Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Su Hakkının Gelişimi Su Hakkının Gelişimi

Su Hakkının Gelişimi ve Türkiye'deki Uygulama

Hızlı Gözat

Bir İnsan Hakkı Olarak
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
160
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259975

Stok Durumu: Stokta var

99,00 TL

Detayları

Su, bütün canlılar için hayati bir değere sahiptir. Bir anlamda yaşamın varlığı suya bağlıdır. Suyun bir yerde bulunması orada yaşamın olduğunu gösterir. Dünya nüfusu artarken tatlı su kaynakları çeşitli nedenlerle hızla azalmaktadır. Küresel ısınma, kentleşme, sanayileşme, yanlış su politikaları bunun nedenlerinden yalnızca birkaçıdır. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl çoğunluğu çocuk, 2 milyondan fazla insan yeterli suya erişememeye bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Suya erişimin yaygın bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkması neoliberal politikalarla birlikte suyun bir ekonomik mal gibi ele alınmak istenmesi ile başlamaktadır. Yalnızca insan için değil, doğa ve tüm canlılar için vazgeçilmez olan su, bir meta haline getirilmek istenmektedir. Bu yaklaşımın bir sonucu olan özelleştirme politikaları ile suyun herhangi bir ticari mal haline getirilmek istenmesi toplumsal olaylara kadar varan büyük sorunlara neden olmaktadır. Yerel halkın suya olan bağımlılıkları değerlendirilmeden, artan enerji ihtiyacı gerekçe gösterilerek yapılan baraj ve tesisler de su kaynaklarına erişimi güçleştirmektedir. Suyun bir meta olmadığının, insan hakkı olduğunun kabulü suya yönelik bu ve benzeri müdahaleleri önleyecektir. Suyun bir insan hakkı olarak varlığının hukuksal metinlerde, özellikle anayasalarda açıkça yer alması ise bu anlamda devletlere de yükümlülük getirecek, suya erişimde, su hakkının korunmasında, gerektiğinde dava edilebilmesinde gerçek bir güvence sağlayacaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Su Hakkının Ortaya Çıkışı
Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sistemlerinde Su Hakkı
Türkiye'de Su Hakkı

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 17
GİRİŞ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
SU HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞI
1. SU HAKKININ YENİ BİR İNSAN HAKKI OLARAK ORTAYA ÇIKIŞININ NEDENLERİ 21
1.1. Su Kaynaklarının Kirletilmesi ve Sömürülmesi 22
1.2. Suyun Özelleştirilmesi ve Metalaştırılması 27
1.2.1. Suyun Özelleştirilmesini Destekleyen Başlıca Uluslararası Kuruluşlar 28
1.2.1.1. Dünya Bankası 28
1.2.1.2. Uluslararası Para Fonu (IMF) 34
1.2.1.3. Dünya Ticaret Örgütü 35
1.2.1.4. Birleşmiş Milletler 37
1.2.1.5. Uluslararası Su Kaynakları Birliği 39
1.2.1.6. Küresel Su Ortaklığı 40
1.2.1.7. Dünya Su Konseyi 41
1.2.1.8. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 42
1.2.2. Suyun Özelleştirilmesine Dünyadan Örnekler 43
1.2.3. Suyun Özelleştirilmesinin Toplumsal Sonuçları 46
2. SU HAKKI İÇİN TOPLUMSAL MÜCADELELER 48
2.1. Su Hakkını Savunan Sivil Toplum Kuruluşları 48
2.1.1. Narmada’yı Kurtar Hareketi 48
2.1.2. Uluslararası Nehirler Ağı (IRN – International Rivers Network) 49
2.1.3. Barajlardan Etkilenen Toplulukların Uluslararası Buluşması 49
2.1.4. Mavi Gezegen Projesi 50
2.1.5. Water Aid 51
2.1.6. Tatlı Su Eylem Ağı (FAN) 51
2.1.7. Uluslararası Yeşil Haç 51
2.2. Su Hakkı ile İlgili Forumlar 52
2.3. Dünyadan Toplumsal Mücadele Örnekleri 55
2.3.1. Bolivya 55
2.3.2. İtalya 55
2.3.3. İrlanda 57
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNDE
SU HAKKI
1. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SU HAKKININ GELİŞİMİ 59
1.1. Su Hakkına Açıkça Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler 59
1.1.1. Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri 59
1.1.2. BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme 61
1.1.3. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 61
1.1.4. Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği Şartı 62
1.1.5. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 63
1.2. Su Hakkına Dolaylı Olarak Yer Veren Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmeler 63
1.2.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 63
1.2.2. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 64
1.2.3. Avrupa Sosyal Şartı 64
1.2.4. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 65
1.2.5. BM Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 65
1.2.6. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi–San Jose Paktı 66
1.2.7. Afrika İnsan ve Halklarının Şartı 66
1.2.8. Amerikan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanda İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü– San Salvador Protokolü 67
1.2.9. 169 No.lu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halklarına Dair ILO Sözleşmesi 67
1.3. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin Su Hakkı ile ilgili Genel Yorumu 68
1.4. Su Hakkının Bir İnsan Hakkı Olarak BM tarafından Açıkça Tanınması 70
2. SU HAKKININ İÇERİĞİ VE UNSURLARI 75
2.1. Suyun Miktar Bakımından Yeterli Olması 75
2.2. Suyun Güvenli Olması 76
2.3. Suyun Erişilebilir Olması 76
2.3.1. Fiziksel Erişilebilirlik 77
2.3.2. Ekonomik Erişilebilirlik 77
2.3.3. Suya Erişilebilirlikte Ayrım Gözetmeme 78
2.3.4. Bilgiye Erişebilme 79
3. SU HAKKININ ÖZNELERİ 80
3.1. Hak Sahipleri 80
3.1.1. Bireyler 80
3.1.2. Gruplar 81
3.1.3. Gelecek Kuşaklar 83
3.1.4. Devletler 84
3.2. Su Hakkının Yükümlüleri 85
3.2.1. Devletler 85
3.2.2. Bireyler 86
3.2.3. Topluluklar 87
3.2.4. Uluslararası Kuruluşlar 87
3.2.5. Sivil Toplum Örgütleri 88
4. SU HAKKININ ULUSAL HUKUK SİSTEMLERİNE GİRİŞİ 88
5. SU HAKKININ SOSYAL HAK NİTELİĞİ 92
6. SU HAKKININ DİĞER İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİSİ 93
6.1. Yaşam Hakkıyla İlişkisi 93
6.2. Sağlık Hakkıyla İlişkisi 94
6.3. Yeterli Beslenme Hakkıyla İlişkisi 94
6.4. Çevre Hakkıyla İlişkisi 95
6.5. Konut Hakkıyla İlişkisi 95
7. SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ 96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE SU HAKKI
1. TÜRKİYE'DE SU HAKKININ GELİŞİMİ 103
1.1. Türkiye’de Su Hukukunun Geçmişi 103
1.2. Su Hakkına İlişkin Pozitif Hukuk 105
1.2.1. Anayasal Düzenleme 105
1.2.2. Yasal Düzenlemeler 106
2. TÜRKİYE’DE SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ 111
3. YARGI KARARLARINDA SU HAKKI 115
3.1. Anayasa Yargısında Su Hakkı 115
3.1.1. AYM’nin 26/1/2012 Tarih 2011/6 – 2012/12 Sayılı Kararı 115
3.1.2. AYM’nin 1/2/2018 Tarihli Kararı 117
3.1.3. Mehmet Bolat ve Diğerleri Başvurusu 119
3.1.4. Ahmet Bilgin ve Diğerleri Başvurusu 119
3.1.5. Demirdöven Köyü Tüzel Kişiliği ve Diğerleri Başvurusu 121
3.2. İdari Yargıda Su Hakkı 121
3.3. Adli Yargıda Su Hakkı 125
4. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 126
4.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 127
4.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 127
4.3. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 127
4.4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 128
4.5. Sulama Birlikleri 128
4.6. Sulama Kooperatifleri 129
5. TÜRKİYE’DE SU İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 129
5.1. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği 129
5.2. TEMA Vakfı 129
5.3. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 130
5.4. Türkiye Su Meclisi 130
5.5. Derelerin Kardeşliği Platformu 131
5.6. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu 131
6. TÜRKİYE’DE SU HAKKI İLE İLGİLİ TOPLUMSAL MÜCADELELERDEN ÖRNEKLER 131
SONUÇ 135
Kaynakça 143
Dizin 159

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155046
Yayın Tarihi 2020 Kasım
Barkod 9789750259975
ISBN 9789750259975
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Murat Perçin