tanım 939
B. Hukuki Niteliği 939
C. Unsurları 940
1. Bir İşin Görülmesi veya Bir Hizmetin İfası 940
2. İşin Vekâlet Veren Yararına Görülmesi 940
3. Tarafların Anlaşması 940
4. İşin Görülmesinde Zaman Kaydına Bağlı Olmama 941
5. Sözleşmenin Her Zaman Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilebilmesi 941
6. Ücret Unsuru 941
D. Şekli 941
E. Tarafların Borçları 942
1. Vekilin Borçları 942
a) Sadakat ve Özen Borcu 942
b) İşi Özenle Görme Borcu 943
c) Vekâlet Verenin İradesine Ve Özellikle Talimatına Uygun Olarak Yerine Getirme Borcu 943
d) Sır Saklama Borcu 944
e) Hesap Verme Borcu 944
f) Aldıklarını Verme Borcu 944
2. Vekâlet Verenin Borçları 945
a) Ücret Ödeme Borcu 945
b) Vekilin Yaptığı Giderleri Ve Verdiği Avansları Ödeme Borcu 945
c) Vekili, Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçlardan Kurtarma Borcu 946
d) Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 946
F. Vekâletin Sona Ermesi 946
1. Vekâletin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi 946
2. Vekâletin İşin Görülmesi veya Belirlenen Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi 947
3. Ölüm, Ehliyetin Kaybı ve İflas Nedeniyle Sona Erme 947
II. VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI 948
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 949
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 949
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 950
Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılmasın Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davası 952
IV. YARGITAY KARARLARI 955
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 955
Yargıtay Daire Kararları 966
Ondokuzuncu Bölüm
YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 993
II. AÇIKLAMALAR 993
III. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 997
Yolsuz Tescil Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 997
IV. YARGITAY KARARLARI 998
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 998
Yargıtay Daire Kararları 1007
Yirminci Bölüm
YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 1047
A. Tanımı 1047
B. Hukuki Niteliği 1047
C. Unsurları 1048
1. Arsa Sahibinin Belirli Arsa Paylarının Mülkiyetini Devir Borcu Altına Girmesi 1048
2. Müteahhidin Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Borcunun Altına Girmesi 1048
3. Tarafların Anlaşması 1048
D. Sözleşmenin Şekli 1048
II. ALACAĞIN DEVRİ 1049
A. Genel Olarak 1049
Mevzuat 1049
B. Açıklamalar 1051
III. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN DEVRİ 1051
A. Genel Olarak 1051
B. Yüklenicinin Temliki İşleminin Konusu ve Hukuki Niteliği 1053
C. Temlik Sözleşmesinin Şekli 1053
D. Temlik Alanın Hukuki Durumu 1054
IV. YÜKLENİCİNİN TEMLİKİ İŞLEMİNE DAYANAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ 1054
A. Görevli Mahkeme 1054
B. Yetkili Mahkeme 1056
C. Taraflar 1056
V. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 1056
Yükleniciden Temlik İle Satın Alınan Taşınmaz İle İlgili Tapu İptali ve Tescil 1056
VI. YARGITAY KARARLARI 1059
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1059
Yargıtay Daire Kararları 1078
Yirmibirinci Bölüm
ZİLYETLİĞE (ZAMANAŞIMINA) DAYANAN
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
I. MEVZUAT 1083
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI 1084
A. Açıklamalar 1084
B. Olağan (Sicile Dayanan) Zamanaşımı 1085
1. Şartları 1085
a) Taşınmaz Tapu Sicilinde Kayıtlı Olmalıdır 1085
b) Tapu Sicilinde Yolsuz Bir Tescil Bulunmalıdır 1085
c) Malik Olarak Görünen Kişi Taşınmaza Zilyet Olmalıdır. 1085
2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanmanın Hükümleri 1086
C. Olağanüstü (Sicil Dışı) Zamanaşımı Yoluyla Kazanma 1086
1. Genel Olarak 1086
2. Türk Medeni Kanununa Göre Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Koşulları 1087
a) Taşınmaza İlişkin Şartlar 1087
aa) Genel Olarak 1087
bb) Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır 1088
cc) Malikin Tapudan Belli Olmaması 1088
b) Zilyetliğe İlişkin Şartlar 1089
aa) Malik Sıfatıyla Zilyetlik Olunmalıdır 1089
bb) Zilyetlik Yirmi Yıl Süreyle Devam Etmelidir 1090
cc) Zilyetlik Süresi Davasız ve Aralıksız Geçirilmelidir 1090
c) Usul Kuralları 1090
3. Kadastro Kanununa Hükümleri 1091
a) Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Tespiti 1091
b) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Tespiti 1092
aa) Genel Olarak 1092
bb) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zamanaşımıyla Kazanımı 1093
aaa) Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Olmamalıdır 1093
bbb) Zilyetlik Yirmi Yıl Süreyle Devam Etmelidir 1094
ccc) Zilyetlik Süresi Davasız ve Aralıksız Geçirilmelidir 1094
ddd) Zilyetlik Malik Sıfatıyla Sürdürülmelidir 1094
eee) Taşınmazın Miktarı Kazanmaya Uygun Olmalıdır 1095
c) İmar–İhya İddiasında Yapılması Gereken İşlemler 1095
d) Kadim Mera–Tahsisli Mera Araştırması 1096
II. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 1098
Tapusuz Taşınmazlara İlişkin Olağanüstü Zamanaşımı Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1098
Fevkalade Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1099
Zamanaşımı Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 1100
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1101
Anayasa Mahkemesi Kararı 1101
IV. YARGITAY KARARLARI 1108
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1108
Yargıtay Daire Kararları 1134
Yararlanılan Kaynaklar 1179
Kavramlar Dizini 1181

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158591
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750275906
ISBN 9789750275906
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi