Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Spor Müsabakalarının Yayın Hakları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
408
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051462615

Stok Durumu: Stokta var

69,00 TL

Detayları

"Spor müsabakalarının yayın hakları, spor ve medya alanındaki teknik ve hukukî gelişmelere paralel olarak yakın tarihimizin önemli tartışma konularından birisi olmuştur. Konunun disiplinlerarası niteliği, zorlu bir çalışma ortaya koymayı gerektirdiği gibi, eksiksiz bir çalışma yapmayı da olanaksız kılmaktadır. Buna karşın, konu mümkün olduğunca kendisini ilgilendiren disiplinler dahilinde incelenmeye çalışılmıştır. Son dönemdeki yasa değişiklikleri ve gelişmelerle birlikte, ülkemizde spor hukuku ve yayın hakları konusu gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. Çalışmamız süresince konumuzu doğrudan veya dolaylı ilgilendiren önemli yasa ve mevzuat değişiklikleri olmuş, Anayasa Mahkemesi bazı hususlarda iptal kararları vermiştir. Nihayetinde 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike soruşturma süreci ve akabindeki gelişmelerle birlikte ülkemizde -spor hukuku-, Türk spor tarihinde hiç tartışılmadığı kadar tartışılıp konuşulur hale gelmiştir. Bu denli hızlı değişen, gelişen ve yaşayan bir hukuk alanında, mümkün olduğunca faydalı ve kalıcı bir eser ortaya konulmaya çalışılmış, tezin içeriğinin belirlenmesinde bu hususa özellikle dikkat ve özen gösterilmiştir." (Önsözden)

İçindekiler

 • GİRİŞ
 • I. -KONUNUN ÖNEMİ-1
 • II. -SUNUŞ PLÂNI-3
 • III. -ÇALIŞMADA İZLENEN YÖNTEM VE ÇALIŞMANIN SINIRLARI-4
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SPOR MÜSABAKALARININ YAYIN HAKLARININ GELİŞİMİ, SPOR HUKUKU İLE YAYIN HAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YAYIN HAKLARI
 • 1. -SPOR MÜSABAKALARININ YAYIN HAKLARININ GELİŞİMİ-7
 • I. -GENEL OLARAK-7
 • II. -KAMU YAYINCILIĞI (TEKEL YAYINCILIK) DÖNEMİ-11
 • III. -ÖZEL YAYINCILIK DÖNEMİ-12
 • A. -Klâsik Yayıncılık Dönemi-12
 • B. -Ödemeli Televizyon Dönemi-14
 • IV. -YENİ MEDYA DÖNEMİ-16
 • 2. -SPOR HUKUKU İLE YAYIN HAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ-21
 • I. -GENEL OLARAK-21
 • II. -SPOR HUKUKU-23
 • A. -Tanımı-23
 • B. -Spor Hukukunun Özellikleri-24
 • 1. -Kendi Kendini Düzenleyen Bir Sistem Olması-24
 • 2. -Çift Yapılı Olması-25
 • 3. -Uluslararası Niteliğe Sahip Olması-26
 • 4. -Çok Etkili Bir Yapıya Sahip Olması-27
 • 5. -Karma Bir Hukuk Dalı Olması-27
 • III. -SPORUN ÖRGÜTLENMESİ-27
 • A. -Genel Olarak-27
 • B. -Sporun Uluslararası Örgütlenmesi-29
 • 1. -Uluslararası Spor Federasyonları-30
 • 2. -Uluslararası Olimpiyat Komitesi-33
 • C. -Sporun Ulusal Örgütlenmesi-34
 • 1. -Spor Kulüpleri-34
 • 2. -Spor Genel Müdürlüğü-37
 • a. -Bağımsız (Özerk) Spor Federasyonları-38
 • b. -Diğer Spor Federasyonları-41
 • 3. -Türkiye Futbol Federasyonu-41
 • 4. -Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi-45
 • 5. -Türkiye Jokey Kulübü-47
 • D. -Bağımsız Spor Birlikleri-48
 • IV. -SPOR MEVZUATINDAKİ YAYIN HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-50
 • A. -Uluslararası Kaynaklar-50
 • 1. -Genel Olarak-50
 • 2. -Uluslararası Spor Örgütlerinin Düzenleyici İşlemleri-51
 • a. -Genel Olarak-51
 • b. -Hukukî Niteliği-51
 • B. -Ulusal Kaynaklar-54
 • 1. -5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun-55
 • 2. -Spor Federasyonlarının Düzenleyici İşlemleri-59
 • a. -TFF’nin Düzenleyici İşlemleri-59
 • aa. -TFF Statüsü-59
 • bb. -TFF Yayın Talimatı-60
 • cc. -Hukukî Niteliği-61
 • b. -Bağımsız (Özerk) Spor Federasyonlarının Düzenleyici İşlemleri-66
 • aa. -Genel Olarak-66
 • bb. -Hukukî Niteliği-67
 • 3. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SPOR MÜSABAKALARININ YAYIN HAKLARI-69
 • I. -GENEL OLARAK-69
 • II. -BREZİLYA-69
 • A. -Önceki Durum (Arena Hakkı)-69
 • B. -Günümüzdeki Durum-70
 • 1. -Arena Hakkının İçeriği-70
 • 2. -Arena Hakkının Hukukî Niteliği-71
 • 3. -Hak Sahipliği-71
 • 4. -Arena Hakkının Sınırları-72
 • III. -FRANSA-72
 • A. -Yasal Düzenlemeden (Code Du Sport) Önceki Durum-72
 • B. -Günümüzdeki Durum-73
 • 1. -Yararlanma Hakkı-73
 • 2. -Yararlanma Hakkının Hukukî Niteliği-74
 • 3. -Hak Sahipliği-74
 • 4. -Yararlanma Hakkının Sınırları-75
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • YAYIN HAKLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ, YAYIN HAKKI SAHİPLİĞİ VE YAYIN HAKKININ KULLANILMASI
 • 4. -YAYIN HAKLARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-77
 • I. -GENEL OLARAK-77
 • II. -KİŞİLİK HAKKI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME-81
 • A. -Genel Olarak-81
 • B. -Sporcuların Resimleri Üzerindeki Hakları-83
 • 1. -Genel Olarak-83
 • 2. -Resim Kavramı-84
 • 3. -Hukuka Aykırılık-86
 • 4. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-89
 • a. -Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri(TMK m. 24/II)-90
 • b. -Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri (FSEK m. 86/II)-92
 • C. -Spor Kulüplerinin ve Organizatörlerin Ekonomik Özgürlük ve Varlıkları Üzerindeki Hakları-94
 • III. -HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME-96
 • A. -Genel Olarak-96
 • B. -6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre-99
 • C. -6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre-99
 • 1. -Genel Olarak Haksız Rekabet-99
 • 2. -Spor Müsabakasının Yayın Hakları Bakımından Değerlendirilmesi-104
 • a. -Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma (TTK m. 55/I c)-105
 • b. -Genel Haksız Rekabet (TTK m. 54/II)-106
 • IV. -EŞYA HUKUKUNDAN DOĞAN HAK VE YETKİLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME-109
 • A. -Genel Olarak-109
 • B. -Alman Hukukundaki -Hausrecht- Kavramı-110
 • 1. -Genel Olarak-110
 • 2. -Alman Hukukundaki -Hausrecht- Kavramının Türk Hukukundaki Görünümü-112
 • C. -Türk Eşya Hukuku Hükümlerine Göre Mülkiyet ve Dolaysız Zilyetlikten Doğan Hak ve Yetkiler-113
 • 1. -Spor Müsabakalarının Yapıldığı Alandan Kaynaklanan Aktif ve Koruyucu Yetkilerin Hukukî Dayanağı-114
 • a. -Mülkiyet-114
 • b. -Zilyetlik-115
 • 2. -Malikin ve Dolaysız Zilyedin Aktif ve Koruyucu Yetkileri-117
 • a. -Aktif Yetkiler-117
 • b. -Koruyucu Yetkiler-119
 • 3. -Malik ve Zilyedin Eşya Üzerindeki Hak ve Yetkilerinin Genel Sınırları-122
 • 4. -Mülkiyet veya Dolaysız Zilyetlikten Doğan Hak ve Yetkilerin Yer İtibariyle Sınırları-123
 • V. -FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME-126
 • A. -Genel Olarak-126
 • B. -Fikir ve Sanat Eseri Kavramı-128
 • 1. -Genel Olarak-128
 • 2. -Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna Göre Eser-132
 • a. -Genel Olarak-132
 • b. -Şartları-132
 • aa. -Eserin Sahibinin Hususiyetini Taşıması-132
 • bb. -Kanunda Sayılan Eser Türlerinden Birine Girmesi-139
 • C. -Spor Müsabakalarının Eser Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu-141
 • 1. -Spor Müsabakalarının Eser Niteliğini Reddeden Görüşlerin Değerlendirilmesi-142
 • a. -Spor Müsabakalarında Eser Yaratma Amacı Güdülmediği Görüşü-142
 • b. -Spor Müsabakalarındaki Hareketlerin Herkesin Kullanımına Açık Olması Gerektiği Görüşü-144
 • c. -Karşılaşma Şeklinde Cereyan Eden Sporlarda Hareketlerin Tekrar Edilebilir Nitelikte Olmadığı Görüşü-146
 • d. -Spor Müsabakalarının Hususiyet İçermediği Görüşü-148
 • 2. -Spor Müsabakalarının Eser Niteliğinde Olması-150
 • a. -Sahibinin Hususiyetini Taşıması-150
 • aa. -Hususiyetin Tespitinde İradenin Rolü-151
 • bb. -Serbest Biçimlendirme Alanı-154
 • cc. -Hususiyetin Ölçüsü-158
 • b. -Kanunda Sayılan Eser Türlerinden Birine Girmesi-163
 • aa. -Genel Olarak Sözsüz Sahne Eserleri-164
 • bb. -Spor Müsabakalarının Sözsüz Sahne Eserleri İçinde Sınıflandırılması-165
 • D. -Spor Müsabakasının Görüntüsü Üzerindeki Haklar-169
 • 1. -Sinema Eseri Olarak Koruma-169
 • 2. -Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar Kapsamında Koruma-175
 • a. -Radyo, Televizyon ve Diğer Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Yayınları Üzerindeki Hakları Kapsamında Koruma-175
 • b. -Film Yapımcısının Bağlantılı Hakları Kapsamında Koruma-180
 • 3. -Eser Sahibi ile Bağlantılı Hak Sahiplerinin Birbirleriyle Olan İlişkisi-181
 • 4. -İşaret, Resim veya Ses Tespiti Yönünden Koruma (FSEK m. 84)-183
 • 5. -YAYIN HAKKI SAHİPLİĞİ VE YAYIN HAKKININ KULLANILMASI-187
 • I. -GENEL OLARAK-187
 • II. -YAYIN HAKKI SAHİPLİĞİ-188
 • A. -Genel Olarak-188
 • B. -Elbirliği Halinde Eser Sahipliği (FSEK m. 10/IV)-190
 • 1. -Genel Olarak Elbirliği Halinde Eser Sahipliği-190
 • 2. -Şartları-191
 • a. -Birden Fazla Kişinin Katılımıyla Yaratılma-191
 • b. -Eserin Ayrılmaz Bir Bütün Teşkil Etmesi-193
 • 3. -Yayın Hakkı Sahipliği-194
 • C. -Eseri Meydana Getirenleri Çalıştıran veya Tayin Edenlerin Yayın Hakkı Sahipliği (FSEK. m. 18/II)-196
 • D. -Düzenleyicinin Yayın Hakkı Sahipliği (FSEK m. 80/I-A-7)-198
 • III. -YAYIN HAKKI SAHİBİNİN BELİRLENMESİNDE DÜZENLEYİCİ KAVRAMI-201
 • A. -Genel Olarak-201
 • B. -Düzenleyici Kavramının Dayandığı Kriterler-201
 • 1. -Girişimcilik Riski Kriteri-201
 • a. -Genel Olarak-201
 • b. -Girişimcilik Riski Kriterine Göre Türk Spor Hukukunda Düzenleyici-203
 • 2. -Ürünün Pazarlanabilmesine Esaslı Katkıda Bulunma Kriteri-205
 • IV. -TÜRK SPOR MEVZUATINDA YAYIN HAKKI SAHİPLİĞİ VE YAYINLAMA YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-208
 • A. -Yayın Hakkı Sahipliği-208
 • B. -Yayınlama Yetkisi-209
 • 1. -5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundaki Düzenleme-209
 • a. -Genel Olarak-209
 • b. -TFF’nin Münhasıran Yayınlama Yetkisinin Hukukî Niteliği ve Sonuçları-211
 • c. -TFF’nin Merkezî Pazarlama Yetkisinin Hukukî Niteliği ve Sonuçları-216
 • aa. -Genel Olarak-216
 • bb. -Hukukî Niteliği-216
 • cc. -Sonuçları-217
 • 2. -Bağımsız (Özerk) Spor Federasyonlarının Düzenlemelerinde Müsabakaları Yayınlama Yetkisi-219
 • V. -YAYIN HAKLARININ VE KULLANIM YETKİSİNİN DEVRİ-220
 • A. -Genel Olarak-220
 • B. -Spor Müsabakası Yayın Sözleşmesi-222
 • 1. -Genel Olarak-222
 • 2. -Türleri-223
 • a. -İlerde Yapılacak Müsabakaların Yayın Hakkının ve Kullanım Yetkisinin Devri Taahhüdü-223
 • b. -Sona Ermiş Müsabakaların Yayın Hakkının ve Kullanım Yetkisinin Devri-227
 • 3. -Sözleşmenin Konusu-228
 • 4. -Sözleşmenin Tarafları-229
 • a. -Yayın Hakkı Sahibi-229
 • b. -Müsabakayı Yayınlamak İsteyen Kişi (Yayıncı)-231
 • 5. -Sözleşmenin Hukukî Niteliği-231
 • 6. -Sözleşmenin Şekli-233
 • 7. -Tarafların Borçları-234
 • a. -Yayın Hakkı Sahibinin Borçları-234
 • aa. -İlerde Oynanacak Müsabakalarda Eseri Yaratma Borcu-234
 • bb. -Hakkın ve Kullanım Yetkisinin Gereği Gibi Kullanılmasını Sağlama Borcu-237
 • b. -Yayıncının Borçları-238
 • aa. -Bedel Ödeme Borcu-238
 • bb. -Müsabakayı Yayınlama Borcu-238
 • cc. -Hakkı Sözleşmeye veya Kanunlara Uygun Şekilde Kullanma Borcu-240
 • dd. -Hakkı Bizzat Kullanma Borcu-241
 • 8. -Sözleşmenin Sona Ermesi-242
 • a. -Kararlaştırılan Sürenin Dolması veya Öngörülen Amacın Gerçekleşmesi-242
 • b. -Cayma Hakkının Kullanılması Yoluyla Sözleşmenin Sona Ermesi-242
 • c. -İlerde Meydana Getirilecek Eserlerde Fesih İhbarı Yoluyla Sözleşmenin Sona Ermesi-243
 • d. -İlerde Meydana Getirilecek Eserlerde Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi-243
 • e. -Kusursuz İmkânsızlık Nedeniyle Sona Ermesi-244
 • ARA SONUÇ-245
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • YAYIN HAKLARININ SINIRLARI
 • 6. -KISA GÖSTERİM HAKKI VE ÖNEMLİ SPOR OLAYLARINA ERİŞİM-251
 • I. -GENEL OLARAK-251
 • II. -KISA GÖSTERİM HAKKI VE ÖNEMLİ SPOR OLAYLARINA ERİŞİME İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN HUKUKÎ TEMELLERİ-253
 • A. -Haber Verme ve Basın (Medya) Özgürlüğü-254
 • B. -Haber Alma Özgürlüğü-258
 • III. -KISA GÖSTERİM HAKKI-261
 • A. -Genel Olarak-261
 • B. -Tanımı ve Kullanım Şekli-263
 • C. -Kısa Gösterim Hakkına İlişkin Avrupa Hukuku Düzenlemeleri-265
 • 1. -Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi-265
 • 2. -Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı-267
 • 3. -AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi-268
 • D. -Türk Hukukunda Kısa Gösterim Hakkı-270
 • 1. -6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan Önceki Durum-270
 • 2. -6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla Düzenlenen Kısa Gösterim Hakkı-274
 • a. -Kısa Gösterim Hakkının Konusu: Kamuoyu İçin Büyük Önem Taşıyan Olaylar-278
 • b. -Kısa Gösterim Hakkının Kullanılmasına İlişkin Genel Esaslar-279
 • aa. -Genel Haber Programı İçinde Kaynak Belirtmek Suretiyle Kullanma Zorunluluğu-279
 • bb. -Serbestçe Seçme Hakkı-280
 • cc. -Adil, Makûl ve Eşitlikçi Bir Temelde Bedeli Karşılığı-281
 • dd. -Kısa Gösterimin İçeriği ve Süresi-283
 • ee. -Kısa Gösterim Hakkını Kullanma Anı-285
 • IV. -ÖNEMLİ SPOR OLAYLARINA ERİŞİM-286
 • A. -Genel Olarak-286
 • B. -Önemli Spor Olaylarına İlişkin Avrupa Hukuku Düzenlemeleri-288
 • 1. -AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi-288
 • 2. -Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi-289
 • C. -Türk Hukukuna Göre Önemli Spor Olaylarına Erişim-291
 • 1. -Genel Olarak-291
 • 2. -Toplum İçin Büyük Önem Arz Eden Önemli Olaylar-292
 • 3. -Önemli Olaylar Listesi-294
 • 4. -Şifresiz ve Ücretsiz Yayın-298
 • 7. -REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN SINIRLAMALAR-301
 • I. -GENEL OLARAK-301
 • II. -SPOR MÜSABAKALARININ YAYIN HAKLARI KONUSUNDA REKABETİ ETKİLEYEN BAŞLICA KAVRAMLAR-303
 • A. -Bireysel Pazarlama ve Merkezî Pazarlama-303
 • 1. -Bireysel Pazarlama-304
 • 2. -Merkezî Pazarlama-305
 • a. -Genel Olarak-305
 • b. -Türkiye’de Merkezî Pazarlamanın Gelişimi-307
 • B. -Münhasırlık-308
 • III. -KİŞİ BAKIMINDAN REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASI-310
 • A. -Teşebbüs-310
 • 1. -Genel Olarak-310
 • 2. -Spor Kulüplerinin ve Spor Federasyonlarının Teşebbüs Niteliği-311
 • B. -Teşebbüs Birliği-313
 • 1. -Genel Olarak-313
 • 2. -Spor Federasyonlarının Teşebbüs Birliği Niteliği-315
 • IV. -İLGİLİ PAZAR-316
 • A. -Genel Olarak-316
 • B. -İlgili Ürün Pazarı-317
 • C. -İlgili Coğrafî Pazar-323
 • V. -KONU BAKIMINDAN REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASI-326
 • A. -Teşebbüslerarası Anlaşmalar Yoluyla Rekabetin İhlal Edilmesi-327
 • 1. -Genel Olarak-327
 • 2. -Yatay ve Dikey Anlaşmalar-328
 • a. -Yatay Anlaşmalar-328
 • aa. -Genel Olarak-328
 • bb. -Merkezî Pazarlamanın Rekabeti Yatay Kısıtlaması-329
 • b. -Dikey Anlaşmalar-334
 • aa. -Genel Olarak-334
 • bb. -Münhasırlık Esasına Göre Yapılan Yayın Anlaşmalarının Rekabeti Kısıtlaması-335
 • aaa. -Anlaşmanın Kapsamı Yönünden-337
 • bbb. -Anlaşmanın Süresi Yönünden-340
 • B. -Teşebbüs Birliği Kararları Yoluyla Rekabetin İhlâl Edilmesi-342
 • 1. -Genel Olarak-342
 • 2. -Spor Federasyonlarının Kararlarının ve Düzenleyici İşlemlerinin Teşebbüs Birliği Kararı Niteliği-344
 • VI. -REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA VE KARARLARIN KANUNA VEYA KANUNUN VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR DÜZENLEYİCİ İŞLEME DAYANMASI-345
 • A. -Genel Olarak-345
 • B. -5894 Sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundaki Merkezî Pazarlama Yetkisinin Rekabeti Kısıtlayıcı Etkisi-346
 • C. -Spor Federasyonlarının Düzenleyici İşlemleri Yoluyla Rekabetin Kısıtlanması-348
 • VII. -MUAFİYET-350
 • A. -Genel Olarak-350
 • B. -Şartları-353
 • 1. -Malların Üretim ve Dağıtımı ile Hizmetlerin Sunulmasında Gelişme ve İyileşmelerin ya da Ekonomik veya Teknik Gelişmenin Sağlanması Şartı-353
 • 2. -Tüketicinin Yarar Sağlamış Olması Şartı-356
 • 3. -İlgili Piyasanın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan Kalkmaması Şartı-360
 • 4. -Rekabetin Zorunlu Olandan Fazla Sınırlanmaması Şartı-362
 • VIII. -HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI-367
 • A. -Hâkim Durum ve Tespiti-367
 • B. -Spor Federasyonlarının Hâkim Durumda Olması-369
 • C. -Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması-370
 • 1. -Genel Olarak-370
 • 2. -Spor Müsabakalarının Yayın Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi-372
 • a. -Engelleyici ve Zorlaştırıcı Uygulamalar-372
 • aa. -Genel Olarak-372
 • bb. -Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Zorunluluğu-374
 • aaa. -Genel Olarak-374
 • bbb. -Türk Spor Mevzuatındaki Sözleşme Yapma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemeler-377
 • b. -Ayrımcı Uygulamalar-379
 • c. -Bağlama Uygulamaları-380
 • d. -Bir Pazardaki Hâkim Durumun Başka Bir Pazarda Kötüye Kullanılması-383
 • e. -Tüketicinin Zararına Olarak Üretimin, Pazarlamanın ya da Teknik Gelişmelerin Kısıtlanması-383
 • SONUÇ-385
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-395

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141197
Yayın Tarihi 2014 Ocak
Barkod 9786051462615
ISBN 9786051462615
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Türkmen