Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

Basım Tarihi :
Sayfa Sayısı :
188
Boyut :
16,0 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051525273
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

25,00 TL

Detayları

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu öncül bir suçun işlenmesine bağlı bir suç tipidir. Bu öncül suçlarla ilgili pek çok çalışmanın mevcut olduğu görülmektedir. Bu öncül suçların ortak bileşeninin çoğu kez suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu olduğu düşünüldüğünde, çalışma konumuzun yeterince ele alınmadığını söyleyebiliriz. TCK içerisinde ele alınan suçlar arasında sıradan insanların en kolay itham edilebileceği bir suç tipi olan suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda (5237 sayılı TCK m. 165 gereğince suç açıkça olası kasta açık hale geldiğinden ve suç konusu yelpazesi geniş tutulduğundan) yasal tanımı gereği de, sıradan, suçla hiç bir alakası olmayan kişilere yönelik olarak, gerçek suçluların bazılarının adli mercileri yanıltma gayesi ile hareket ettikleri görülmektedir. Bunun da uygulamada suçun tespiti ve suç eşyasının aidiyetine ilişkin pek çok sorunlara neden olduğu görülmektedir. Çalışmada konuyla alakalı suç genel teorisine ve özel hukuka ait kavramlar da ele alınmış olup, uygulamadan içtihatlar taranarak, suç konumuz hakkında bilgiler verilirken öncül suç ile olan ilişkisi ve suçun soruşturma ve kovuşturması aşamasında önem arz eden konular ele alınmaya çalışılmıştır.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Açıklamalar
I. SUÇA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
A. Kavram, Tarihi Gelişim ve Karşılaştırmalı Hukukta Suçun Ele Alınışı
1. Kavram
2. Tarihi Gelişim
3. Karşılaştırılmalı Hukukta Suçun Ele Alınışı
B. 765 Sayılı Yasa ve 5237 Sayılı Yasadaki Farklılıklar, Kanun Sistematiği İçindeki Yeri, Korunan Hukuki Değer
1. 765 Sayılı Yasada ve 5237 Sayılı Yasada Suçun Ele Alınışı Ve Farklılıklar
2. Suçun Kanun Sistematiği İçindeki Yeri
3. Korunan Hukuki Değer
II. BENZER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ
A. Suç Delillerini Gizleme, Yok Etme veya Değiştirme Suçu ile Karşılaştırılması
B. Bilgi Vermeme Suçu İle Karşılaştırılması
C. Suçu Bildirmeme Suçu İle Karşılaştırılması
D. Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçu Karşılaştırılması
III. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ SUÇUNUN ÖZEL HUKUK KAVRAMLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ
A. Genel Bilgiler
B. Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Ceza Hukuku ve Özel Hukuk Arasındaki İlişki
IV. MÜLKİYET VE MÜLKİYETİN KORUNMASI
A. Mülkiyet Kavramı
B. Mülkiyetin Korunması
C. Zilyetlik Kavramı Ve Korunması
1. Zilyetlik Kavramı
2. Zilyetliğin Korunması
D. Suç Konusunun Para veya Hamiline Senet,Kıymetli Maden,Kıymetli Taş vb. Olması Durumu
V. CEZA YARGILAMASINDA ÖZEL HUKUK KAYNAKLI ÇEKİŞMELER VE SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU

İKİNCİ BÖLÜM
Suçun Unsurları ve Öncül Suç Yargılaması ile Olan İlişkisi
I. SUÇUN UNSURLARI
A. Suçun Maddi Unsurları
1. Suçun Konusu
2. Suçun Faili ve Mağduru
3. Eylem
B. Suçun Manevi Unsurları
C. Hukuka Aykırılık Unsuru
II. SUÇ EŞYASININ MİRASEN İNTİKAL ETMESİ DURUMU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suçun Özel Görünüş Şekilleri ve Kovuşturması
I. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
A. Teşebbüs
B. İştirak
C. Suçların İçtimaı
II. ŞAHSİ CEZASIZLIK VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri
1. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Karı Koca Olma Durumu
2. Üst Soy Veya Alt Soyun Veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Biri Olma Durumu
3. Evlat Edinen veya Evlatlık Olma Durumu
4. Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Kardeşlerin Durumu
B. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
1. Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri Arasında İşlenmiş Olması Durumu
2. Fail İle Aynı Konutta Beraber Yaşamayan Kardeşlerden Biri Olma Durumu
3. Fail ile Aynı Konutta Beraber Yaşamakta Olan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen veya İkinci Derecede Kayın Hısımlarının Zararına İşlenmesi Durumu
III. ETKİN PİŞMANILIK VE SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU
IV. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
A. Soruşturma Usulü
B. Kovuşturma Usulü
V. UZLAŞTIRMA
VI. YAPTIRIM
VII. MÜSADERE
VIII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
A. Genel Bilgiler
B. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Koşulları ve Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu
1. Hükmolunan Cezaya İlişkin Koşullar
2. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması
3. Mahkemece Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum Ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Olumlu Bir Kanaate Varılması
4. Suçun İşlenmesiyle Oluşan Mağdurun Veya Kamunun Uğradığı Zararın, Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme Veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi
5. Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Kabul Etmesi
IX. ZAMANAŞIMI
X. YASA YOLU
GENEL DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 147264
Yayın Tarihi 2017 Mayıs
Barkod 9786051525273
ISBN 9786051525273
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Atilla Tanrıvermiş