Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Şüphelinin İfadesinin Alınması

Hızlı Gözat

Soruşturma Evresinde
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
416
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750247910

Stok Durumu: Stokta var

74,00 TL

Detayları

"Kitabın 2015 yılında 4.baskısından itibaren geçen üç yıllık süreçte ceza adalet sistemine ilişkin kanunlarda ve özellikle CMK'da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ceza adalet sistemini kökten değiştirmektedir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL nedeniyle yürürlüğe konulan ceza muhakemesi hukukunun esaslarına ve kitabımızın konusu bakımından soruşturma evresini olumsuz yönde değiştiren OHAL KHK'larına dipnotta yer verilmek suretiyle kitap güncellenmiştir.

Kitap üç kısımdan oluşmaktadır: ilk kısımda, soruşturma evresi, şüpheli ve ifade alma kavramları ile ifade almanın tarihi gelişimi, şüphelinin delil fonksiyonu ve şüphelinin ifadesinin alınmasındaki esasları; ikinci kısımda, şüphelinin ifadesinin alınması, ifade alma psikolojisi ve ifade alma teknik ve taktiği; üçüncü kısımda ise, ifade alma kurallarına aykırılık halinde, alınan ifadelerin hukuki değerini, yani delil yasakları incelenmektedir." (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Soruşturma Evresi, Şüpheli ve İfade Alma Kavramları ile İfade Almanın Tarihi Gelişimi
  • Şüphelinin Delil Fonksiyonu ve Şüphelinin İfadesinin Alınmasındaki Esaslar
  • Şüphelinin İfadesinin Alınması – İfade Psikolojisi – İfade Alma Teknik ve Taktiği – İfadenin Değerlendirilmesi
  • Delil Yasakları (İfade Alma Kurallarına Aykırılık Halinde Alınan İfadelerin Hukuki Değeri)


İçindekiler
5. Baskıya Önsöz  7
4. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  25
Giriş  29
BİRİNCİ KISIM
SORUŞTURMA EVRESİ, ŞÜPHELİ VE
İFADE ALMA KAVRAMLARI İLE İFADE ALMANIN TARİHİ GELİŞİMİ – ŞÜPHELİNİN DELİL FONKSİYONU VE ŞÜPHELİNİN
İFADESİNİN ALINMASINDAKİ ESASLAR
1. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ, ŞÜPHELİ VE İFADE ALMA KAVRAMLARI İLE İFADE ALMANIN TARİHİ GELİŞİMİ
I. SORUŞTURMA EVRESİ KAVRAMI  33
A. Genel Olarak  33
B. Soruşturma Evresinin Önemi  35
C. Soruşturma Evresinin Yürütülmesi  36
1. Genel Olarak  36
2. Soruşturma Evresinin Görevi  37
3. Soruşturma Evresinin Özellikleri  37
a. Yazılılık  37
b. Gizlilik  38
c. Dağınıklılık  39
II. ŞÜPHELİ KAVRAMI  40
A. Genel Olarak  40
B. Zanlı  42
C. Şüpheli  44
D. Şüpheliliğin Şartları  45
1. Şüphe  45
2. Ceza Soruşturması  47
E. Şüphelilik Sıfatının Kazanıldığı ve Sona Erdiği An  49
1. Şüpheliliğin Gerçekleştiği An  49
a. Subjektif Teori  50
b. Objektif Teori  50
c. Karma Teori  51
d. Değerlendirme  52
2. Şüpheliliğin Sona Erdiği An  53
III. İFADE ALMA KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  54
A. İfade Alma Kavramı  54
B. İfade Alma Kapsamına Girmeyen Durumlar  55
1. Tanık Açıklamaları  55
2. Kendiliğinden Yapılan (İradî) Açıklamalar  57
3. Bilgi Toplama Aşamasında Alınan Açıklamalar (Önsorgu)  58
C. İfade Almanın Çeşitleri  61
1. Kişisel Bakımdan  61
a. Kollukta İfade Alma  61
b. Savcılıkta İfade Alma  64
c. Hâkimin Sorguya Çekmesi  65
d. Soruşturmacının İfade Alması  66
2. Fonksiyonel Bakımdan  67
a. Araştırma İfadesi  67
b. Doğrulatma İfadesi  68
IV. İFADE ALMANIN TARİHİ GELİŞİMİ  68
A. Genel Olarak  68
B. Batı’da  70
1. Eski Yunan ve Roma’da  70
2. Cermenlerde  72
3. Müşterek Hukukta  72
4. Yeni Zamanlar Hukukunda  74
C. Türk Hukuk Tarihinde  78
2. Bölüm
ŞÜPHELİNİN HUKUKÎ DURUMU,
DELİL FONKSİYONU VE ŞÜPHELİNİN
İFADESİNİN ALINMASINDA UYULMASI GEREKLİ ESASLAR
I. ŞÜPHELİNİN HUKUKÎ DURUMU  83
A. Genel Olarak  83
B. Şüphelinin “Soruşturma Konusu” ve “Muhakeme Sujesi” Şeklinde İkili Konumu  86
II. ŞÜPHELİNİN DELİL FONKSİYONU  87
A. Genel Olarak  87
B. Şüpheli–Sanık Beyanı  89
C. Şüphelinin–Sanığın Delil Fonksiyonunun Sınırlanması  91
III. ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASINDA UYULMASI GEREKLİ ESASLAR  92
A. Genel Olarak  92
B. İlkeler  94
1. Hukuk Devleti İlkesi  94
2. Susma Hakkı İlkesi  96
3. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  97
4. İşkence Yasağı İlkesi  99
5. Dürüst İşlem İlkesi  101
6. Meramını Anlatabilme İlkesi  102
7. Suçsuzluk Karinesi İlkesi  105
8. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  108
İKİNCİ KISIM
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI
–İFADE PSİKOLOJİSİ–İFADE ALMA TEKNİK VE TAKTİĞİ –
İFADENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Bölüm
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI
I. İFADE ALMANIN AMACI VE FONKSİYONU  113
A. İfade Almanın Amacı  113
B. İfade Almanın Fonksiyonu  114
II. İFADE ALMANIN ŞEKLİ  115
A. Sözlü İfade Alma  115
B. Yazılı İfade Alma  115
III. İFADE ALMANIN ŞARTLARI  117
A. İfade Alanın Yetkili Olması  117
B. Şüphelinin Cezalandırılabilir ve Koğuşturulabilir Olması  118
C. Şühelinin İfade Verebilme Yeteneğine Sahip Olması  120
IV. İFADE ALMADA HAZIR BULUNMA HAKKI OLANLAR  124
V. İFADE ALMANIN HAZIRLANMASI  125
A. Dosyanın Hazırlanması  125
B. Şüphelinin Daveti  125
1. Genel Olarak  125
2. Zorla Getirme  127
C. İfade Almanın Yeri ve Zamanı  128
VI. İFADE ALMANIN YÜRÜYÜŞÜ  130
A. Genel Olarak  130
B. Kişiliğe İlişkin İfade Alma  130
1. Kimliğe İlişkin İfade Alma  131
2. Kişisel İlişkilere İlişkin İfade Alma  136
C. Şüpheliye Haklarının Öğretilmesi  138
1. Genel Olarak  138
2. Öğretme Görevi Olanlar  142
3. Öğretme Görevinin Kapsamı  143
a. İsnad Edilen Fiilin Bildirilmesi  143
b. Susma Hakkı  146
aa. Genel Olarak  146
bb. Şekli ve Zamanı  155
c. Müdafiden Yararlanma Hakkı  156
aa. Genel Olarak  156
bb. Müdafiin Tayini  163
aaa. Şüphelinin Müdafi Tayini  163
bbb. Baronun Müdafi Tayini  164
ccc. Müdafiin Tayininde Usul  176
ddd. Müdafi Sayısı  177
cc. Müdafiin Yetkileri  178
aaa. Şüpheli ile Görüşme ve Hukukî Yardımda Bulunma Yetkisi  180
bbb. Şüphelinin İfadesi Alınırken Hazır Bulunma Yetkisi  188
ccc. Dosyayı İnceleme Yetkisi  191
aaaa. Genel Olarak  191
bbbb. Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlanması  193
cccc. AİHM Kararları Işığında Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlanması  202
dddd. 2.7.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikten Önceki TMK m.10/d’nin AİHM Kararları Işığında Değerlendirilmesi  209
eeee. Bizzat Sanığa Dosya İnceleme Hakkının Tanınması  211
dd. Müdafiin Ücreti  213
d. Yakınlarından İstediğine Yakalandığının Haber Verilmesi Hakkı  216
e. Delillerin Ortaya Konulmasını Talep Hakkı  217
D. Esasa İlişkin İfade Alma  218
E. Teşhis, Yüzleştirme ve Yer Gösterme  220
1. Teşhis (Tanıma)  220
a. Sıraya Dizme Usulü ile Teşhis  220
b. Resimden Teşhis  224
2. Yüzleştirme  225
3. Yer Gösterme  226
F. Şüphelinin İfadesinin Sabitleştirilmesi  228
1. Genel Olarak  228
2. Sabitleştirmenin Çeşitleri  228
a. Tutanağa Geçirme  228
b. Banda Almalar ve Benzeri Kayıtlar  232
aa. Bant Kaydı, İfadenin Sabitleştirilmesi Yönünden Elverişli Bir Araç mıdır?  233
bb. Bant, Delil Olarak Kullanılabilir mi?  233
cc. Kanuna Aykırı Olarak Oluşturulan Bant Kayıtları  235
3. Eksik Kaynaklar ve Onlarla Mücadele  237
4. İyi Bir Tutanak Nasıl Olmalıdır  238
5. Tutanakların Yetersizliğinin Nedenleri  239
2. Bölüm
İFADE PSİKOLOJİSİ
I. GENEL OLARAK  241
II. İFADE ALMANIN PSİKOLOJİSİ  242
A. İfade Alanın Kişiliği ve Durumu  243
1. İş Durumu  243
2. Eğitim Durumu  244
3. İfade Alanın Kişiliği  244
B. Şüphelinin Kişiliği ve Durumu  247
C. Başarılı Bir İfade Almanın Esasları  249
III. İFADE ALMANIN ŞARTLARI VE YANLIŞ KAYNAKLARI  250
A. Algılama  250
B. Hafıza ve Hatırlama  253
C. Tekrar Verme  254
IV. YALAN VE İTİRAF PSİKOLOJİSİ  257
A. Yalan  257
1. Şüpheli Yalanı  257
2. Tanığın Yalanı  258
3. Yalanın Nedenleri  259
B. İtiraf  260
1. İtiraf Şekilleri  261
a. Mantıklı İtiraf  261
b. Duygulu İtiraf  262
c. Psikopatolojik Şartlı İtiraf  262
2. İtiraf Saikleri ve İtirafa Hazır Olmanın Belirtileri  263
a. İtiraf Saikleri  263
b. İtirafa Hazır Olmanın Belirtileri  264
3. Gerçek Dışı İtiraf  265
4. İtirafın Geri Alınması  265
3. Bölüm
İFADE ALMA TEKNİK VE TAKTİĞİ
I. GENEL OLARAK  267
II. GENEL İFADE ALMA KURALLARI  269
A. Hazırlık Çalışmaları  269
1. Dosyanın Çalışılması  269
2. Hukuk Bilgisi  270
3. Şüphelinin Kişiliğinin Öğrenilmesi  270
B. İfade Alma Zamanının Seçimi  272
C. İfade Alma Yerinin Seçimi  272
D. İfade Alanın Davranışı ve Rahatsız Edici Hususların Bulunmaması  275
E. Şüphelinin İfade Vermedeki Davranışı ve İfade Alanın Tepkileri  278
F. Soru Sorma Teknik ve Taktiği  280
1. Soru Sorma Tekniği  280
2. Soru Sorma Taktiği  284
G. İfadenin Kontrolü  288
H. Dinlenme Aralarının Düzenlenmesi  291
III. ÖZEL İFADE ALMA KURALLARI  294
A. İtiraf Eden Şüphelinin İfadesinin Alınması  294
1. Genel Olarak  294
2. İkrarın İnkâra Karşı Güvenceye Alınması  298
B. İtiraf Etmeyen Şüphelinin İfadesinin Alınması  300
C. Susan Şüphelinin İfadesinin Alınması  301
1. Tamamen Susan Şüpheli  301
2. Kısmen Susan Şüpheli  302
D. İnkâr Eden Şüphelinin İfadesinin Alınması  303
1. Genel Olarak İnkâr Eden Şüpheli  303
2. Kısmen İnkâr Eden Şüpheli  305
IV. ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN, KADINLARIN VE YAŞLILARIN İFADESİNİN ALINMASI  306
A. Çocukların İfadesinin Alınması  306
B. Gençlerin İfadesinin Alınması  310
C. Kadınların İfadesinin Alınması  311
D. Yaşlıların İfadesinin Alınması  312
E. Yabancıların İfadesinin Alınması  313
4. Bölüm
İFADENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK  315
II. DEĞERLENDİRME  320
III. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  321
A. Genel Olarak  321
B. Gerçek ve Yalan İfade Belirtileri  323
1. Gerçek İfade Belirtileri  323
2. Yalan İfade Belirtileri  324
C. İfade Davranışı  325
ÜÇÜNCÜ KISIM
DELİL YASAKLARI (İFADE ALMA KURALLARINA
AYKIRILIK HALİNDE ALINAN İFADELERİN HUKUKİ DEĞERİ)
I. DELİL YASAKLARI KAVRAMI, GÖREVİ VE SONUCU  327
A. Delil Yasakları Kavramı  327
B. Delil Yasaklarının Görevi  330
C. Delil Yasaklarının Sonucu  331
II. DELİL YASAKLARI DURUMLARI  334
A. Genel Olarak  334
B. Şüpheli ve Sanığa Haklarının Öğretilmemesi (Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlâli)  334
1. Genel Olarak  334
2. Bizdeki Durum  339
C. Yasak İfade Alma Yöntemlerinin Kullanılması  343
1. Genel Olarak  343
2. Yasak İfade Alma Uygulamaları  346
a. Şüpheli ve Sanığı Açık Olmayan Şeyler İçerisinde Suçlamada Bırakma Yasağı  346
b. Şüpheli ve Sanığın İfadelerini Görmemezlikten Gelme Yasağı  347
c. Şüpheli ve Sanığın Bedeni Üzerindeki Şiddet veya Acı Doğuran Etkilerde Bulunma Yasağı  347
d. Bazı Maddelerin Verilmesi Yasağı  347
e. Şüpheli ve Sanığın Ruhu Üzerinde Kuvvetli Etkilerde Bulunma Yasağı  348
f. Telkinde Bulunma Yasağı  349
g. Hipnoz Yasağı  349
h. Karanlık, Şüpheli veya Yanıltıcı Soruların Sorulması Yasağı  350
ı. Aldatma Yasağı  350
i. Tehdit Yasağı  350
k. Vaatte Bulunma Yasağı  351
l. Şüpheli ve Sanığın Bedenî veya Ruhî Mevcut İstisnaî Durumlarından Faydalanma Yasağı  351
m. İfade Almayı Doğrudan Doğruya Takip Eden Yasaklar  352
n. İfade Alma Hükümlerini Dolanma Yasakları  352
o. Bazı Araçların Uygulanması Yasağı  352
3. CMK 148’de Belirtilen Yasak İfade Alma ve Sorgu Usulleri  353
a. Uygulama Alanı  353
aa. Yöneldiği Kişiler  353
aaa. Genel Olarak  353
bbb. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller  355
bb. İlli Bağlantı  359
b. İfade Almada Geçerlilik  360
c. Yasak İfade Alma Yöntemleri  361
aa. Kötü Davranma  362
bb. İşkence  363
cc. İlaç Verme  365
dd. Yorma  367
ee. Aldatma  369
ff. Cebir  372
gg. Tehditte Bulunma  373
hh. Bazı Araçlar Uygulama  373
ıı. Kanuna Aykırı Bir Yarar Vaat Etme  374
ii. Diğer Yasak Yöntemler  376
kk. Kollukta Alınan İfadede Müdafiin Hazır Bulunmaması  377
ll. Şüphelinin Aynı Olayla İlgili Olarak Kolluk Tarafından Yeniden İfadesinin Alınması  377
d. Şüpheli ve Sanığın Rızasının Dikkate Alınmaması  377
D. Değerlendirme Yasakları  379
1. Genel Olarak  379
2. CMK m. 217/2’de Düzenlenen Mutlak Değerlendirme Yasağı  379
3. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  382
a. Genel Olarak  382
b. Bizdeki Durum  386
aa. CMUK’da  386
bb. CMK’da  388
Yararlanılan Kaynaklar  391
Kavramlar Dizini  405

Ek Bilgi

Ürün Kodu 149098
Yayın Tarihi 2018 Nisan
Barkod 9789750247910
ISBN 9789750247910
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Timur Demirbaş