istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Tapu İptali Tescil ve Düzeltme Davaları Tapu İptali Tescil ve Düzeltme Davaları

Tapu İptali Tescil ve Düzeltme Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1168
Boyut :
17x25
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750281273

Stok Durumu: Stokta var

1.365,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 1.228,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Ayni Hak
  • Taşınmaz Mülkiyeti
  • Tapu Sicili
  • Yolsuz Tescil
  • Tapu Kaydında Düzeltme Davaları
  • Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali İle
  • Tescil Davaları (TMK 1025)
  • Tapu Siciline Güvenin Korunması (İyiniyetli Üçüncü Kişi Olma Halleri)
  • Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası

Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri yolsuz tescil nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Çünkü geçerli bir hukuki sebebe (gerçek hak durumuna) dayanmayan veya hukuki sebebi bulunmakla birlikte istem olmadan tescil yapılmışsa "yolsuz tescil" söz konusudur. Yolsuz tescilde, tescile esas hukuki sebep ya hiç yoktur ya da var olan hukuki sebep geçerli değildir. Bu durumda tescil usulüne uygun olarak yapılsa bile bu tescil geçersizdir.

Bu kitapta, yolsuz tescilden kaynaklanan davalar, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, tüm yönleri ile ele alınmış, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...21
Birinci Bölüm...
AYNİ HAK...
1. AYNİ HAK ...23
1.1. Ayni Hakkın Niteliği ...23
1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı) ...24
1.2.1. Genel Olarak ...24
1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz) ...28
A. Bütünleyici Parça Kavramı ...28
B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar ...29
C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları ...30
D. Ürün (Semere) ...32
1.2.3. Eklenti ...33
A. Eklenti Kavramı ...33
B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar ...33
C. Eklenti Olmanın Sonuçları ...34
1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri ...35
A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) ...36
a. Paylı Mülkiyetin Niteliği ...36
b. Paylı Mülkiyette Yönetim ...39
aa. Olağan Yönetim İşlerinde ...39
bb. Önemli Yönetim İşlerinde ...39
cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde ...41
c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma ...43
d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ...45
e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma ...46
f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri ...48
g. Hâkim Müdahalesi ...50
h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi ...50
aa. Payın Devri ...50
bb. Paydaşlıktan Çıkarma ...51
cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) ...52
ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller ...53
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa ...53
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse ...53
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse ...54
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa ...54
B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) ...55
a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği ...55
b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması ...57
c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri ...57
d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi ...64
1.3. Sınırlı Ayni Hak ...64
1.3.1. Genel Olarak ...64
1.3.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra ...65
1.3.3. Çeşitleri ...68
A. İrtifak Hakkı (TMK 779–838) ...68
a. Genel Olarak ...68
b. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları ...69
aa. İntifa Hakkı (TMK 794–822) ...69
bb. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825) ...80
c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793) ...83
aa. Genel Olarak ...83
bb. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması ...83
cc. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı ...85
dd. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi ...88
d. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları ...88
aa. Üst Hakkı ...88
bb. Kaynak Hakkı ...92
cc. Diğer İrtifak Hakları ...92
B. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849) ...93
a. Genel Olarak ...93
b. Taşınmaz Yükünün Kurulması ...94
c. Taşınmaz Yükünün Hükümleri ...94
d. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi ...96
e. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları ...96
C. Rehin Hakkı ...96
a. Genel Olarak ...96
b. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938) ...98
aa. Genel Olarak ...98
bb. İpotek ...109
cc. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi ...126
c. Taşınır Rehni (TMK 939–972) ...127
İkinci Bölüm...
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ...
1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI ...133
2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ...141
2.1. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması ...141
2.1.1. Aslen Kazanılması ...141
2.1.2. Devren Kazanılması ...143
A. Genel Olarak ...143
B. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler ...145
2.2. Tescille Kazanılması (TMK 705/1) ...151
2.2.1. Tescil ve Terkin kavramları ...151
2.2.2. Tescil İlkesi ...153
2.2.3. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013) ...157
A. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması ...159
B. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili) ...159
2.3. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2) ...162
2.3.1. Genel Olarak ...162
2.3.2. Miras (TMK 599) ...165
2.3.3. Mahkeme Kararı ...169
2.3.4. Cebri İcra ...176
2.3.5. İşgal ...178
2.3.6. Kamulaştırma ...179
2.4. Yeni Arazi Oluşması ...179
Üçüncü Bölüm...
TAPU SİCİLİ...
1. TAPU SİCİLİ SİSTEMLERİ ...181
1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi ...181
1.2. Tasdik Sistemi ...181
1.3. Torrens Sistemi ...181
1.4. Tapu Sicili Sistemi ...181
1.4.1. Genel Olarak ...181
1.4.2. Tapu Sicilinin Asli Unsurları (Ana Siciller) ...186
A. Tapu Kütüğü ...187
B. Kat Mülkiyeti Kütüğü ...187
C. Yevmiye Defteri ...188
D. Resmi Belgeler ...189
E. Plan ...190
1.4.3. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar ...190
A. Arazi ...192
B. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar ...193
C. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler ...193
D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar ...193
a. Şerhler ...193
aa. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi ...197
bb. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi ...202
cc. Geçici Tescillerin Şerhi ...209
b. Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesi ...209
2. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER ...214
2.1. Tescil İlkesi ...214
2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi ...219
2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi ...222
Dördüncü Bölüm...
YOLSUZ TESCİL...
1. GENEL OLARAK ...227
2. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ TESCİLLER ...240
2.1. Genel Olarak ...240
2.2. Tapu Siciline Yapılan Tescil veya Terkin İşleminin Baştan İtibaren Yolsuz Olmasına Yol Açan Nedenler ...241
2.2.1. Yazılı Bir Tescil veya Terkin Talebi Bulunmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması ...241
2.2.2. Geçerli Bir Hukuki Neden Olmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması ...243
2.2.3. Tescil veya Terkin Talebinde Bulunanın Tasarruf Yetkisi Olmadan Tescil veya Terkin İşleminin Yapılması ...248
3. GEÇERLİ TESCİLİN SONRADAN YOLSUZ HALE GELMESİ ...258
4. YOLSUZ TESCİLİN SONUÇLARI ...265
5. YOLSUZ TESCİLDEN KAYNAKLANAN DAVALAR VE FARKLARI ...268
Beşinci Bölüm...
TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVALARI...
1. GENEL OLARAK ...283
2. TAPU MEMURUNUN TAPU SİCİLİNDEKİ BASİT YAZI YANLIŞLIKLARINI RESEN DÜZELTMESİ ...284
3. TARAFLARIN ANLAŞMASINA DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTME ...286
4. MAHKEME KARARI İLE DÜZELTME (TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI) (TMK 1027) ...288
4.1. Genel Olarak ...288
4.2. Davanın Tarafları ...308
4.2.1. Davacı ...308
4.2.2. Davalı ...315
4.3. İspat ...318
4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar ...323
4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme ...329
4.6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri ...336
4.7. Dava Dilekçesi Örneği ...336
5. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI (2644 S. TAPU KANUNU 31. MADDE) ...337
6. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41) ...353
6.1. Açıklama ve İçtihatlar ...353
6.2. Dava Dilekçesi Örneği ...372
Altıncı Bölüm...
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE...
TESCİL DAVALARI (TMK 1025)...
1. ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...373
1.1. Genel Olarak ...373
1.2. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil) ...377
1.3. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları ...384
1.4. Resmi Şekle Uyulmamasının Sonuçları ...392
2. EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...396
2.1. Fiil Ehliyeti (Tam Ehliyetliler) ...396
2.1.1. Fiil Ehliyeti ...396
2.1.2. Fiil Ehliyetinin Koşulları ...396
A. Ergin (Reşit) Olmak ...397
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak ...397
C. Kısıtlı Olmamak ...398
2.2. Fiil Ehliyetsizliği (Tam Ehliyetsizler) ...398
2.3. Sınırlı Ehliyetsizler (Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar) ...398
2.4. Sınırlı Ehliyetliler ...400
2.5. Taşınmaz Satışlarında Ehliyet ve Ehliyetsizliğin Tespiti ...401
2.6. Ehliyetsizliğin Sonuçları ...407
2.7. Yabancıların Taşınmaz Edinme Ehliyeti ...414
2.8. Dava Dilekçesi Örneği ...420
3. KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE, KAMU DÜZENİNE, AHLAKA VE KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRILIK NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...421
3.1. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık ...421
3.2. Kamu Düzenine Aykırılık ...423
3.3. Ahlaka Aykırılık ...423
3.4. Kişilik Haklarına Aykırılık ...426
4. OBJEKTİF İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...428
5. AŞIRI YARARLANMA (GABİN) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...432
5.1. Genel Olarak ...432
5.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları ...437
5.2.1. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur) ...437
5.2.2. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden Ya Da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur) ...443
5.2.3. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır ...454
5.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları ...454
5.4. Hak Düşürücü Süre ...457
5.5. Dava Dilekçesi Örneği ...459
6. İRADE BOZUKLUKLARI (HATA–HİLE–KORKUTMA) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...460
6.1. Genel Olarak ...460
6.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35) ...467
6.2.1. Genel Olarak ...467
6.2.2. Yanılma Halleri ...472
A. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32) ...473
B. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) (TBK 31) ...476
a. Genel Olarak ...476
b. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma ...480
c. Sözleşmenin Konusunda Yanılma ...483
d. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma ...492
e. Şahsın Niteliğinde Yanılma ...493
f. Edimin Miktarında Yanılma ...493
C. İletmede Yanılma ...498
6.2.3. Yanılmanın Sonuçları ...498
6.2.4. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi ...502
6.2.5. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu ...504
6.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36) ...506
6.3.1. Genel Olarak ...506
6.3.2. Aldatma (Hile) Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları ...519
A. Aldatma (Hile) Fiili Bulunmalıdır ...519
B. Aldatma (Hile) Kastı ile Yapılmalıdır ...523
C. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır ...525
6.3.3. Satış Bedelinin Ödenmemesinin Aldatma Teşkil Ettiği Haller ...525
6.3.4. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları ...535
6.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38) ...544
6.4.1. Genel Olarak ...544
6.4.2. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları ...552
A. Bir Tehdit Olmalıdır ...552
B. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır ...555
C. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına ve Kişilik Haklarına veya Malvarlığına Yönelik Olmalıdır ...559
D. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır ...560
E. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır ...562
6.4.3. Korkutmanın Sonuçları ...565
6.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Hakkı) (TBK 39) ...572
6.6. Dava Dilekçesi Örneği ...588
7. MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...590
7.1. Genel Olarak ...590
7.2. Muvazaanın Unsurları ...600
7.2.1. Görünüşteki İşlem ...600
A. Genel Olarak ...600
B. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller ...600
a. Yazılı Borç İkrarı ...600
b. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması ...601
c. Dürüstlük Kuralı ...602
7.2.2. Muvazaa Anlaşması ...602
7.2.3. Aldatma Kastı ...604
7.2.4. Gizli İşlem ...605
7.3. Muvazaa Çeşitleri ...609
7.3.1. Mutlak (Adi) Muvazaa ...610
7.3.2. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa ...611
A. Tam Muvazaa ...611
B. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa) ...616
C. Şahısta Muvazaa ...620
7.4. Muvazaanın Sonuçları ...620
7.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler ...638
7.5.1. Bedelde Muvazaa ...638
7.5.2. Dürüstlük Kuralı ...639
7.6. Muris Muvazaası ...641
7.6.1. Genel Olarak ...641
7.6.2. Muris Muvazaasının Unsurları ...643
A. Görünüşteki İşlem ...643
B. Muvazaa Anlaşması ...644
C. Mirasçılarını Aldatma Kastı ...644
D. Gizli Sözleşme ...647
a. Dürüstlük Kuralı ...647
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde ...648
7.6.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler ...648
A. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri ...649
B. Taşınırların Devri İşlemleri ...650
C. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar ...650
D. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar ...650
E. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar ...651
F. Kooperatif Ortaklık Payı Devri ...651
G. Şirket Ortaklık Payının Devri ...652
H. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi ...652
I. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi ...652
İ. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler ...653
J. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler ...653
K. Araç Satışına İlişkin İşlemler ...654
L. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ...654
7.7. Dava Dilekçesi Örnekleri ...655
7.7.1. Genel Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemi ...655
7.7.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemli ...656
8. VEKÂLETİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...658
8.1. Vekâlet sözleşmesi ...658
8.1.1. Tanımı ve Hukuki Niteliği ...658
8.1.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları ...659
8.1.3. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan Unsuru ...660
8.1.4. Şekil ...661
8.1.5. Vekâletin Kapsamı ...661
8.1.6. Özel Yetki Gerektiren İşler ...662
8.1.7. Vekilin Borçları ...664
A. Talimatlara Uygun İfa Borcu ...664
B. Şahsen İfa Borcu ...665
C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu ...668
D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü) ...674
8.1.8. Vekâlet Verenin Borçları ...677
A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti) ...678
B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu ...679
C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu ...679
D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu ...680
E. Vekâleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu ...680
8.1.9. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi ...681
8.2. Vekâletin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil Davası ...686
8.3. Dava Dilekçesi Örneği ...714
9. KETMİ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...716
9.1. Mirasın Geçişi ...716
9.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları ...719
9.2.1. Genel Olarak ...719
9.2.2. Birinci Zümre Mirasçılar ...721
9.2.3. İkinci Zümre Mirasçılar ...724
9.2.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar ...724
9.2.5. Evlatlığın Mirasçılığı ...726
9.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı ...727
A. Genel Olarak ...727
B. İntifa Hakkı ...728
9.2.7. Devletin Mirasçılığı ...728
9.3. Atanmış (İradi) Mirasçı ...730
9.4. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler ...730
9.4.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma ...730
A. Genel Olarak ...730
B. Iskat Çeşitleri ...734
a. Cezai (Olağan) Iskat ...735
aa. Genel Olarak ...735
bb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) ...735
cc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) ...736
b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) ...737
9.4.2. Mirastan Yoksunluk ...739
A. Genel Olarak ...739
B. Mirastan Yoksunluk Nedenleri ...739
C. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları ...740
9.4.3. Mirasın Reddi ...740
A. Mirasın Gerçek Reddi ...741
B. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi ...744
C. Mirasın Reddinin Sonuçları ...747
D. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu ...750
9.4 4. Mirastan Feragat ...752
A. Genel Olarak ...752
B. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu ...753
9.5. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları ...754
9.5.1. Açıklama ve İçtihatlar ...754
9.5.2. Dava Dilekçesi Örneği ...764
9.6. Mirasçılık (Veraset) Belgesinin İptali Davası ...765
9.6.1. Mirasçılık Belgesinin İptali ...765
9.6.2. Davanın Tarafları ...769
9.6.3. Görevli Mahkeme ...770
9.6.4. Yetkili Mahkeme ...771
9.6.5. Harç ve Vekâlet Ücreti ...772
9.6.6. Dava Dilekçesi Örneği ...773
9.7. Ketmi Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası ...774
9.8. Dava Dilekçesi Örneği ...807
10. SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...808
10.1. Sahtecilik Nedeniyle Oluşan Yolsuz Tescil ve Sonuçları ...808
10.2. Tescilin Dayanağı Olan Resmi Belgede Sahtelik İddiası ve İncelenmesi Usulü ...824
10.3. Dava Dilekçesi Örneği ...836
11. CEBRİ İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞTAKİ USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...837
11.1. Açıklama ve İçtihatlar ...837
11.2. Dava Dilekçesi Örneği ...873
12. İDARİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...874
13. ÇİFTE TAPU NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL ...892
Yedinci Bölüm...
TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASI...
(İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMA HALLERİ)...
1. GENEL OLARAK ...901
2. TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI ...909
2.1. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir ...909
2.2. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır ...911
2.3. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır ...918
2.4. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır ...921
2.5. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır ...922
2.5.1. Genel Olarak ...922
2.5.2. Karineler ...936
3. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN İSTİSNALARI ...946
3.1. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik ...946
3.2. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda ...952
3.3. Çifte Tapu Halinde ...952
3.4. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde ...953
4. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN SONUÇLARI ...953
Sekizinci Bölüm...
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE...
TESCİL DAVASI...
1. DAVANIN AMACI, KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...957
2. DAVANIN TARAFLARI ...964
2.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti ...964
2.2. Davacı ...973
2.2.1. Genel olarak ...973
2.2.2. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Hakkında Paydaş Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı ...992
2.2.3. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazlar Hakkında Ortak Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı ...993
2.2.4. Tereke Temsilcisinin Atanması Halinde Takip Yetkisi ...1012
2.3. Davalı ...1013
2.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır ...1013
2.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı ...1026
2.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse ...1028
3. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ...1030
3.1. Yargılama Gideri ...1030
3.1.1. Genel Olarak ...1030
3.1.2. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk ...1037
3.2. Harç ...1044
3.2.1. Genel Olarak ...1044
3.2.2. Başvurma Harcı ...1045
3.2.3. Karar ve İlam Harcı ...1045
3.2.4. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç ...1048
3.3. Vekâlet Ücreti ...1058
3.3.1. Genel Olarak ...1058
3.3.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti ...1062
4. GÖREVLİ MAHKEME ...1070
4.1. Genel Olarak ...1070
4.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme ...1078
5. YETKİLİ MAHKEME ...1089
5.1. Genel Olarak ...1089
5.2. Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme ...1095
6. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINDA İSPAT SORUNU ...1099
6.1. Genel Olarak ...1099
6.2. Yolsuz Tescile Dayalı Davalarda İspat Yükü ve İspat Şekli ...1109
7. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE ...1128
8. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ ...1133
9. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ...1137
9.1. Genel Olarak ...1137
9.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Süre Uygulaması ...1141
9.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler ...1146
10. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SONUCU MALİK OLMANIN YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINA ETKİSİ ...1147
10.1. Olağan Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 712) ...1147
10.2. Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 713) ...1148
10.3. Yolsuz Tescil Nedeniyle Açılan Tapu İptali İle Tescil Davasına Etkisi ...1150
Yararlanılan Kaynaklar ...1153
Kavramlar Dizini ...1155

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159914
Yayın Tarihi 2022 Ekim
Barkod 9789750281273
ISBN 9789750281273
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aydın Tekdoğan